« Върни се назад Публикувано на 02.05.2017 / 15:15

ПИСНА МИ ОТ ТИЯ ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ! НЕКА КЕВР ДА КАЖЕ КАКВО Е ТАКСА „ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩЕСТВОТО“ И КЪДЕ ОТИВАТ ПАРИТЕ ОТ ТАЗИ ТАКСА! ТОВА, КОЕТО ПРАВИ КЕВР Е АБСОЛЮТЕН ЛОБИЗЪМ!

КЕВРПреференциални цени и ко-генерация

Писна ми от тия преференциални цени. Ту за фотоволтаиците, ту за Мариците. И на всичкото отгоре и за високо-ефективно комбинирано производство на електро- и топлоенергия ( ко-генерация). Това последното ме дразни най-много. Че е ефективно, ефективно е, че ефективността може да се измери, може. В Директива 2012/27 ЕС за енергийната ефективност даже има формула, по която се мери ефективността при комбинираното производство на електро- и топлоенергия.

Но, защо трябва да се дават преференции?  Нека да бъда по-ясен:

Електрическите централи с гориво газ или въглища са два вида. Тези, които произвеждат само електроенергия имат коефициент на полезно действие (КПД) около 30 %. А тези централи, които произвеждат едновременно електроенергия и топлоенергия ( комбинирано производство), са топлоелектрически централи (ТЕЦ) и при тях КПД е около 40 %. Това означава повече енергия от единица условно гориво. При ТЕЦ производството на енергия е по-ефективно. Това се знае още от началото на миналия век. Изхождайки от тези знания се извършва проектирането и строителството на ТЕЦ. Софийските „ТЕЦ София” и „ТЕЦ София-изток” (бившата „ТЕЦ Трайчо Костов”) и други тецове в страната са строени през 50-те и 60-те години на миналия век и още от тогава те произвеждат както електроенергия, така и топлоенергия за производствени нужди, за отопление и за битово горещо водоснабдяване. Тогава никой не е казвал, че това е високо ефективно производство. Просто, според тогавашните достижения на техниката в тази област, така е трябвало да се строи.

Комбинирано производство на електро- и топлоенергия може да се осъществява и чрез газови  турбини с котел- утилизатор, чрез двигател с вътрешно горене с утилизатор, и др. При газови турбини с котел- утилизатор КПД може да достигне до 85 – 90 %. Всичко това е много добре и като идея и като реализация.

Но, както всяко нещо, това ефективно комбинирано производство си има недостатъци.

Например, през лятото, когато се използва топлоенергия само за битово горещо водоснабдяване, ефектът от комбинирано производство рязко намалява. При газовите турбини с котел-утилизатор, ако се произвежда само електроенергия, КПД пада до 35%. Можем ли тогава да кажем, че такова комбинирано производство е високоефективно? Ако се построи съоръжение за високоефективно комбинирано производство и няма къде да се продаде електроенергията, освен да се използва за собствени нужди, това съоръжение ще има много ниски показатели. Просто няма да бъде високоефективно. Първото и най-важно условие при вземане на решение, дали да се строи или да не се строи, е къде ще се продаде произведената електрическа енергия без помощта на държавата. Това означава, че производителят на електрическа енергия трябва да поеме всички задължения по транспортирането, разпределението и реализацията както на електроенергията, така и на топлоенергията. Действащите в момента ТЕЦ имат изградена инфраструктура за реализация на продукцията си, имат подстанции,  изградени далекопроводи, пикови водогрейни котли, паропроводи и  топлофикационни мрежи. Но строителството на нови мощности за комбинирано производство е голям проблем.  Преди вземане на решение за строителство трябва да се прави много прецизен анализ за необходимостта от комбинирано производство на енергия, за възможностите за осигуряване на гориво, за реализацията на  продукцията , за инфраструктурата, за осигуряване с кадри за управление, квалифициран технически персонал и др.

На фона на горните разсъждения е непонятно защо трябва да се дават преференции на такива производители. Преференцията представлява задължително изкупуване на произведената енергия от НЕК  и при това на по-високи цени от нормалните. Защо трябва да се насърчава такова производство на енергия, след като през половината от годината то не е високоефективно?

Не трябва ли това да е заложено в плановете на Министерство на енергетиката и при доказана необходимост да се възлагат обществени поръчки чрез конкурс?

Това което прави КЕВР с тези преференции е абсолютен лобизъм.

Нарича се задоволяване на мафиотски интереси чрез държавната власт. Няма никаква логика и здрав разум. Интересно би било КЕВР да представи публичен отчет кои енергийни обекти покриват критериите за високоефективно комбинирано производство на електро- и топлоенергия и какви средства годишно са получавали досега от преференциалните цени за сметка на данъкоплатеца.

Нека също КЕВР даде публично обяснение какво представлява такса „Задължения към обществото” и къде отиват парите от тази такса. Не отиват ли те именно за заплащане на преференциалните цени?

То, самото название на тази такса е смешно и до болка необяснимо. Поради тази причина не я изписват във фактурите на битовите потребители, но не си мислете, че не я плащате. Тя е скрита в другите такси, като такса „пренос”, например. Някой замислял ли се е, че не може всеки жител на държавата да е длъжен на себе си, тъй като всички ние представляваме това общество?

Димитър Тодоров

Завършил Московския енергетически институт,

факултет „ Промишлена топлоенергетика”

«