« Върни се назад Публикувано на 16.05.2014 / 22:44

ПРАВИТЕЛСТВОТО СИ Е ВИНОВНО ЗА ВОТА НА НЕДОВЕРИЕ

 

Да натрупаш дългове, да съсипеш енергетиката и да искаш вот на недоверие от следващото правителство е върхът на нахалството! ГЕРБ внесе вот на недоверие за провал на правителството в сектора на енергетиката, днес, на 16 май. Хората на Бойко Борисов имат представители в Комисията по енергетика, чули са и Доклад, четен в пленарна зала – и то Доклад за състоянието на енергетиката. И изведнъж, точно преди дена на размисъл за евровота, се очаква в пленарна зала да има разисквания и гласуване?

А къде са били досега депутатите от ГЕРБ, не са ходили на Комисия, не са влизали в пленарна зала ли, та чак днес решават да се възмутят и да говорят наляво и надясно за плачевното състояние на енергетиката – състояние, което изцяло си е тяхна заслуга!

От друга страна гербаджиите са решили да покажат преданост към САЩ, като повдигнат въпроса за проекта „Южен поток“. А истината е, че от фирмите за шистов газ вече са загубили търпение, и към това ще прибавя и факта, че синът на американския вицепрезидент Джо Байдън е в управлението на фирма за енергетика с интереси за добив на газ в Украйна, компанията Burisma Holdings?!

Burisma Holdings работи на енергийния пазар от 2002 г. и сега се занимава с разработка на находища в Днепровско-Донецкия, Карпатския и Азовско-Кубанския район.

Оставям на читателите изводите за събитията в Украйна и този факт.

ЕК е започнала наказателна процедура срещу България по проблемите в енергетиката. Това заяви в предаването „Това е България“ на Радио „Фокус“ Ивайло Московски от ГЕРБ. По думите му, преди месец Европейската комисия е започнала наказателна процедура към България по проблемите в енергетика и са засегнати основно три теми. Първата е относно възможността гражданите да избират доставчик на електроенергия, уточни Московски. Той допълни, че втората тема е „Южен поток“, а третата засяга „зависимостта“ на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.
Защо бе тази атака на ГЕРБ – за да подготви почвата за внасяне на вота за енергетиката, а и за да възпрепятства осъществяването на проекта „Южен поток“.
И малко жълто преди вота: от ГЕРБ „разкриха“, че Петър Курумбашев от БСП е кумец на Иво Прокопиев?! Същият Прокопиев, който е приятел на президента, и го кара да върши какво ли не, в полза на Прокопиеви хора.
А кой наложи в листите за парламент Петър Курумбашев – съпругата на Сергей Станишев – Моника.

Краткосрочните задължения на НЕК към 30 юни 2013 г. възлизат на приблизително 2 млрд. лева. Към 31 декември 2009 г. те са били 790 млн. лева., а сега са приблизително 2 млр. лева.

С решение на Народното събрание от 29 март 2012 г. е прекратено изграждането на ядрената централа на площадка “Белене”. Нормално е да очакваме, че и разходите по АЕЦ “Белене” ще бъдат прекратени. Само че това не е така.

До момента разходите по АЕЦ “Белене” са в размер на 385 млн. лева. Тоест договора де факто между НЕК и съответно руската страна не е прекратен и са продължавани да се плащат конкретни милиони, които възлизат на 385 млн. лв.

2011 г. се обяви като рекордна година износ 10 млрд. от тези 10 млрд. НЕК е изнесъл само 15 процента. Забележете средната цена вече е 35 евра., което е на ръба примерно на цената на ТЕЦ 2.

Освен това са само 15 процента изнесени от НЕК. Останалото са го изнесли останалите търговци на либерализирани пазар.

Това са цитати от два Доклада на Драгомир Стойнев, министър на икономиката и енергетиката.

Двата Доклада на министъра показаха черно на бяло изхарчени престъпно стотици милиони в енергетиката от правителството на ГЕРБ. В Докладите министър Стойнев констатира и съобщи в интервю, че ремонти в енергетиката са изписвани на хартия, т. е. не са правени! И това е една малка част от гафовете, които остави ГЕРБ в родната енергетика.

Ивайло Московски и Делян Добрев, в момента депутати от ГЕРБ са членове на тази Комисия, т. е. те са чули и имали възможност да прочетат поне тези два Доклада на министър Стойнев.

Ето Стенограмата от заседанието на Комисията по енергетика, на която Драгомир Стойнев изнася свой кратък вариант на Доклада за състоянието на енергетиката, в резултат на управлението на ГЕРБ:

Подчертаното е мое – Л.М.

Комисия по енергетика

30/07/2013

1. Разглеждане и обсъждане на Доклад за състоянието на енергетиката в Република България, № 303-11-6, внесен от Министъра на икономиката и енергетиката в Република България, № 303-11-6, внесен от Министъра на икономиката и енергетиката на 29.07.2012 г.

2. Приемане и разглеждане на доклада за Националната сигурност.

3. Разни.

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

––––––––––––––––––––––––––

КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА

П Р О Т О К О Л

№ 6

На 30 юли 2013 г., /вторник/ от 15.00 часа в зала 456 на Народното събрание се проведе заседание на Комисията по енергетика.Заседанието бе открито в 15.20 часа и ръководено от господин Рамадан Аталай.

