« Върни се назад Публикувано на 21.09.2023 / 19:34

ПАЗИ ЛИ ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС СЪДИЙКА ОТ ХАСКОВО, ДЕКЛАРИРАЛА НЕВЕРНИ ФАКТИ

Главният съдебен инспектор Тодора Точкова, която е с изтекъл мандат още от април 2020 г, се оказва, че си върши работата през пръсти. Точкова, която дори през декември 2021 година беше дадена на прокурор, проспива скандални случаи и продължава да дерибейства на уютния пост.

Точкова си затваря очите за нейна близка колежка от Хасково и то по документи, които са в ИВСС. А в тях има несъответствия, които са проспани. Магистратите са длъжни по закон да декларират имуществото си и то с най-малки подробности. Така поне е записано в ЗСВ, чл.175а, ал.1. Тези декларации се подават по образец, утвърден от главния инспектор.

Вече излязоха подадените декларации през 2023 г., в които се описва придобитото имущество през 2022 г.

Колежката на Точкова – съдията от Окръжен съд- Хасково- Милена Дечева, е записала, че от 2020 г. ползва лек автомобил Ауди Q 8, който изобщо не е евтин.

Тя обаче е пропуснала да опише придобивката в предходните 2022 г. и 2021 г. Това става ясно от подадените декларации, публикувани в интернет-страницата на ИВСС. Точкова, която има за основна функция да проверява дейността на органите на съдебната власт, без да засяга тяхната независимост обаче, си затваря очите. Същата, която на 8 февруари 2018 г. като главен инспектор казва пред журналистката Анна Заркова, че: „Не можем да делим магистратите на бедни и богати“, прави точно това.

В чл.175б, ал.1, т.8 от Закона за съдебната власт законодателят е описал ясно какво се декларира от магистратите: „чуждо недвижимо имущество и чужди моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства на стойност над 10 000 лв., които лицето или неговият съпруг, или лицето, с което то се намира във фактическо съжителство на съпружески начала, трайно ползва независимо от основанията за това и от условията на ползване.“.

Въпреки описаното в закона обаче, съдия Милена Дечева пропуска в продължение на две поредни години да декларира луксозното возило и го декларира едва при повдигане на въпроса от ВСС и то при изслушването й в конкурс за шеф на окръжния съд в Хасково. Точкова пренебрегва дори и официално изказаните думи, които са изречени публично на заседание на ВСС.

През месец май на заседание на Съдийска колегия, съдия Милена Дечева при изслушването й в конкурс за заемане на поста административен ръководител на Окръжен съд-Хасково, заявява, че въпросният автомобил не е нейна лична собственост, а е собственост на съпруга й от когото има пълномощно. Твърди също, че не е знаела, че следва да го декларира, но към 2023 г. вече го е декларирала като ползван такъв.

„Никога не е било проблем да декларирам колата, която управлявам, но тъй като този автомобил ми е предоставен от съпруга ми и това е негов автомобил аз не съм считала, че след като е предоставен от съпруга ми аз трябва да декларирам и поради тази причина досега не съм я отразила като ползвано имущество, но това не е мое лично имущество, всичко което притежавам съм го декларирала. Декларирано е и откога го ползвам. В декларацията ми може да бъде проверено“, обяснява магистратката.

Кое обаче да бъде проверено – казаното от нея пред ВСС – че колата е предоставена от съпруга й или описаното в декларацията – че го ползва по договор за наем с търговското дружество. Може ли магистрат да не направи разликата между предоставен автомобил и нает такъв и то нает от самия него?

Неясно е и защо полето за автомобили в декларацията е празно за 2021 г., 2022 г.? Защо тази кола се появява едва в декларацията през 2023 г.? Щеше ли да се появи изобщо в декларация, ако не беше повдигнат въпроса на изслушването пред ВСС? А хора от службите твърдят, че Дечева джитка с тузарския автомобил още от 2019 г., и той е първият такъв в Хасково.

Освен това се изпуска една подробност, че дори возилото да е на съпруга, то пак се декларира от магистратите. Тогава?

Странно е, че съдия с дългогодишен опит, заместник- председател на окръжен съд, който се занимава с граждански дела и претендира за пореден път за заемане на ръководния пост в Окръжен съд- Хасково, не е разбрал, че трябва да декларира ежедневно ползвания луксозен автомобил, независимо чия собственост е.

Пораждат се куп въпроси как и в чия полза ще се управлява една съдебна институция и дали подобни „пропуски“ няма да зачестят и да се превърнат в практика при решаване на делата на определени хора с финансови възможности. И дали няма да се прикриват от главния инспектор поредните забравени да се декларират вещи. Въпреки всички тези „пропуски“ в декларирането и то в последователни години, в „познанията“ какво и как следва да се декларира, съдия Дечева не само претендира да оглави съдебната институция в Хасковска област, но е и подкрепена от главния инспектор Точкова.

Неприкрито остана учудването, че след дълго отсъствие при заседанията на висшите съдебни кадровици, Точкова се появява точно при изслушването на съдия Милена Дечева в конкурса за заемане на шефското място в Окръжен съд- Хасково. И я подкрепя – първа, преди да чуе членовете на ВСС с право на глас. И се очаква този факт за никой нищо да не означава.

Странностите обаче не приключват до тук. В декларацията от 2023 г. е записано от съдия Дечева, че въпросният автомобил е собственост на „Мор Интернешънъл“ ЕООД, което дружество е регистрирано на 28 март 2013 г.

Тази фирма обаче, според Търговския регистър е със скромни възможности. Работи само един служител, дейността е търговия с месо, а оборотите през годините са по 200 000 – 300 000 лв. за година. Няма декларирана печалба. Нещо повече, дори за две години няма търговска дейност. И след това отново започва работа, но генерира ниски приходи от по 15 000 лв., а през 2019 г – 17 000 лв. Любопитна подробност е, че изведнъж това дружество решава да купи автомобил, който е за близо 200 000 лв. Странно, нали?

Управител на тази фирма е Живко Кираджийски, адресната регистрация на фирмата е в София. Но при по-задълбочена проверка се оказва, че Кираджийски е от Димитровград и работи… във фирмата на съпруга на Дечева. Поне така е написал самия той във Фейсбук.

Освен това, при справка в сайта на Агенцията за обществени поръчки се вижда, че Кираджийски се е явявал в община Гълъбово и в община Свиленград като представител на фирма „Уикенд“, която е на съпруга на Дечева. Същата година Кираджийски обявява, че с фирмата си не извършва дейност.

Интересна подробност е, че „Уикенд“ ООД е прехвърлена на съпруга на съдия Дечева от настоящия кмет на Димитровград – Иво Димов, в края на 2011 г, след като става градоначалник. При явен конфликт на интереси и въпреки публикации в национални медии, същата фирма печели ежегодно обществени поръчки с възложител община Димитровград, т.е. бившият (а и прикрит настоящ) собственик.

Друга важна подробност е, че въпросната фирма „Мор Интернешънъл“ ЕООД, която е официален собственик на ползвания от съдия Дечева луксозен автомобил, е регистрирана в София, с адрес на управление жк. „Младост 2“, блок 292 (входа, етажа и номера на апартамента умишлено спестяваме). И тук – изненада! Фирмата е регистрирана на адрес, на който се  намира  апартамент, който е собственост на … сем. Дечеви! И то още от 2009 г, показват регистрите.

Така резонно възниква въпроса, кой е реален собственик на луксозния автомобил, който се ползва от Дечева. Дали това е съпругът й Дянко Дечев или подставеното от него лице – Живко Кираджийски, управител на „Мор Интернешънъл“ ЕООД, който е и негов служител във фирма „Уикенд“. И защо този факт така усърдно се замаскира?

Съпругът на съдия Дечева също прави впечатление с управляваните от него луксозни автомобили от реномирани марки. Но също така правят впечатление и немските регистрации на тези автомобили. По стара изпитана схема, луксозни автомобили, ползвани в България, се регистрират в провинциални градчета в Германия, с цел неплащане на по-високите данъци за такъв тип возила в България, както и ДДС, акциз. По този начин държавата е ощетена от събирането на приходи в хазната.

Последният ползван „Мерцедес“ от Дянко Дечев, е деклариран като собственост на Unexpected Facility Management GmbH – от която е взет под наем. Прави впечатление, че тази фирма е свързана с Делко Шатов, който предлага най-различни услуги, свързани с управляване на скъп автомобил в България, като се спестят пари от данъци. Една от схемите, които той предлага на своите клиенти, е да управляваш колата „под наем“. Автомобилът се регистрира на трето лице, а реалният собственик я наема от него- само по документи. Това да звучи познато? Също през 2023г. е декларирано, че автомобилът се ползва от 2021г. И това ли ви звучи познато?

В декларацията на съдия Дечева за 2022 г., подадена през 2023 г., се набива на очи, че тя като физическо лице е наемател на автомобил Ауди Q8 наред с една от фирмите на съпруга й Дянко Дечев – „Версус“ООД. Ползването на тази схема от магистрат- кандидат за ръководния съдийски пост в Хасковска област и нейния съпруг, е меко казано смущаващо.

„Спестяването“ на деклариране на такъв тип скъпи и луксозни возила и спестяването на данъци за тях изглежда се приема за нещо повече от нормално от съдия Дечева, която уж трябва да следи за законността. Но пък тази законност се изплъзва точно когато се отнася до нейните интереси. А дали само тогава? И отново ли ще бъдат прикривани подобни „пропуски“ и ще се изразява неприкрита подкрепа от главния инспектор?

Странно е съдия, който е страна по договор за наем на автомобил да твърди, че не е наясно, че трябва да го покаже като ползвател. Има още един незаобиколим факт и това е, че заявеното от Дечева пред ВСС е след като тя вече е подала декларация пред ИВСС. Думите на Дечева пред кадровиците и записаното в декларацията й са в пълно противоречие. Коя е истината? И не следва ли ВСС при проверка за почтеност на всички магистрати да обръщат задълбочено внимание на декларираните и ползваните луксозни автомобили и имоти от тях, които не рядко са тяхна собственост, но се водят на трети лица. А ако може безнаказано да се декларират ползвани движими вещи на значителна стойност дори и след години и то само при възникнала необходимост, защо това не важи за всички магистрати, а само за подкрепените от главния инспектор.

Демонстрираният охолен начин на живот от семейство Дечеви се набива в очите не само на гражданите в хасковския регион, но и на службите, които следят за това. Бездействието на последните обаче е плашещо, колкото и да е привидно. Дали пък тази информация не е варианта да се държи изкъсо бъдещият председател на Окръжен съд-Хасково, под чийто поглед и немаловажен косвен контрол са две граници и митичния ГКПП „Капитан Андреево“. За службите, а и за част от бизнеса тази кандидатура е идеалната за скрито контролиране.

За обществеността и гражданите обаче остава горчивия привкус на очакване на справедливост от съда, ръководен от част от бизнеса и от имащите сериозни материални интереси. За по-голямата част от обществеността в Хасково и Димитровград, стандарта на живот на магистрата Дечева е недостижима мечта, доколкото не биха си позволили поредната нова луксозна кола, макар и уж ползвана под наем, 11,6 дка парцел в широкия център на град Хасково, на който е изграден нов ритейл парк, магазини, търговски сгради и хотели в България и в Белгия, както и още ред декларирани и недекларирани имоти. Да, една част биха си позволили да съберат около 70 хил.лв., за да си купят през 2021г. в съсобственост с друго лице 10 съседни парцела с площ около 12 дка в престижен квартал на град Пловдив. Но дали ще им се получи като информация, цена, местонахождение, плащане? И дали ще си позволят да ги декларират като един имот с половината от реалната площ?

Може би- зависи дали главният инспектор на ИВСС ти е приятел и дали съпругът/та е заработил достатъчно, за да имаш повече приятели сред тези, които те избират. 

Смущаващите факти около разширяващото се с бързи темпове имотно състояние на семейство Дечеви се увеличават, а част от тях представляват интерес и за прокуратурата, която обаче към момента мълчи. През това време обаче декларирането на имотите на Дечеви продължава да ги „затруднява“, при това очевидно. Пред погледа на главния инспектор.

Алекс Димитров

«