« Върни се назад Публикувано на 05.05.2024 / 11:14

ОСТАВЕТЕ ГО ДА ВИ ПОВЕДЕ!

В този светъл ден от сърце пожелавам на всички, които се колебаят за вярата, да Възскресят в душите си нейния благодатен огън!

В основата на човека стои неговата душа, която е неразривно свързана със Създателя.

Иска се само да имаш очи и ще видиш Истината и Пътя!

Исус е Просветител и Водител на целия човешки род и без съмнение един ден ще поведе ЦЯЛОТО ЧОВЕЧЕСТВО срещу злото и след това ще настъпи единение на всички в едно учение! ( справка – свещения коран).

Пожелавам на всеки един от вас да бъдете будители, които на основата на вярата да разчупите онези стереотипи и зависимости, завладяли човешкия род и водещи го към омраза и самопогубване.

Всеки има добро и божествено в себе си – оставете го да ви поведе!

Светъл празник!

Eрджан Ебатин

«