Списъкът на присъствалите народни представители и гости се прилага към протокола.

* * *

/ Начало 15.20 часа /

ПРЕДС: РАМАДАН АТАЛАЙ: Уважаеми колеги, откривам заседанието на Комисията по енергетика със следния дневен ред.

Д н е в е н р е д:

1. Разглеждане и обсъждане на Доклад за състоянието на енрегитката в Република България, № 303-11-6, внесен от Министъра на икономиката и енергетиката в Република България, № 303-11-6, внесен от Министъра на икономиката и енергетиката на 29.07.2012 г.

2. Приемане и разглеждане на доклада за Националната сигурност.

/Енергийната комисия вече сме закъснели. Другите комисии вече са готови с докладите си. Внесено е в Парламента. Ще гласуваме и този доклад. като искам да ви кажа предварително, че по-голяма част от комисиите, може би всичките са отхвърлили този доклад. това което се очакваше и при нас да се случи. /

3. Разни.

==================================

ПРЕДС. РАМАДАН АТАЛАЙ: Давам думата на министъра на икономиката и енергетиката, да ни представи в резюме доклада за състоянието на енергетиката на Република България. дълго време слушаме господин Бойко Борисов да говори, че ситуацията е тежка. Но все пак да разберем, защо е тежка ситуацията. Кой ни я е оставил по този начин и какво са ни предоставили като наследство.

Заповядайте.

ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Благодаря ви господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, благодаря, че приехте да разгледаме доклада за енергетиката. Наистина започнаха и политическите спекулации относно състоянието на енергетиката. Бившия министър-председател показва колко е загрижен и критикува едва ли не първите стъпки за стабилизиране на енергетиката. Разбира се, като представител на опозицията това е негово право. Виждам, че и синдикатите предлагат кръгла маса за енергетиката. Това също е тяхна работа. само че ние заварваме една изключително тежка и сложна ситуация. Актуалното състояние на енергетиката в момента не се дължи на сегашното управление. Разбира се, ние не се оплакваме. Ние сме готови да носим отговорност. И нашата задача е да спасим системата. Като първа стъпка за спасяването й е този модел, който бе приет от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, благодарение на измененията, които вие приехте в Закона за енергетиката, който ще позволи на всички мощности в страната да работят, да се запазят десетки хиляди работни места. да се доведе до намаляване цената на електроенергията, както за крайните потребители и за българския бизнес, което не се е случвало никога до момента. А и също така най-важното е да започнем да изнасяме електроенергия и да имаме свеж финансов ресурс в системата.

Накратко ще ви запозная с доклада. Ние сме в едно изключително тежко състояние. Проблемите се наблюдават по цялата верига от добив и внос на въглища, природен газ до образуването им в електро и топлоенергия и съответно до пазарите на тези продукти в частта на електроенергетика.

В електроенергийната система на страната се наблюдават тревожни тенденции. Като за първото тримесечие на 2013 г. спрямо същия период на 2012 г. е отчетено намаление на брутното производство на кондензационните тецове с 36,8 процента и АЕЦ с 2,2 процента.

Намалено е брутното вътрешно потребление на електрическа енергия с 9,6 процента. Намалено е крайното потребление на електрическа енергия със 7 процента, като в бита намалението е 9,6 процента, а в стопански и обществен сектор намалението е с 5,1 процента.

Намаление на търговския износ на електроенергия с 32 процента. Тук сравняваме първото тримесечие на 2013 г. спрямо първото тримесечие на 2012 г.

През анализирания период единствено увеличение се наблюдава при производство на електроенергия от възобновяеми източници, което бележи ръст с 51,2 процента за тримесечието на 2013 г. тези констатации са в резултат на голям ръст на присъединените към елекроенергийната система мощности за производство на електроенергия от ВЕИ.

През 2009 г. инсталираните мощности от вятърни и слънчеви централи са близо 341 мегавата. Докато през 2012 г. същите са достигнали инсталирана мощност от 1651 мегавата. Това показва, че през периода 2009 – 2012 г. са въведени в експлоатация близо 80 процента от централите използващи вятърна и слънчева енергия в страната.

Намален е износа на електроенергия. През първите месеци на 2013 г. спрямо същия период на 2011 г. намалението е над 70 процента. Със 70 процента е намалял износа на електроенергия. Чувствително понижение на реализирани износ на електрическа енергия се държи основно на повишаването в добавките към цените за пренос. За преходния регулаторен период цените за достъп и пренос с включени добавки към тях се равняват на 34 лв. 26 ст. благодарение на законопроекта, който вие приехте в момента цените за достъп и пренос се равняват на 12 лв. 47 ст. виждате каква е огромна разликата. Мога да ви кажа и по гигават часа като износ.

През 2011 г. България е изнесла 10 661 гигават часа електроенергия. През 2012 г. – 8321 гигават часа. До 30 юни сме изнесли едва 1488.

Директният износ от НЕК – ЕАД. През 2011 г. – 2636 гигават часа. През 2012 г. едва 302 гигават часа. До 30 юни едва 43 гигават часа.

Финансовото състояние на основните енергийни дружества от системата на БЕХ. Най-съществени са проблемите при НЕК. Загуба от 100 млн. за 2012 г.

Булгаргаз – загуба от 114 млн. лева. ЕСО – загуба от 38 млн. лв. тези загуби застрашават платежоспособността на дружествата. Съществена роля за влошеното финансово състояние на НЕК са значителното намалените приходи от износ на електроенергия, поради високите такси за износ.

Освен лошото управление на НЕК е довело до неконкурентоспособност на международните пазари. ТЕЦ “Марица-изток 2” реализирана печалба 45 млн. лв. Мини-Марица изток реализира минимална печалба през 2012 г., като тенденцията е за влошаване на финансовите резултати. Като през първото тримесечие на 2013 г. дружеството реализира загуба.

Основна причина за влошаващите се резултати е водената политика през последните три години за намаление и замразяване на продажните цени на въглищата. Влошеното финансово състояние на дружествата поставя цялата енергийна система пред сериозни рискове. Освен това оказва негативен ефект върху изпълнението на третия либерализационен пакет или либерализирането на пазара на електрическа енергия в България.

Какво е актуалното състояние на ремонтната и инвестиционната програма на отделните дружества. През последните две години резултатите на изпълнените на инвестиционната програма се влошават. Като през 2012 г. някои от тях спадат до 38 процента. Неизпълнението на ремонтните и инвестиционни програми създава предпоставки за застрашаване сигурността и увеличава вероятността за тежки аварии. Изпълнението на инвестиционната програма за 2012 г. в големите дружества ТЕЦ “Марица-изток 2” е едва 39% спрямо планираното. НЕК – ЕАД – 37 процента от планираното. АЕЦ “Козлодуй” 37 процента от утвърдените им програми.

Ниско е изпълнението на ремонтната програма в големите държавни дружества. Като за НЕК – ЕАД е 47 процента, АЕЦ “Козлодуй” – 46 процента.

Основна причина за неизпълнението на ремонта е инвестиционната програма, а именно Постановлението на Министерски съвет, в което държавата прибира 80 процента от дивидента и липса на финансови средства де факто застрашава изпълнението на инвестиционните и ремонтните програми, което за мен лично е доста притеснително. Статус на процеса по отделяне на ЕСО от НЕК. Процесът на отделяне е крайно забавено спрямо срока определен от Европейската комисия, който е март 2011 г. Това просрочване с повече от две години се дължи на изготвяне финансов модел който не може да се използва за одобрение от ДКЕВР и Европейската комисия или за преговори с банки кредитори на НЕК. Моделът не отговаря и на финансовите параметри на дружествата и действащата регулаторна рамка.

Изпълнителят на консултантския консорциум е воден от Охинлоки лимитед. Общата стойност на договора е 4 млн. 304 681 евро, без ДДС, включващ възнаграждение приблизително 2 млн. и половина, без ДДС, от които са платени 80 процента.

Възнаграждение за преструктуриране на дълга 1 млн. 642 000 без ДДС. Платени са 290 000. Други разходи приблизително 210 000 евро, без ДДС от тях са платени 144 000 евро, без ДДС.

Банките кредитори изразяват несъгласие с плана за прехвърляне на активите от НЕК в ЕСО, поради липсата на приемлив финансов модел и защита на рискове свързани с обслужване на заемите. Настоящата ситуация предопределя забавяне на процеса с минимум шест месеца и налагане на санкции от страна на Европейската комисия.

Топлоснабдяване. Влошеното финансово състояние на топлофикационните дружества. В резултат на финансовия недостиг се променя неблагоприятно структурата на разходите на топлофикационните дружества. Нарастват разходите за горива. Над два пъти нарастват обезценените вземания от клиенти. Намаляват с над три пъти разходите за ремонти.

През 2012 г. спрямо 2009 г. потреблението на топлинна енергия намалява с 9 процента. Това се дължи на загубата на индустриални клиенти и намаление на потреблението на топлоенергия от битовите потребители.

За първото тримесечие на 2013 г. спрямо същи период на 2012 г. е намалено производството на топлинна енергия с 11,1 процента. А крайното потребление на топлинна енериг е намаляло с 14,2 процента, което се дължи на намаленото потребление на промишлените и стопанските потребители с 15 процента, бюджетните потребители с 12,8 процента и битовите потребители с 13,7 процента.

За топлофикационните дружества може да кажем, че има отстранени неефективни мощности и мрежи. Критично ниска събираемост от вземане от битови клиенти и срив на доверието на клиента към топлофикациите. Малко над 50 процента събираемост.

Задлъжнялост към обществени доставчик на природен газ, а именно това е Булгаргаз ЕАД. Само Топлофикация – София – ЕАД има задължения от 450 млн. лв. към БЕХ и Булгаргаз. Горепосочените проблеми свързани с лошото финансово състояние и ниската събираемост на вземанията рефлектира в невъзможност на дружествата да си плащат задълженията. Това поставя под въпрос не само финансовата стабилност на топлофикациите, но и на техния основен доставчик Булгаргаз ЕАД. Мога да ви уверя, че съм изключително притеснен за състоянието на Булгаргаз и трябва да се намери начин Топлофикация – София да започне да изплаща своите задължени към Булгаргас, тъй като голяма част от задълженията на Булгаргас са формирани именно от средства, които Топлофикация – София дължи към Булгаргаз. Те са стойност 450 млн. лева към БЕХ и към Булгаргаз.

Горепосочените проблеми са свързани с лошото финансово състояние. Ниската събираемост на вземанията рефлектира в невъзможност на дружествата да си плащат задълженията. Това поставя под въпрос не само финансовата стабилност на Топлофикация, но и на техния основен доставчик Булгаргаз –ЕАД.

В сферата на газоснабдяването общия добив на природен газ в страната през 2012 г. възлиза на приблизително 390 млн. кубически метра, което е с 12 процента по-малко от този през 2011 г. В момента България е газовия разпределителен център на Югоизточна Европа осигурявайки транзита за съседните страни – Турция, Гърция, Република Македония.

За 2012 г. през територията на страната е транзитиран приблизително 15 млр. кубически метра природен газ, което е с 0,4 процента по-малко от реализирания транзит през 2011 г.

Общото потребление на природен газ в страната през 2012 г. е в размер на приблизително 2 млн. 800 000 кубически метра, което е с 8 процента по-малко то това през 2011 г. Това ясно показва колко тежко е икономическото състояние в страната.

През първото тримесечие на 2013 г. спрямо същи период на 2012 г. се отчита намален е добива на природен газ с 30 процента. Намален е вноса на природен газ с 20 процента, намалено е потреблението на природен газ с 10 процента, намален е транзитния пренос на природен газ с 5,6 процента.

Уважаеми дами и господа народни представители, газовото хранилище в Чирен в момента е празно и не може да обезпечи следващия отоплителен сезон. Необходим са 200 млн. лева за нагнетяване на хранилището и в момента се търси банка, която може да предостави този финансов ресурс.

В сферата на въгледобива. За първото тримесечие на 2013 г. спрямо същия период на 2012 г. се отчита намаление на добива на въглища с 30,7 процента. Основния проблем пред който са изправени въгледобивните дружества е ограниченото търсене на въглища от топлоелектрически централи. То се дължи на ограничената консумация на електроенергия в страната, като и ограничения износ на такава.

Основен производител на лигнитни въглища Мини-Марица изток – ЕАД през 2012 г. отчита намаление с 9,6 процента на добитите количества спрямо предходната година. Намаляването и замразяването на продажната цена на добиваните в дружеството лигнитни въглища през 2009 г. води и до влошаване на финансовото състояние на дружеството.

Промените в нормативната база, с оглед стабилизиране състоянието на енергетиката с последните изменения на Закона за енергетиката през юли 2013 г. се въведе нов модел на ценообразуване, който отговаря за очакванията на клиентите за по-прозрачно, точно и обективно ценообразуване в сектора. Променен бе механизма за закупуване на студен резерв и разполагаемост и въвеждане на пазарен принцип за осигуряването им. Износът на електроенергия беше освободен от добавките в цената за пренос на енергията. Имам предвид зелената и кафява енергия и за невъзстановяемите разходи.

Въведе се възможност за балансиране системата чрез ограничаване на производството на електроенергия при наличие на свръхпроизводство. Направена беше промяна в механизма за изкупуване на енергия от възобновяеми енергийни източници и на компенсиране на разходите свързани с това изкупуване.

Ограничи се обема на изкупуваната по преференциални цени електрическа енергия произведена по високо ефективен комбиниран начин. Считам, че с промените, които бяха направени, това е първата стъпка за спасяване на системата, след което е необходимо да има и следващи стъпки изцяло за реформиране на системата.

И тъй като през последните дни се говореше за НЕК. Наистина състоянието е изключително тежко в НЕК. Мога да ви заявя конкретно, краткосрочните задължения към 30 юни възлизат на приблизително 2 млрд. лева. Към 31 декември 2009 г. те са били 790 млн. лева., а сега са приблизително 2 млр. лева.

Нещо което е важно да знаете и публичното общество да бъде информирано. С решение на Народното събрание от 29 март 2012 г. е прекратено изграждането на ядрената централа на площадка “Белене”. Нормално е да очакваме, че и разходите по АЕЦ “Белене” ще бъдат прекратени. Само че това не е така.

До момента разходите по АЕЦ “Белене” са в размер на 385 млн. лева. Тоест договора де факто между НЕК и съответно руската страна не е прекратен и са продължавани да се плащат конкретни милиони, които възлизат на 385 млн. лв. моята задача е именно да се договорим с Росатом, така че договора да бъде прекратен. Но истината е, че са продължавани плащания и някой трябва да понесе своята отговорност за един проект, който е взето решение да не бъде изпълняван и държавата да продължава да плаща по този договор.

Благодаря ви.

Иван Айолов: … И по отношение на износа искам да кажа, че ние продължаваме да прави този анализ, за да покажем, че четири години приказки, затова че Белене и Цанков камък са довели до това състояние на енергетиката не е вярно. Правен е безумен износ, особено 2011 г. изнесени са 10 млрд. Не знам дали обърнахте внимание. От тези 10 млрд. колко е изнесла държавната структура НЕК. И нещата продължават катастрофално, включително и първо тримесечие на 2013 г. Тоест от 15 процента 2011 г. 2012 г. са 8 млрд. 300 млн. киловатчаса направен износ, от които НЕК е изнесъл по-малко от 20 процента. И като се сложат тези проценти в цени. Защото на външния пазар падат цените. Аз бих си позволил да направя един паралел и с това смятам да приключа.

