Публикувано на 21.02.2020 / 11:56

ПОЗОРЕН СКАНДАЛ! ЕТО ЗАЩО НИКОГА НЯМА ДА ИМА НАКАЗАНИ МАГИСТРАТИ! КАК ИНСПЕКТОРАТА НА ВСС СИ ИЗМИ РЪЦЕТЕ ЗА ПИЕЩИЯ СЪДИЯ В РАБОТНО ВРЕМЕ! ОКАЗА СЕ, ЧЕ „АФЕРА“ ТРЯБВА ДА НАПРАВИ ПРОВЕРКАТА, ДОКАТО ОТ ВСС СИ БЪРКАТ В НОСА!

На 14.02.2020 сайта АФЕРА публикува:

СЪДИЯ ТРАЙЧО АТАНАСОВ ОТ ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД ПОРКА В РАБОТНО ВРЕМЕ! С НЕГО СИ ПОРКА И ПРОКУРОР МИЛЕНА ДАСКАЛОВА!

АФЕРА публикува снимка, на която съдията от Наказателно отделение във Варненския окръжен съд Трайчо Атанасов заедно с прокурорката Милена Даскалова от Варненска Районна прокуратура употребяват алкохол в работно време в ресторант „Олеа“ /бившето заведение „Никовата къща“/ във варненската местност Акчелар.

Пет дни по-късно, на 19.02.2020 сайта АФЕРА публикува ултимативно писмо до АФЕРА, изпратено от и.ф. административен ръководител на Варненска Районна прокуратура:

ВАРНЕНСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КЪМ „АФЕРА“: „МОЛЯ, ЗА БЪРЗИНА!“ ЗА СНИМКАТА НА СЪДИЯ ТРАЙЧО АТАНАСОВ И ПРОКУРОР МИЛЕНА ДАСКАЛОВА, УПОТРЕБЯВАЩИ АЛКОХОЛ В РАБОТНО ВРЕМЕ!

Същият ден сайта АФЕРА в прав текст посочи на прокуратурата какво трябваше да направи, вместо да проверява откъде има информация медията:

АЛО, ПРОКУРАТУРАТА, ВМЕСТО ДА ПРОВЕРЯВАТЕ ОТКЪДЕ ИМА ИНФОРМАЦИЯ „АФЕРА“ ЗА СЪДИЯТА И ПРОКУРОРКАТА, ПИЕЩИ В РАБОТНО ВРЕМЕ, ЕТО КАК ДОСЕГА МОЖЕХТЕ ДА ПРИКЛЮЧИТЕ ПРОВЕРКАТА!

На следващия ден 20.02.2020 на журналистката Веселина Томова се обади шефът на Окръжна прокуратура – Варна Красимир Конов, който заяви, че има образувана дисциплинарна проверка:

ОКРЪЖНИЯТ ПРОКУРОР НА ВАРНА: ИЗВЪРШВА СЕ ДИСЦИПЛИНАРНА ПРОВЕРКА ЗА МАГИСТРАТИ, ПИЕЩИ В РАБОТНО ВРЕМЕ!

Очевадно дисциплинарната проверка образувана от прокуратурата касае прокурор Милена Даскалова от Варненска Районна прокуратура, тъй като прокуратурата няма как да проверява другия сътрапезник – наказателният съдия от Варненски окръжен съд – Трайчо Атанасов.

На 14.02.2020 година журналистката Веселина Томова изпрати публикацията на сайта АФЕРА на електронната поща, предоставена от Инспектората на ВСС за подаване на сигнали, като посочи името си, адреса си и телефона си за връзка.

Днес, 21.02.2020 на електронната поща на сайта АФЕРА се получи следния отговор от Инспектората на ВСС, подписан от „инспектор Юрий Кръстев“, който е бивш съдия.

