« Върни се назад Публикувано на 11.11.2019 / 19:21

ОПГ „КОРУМПЕТА“ В КАТ – ВАРНА! МВР „МЕТО“, А СИ ПИПНАЛ ПОДАЛИТЕ СИГНАЛА, А СИ НА ЧЕНГЕЛА С „ВЗЯТКИТЕ“, ВИСЯЩИ ПО СПИСЪК В ЧУЖДА АМБАСАДА!

ОПГ „КОРУМПЕТА“ В КАТ – ВАРНА! МВР „МЕТО“, А СИ ПИПНАЛ ПОДАЛИТЕ СИГНАЛА, А СИ НА ЧЕНГЕЛА С „ВЗЯТКИТЕ“, ВИСЯЩИ ПО СПИСЪК В ЧУЖДА АМБАСАДА!СПРАВКА

Относно постъпили данни и документи във връзка с корупционно поведение на служители от сектор КАТ и сектор СПС

Подавам сигнал за корупционни действия на служители, заемащи ръководни длъжности в с-р Пътна Полиция /ПП/ и с-р СПС при ОД на МВР Варна.

Това са двата най-големи сектора към ОД на МВР Варна, в които се съставят най – много АУАН по ЗДВП, от което се възползват служители заемащи ръководни постове с цел лично облагодетелстване. По време на АНП със своите действия умишлено пречат за издаване на НП на определени АУАН. Нормативни документи, които са с технически грешки при тяхното съставяне, не се връщат в определените срокове на служителите за корекция с цел неиздаването на НП.

За тези техни действия има подадени сигнали, но не е взето отношение.

На Началник с-р ПП гл. инсп. Петко Камбуров месечно му се заплаща „такса спокойствие“ от лицата: Тони Стефанов Христов с ЕГН 9…….и Александър Георгиев Христов с ЕГН 78……. занимаващи се с регистрация на автомобили, т.н. „регистратори“.

Редовно се организират банкети от , т.н. „регистратори“, където присъства и инсп. Силвия Съботинова и гл. инсп. Петко Камбуров. Като писмено негласно доказателство Ви представям копие от Решение на Варненският районен Съд ХХХVI – ти състав по а. н. д. № 4373 по описа за 2018 г. Влязло в законова сила от февруари 2019 г.

От Решението е видно и установено че лицето Т.Д.З. управлява лек автомобил с ДК № В5552КМ под въздействие на алкохол доказан и с химическа Експертиза № 1244/29.08. 2017 г. Междувременно същият ден лицето Т.Д.З. отново е спрян да управлява лек автомобил с ДК № В5552КМ под въздействие на алкохол и неправоспособен с отнето СУМПС по законов ред, само че с по малък алкохол над Законно допустимото, за което е съставен нов АУАН и са свалени 2 броя рег. табели на автомобилът.
По двата АУАН в крайният законов шест месечен срок по ЗАНН не са издадени НП от Началник АНД в сектор ПП инсп. С. Съботинова, като не и е указан нужният контрол от Началник сектор ПП гл. инсп.П Камбуров, с което е реализирал мълчаливо съгласие с пряко подчинената си инсп. С. Съботинова.

За да натрупат облаги които не им се полагат по Закон и да спестят на лицето Т.Д.З глоби от 2000 лева и лишаване от правоуправление на МПС за срок от две години.

С тези си действия и бездействия двамата инспектори работят в екип, като ОПГ, използват власт дадените им правомощия и служебно положение, като умишлено знаят че техните действия и бездействия с късно издадено НП извън преклозивните срокове по ЗАНН ще бъде отменено от Съдът и се прикриват по горе цитираното Решение.

Поради което пътните полицаи спрели лицето Т.Д.З. с алкохол два пъти и неправоспособен с отнето по Закон СУМПС, били принудени да му върнат СУМПС, 2 броя рег. табели и да му се извинят.

Така обиграният екип от двамата инспектори – ОПГ се заиграват и осигуряват спокойствие с така наречените „регистратори“, граждани които предлагат и осигуряват услуга по регистрация на МПС. Срещу суми и печалби за които не плащат данъци, но заплащат банкети – такса спокойствие заснемат ги, публикуват клиповете в Фейсбук и демонстрират близки връзки и положение с ръководните инспектори ОПГ – видно от приложеният клип.

Зетят на Началника на СПС гл.инсп. Иван Илиев , който също е служител в системата, в явно нетрезво състояние, в униформа, използвайки служебен автомобил да се придвижи до екип на с-р ПП, където служителите изпълняват служебните си задължения по контрол на пътния трафик, отправя заплахи спрямо тях затова, че е съставен АУАН на негов познат. Използва името на тъста си, като споменава за родствената си връзка с него, заявявайки на служителя, че ще се погрижи да му създаде неприятности. Цитирам: „Оправил съм двама, да не си третия!“ Същият служител по-късно спечелва конкурс за офицер и се очаква неговото повишение, което е станало най-вероятно с помощта на неговият тъст.

Многобройни са случаите на психически тормоз на гл. инсп. Иван Илиев и инсп. Иван Бянов над подчинените им служители. Сержантския състав редовно е заплашван от тях, че ако не изпълнят поставените им от тях норми ще бъдат преместени в други структурни звена или ще образуват дисциплинарни проверки.

Не случаен е факта на преместени и преназначени служители от с-р СПС. Същите биват принуждавани от горепосочените офицери доброволно да си подадат заявленията за преместване.

