« Върни се назад Публикувано на 19.10.2017 / 18:46

ПЕТИМА В БИТКА ЗА ШЕФ НА ВАРНЕНСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СЛЕД ИЗГОНВАНЕТО НА ЦВЕТАНКА ГЕТОВА

ВАРНЕНСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРАНастоящият административен ръководител на Районната прокуратура в Девня Невена Илиева е сред петимата кандидати за районен прокурор на Варна, след като доскорошният ѝ председател – Цветанка Гетова, бе освободена предсрочно от поста с решение на ВСС. Това става ясно от официалната интернет страница на висшия кадрови орган на съдебната власт, където са публикувани биографиите, концепциите за управление и декларациите за имотното състояние и произхода на средствата на участниците в конкурса.

Невена Илиева е завършила „Право“ в Юридическия факултет на Технически университет – Варна. Дипломата ѝ за средно образование е от СОУ „Стефан Караджа“ – гр. Каварна. Владее английски език на добро ниво. През годините е участвала в 8 семинара, свързани с професионалната ѝ дейност и квалификация. Последователно е била съдебен кандидат в Окръжен съд – Варна, следовател в Окръжна следствена служба – Варна, а от 01.04.2006 – прокурор в Районна прокуратура – Девня, която оглавява на 27.07.2016 година.

С жилищен кредит и собствени средства през 2007 година тя е закупила апартамент и част от дворно място във Варна. Разполага с много дарени и наследствени имоти, включително и с маслобойна, в родния си град Каварна. Изплаща жилищен и потребителски кредит. Кара обикновена кола – „Сеат Ибиза“.

В концепцията си, чийто общ обем е 20 страници, тя споделя, че е взела трудно решението да се кандидатира за районен прокурор на Варна. „Осъзнавам напълно и факта, че кандидатствам за длъжността административен ръководител на орган на съдебната власт, различен от този, в който съм работила дълги години, но считам, че това ми дава един по-различен поглед и възможност да предложа различни идеи за подобряване работата в тази прокуратура“, пише Невена Илиева. Като основна своя цел, ако бъде избрана за административен ръководител на РП-Варна, тя си поставя повишаването на мотивацията на колектива, което според нея неминуемо ще подобри ефективността и показателите в работата. „Ще бъде извършена цялостна проверка и анализ на издадените заповеди от страна на административния ръководител на РП-Варна, чрез които е била организирана работата на прокуратурата до настоящия момент. В случай на необходимост и констатирани проблеми дейността ще бъде приведена в съответствие с актуално действащите актове, издадени в прокуратурата и ВСС, регламентиращи прокурорската работа“, пише кандидатът.

С управленската концепция на Невена Илиева можете да се запознаете ТУК

Сред кандидатите за районен прокурор на Варна е и Владислав Томов, който бе номиниран за член на Висшия съдебен съвет от партия „Воля“ на подсъдимия за рекет и побой над длъжностно лице Веселин Марешки. Този факт обаче е пропуснат от кандидата в биографията му за пред кадровите органи. От нея става ясно, че Томов е кадър на прословутия Югозападен университет, но не и къде е завършил средното си образование. Иначе професионалната му кариера започва като съдебен кандидат в Окръжен съд – Благоевград, преминава през юрисконсулт в Националната електрическа компания, след което печели конкурс за младши прокурор в Районна прокуратура – Сандански, но впоследствие става адвокат в Благоевград. От 2001-ва до настоящия момент е прокурор във Варненската районна прокуратура. В конкурсната документация е  изтъкнал, че съпругата му също е прокурор в РП-Варна, а брат му – в Софийската градска прокуратура. Не става ясно по какъв начин роднините на кандидата влияят на неговата мотивация да оглави Варненската районна прокуратура, но е факт, че те са използвани като довод в Раздел I – „Лична мотивация“, в управленската му концепция.

От декларацията за имотното състояние на прокурора Томов става ясно, че разполага с 3 апартамента във Варна, 2 в Благоевград, вила с двор край Симитли, гараж и складови помещения. Притежава и два автомобила на стойност 53 хиляди лева, за които твърди, че са закупени със спестявания от заплати.

В концепцията си за управление на Районната прокуратура, чийто обем е 18 страници, Владислав Томов е изтъкнал, че е отработвал постоянно и преимуществено дела и преписки с фактическа и правна сложност и понастоящем е прокурорът с най-дълъг стаж в РП-Варна, което според него e важен атестат за заемане на ръководния пост. Иначе концепцията му не блести със стратегически визии и тактически цели за решаването на натрупаните с годините проблеми и по-скоро може да се определи като бланкетна. В CV-то си Томов е написал, че владее английски език на добро ниво.

С управленската концепция на Владислав Томов можете да се запознаете ТУК

Десислава Йотова

На другия полюс е концепцията, и не само, на прокурор Десислава Йотова от Районна прокуратура – Варна. Тя е единственият кандидат, завършил „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, при това с отличен семестриален успех. 6.00 е оценката ѝ от държавния изпит по Наказателноправни науки. Възпитаник е на Националната Априловска гимназия в Габрово, владее три чужди езика, два от които на много добро ниво, като зад гърба си има куп обучения и специализации в наказателноправния ресор. Десислава Йотова е била последователно съдебен кандидат в Окръжен съд – Видин, адвокат и прокурор в крайдунавския град. От 2012 година е прокурор в Районна прокуратура – Варна, на която паралелно бе и говорител.