ПОЗОРЕН СКАНДАЛ! ЕТО ЗАЩО НИКОГА НЯМА ДА ИМА НАКАЗАНИ МАГИСТРАТИ! КАК ИНСПЕКТОРАТА НА ВСС СИ ИЗМИ РЪЦЕТЕ ЗА ПИЕЩИЯ СЪДИЯ В РАБОТНО ВРЕМЕ! ОКАЗА СЕ, ЧЕ „АФЕРА“ ТРЯБВА ДА НАПРАВИ ПРОВЕРКАТА, ДОКАТО ОТ ВСС СИ БЪРКАТ В НОСА!

ПОЗОРЕН СКАНДАЛ! ЕТО ЗАЩО НИКОГА НЯМА ДА ИМА НАКАЗАНИ МАГИСТРАТИ! КАК ИНСПЕКТОРАТА НА ВСС СИ ИЗМИ РЪЦЕТЕ ЗА ПИЕЩИЯ СЪДИЯ В РАБОТНО ВРЕМЕ! ОКАЗА СЕ, ЧЕ „АФЕРА“ ТРЯБВА ДА НАПРАВИ ПРОВЕРКАТА, ДОКАТО ОТ ВСС СИ БЪРКАТ В НОСА!ПОЗОРЕН СКАНДАЛ! ЕТО ЗАЩО НИКОГА НЯМА ДА ИМА НАКАЗАНИ МАГИСТРАТИ! КАК ИНСПЕКТОРАТА НА ВСС СИ ИЗМИ РЪЦЕТЕ ЗА ПИЕЩИЯ СЪДИЯ В РАБОТНО ВРЕМЕ! ОКАЗА СЕ, ЧЕ „АФЕРА“ ТРЯБВА ДА НАПРАВИ ПРОВЕРКАТА, ДОКАТО ОТ ВСС СИ БЪРКАТ В НОСА!ПОЗОРЕН СКАНДАЛ! ЕТО ЗАЩО НИКОГА НЯМА ДА ИМА НАКАЗАНИ МАГИСТРАТИ! КАК ИНСПЕКТОРАТА НА ВСС СИ ИЗМИ РЪЦЕТЕ ЗА ПИЕЩИЯ СЪДИЯ В РАБОТНО ВРЕМЕ! ОКАЗА СЕ, ЧЕ „АФЕРА“ ТРЯБВА ДА НАПРАВИ ПРОВЕРКАТА, ДОКАТО ОТ ВСС СИ БЪРКАТ В НОСА!От изумяващия отговор на Инспектората на ВСС, изпратен до сайта АФЕРА, респективно до журналистката Веселина Томова, единственото, което произтича като извод е ИЛЮСТРАЦИЯ ЗАЩО НИКОГА ПО БЪЛГАРСКИТЕ ШИРИНИ НЯМА ДА ИМА НАКАЗАН МАГИСТРАТ.

Този извод следва от факта, че на журналистката Веселина Томова СЕ НАЛАГАТ ДВЕ БЕЗУМНИ ИЗИСКВАНИЯ, НАРЕЧЕНИ „НЕДОСТАТЪЦИ НА СИГНАЛА“, КОИТО ТРЯБВАЛО „ДА ОТСТРАНИ“, И АКО НЕ ГО НАПРАВИ В ТРИ ДНЕВЕН СРОК, ИНСПЕКТОРАТА НА ВСС ЩЕ ПРЕКРАТИ ПРОИЗВОДСТВОТО!

Какво се изисква от журналистката Веселина, освен адрес, телефон, ЕГН и подпис?

НА ПРАКТИКА „ПРОВЕРЯВАЩИТЕ“ ОТ ИНСПЕКТОРАТА НА ВСС ИЗИСКВАТ ОТ ЖУРНАЛИСТКАТА ВЕСЕЛИНА ТОМОВА ДА СЪВМЕСТИ ЕДНОВРЕМЕННО РОЛЯТА НА ДАНС, МВР И ПРОКУРАТУРА!

