« Върни се назад Публикувано на 06.07.2023 / 10:41

ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ПРОЕКТ НА ИВОН ГЕШЕВ СЕ ФИНАНСИРАЛ ОТ БЛИЗКИ ДО НЕГО БИЗНЕСМЕНИ, НА КОИТО Е ВЪРШИЛ УСЛУГИ, И ОТ СЪБРАНИ ЛИЧНИ СРЕДСТВА. КАКЪВ Е ПРОИЗХОДЪТ НА „ЛИЧНИ СРЕДСТВА“ НА ЛИЦЕ, КОЕТО ЦЯЛ ЖИВОТ Е БИЛО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ? ОТ УСЛУГИТЕ КЪМ БИЗНЕСМЕНИ, НАВЯРНО

Политическият проект на ИвОн Гешев, който приключи със започването си, се финансирал от близки до него бизнесмени, на които е вършил услуги, и от събрани лични средства.

Първо, вършенето на услуги от магистрат е престъпление.

Второ, какъв е произходът на „събраните лични средства“ на лице, което цял живот е било длъжностно лице на данъкоплатска издръжка? От услугите към бизнесмени, навярно. Което отново е престъпление.

Стоян Тончев

«