« Върни се назад Публикувано на 06.08.2022 / 8:29

ПАРТИЯ МИР ПРЕДЛАГА РЕШЕНИЕ КАК БЪЛГАРИЯ ДА ИЗЛЕЗЕ ОТ ЕНЕРГИЙНАТА КРИЗА

Във връзка с енергийната криза, в която правителството на Кирил Петков и четворната коалиция на ПП, БСП, ДБ и ИТН вкараха България, партия МИР (Морал, Инициативност, Родолюбие) излезе с конкретни предложения за овладяване на енергийната криза.
Анализът на експертите на партия МИР показва, че състоянието на „Булгаргаз“ е пред декапитализация, тъй като има 500 млн. лв. дългове към доставчици, 100 млн. лв. задължения към НАП, а в същото време има 300 млн. лв. вземания. Според експертите на партия МИР лошото финансово състояние на „Булгаргаз“ прави невъзможно то да изпълнява плащания по договори за газ.

Успоредно с това се очаква и дефицит на доставките на природен газ, тъй като има договорен природен газ само за 2 месеца, а няма договорени доставки, обезпечаващи нужното на България потребление за следващите 6-8 месеца. Налице са само преговори и намерения за доставки на азерски газ, американски втечнен газ, но без конкретни финансови и времеви параметри на доставките. Експертите на партия МИР алармират, че цените на природния газ продължават да растат драстично на вътрешния пазар, а в същото време липсва публична информация за цените на които ще бъде доставян природен газ, както и какви ще бъдат крайните цени към потребителите.

Във връзка с излизането от газовата криза и финансовото стабилизиране на „Булгаргаз“ партия МИР предлага няколко конкретни решения. Първо – да се осигури кредитна линия, кредит или друг финансов инструмент от ББР на „Булгаргаз“, включително чрез синдикат, срещу вземанията на „Булгаргаз“ и други обезпечения на дружеството, за обслужване на плащанията към доставчици. Второ да се осигури възможност за вдигане капитала на „Булгаргаз“, при спазване на нормативната уредба за държавни помощи.

На следващо място партия МИР предлага да се осигури кредит на „Топлофикация София“, която е най-големият длъжник на „Булгаргаз“ и ползвател на около 30% от синьото гориво в страната, за да може да погаси дълга си към „Булгаргаз“. За обезпечаването на потреблението на природен газ партия МИР предлага:
1. Незабавно стартиране на преговори с „Газпром“ за осигуряване на необходимите количества природен газ, по възможност при ценовите равнища на действащия договор.
2. Подновяване на доставките на природен газ от „Газпром“, в рамките до 30 календарни дни.
3. Търсене на алтернативни източници за доставка при цени, съпоставими с цените по договора с „Газпром“, с ясно дефинирани количества, цени и срокове за доставка.

Във връзка с решението на енергийната криза партия МИР предлага също така да се преразгледа микса за производство на електроенергия за вътрешен пазар в посока увеличаване на дела на електроенергията, добивана от АЕЦ. Успоредно с това партия МИР предлага България да проведе преговори с ЕК с цел временно премахване на плащанията за вредни емисии за период от една година. Друго предложение на партия МИР е да се премахнат държавните и местните такси и цени, които пряко влияят върху цената на електроенергията за период от една година, като те бъдат регламентирани с актове на Министерския съвет или на органи на местната власт.

Ако бъдат приложени всички тези мерки и бъдат взети тези решения, ефектът от тях ще бъде бърз и ще се усети веднага от крайния потребител чрез намаляване на цените на газа и електроенергията. Успоредно с това ще се осигури стабилност и предвидимост в икономиката, ще се обърне трендът на инфлация, ще намалеят разходите на държавата за компенсации и обезщетения, както и разходите на държавните и общински структури.

Според експертите на партия МИР при намаление на цената на природния газ и гарантиране на непрекъсваемост и обем на доставките ефектът върху цените в страната ще е положителен и ще даде възможност за устойчивост в икономиката и ще спре изкуственото обедняване на хората. Същото важи и за цените на електроенергията и горивата за транспорт и от партия МИР призовават служебното правителство да предприеме незабавно всички предлагани от МИР действия и решения, които ще гарантират излизане на България от енергийната и газовата криза.

«