Да приложи на „цифров носител оригинала на направената снимка и съответно на фотофайла“.

Както е видно и написано в самата статия, сайта АФЕРА е публикувала снимката без никакви корекции и без никакъв монтаж.

Следващият път АФЕРА тържествено обещава да снима с архивен фотоапарат, използвайки негатив, за да удоволетвори щенията на „инспекторите“.

Второто изискване на Инспектората на ВСС вече е меко казано нахално, да не кажем нагло!

От журналистката Веселина Томова се изисква да посочи „данни за лица /имена, адреси, телефони/, присъствали в ресторанта, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да потвърдят допълнителна информация“.

АФЕРА пита драгите „инспектори“ от Инспектората на ВСС в качеството си на каква журналистката Веселина Томова ще изисква ЛИЧНИ ДАННИ от лица – персонал, или гости на заведението – като служител на ДАНС, като служител на МВР, като служител на Инспектората на ВСС, ли?!

АФЕРА пита „инспекторите“ от Инспектората на ВСС какви заплати получават и за какво точно – да пишат подобни писма на подаващи сигнали за зулумите на магистратите, или да ПРАВЯТ ПРОВЕРКИ ТЕ, А НЕ ЖУРНАЛИСТИТЕ ДА ИМ ПРАВЯТ ПРОВЕРКИТЕ?!

АФЕРА пита „инспекторите“ от Инспектората на ВСС – ако утре получат сигнал – запис или видео-запис за това как съдия или прокурор взима рушвет, или уговарят такъв, какво ще проверяват – откъде има записа журналистката Веселина Томова, или това, което има на записа?!

И журналистката Веселина Томова ли ще трябва пак да им направи проверката, удостоверявайки с разпитани от нея „лица“ /адреси, телефони, имена/, които да удостоверят, че лицата снимани или записани не са Робърт де Ниро и Мишел Пфайвър, а съдия Трайчо Атанасов и прокурор Милена Даскалова?!

Иначе според закона за Съдебната власт, ВМЕСТО ЖУРНАЛИСТКАТА ВЕСЕЛИНА, ЕТО КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИ ИНСПЕКТОРАТА НА ВСС! Още повече, че и прокуратурата извършва проверка по същия казус!:

ПОЗОРЕН СКАНДАЛ! ЕТО ЗАЩО НИКОГА НЯМА ДА ИМА НАКАЗАНИ МАГИСТРАТИ! КАК ИНСПЕКТОРАТА НА ВСС СИ ИЗМИ РЪЦЕТЕ ЗА ПИЕЩИЯ СЪДИЯ В РАБОТНО ВРЕМЕ! ОКАЗА СЕ, ЧЕ „АФЕРА“ ТРЯБВА ДА НАПРАВИ ПРОВЕРКАТА, ДОКАТО ОТ ВСС СИ БЪРКАТ В НОСА!

От целият разигран циркаджилък след публикацията на сайта АФЕРА за употребата на алкохол по време на работно време от страна на съдия Трайчо Атанасов и прокурор Милена Даскалова, остана само едно – вместо тях двамата, на полиграф /детектор на лъжата/ да бъде поставена самата Веселина Томова.

Ето как никога няма да бъде наказан нито един магистрат, сгазил лука.

Не пишете сигнали!

Като свински черва са се оплели и се „изпират“ едни други.

Това е положението в МАФИЯТА, в която живеете.

П.П. НА ВСИЧКОТО ОТГОРЕ ОТ ИНСПЕКТОРАТА НА ВСС СА ОБЪРКАЛИ И ИМЕТО НА ЖУРНАЛИСТКАТА ВЕСЕЛИНА ТОМОВА! НЕ ВЕСЕЛИНА ТОДОРОВА ТОМОВА, А ВЕСЕЛИНА ТОМОВА ЗАХАРИЕВА, ДРАГИ МИ „ИНСПЕКТОРИ“! ВЕСЕЛИНА ТОДОРОВА ТОМОВА Я НЯМА, НЕ СЪЩЕСТВУВА КАТО ГЛАВЕН РЕДАКТОР НА „АФЕРА“, И КАТО ИЗПРАТИЛА СИГНАЛА! ИМА ВЕСЕЛИНА ТОМОВА ЗАХАРИЕВА! ДОРИ И ТОВА НЕ МОЖЕТЕ ДА „ОТРАБОТИТЕ“!