2006 г. са изнесени 7 млрд. 600 000 киловатчаса при средна цена 65 евра. 2007 г. са изнесени 7 млрд. 600 от които средната цена се е движила около 65 евра по две прави 130 лева. При тогавашна цена на микса около 80 – 85 лева. От тези милиарди 65 процента са изнесени от НЕК от държавната структура. И разликата от цената на този износ се е върнала в енергетиката. 2011 г. се обяви като рекордна година износ 10 млрд. от тези 10 млрд. НЕК е изнесъл само 15 процента. Забележете средната цена вече е 35 евра., което е на ръба примерно на цената на ТЕЦ 2. Освен това са само 15 процента изнесени от НЕК. Останалото са го изнесли останалите търговци на либерализирани пазар. Тоест, делата от този износ, ако има някаква делта и то има, но не е голяма, тя не се е върнала в държавната структура. Това е просто катастрофално.

ПРЕДС. РАМАДАН АТАЛАЙ: Заповядайте.

ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Благодаря господин председател. понеже повдигнахте въпроса за задълженията на отделните дружества. Към 2012 г. Мини Марица изток има задължения от 184 млн. лева. ТЕЦ 2 е 418 млн. лева, като държа да подчертая, че в мините де факто за период от три години задлъжнялостта не се увеличава. ТЕЦ “Марица изток 2” намалява, но в АЕЦ “Козлодуй” е притеснително, че се увеличава на 567 млн. лева. За НЕК в края на 2012 г. задълженията възлизат на 2 млр. 182 млн. лв. Булгаргаз задължения в края на 2012 г. 461 млн. лева.

Доста притеснително е, че и в Козлодуй и в НЕК, и в Булгаргаз се увеличават задълженията. Може би бих искал да спомена, без да давам на този етап конкретна информация за търговците на електроенергия. Това разбира се е работа на компетентните органи. Но има следните нарушения в търга в АЕЦ “Козлодуй” и в НЕК до средата на 2012 г. провежданите процедури за търговия с електрическа енергия са били диференцирани за потребители, търговци, вътрешен пазар и търговци износ, с което са достигнали ценови нива не защитаващи националната индустрия. Тоест всеки директно отива при шефа на съответното предприятие.

Провеждани са търгове за продажба на електроенергия, без да е определена долна граница, с което е продадена електрическа енергия на реално ниски цени. Въвеждането на допълнителни такси за износ е довело до ограничаване на износа. В допълнение са сключени договори от дъщерни дружества на БЕХ, съдържащи клаузи, че електричеството може да се препродава единствено в България и не може да се изнася. По тази причина е образувана наказателна процедура срещу България. Европейската комися на 3 декември 2012 г. във връзка с предполагаема злоупотреба на АЕЦ “Козлодуй” и НЕК с монопол, което може да доведе до глоба от 10 процента от оборота на Българския енергиен холдинг.

=========================================

ПРЕДС. РАМАДАН АТАЛАЙ: Благодаря господин Куюмджиев.

Господин Куюмджиев, аз очаквах този доклад бъде една реална картина, да ни се представи днес от Министерството- състоянието на енергетиката 2009 г. в таблици, в график ако искате и цялостно изписано с думи 2009 г. какво е състоянието. И 2013 г. реално какво подаваме като управление на енергетиката.

Тъй като дълго време се правеше този доклад и се оказа, че има много данни, които не са систематизирани. Може би този документ като основа за започване на един разговор, какво е състоянието н енергетиката, като започване на разговор е добър документ. Но от тук нататък трябва ние народните представители да систематизираме и да задаваме няколко въпроса, които министъра трябва да разясни от трибуната и от нас.

Примерно обществото го интересува, като кажем, че Националната електрическа компания има задължение 2 млр. вие господин министър да ни ги определите и да ни ги кажете по пера. Тогава вече ще стане ясно господин Куюмджиев от Националната електрическа компания колко са платени за Цанков камък, како е платено за Белене. Какво е платено за доставка на тоалетна хартия. Какво е платено за доставка на ред други неща, от които обществото наистина се интересува.

Тъй като много академичен е докладът и е представен пред народните представители, ние вече трябва, за да стигнем до яснота на тези въпроси, аз първия въпрос, който задавам на министъра днес е може ли да ни анализиране в детайли и да ни кажете какво съдържат задълженията на Националната електрическа компания? Какво съдържат загубите на Булгаргаз. Точно и ясно определихте, това са задълженията на топлофикациите. По този начин ние трябва да знаем какво е направено и с Атомната електрическа централа. Защото Атомната електрическа централа има 51 млн. Сто и двадесет ли са? Аз мисля, че 51 млн. откъде идват печалбите на АЕЦ, когато пети блок не е натоварен до последно с неговата си мощност. Само шести блок в момента го товарим, за да изразходва горивото и в последствие да влезем в планов реонт. Какво е спестено? И къде са направени тези разходи евентуално от Атомната електрическа централа. Имате ли яснота господин министър. Влезнали ли сте още по-дълбоко в провеждането и доставките на обществени поръчки на крушки, на батерии, на храна, на всичко онова, което е необходимо да върви, да се движи ядрената ни централа.

Имате ли какво е било необходимо, за да направят съответните разходи ТЕЦ 2., защото за мен ТЕЦ 2 с тези си печалби 51 млн. за мен са чисти печалби, пак счетоводни. Защото ТЕЦ 2 не е натоварен през четирите години на управление със съответните си мощности. Няма как едно предприятие, когато не е натоварено, да не е спестило от нещо или да не е изразходвало някои други средства, които не би трябвало да се направят. Имате ли яснота колко са за разполагаемост които са платени през този период от време. По какъв начин законово? Как им е било определено от Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, разполагаемостта. Колко са платили? По какъв начин са платили? На кого е платено. Всички тези неща господин министър, ако днес не ги кажете, утре от от трибуната, ако не ги съобщите след август като се върнем, някои които ще отидат на работа, а други които ще отидат на почивка, ще се окаже, че ние сме виновните, защо са спрени определени поръчки които не би трябвало да бъдат доставени, а през време на четирите години са доставени.

Какво е станало с енергетиката е ваше задължени господин министър да ни кажете днес пред народните представители. А още повече пред медиите, които като гледам с голямо желание очакват да чуят наистина какво е станало в енергетиката защото от вчера ли от два месеца ние говорим, че енергетиката е в колапс. Енергетиката е пред фалит с ясното съзнание знаейки, че енергетиката е фалирала. Обаче не поднасяме на обществото защо. Какви са причините и фактите.

И това което каза преди малко господин Куюмджиев, трябва точно и ясно да прозвучи, че за фалита на НЕК не е виновно плащането към Белене и Цанков камък, а вие трябва да ни извадите аргументите точно и ясно. защото само с говоренето и с отправянето на посланията, тъй като имаме достатъчно загуба на доверие и пред обществеността и пред всички, само с говорене няма да стане. Аргументирано с факти точно и ясно, господин министър ни кажете на нас. защото от трибуната и ние ще вземем отношение като народни представители. Не че ще кажем нещо по-различно от това, което сте ни представили. Не дай си Боже да кажем нещо по-различно от това, което сте ни представили, това означава, че ще създадем още по-голямо съмнение в обществеността и няма да попаднем в онези графа в която правителството иска да възстанови доверието между управляващите и обществеността.

Моят въпрос е. имате ли готовност, можете ли да ни кажете по пера, подробности аргументирано откъде са тези 2 млр. загуби на НЕК. Какви са загубите в ТЕЦ 2. къде и защо са загубите в АЕЦ, счетоводните печалби. Защо след това се превръщат в това, което каза преди малко господин Куюмджиев, в невъзможност да осигурим срока на годност за експлоатация на 5-ти и 6-ти блок. Това са сериозните неща, които ние трябва да кажем на обществеността да ни чуят и да кажат какво става.

Ако сте готов господин министър заповядайте.

ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Мога да ви дам информация единствено за НЕК.

ПРЕДС. РАМАДАН АТАЛАЙ: С това няма да се удовлетворим, но все пак ще се зарадваме, че ще чуем и за НЕК.

ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Това беше основната критика, че всички сме много притеснени за НЕК, но де факто това е реалното състояние, което сме заварили. За два месеца ние няма как да натрупаме толкова много дългове и на цялата електрическа компания. Още повече че разходите по Белене продължават, въпреки че през март 2009 г. е взето решение да бъде прекратено изграждането на АЕЦ “Белене” март 2012 г. говорим за задължения на НЕК ЕАД към 30 юни 2013 г. в разер на 2 млр. 573 млн. 519 000 лева. Краткосрочни задължения – 1 млр. 969 млн. 989 000 лева.

Задължения към банкови институции – 58 млн. 751 000. към Хидровъзел “Цанков камък” 20 млн. 495 000 лв.

Хидровъзел “Долна ЕАрда” – 19 млн. 615 000 лв.

Към доставчици на електроенергия – 953 млн. лева. Тоест към доставчици на електроенергия. А именно Глобул Марица изток 3 -139 млн 969 000 лева.

Към АЕЦ “Козлодуй” – 330 млн. 826 000. това вече дава яснота.

ТЕЦ Марица изток 2” – 10 млн. 844 000 лв.

ТЕЦ “Марица изток 1” – 156 млн. 772 000 лв.

Към БЕХ задълженията са 756 млн. 525 000 лева. Като това число са кредити на стойност 403 млн. лв. дивиденти – 162 млн. лв. договори за услуги – 42 млн. лева. Търговски заеми – 147 млн. лева.

Дългосрочните задължения се равняват на 603 млн. 530000 лева.

Задълженията към банкови институции се равняват на 267 млн. лв., в това число Хидровъзел “Цанков камък” 113 млн. лв.

Хидровъзел “Долна Арда” – 76 млн. лв.

Към БЕХ договор за лизинг – 68 000 лв.

КРАСИМИР ЯНКОВ: Господин министър, за втори път казвате, след решение на Парламента за прекратяване на строителството на АЕЦ “Белене” са похарчени 365 млн. какво предприехте, след като установихте, че има такива плащания? Обяснения, компетентни институции. Каква е вашата реакция за това плащане, като е установено след решението на Парламента, и каква е базата на която в момента казваме – Има решение на Парламента. Някой може да обяснява, че има в същото време действащ договор.

ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Взето е решение от Парламента, но това не означава че търговския договор между НЕК и руската страна е прекратен. Там е продължавано да се плащат конкретни милиони на руската страна. Даже е възможно в момента и да продължават да го строят, тъй като това, че Народното събрание е взело решение, това не означава, че търговския договор е прекратен. От страна тогава на правителството не са взети абсолютно никакви мерки, за да се водят преговори за прекратяване на договора. Разбира се е важно държавата, НЕК, разбира се и другата страна Росатом да се приведат нужните средства, за да бъде прекратен договора, за да не продължава това изтичане на финансови средства. Защото в крайна сметка не знаем какво има. А това е абсурдно.

КРАСИМИР ЯНКОВ: Вие сте на етап проверка на тези средства.

ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Проверка и в най-скоро време ще бъде поканена и руската страна, за да се търси решение по този въпрос.

ПРЕДС. РАМАДАН АТАЛАЙ: Господин министър, вие казвате, че договора за АЕЦ “Белене”, въпреки референдума, въпреки решението на Народното събрание ГЕРБ продължава и е изплатил 386 млн. лева след като са взети тези допълнителни решения. Така ли е?

ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Да, точно така.

Пълната Стенограма на дебатите в Комисията по енергетика могат да се проследят тук

На 4 септември 2013 година на първото заседание след лятната ваканция на депутатите е прочетен Доклад за състоянието на енергетиката в Република България от министър Драгомир Стойнев. Изнесените факти са потресаващи и се отнасят до управлението на кабинета на ГЕРБ.

МИНИСТЪР ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.

Уважаеми дами и господа народни представители, през месец юли на Вашето внимание беше представен един изключително обективен доклад с конкретни числа и факти, доклад, който по никакъв начин не цели да злоупотреби с конкретни политики. Напротив, от тук нататък идеята бе именно да се намерят общи политики, така че да изведем системата на енергетиката от тежкото й състояние.

Да, представителите на опозицията са критични, че едва ли не сме се опитвали да спекулираме с данните. Смятам, че всичко, което бе казано – повтарям – е изключително обективно. Защото, нека да се обединим върху тезата, че енергетиката е в изключително тежко състояние. Така ли е? Така е!

Факт ли е, че за периода 2009-2012 г. задълженията на дружествата под шапката на Българския енергиен холдинг нарастват с милиард и половина? Така ли е? Така е!

Нека да се обединим върху факта, че има проблеми с инвестиционните и ремонтните програми. Така ли е? Така е!

Основната причина е, че решението на министъра на финансите и на бившия министър-председател да обезкръвят дружествата, увеличавайки дивидента от 50 до 80%, остави тези дружества без наличен финансов ресурс. Така ли е? Така е!

Оттук нататък обаче трябва заедно да намерим конкретните решения за спасяването на този изключително важен сектор за българската икономика, стратегически сектор, от който зависи националната ни сигурност. Имаше критики относно промените, които сме направили в Закона за енергетиката, но те бяха необходими, защото исканията първо на електроразпределителните дружества за увеличаване цената на електроенергията бяха непоносими за българските граждани. Нещо повече, дори да бяхме отговорили на тези искания и да бе увеличена цената на електроенергията с 5%, какво от това, питам аз? И сега хората едвам плащат своите сметки.

За нас първата крачка бе именно да се намери решение за намаляване на цената на електроенергията за крайните потребители, така че именно в тази тежка ситуация те да могат да преживеят. Това, което се случи благодарение на народните представители, които подкрепиха този законопроект, бих искал да им благодаря оттук, от тази трибуна, е, че не само че се постигна намаление за бита, но се случи нещо, което никога досега не се е случвало в годините на преход – намаля цената на електроенергията за българския бизнес. Това не се е случвало никога! Дори се искаше вето на Президента върху Закона за енергетиката, слава Богу, той не прие поканата от българския бизнес, защото и самият бизнес не очакваше, че може да се случи намаляване на цената на електроенергията за индустриалното производство. А основната цел, уважаеми дами и господа, бе именно да се намалят фиксираните разходи на българските предприемачи, защото ние търсим конкурентоспособност. Да, за кратък период от време. Да, тя зависи от много фактори. Можем да дебатираме относно състоянието на българската икономика, но когато говорим за енергетиката тук, тези промени засегнаха именно един ключов фактор, какъвто е цената на електроенергията за българския бизнес. Нещо повече, този законопроект, който се прие, няма да доведе и до увеличаване цената на топлоенергията през зимния период! Това българските граждани трябва да го разберат.

Нека да видим и какви са резултатите от тези промени. Юни месец, когато бях в „Мини Марица-изток”, миньорите бяха в стачна готовност. Така ли беше? Така е. На колко смени работеха миньорите? На две смени! Редовно ли си получаваха заплатите? Не! Трябваше да отпушим българския износ. А защо бе запушен българският износ? Защото към такса „пренос и достъп” бяха прибавени едни излишни добавки, изключително неразумно решение. Голяма част от представителите на Политическа партия ГЕРБ си признават за тази грешка. Да, сбъркано е. Но трябва тази грешка да бъде отстранена. Именно с този законопроект тази грешка бе отстранена.

Увеличи ли се добивът в „Мини Марица – изток”? Да. Ако през май месец добивът е 720 хил. тона въглища, за месец август е 2 млн. 466 хил. тона въглища. Миньорите работят на четири смени, редовно си получават заплатите. Всички са успокоени, даже искат да се назначават още хора, защото именно поради липса на средства за инвестиционни дейности няма хора да се правят разкривки. Тези разкривки трябваше да бъдат направени досега.

Ами цената на въглищата? Четири години и половина тя не е вдигана. Нещо повече, по време на управлението на ГЕРБ тя бе и намалена. Защо? За да се доведе дружеството до фалит? За да има напрежение или някой да го приватизира? Да, вдигнахме и цената на въглищата. Да, аз също съм съгласен, че не е достатъчно, но това е първата стъпка. Това именно ще доведе до финансов ресурс в предприятието. Разбира се, при толкова много проблеми чудеса не могат да се очакват. Но това, което се случи, наистина по никакъв начин не може да се обори.

Нека да видим и износа ни. Ако през май сме на 95 хил. мегаватчаса, август месец сме на 994 хил.мегаватчаса – десет пъти повече. Това е ресурс за българската система.

Винаги могат да се правят критики, винаги може да се критикува нещо. Това е Вашата задача. Но бъдете конструктивни и нека заедно да се обединим и да видим как изваждаме тази система. Това е само първата стъпка за спасяването. Надявам се наистина следващата стратегия да бъде обективна, както бе обективен и докладът, да видим дали ще се затварят мощности, имаме ли нужда от нови мощности. Но този дебат трябва да го проведем тук, в тази зала. Слава Богу, България все още е парламентарна република и заедно и опозиция, и управляващи трябва да взимат това решение. Ролята на правителството е да изпълни това решение. Но ние трябва да го вземем заедно. Всяко едно правителство е отговорно за своите действия. Много добре знаете какво се случва по системата надолу. Неслучайно и прокуратурата е информирана за конкретни стъпки. Неслучайно са предприети и действия. Много е трудно. На тази система трябва да се каже: „Край на всички тези интереси, които са в енергетиката”. Тази система може да работи за българския народ и за българския бизнес. И, разбира се, ако има последователни стъпки, можем наистина да постигнем решенията, които очакват от нас българските избиратели. Кажете за какво се делим? Какво е направил през годините ли? Толкова ли не можем да убедим оттук нататък какво ще направим?

Има един доклад, Вие го интерпретирате по един начин, управляващите може по друг начин, но истината е тази, която Ви е представена, господин Добрев. Това е.

Проблемни са и търговете, проблемни са и обществените поръчки. Правя всичко възможно да прекъсна тази порочна практика. Неслучайно още юни месец на пресконференция извадих данните относно вчерашния скандал. И въпреки всичко са продължавани плащанията. Моето лично мнение е, че когато Парламентът вземе решение като върховен законодателен орган, всичко трябва да бъде прекратено. Задачата ни е оттук нататък тези порочни практики да ги няма, да приключат. Иначе с обвинения можем да продължим днес цял ден, утре същото. Истината е, че системата в момента за първите пет дни е по-стабилна от това, което заварихме. Благодаря Ви.

От този ден виси един въпрос със страшна сила: дали министър Стойнев не внесе този Доклад в прокуратурата, след като в него са налице тежки нарушения, които са довели до плачевното състояние на енергетиката?

Източници от министерството на икономиката и енергетиката потвърдиха, че всъщност Докладът с придружаващи към нето документи е бил внесен в Прокуратурата. Други източници твърдят, че нищо от Доклада и документите към него не е стигнало до Прокуратурата.

Не зная дали това е така, още повече, че от септември 2013 до май 2014 година времето е твърде много, за да се каже от Главния прокурор Цацаров има ли в Прокуратурата Доклад с документи или не, и ако има, какво е свършило обвинението.

В Проект за решение, прочетен от Рамадан Аталай след Доклада на Драгомир Стойнев в една от точките е записано:

3. Въз основа на резултатите и оценките от анализа съответните компетентни държавни органи да извършат проверка за финансовото и икономическото състояние на предприятията от сектор „Енергетика”, като при установяване на нарушения да се потърси отговорност от съответните длъжностни лица.

Внесен ли е този Доклад на компетентните органи за проверка? Нищо за това не се чу, ако беше внесен най-малко Главният прокурор Сотир Цацаров щеше да съобщи на журналистите. По тази причина смятам, че тази точка от Проекта за Решение може и да не е изпълнена.

ГЕРБ внесе вот на недоверие за провал на правителството в сектора на енергетиката, днес, на 16 май. Драгомир Стойнев и Пламен Орешарски могат да отидат и да разцелуват Сергей Станишев за това, че ги направи смешни и ги остави в небрано лозе.

И на непосветените е ясно, че едно е да наследиш провал, а друго да го прехвърлиш на приемника си, като го обвиниш ден преди деня за размисъл в чужди прегрешения.

Откровено казано, това действие на депутатите от ГЕРБ ми напомня на Цветанцветанова пропаганда, толкова обидна и плоска е постановката.

Люба Манолова

http://lubamanolova.info

 

«