« Върни се назад Публикувано на 01.06.2022 / 21:27

ПИШАТ ЗАКОН ЗА „КВАЗИ“ ПРОКУРАТУРА. ЦИНИЧНИ ТЕКСТОВЕ! ДОНОСНИЦИТЕ С ОСОБЕНИ ПРАВА! КАКТО ПЪРВА СЪОБЩИ „АФЕРА“ БОЙКО РАШКОВ ЩЕ Е ПОРЪЧКОВИЯТ САТРАП!

Проектозаконът за противодействие на корупцията на четворната коалиция “Промяната” създава втора прокуратура или “квази” прокуратура. Това коментираха пред “Труд” водещи юристи и специалисти по наказателно право, които анализираха работния вариант на текстовете, с който редакцията разполага от депутати от управляващото мнозинство.

В законопроекта, който шокира и магистрати с дългогодишен опит, се казва, че “ако прокурорът се оттегли от участие в производството, разследващият инспектор към Комисията за противодействие на корупцията може да продължи да поддържа обвинението с разрешението на съда”. “Става въпрос за орган с изключително разширени правомощия, част от тях противоречащи на Конституцията и на принципите за разделение на властите и върховенство на закона. В този вид на законопроекта са създадени условия за безконтролна работа на Комисията за противодействие на корупцията”, посочиха още юристи.

“Фигурата на разследващ инспектор е противоконституционна”, заявиха пред “Труд” експерти в правораздаването.

Текстът за инспекторите е заложен и в преходните и заключителни разпоредби на проектозакона и касае промяна в Наказателно-процесуалния кодекс, където управляващите са измислили нов член 52а. Чрез поправките се дават права на инспекторите, които ще могат да предоставят становища, да се запознават с делото, да представят доказателства и да правят доказателствени искания, да правят искания, бележки и възражения в хода на съдебното производство. Въпросните разследващи инспектори ще могат да правят и принудително довеждане.

“Текстове от проекта погазват Конституцията, не зачитат разделението на властите и може да бъде сравнен по цинизъм с нашумелия “Закон за мерки за превенция и защита на националната сигурност от рискове за икономическата и финансовата система на държавата”, който най-добрите конституционалисти определиха като фашистки”, коментираха юристи от БСП и ИТН пред “Труд”.

В същото време обаче всяко лице, което подаде сигнал за корупция, получава особени права:

“Лицата, които подават сигнал по реда на този закон, не носят никаква отговорност за клевета, нарушаване на авторски права, нарушаване на тайна, нарушаване на правилата за защита на данните, разкриване на търговска тайна или искания за обезщетение, основани на частно, публично или колективно трудово право”, се казва в законопроекта, в чл.74. И още: “Тези лица имат право да се позоват на това, че са подали сигнал, за да поискат прекратяване на делото, при условие че са имали основателни причини да вярват, че подаването на сигнала е било необходимо за разкриването на корупция, конфликт на интереси или престъпления, разследвани от разследващи инспектори съгласно Наказателно-процесуалния кодекс”.

Бойко Рашков оглавява КПКОНПИ

Управляващите се готвят да изберат вътрешния министър Бойко Рашков за председател на КПКОНПИ след законодателните промени, касаещи борбата с корупцията, потвърдиха за “Труд” от МВР и четворната коалиция.

Информацията съобщи в ранния следобед вчера първо разследващият сайт “Афера”. След като бившия главен прокурор Сотир Цацаров напусна комисията, тя се управлява временно от заместник-председателя Антон Славчев. Именно Рашков ще ръководи и въпросните разследващи инспектори, които ще бъдат едновременно нещо като следователи и прокурори.

Вземат документи и сведения от нотариуси, банки, съдебни изпълнители

Разследващите ще са с неограничени правомощия и без отговорност

Дават им право да носят пистолет

Разследващият инспектор – това е новата фигура, въведена в бъдещия Закон за противодействие на корупцията (ЗПК). Той е нещо повече и от разследващ полицай от МВР, и от агент на ДАНС, защото му се дават и допълнителни правомощия на следовател и прокурор. С мъглявите формулировки при разследване да спазва принципите на Наказателно-процесуалния кодекс и да взема решения по вътрешно убеждение, основана обективно, всестранно и пълно изследване на на всички обстоятелства по делото. На шефовете му е забранено да му дават указания, или по друг начин да се намесват в разследването му. Само ще му правят периодични или инцидентни проверки за почтеност, но не по-често от веднъж годишно.

Според член 18 от Закона е предвидено и членовете на Комисията и разследващите инспектори да не носят имуществена отговорност за причинени вреди при упражняване на възложените им по този закон правомощия, освен ако вредите са настъпили в резултат на престъпление от общ характер.

Как точно ще осъществяват оперативно-издирвателна дейност? Това ще бъде описано в бъдещия Правилник за приложение на ЗПК, който трябва да приеме Министерския съвет, след като ЗПК се гласува в Народното събрание. Освен Правилника ще има и вътрешна инструкция, описваща специфичните способи за оперативно-издирвателната дейност на Комисията.

Разследващият инспектор може да иска съдействие, сведения и документи от държавни и общински органи, търговци, банки, нотариуси, съдебни изпълнители, както и от други физически и юридически лица. Те са длъжни до 1 месец да му дадат сведенията. Към заплатата му се дават добавки по Закона за ДАНС и по същия закон той е здравно-осигурен, застрахован и може да ползва болници и почивни бази като всички редови агенти. Новият закон им дава право да носят оръжие и да го използват “при абсолютна необходимост”, като е за полицаите по Закона за МВР.

При разследващите инспектори също ще има йерархия. Най-ниският е обикновен инспектор, а над него са старши, главен, специален и най-отгоре – държавен. На едно място е посочено, разследващите инспектори са 13, но без да се конкретизира дали това са само обикновените или всички от различните степени. При всички случаи обаче е интересно защо е избрано точно фаталното число, а не 12 или 14.

В ЗПКОНПИ

Парламентарен импийчмънт за хората на президента

Факсимиле от законопроекта за изменение и допълнение на ЗПКОНПИ с редакционните бележки на депутата от ДБ Атанас Славов.

В промените в сегашния Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) юристи от ДБ предлагат кандидатите за антикорупционните комисии, които се назначават от квотата на президента, също да минават през публично изслушване в парламентарната комисия по член 9. А след това се назначават с указ. “Това е специфично проявления на checks and balances, така че да не изглежда като бланкетно разширяване на правомощията на президента”, пише в редакционна бележка относно промените в ЗПКОНПИ депутатът от ДБ Атанас Славов. Малко по-долу обаче пак Славов отбелязва в бележка по член 11 от същия закон: “Предлагам директно НС да взема решение за прекратяване на мандат на всеки член, включително и на назначените от президента (специфична форма на парламентарен импийчмънт)”.

„Труд“

«