Разполага с 1/6 идеална част от апартамент в град Левски, която е получила по наследство след смъртта на нейния баща, както и земеделски земи по същата линия. Кара кола за 400 лева, която е закупила през 2007 година със спестявания от заплатите си. Изплаща потребителски кредити към две банки.

В концепцията си Десислава Йотова най-напред обосновава в диахрония своята лична мотивация да оглави магистратурата. Основни юридически познания тя получава още като ученичка в Националната Априловска гимназия, където възприема правото най-вече като ценност. В 12-годишния си прокурорски стаж тя непрекъснато е полагала усилия да поддържа високо ниво на правните си познания, доказателство за което са десетките курсове и специализации, които е преминала. Изградила е добри професионални отношения с оперативните органи на досъдебното производство, както и със служителите на администрацията и съдебните репортери. „Никога не си позволих да поставя длъжността си на пиедестал и градих отношенията си на базата на човечност и съпричастност“, пише Десислава Йотова в управленската си концепция, чийто общ обем е 42 страници. В нея тя прави прецизен, задълбочен и комплексен анализ на състоянието на Районната прокуратура във Варна, очертава в детайли нейните достижения и проблеми, включително и по отношение прилагането на съдебната практика, както и приоритетите, по които ще работи в краткосрочен и дългосрочен план, ако бъде избрана за административен ръководител. Интересен момент в концепцията на Десислава Йотова е и обосноваването на релацията „сграден фонд – професионална ефективност на държавния обвинител“.

Като дългогодишен говорител на районното обвинение тя е единственият кандидат за поста, който си дава ясната сметка, че медиите могат да бъдат много полезни в работата на органите на досъдебното производство. Затова, ако оглави Районната прокуратура, тя ще изисква от бъдещия говорител да поддържа близки делови отношения с представителите на четвъртата власт и ще съдейства за обогатяването на правната култура на ресорните репортери. Това бе един от многото ценни плюсове на Десислава Йотова в качеството ѝ на дългогодишен говорител на магистратурата. Неслучайно работилите с нея журналисти я определят като „юридическа енциклопедия“, но и като много стойностен човек с безспорни нравствени добродетели.

С управленската концепция на Десислава Йотова можете да се запознаете ТУК    

Сред кандидатите за ръководния пост е и Стамен Стаматов, завършил „Право“ в Техническия университет във Варна, иначе възпитаник на Строителния техникум в града. Кариерата си в правоохранителните органи започва като дознател в сектор „Икономическа полиция“ при МВР – Варна. След това печели конкурс за младши прокурор в РП-Добрич, а от 2014 година е част от магистратския състав на Районна прокуратура – Варна. Изтъква, че воден от стремеж към надграждане на професионалната си подготовка и лични умения, е участвал в редица обучителни семинари. Владее три чужди езика, два от които на много добро ниво. На свое име има етаж от къща с двор в местността Свети Никола във Варна, както и наследствени ниви. Кара кола за 600 лева. Не изплаща кредити. Концепцията му за управление на Районната прокуратура се разпростира в обем от 26 страници. За себе си пише, че има „уникални предимства“ за административен ръководител, опирайки се на факта, че е бил полицейски служител и че има 8-годишен прокурорски стаж в Добрич и Варна. Използваните статистически данни в концепцията на Стаматов заемат превес над аналитичната ѝ част. Кандидатът само констатира проблемите със сградния фонд, но не очертава пътища за тяхното решаване в краткосрочен и дългосрочен план.

С управленската концепция на Стамен Стаматов можете да се запознаете ТУК

Кандидатът за поста „районен прокурор на Варна“ Марин Дочев Маринов е завършил специалност „Право“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Възпитаник е на езиковата гимназия „Ернст Телман“ – гр. Ловеч. Владее отлично немски език и още два чужди езика на много добро ниво. Наследил е доста ниви, гори и ливади в родния си край, както и къща с двор. През 2000 година е теглил заем от 18 хил. лева, за да закупи ½ от апартамент във Варна с площ от 92 кв.м. С лични средства си е купил лек автомобил „Фолксваген“ на стойност 5 хил. лева. Изплаща голям кредит в размер на 116 хил. лева. Последователно е бил съдебен кандидат в Окръжен съд – Ловеч, следовател в Окръжен следствен отдел – Варна, а от 2004 г. е в състава на Районна прокуратура – Варна. Управленската му концепция се разгръща в обем от 24 страници. В нея той отбелязва, че психоклиматът в магистратурата е „натрупан с напрежение“, което се дължало на сблъсъка на различни характери и тип личности, както и от „чувствата за несправедливо и неравномерно натоварване от страна на работещите прокурори“. Последното частично обуславя личната му мотивация да оглави РП-Варна. Въпреки че не пести квалификации по отношение на „авторитарния“ стил на управление на предходното ръководство на прокуратурата, на стр. 23 в концепцията си той отбелязва, че „безспорен плюс на предходното ръководство е създадената добра и стройна организация по разследването на делата“. Концепцията на Дочев също изобилства от копи-пейст статистически данни – за сметка на стратегическата визия за управлението на прокуратурата, която изобщо не се долавя в неговата разработка.

С управленската концепция на Марин Дочев можете да се запознаете ТУК

https://devnyanews.blogspot.bg

«