Всички изнесени Факти и обстоятелства са проверими и логично доказани, но проверките са прикривани и манипулирани, с което е застрашена сигурността правоприлагането и Законоста в Р. Б. Молим за инспекция и контрол с реализиране на наказателна отговорност.

П.П. Силвия Съботинова е била изключително близка на Петко Камбуров. Миналата година по Коледа регистраторите са оставили две торби пълни с уиски, мезета и хартиени пликове за Камбуров в едно от деловодствата на КАТ. След като Съботинова е разбрала, че там са оставени торбите, веднага е отишла да ги вземе и питала служителките да не са пипали или взели нещо от торбите, най- вече за пликовете. Тя до ден днешен е била в схемите и всичко минавало през нея. Била е третият човек в йерархията след Камбуров и Ганчев. От пет шест години Камбуров и Силвия Съботинова са в изключително близки отношения и за това тя движела цялата схема.

ДО
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА
ГР.ВАРНА
СИГНАЛ
За
Обосновано предположение за неизпълнение на служебни задължения

От
……………………………

Уважаеми Г-н Прокурор,
Подавам Ви този сигнал, като на 30.10.2017г. за времето от 08.00ч. до 20.00ч. с колегите Недялко Каранедялков и Фирко Фирков работихме на територията на РУП Девня и прилежащия район като автопатрул с позивна „88“ като придадени сили. Около 18.00ч. в гр.Вълчи дол на ул.“Средна гора“ спряхме за проверка л. автомобил Мерцедес с рег.№ В4400 ВМ , модел ЦЛС. Извършихме проверка на лицата и МПС-то, уведомихме водача Искрен Димов с ЕГН 88………….., че ще му съставим Акт по ЗДВП, защото управлява със затъмнени предни странични стъкла на автомобила. Водача Искрен Димов и спътникът му Искрен Вълкански с ЕГН 77……. бяха проверени по надлeжния ред за криминални прояви и издирване. Същите бяха криминално проявени, но не се издирваха до този момент.

АУАН № 078451 беше съставен от колегата Каранедялков. При оформянето на документите водача Искрен Димов дойде до нашият автомобил и започна да ме заплашва цитирам: “ Още малко време ти остава да правим мизерии, скоро ще си извън системата, ще се погрижа за това лично.“ Свидетели на тези заплахи станаха колегите ми. За случая има направена докладна записка. В съставеният АУАН фактическата обстановка, нарушението и вписаният член бяха описани правилно. Ако е имало някаква техническа грешка при съставянето на Акта в едномесечния срок по административното производство бихме го оправили с докладна записка. АУАН с №078451 бе заведен в деловодния дневник на сектор СПС под №533 и по същия не е издадено наказателно постановление в предвидения 6-месечен срок по ЗАН.

Няколко дена след констатираното нарушението и съставяне на АУАН, от Началник група Сигма Иван Бянов бяхме упрекнати, че за пореден път не сме свършили нищо и при съставяне на Акта сме допуснали много грешки, при което същият се налага да бъде анулиран.

Аз поисках Акта да ни бъде върнат, за да може в законовият срок да поправим грешките (ако сме допуснали такива) и да бъде издадено наказателно постановление. Същият не ни беше върнат и случаят отшумя. Най-много аз настоявах ако има допусната грешка да бъде поправена, тъй като аз бях старши на екипа и колегите биха се поучили от случая , за да не се допускат подобни грешки.

Няколко пъти задавах въпроси към ръководството на сектора за гореописаният Акт да бъде върнат и съответно да бъде поправен, но нищо не се случи. Акта не ни беше предоставен.
Бих желал да се извърши нужната проверка за престъпление по служба, конфликт на интереси между нарушителят по Акта и компетентен служител неиздал Наказателно постановление.
Прилагам снимков материал на съставеният АУАН , докладни записки от мен и от колегата….
………………………………….. ………………………………………….
Гр.Варна
….
МВР „Мето“, Младен Маринов,

Незабавно шутирай корумпираната ОПГ в КАТ – Варна при ОД на МВР – Варна!

АФЕРА от години изнася корупционните им „подвизи“ и вместо МВР да си разчисти кочината, започват моментални проверки кой дал информация на АФЕРА.

И от тези конкретни сигнали АФЕРА умишлено изтри имената на подалите ги, въпреки че те не са тайна, тъй като сме напълно наясно, че ще започне незабавна преса и натиск върху полицаите, осмелили се да атакуват корумпетата си колеги. Още по наясно сме и че кочината, наречената прокуратура във Варна, няма да си мръдне и пръстта за да сложи на местата им корумпираните ченгета, защото във Варна ВСИЧКИ КОРУМПИРАНИ ОТ ВСИЧКИ ВЛАСТИ СА В СИМБИОЗА.

Затова, МВР „Мето“, Младен Маринов, моментално разкрай ОПГ в КАТ – Варна при ОД -МВР – Варна, а и не само там във Варна!

Ако и само напън забележим от ваша страна за пресиране на подалите сигнала, МВР „Мето“ Младен Маринов, изобщо няма да те бавим и ще осветим „ВЗЯТКИТЕ“ ОТ 100 000 ЛВ. ОТ ГРУПАТА НА „ЛАНЕЦА“, КАКТО И ЕДНИ ДРУГИ „ВЗИМАНИЯ“, ЧИЙТО СПИСЪК ВИСИ СЪС СТРАШНА СИЛА В ЕДНА ЧУЖДА АМБАСАДА.

Не, че ще ти размине, МВР „Мето“ Младен Маринов, ама преди да те налази онова, което има да става, поне демонстрирай „воля“, че чистиш корумпетата под тебе!

Ти си на ход!

Веселина Томова

«