Afera.bg

Коментари 7 за
“ПОЗОРЕН СКАНДАЛ! ЕТО ЗАЩО НИКОГА НЯМА ДА ИМА НАКАЗАНИ МАГИСТРАТИ! КАК ИНСПЕКТОРАТА НА ВСС СИ ИЗМИ РЪЦЕТЕ ЗА ПИЕЩИЯ СЪДИЯ В РАБОТНО ВРЕМЕ! ОКАЗА СЕ, ЧЕ „АФЕРА“ ТРЯБВА ДА НАПРАВИ ПРОВЕРКАТА, ДОКАТО ОТ ВСС СИ БЪРКАТ В НОСА!”

 1. По време на социализма в съда, прокуратурата и следствието не се назначаваха юристи, които имат от държавните изпити оценки по- ниски от добър 4. По това време в страната имаше един юридически факултет, изпитите се вземаха след много учене, в курс имаше по 1-2 отличници.В състава на Инспектората към ВСС няма инспектор с името Йорданка Костова.

 2. „Свръх-интелектът” на върховните съдийски създания , с дипломи по кървокомунистичемско право , и сега инспеторки, до преди две години били върховни съдийки, след което си инспректор-стване , пак ще станат върховни съдийки
  Ще качите делото на трупчета, докато не се реши въпросът каква е правилната правната квалификация на тези дела, ще си отправите и и Вие едно запитване до Народното събрание, а ако Ви дойдат на „гости” от ИВСС, пак съдийки с тройки от кървомунистическо време, като ей тази например :
  „ЙОРДАНКА КОСТОВА, ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН Съдия завършила СУ „Св. Климент Охридски“ с успех държавния изпит Среден 3,00 , или ей, тази например: ТЕОДОРА НИНОВА, ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪДИЙКА , завършила СУ „Св. Климент Охридски“ с успех от ДЪРЖАВНИЯ ИЗПИТ 3,50
  Колко проста трябва да си , за да зазъвршиш с 3.00. – секс-агентките на държавна сигурност.
  Проста , по-проста-най-проста, курва, проститутка , българска върховна съдийка , с диплома по анти-демократично, узурпаторско, диктарско курво-мунистическо право !

  1. Абе боклук, какви държавни сигурности те бият по празната кратуна? И двете каки по времето на соца са били прости юристконсулки, никой не ги е допускал до правораздаването. Съдийки ги прави демокрацията бе, тъпанар!

   1. Каква демокрация бе тъпанар ? Сега сме в системата на държавно организирания бантизитъм, която е последният стадий в развитието на Източно Европейския комунизъм !
    Демокрация има в простата та глава !
    Тези курвалани ставаха студенкти по право с протекцията на Държавна сигурност и им бяха секс агенгтки ! Изпите те не можеха да издържат . Та същата тази никога неотишла си курво-мунистически система си ги прави съдийки ,

 3. Имаше едни записи „Ало, Ванъо“, и тогава великата прокуратура разследваше кой и как ги е направил, а не тяхното съдържание…

  Та, какво очаквате, Веселина…

 4. Топката се тупа,докато изтече достатъчно време, за да стане невъзможно да се установи истината. Така е,докато съответните длъжностни лица си знаят само правата,но не и-задълженията . При това няма никаква законова възможност да ги накараш да се размърдат. А Юлий Кръстев-какъвто съдия беше,такъв инспектор стана.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *