« Върни се назад Публикувано на 22.06.2014 / 8:58

ОСЕМ КУРШУМА – ИСТИНИ КЪМ „ХАБИЛИТИРАНИЯ” ВЪТРЕШЕН МИНИСТЪР ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ ЗА ТРАГЕДИЯТА В „АСПАРУХОВО”

След като АФЕРА ясно посочи ЦЯЛОСТНАТА ОТГОВОРНОСТ, която ГЕРБ-кметът Иван Портних трябва да понесе за безхаберието, /без/действието си и корупционните схеми в Община – Варна, ред е да посочим убийствената липса на „мероприятия” от страна „държавата” в лицето на МВР и Пожарната. Цветлин Йовчев рече, че „природата” и „бедствието” били виновни за смъртта, заляла Варна. АФЕРА обаче от упор стреля с 8 куршума – истини и чака незабавен отговор от Йовчев, докато все още „природата” го държи като вътрешен министър.

1. Липса на сиренна система, а ако има такава защо не е задействана за оповестяване на населението при предстоящо или  настъпило бедствие  в квартал “ Аспарухово“.

2. Няма създадена организация за оповестяване на състава от единната спасителна система /Основни съставни части на единната спасителна система са  Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“/ГДПБЗН/ – МВР, областните дирекции на МВР и центровете за спешна медицинска помощ. Дали има такава организация за оповестяване и към изпълнителната власт/общинска и областна администрация/.

Предварително записани съобщения до лицата в групите при опасност от възникване или за възникнало бедствие: „Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN!   Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN!“, последвано от: „Внимание, наводнение! Внимание, наводнение! Внимание, наводнение!“

3. В ГДПБЗН-МВР има Център за Аерокосмическо Наблюдение /ЦАН/ , който има възможност да приема  информация от американския сателит за наблюдение на Земята NPP. За тази цел е необходимо да се закупи приемна апаратура. Защо не е закупена?

Една от основните задачи на ЦАН е САТЕЛИТНО НАБЛЮДЕНИЕ НА  ТЕРИТОРИЯТА  НА СТРАНАТА В РЕАЛНО  ВРЕМЕ  ЗА РАЗВИВАЩИТЕ СЕ ПРИРОДНИ ПРОЦЕСИ И ЯВЛЕНИЯ.

Друга възможност – и предвид факта, че в Сърбия имаше такова бедствие е трябвало да се създаде организация за получаване регулярно на прогностични данни и информация от Интитута по  метеорология и хидрология при БАН

ИНСТРУКЦИЯ № Iз-2695 ОТ 18 ОКТОМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОПЕРАТИВНА ЗАЩИТА ПРИ НАВОДНЕНИЯ:

„Раздел II.
Дейности, извършвани при непосредствена опасност от наводнение

Чл. 11. Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на база прогностични данни и информация от Националния институт по метеорология и хидрология при БАН, Агенцията за проучване и поддържане на р. Дунав и други източници предупреждава чрез НОЦ териториалните си звена, органи на изпълнителната власт и населението в застрашените райони.”

4. Да се провери общинския план за действие при бедствия в частта си „Наводнение“ и дали е предвидена така получилата се ситуация в квартал Аспарухово, ако не е, той се оказва нереален.

5. Да се провери с  каква СПЕЦИАЛИЗИРАНА техника /тук не трябва да се броят пожарните автомобили, които нямат такова оборудване при наводнения/ разполага „държавата”.

6. Понеже се е работило нощем, с каква осветителна техника и съоръжения са разполагали – почти никаква, което застрашава спасяващите и прави спасителните действия невъзможни и неефективни.

7. Колко прожектори , ръчни ел. фенери и челни лампи са имали работещите.

8. Незаконното строителство става със знанието на инспектори от държавен пожарен контрол, а за лошото състояние на дерето, превенцията и прогнозирането за риска от наводнение – със знанието на инспектори от „Защита на населението”.

Afera.bg

 

 

 

«