« Върни се назад Публикувано на 25.09.2017 / 13:38

НЯКОИ НЕУДОБНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. КАК ТЪРГОВИЯТА С ВЛИЯНИЕ В ПРОКУРАТУРАТА И СЪДА ДА СЕ СВЕДЕ ДО МИНИМУМ

temida7Да пробваме пак с някои неудобни предложения:

1.Изваждане на прокуратурата от съдебната власт. Главният се избира от НС с 2/3 от гласовете с мандат 5 години, за да не съвпада с мандата на НС. Не могат да участват във ВСС адвокати. Прокуратурата, барабар със следствието, което е част от нея и адвокатите автоматично излизат от ВСС. Няма нужда ВСС да се дели на колегии, тъй като в него ще участват само съдии. Прокурорите, най-вече Главният и адвокатите, като страни по делата, не могат да влияят върху избора и кариерата на съдиите.

2.Премахване на парламентарната квота от ВСС. ВСС се намалява на 11 члена с 5 годишен мандат. Само съдиите на общо събрание ще избират членовете на ВСС, което осигирява пълна независимост от другите власти (и от политическите партии) и самоуправление на съдебната система.

3.Създава се Висш прокурорски съвет, чийто членове се избират на общо събрание на прокурорите, без участие на главния прокурор, както на Общото събрание, така и в съвета, който има правомощия, аналогични на Съдебния съвет, по отношение на прокурорите.

4.Премахване на текста за „централизация и единоначалие на прокуратурата“. Прокурорите ще решават по вътрешно убеждение, закон и доказателствата по делото, а не според волята на висшестоящи прокурори.Търговията с влияние в прокуратурата се свежда до минимум. Главният прокурор престава да е „господ“ в прокуратурата.

5.Всички прокурорски актове подлежат на съдебен контрол. Последната дума ще има съдът. Намалява се броя на прокурорите в горните инстанции, тъй като няма да се произнасят по инстанционни преписки. Върховна касациоонна прокуратутра се редуцира до 15-20 прокурори, необходими за участие в наказателните дела пред ВКС, като касационна инстанция. Намалява се броя на прокурорите в апелативните прокуратури, до необходимия брой за участие във възивни дела. Освободените щатни бройки се пренасочват към първоинстанционните прокуратури, за по-бързо разследване и към първоинстанционните съдилища, за да разглеждат обжалваните прокурорски постановления.

6.Промяна в структурата на съдилищата – закриват се районните съдилища и остават само окръжни, като първа инстанция. Съответно и районните прокуратури. Изчезват съдилища и прокуратури с 2-3 съдии или прокурори, които са най-уязвими към политическо, началническо и местно влияние, уеднаквява се практиката в съдебните окръзи, по-голяма възможност за специализация по правни отрасли на съдиите, по-голяма възможност за случаен избор на съдебен състав.

7.Премахва се участието на прокурори по административни и граждански дела, както и общия надзор за законност на прокуратурата. Прокурорите се занимават само с наказателните дела, каквато е същността на тяхната дейност, прекратява се възможността на прокуратурата да взема отношение, да се намесва и влияе върху гражданския оборот и в споровете между гражданите и администрацията, приключва се с възможността прокуратурата да е орган за натиск над неудобни лица. Закрива се никому необходимата Върховна административна прокуратура, освободените места се пренасочват към първоинстанционните прокуратури и съдилища.

8.Променя се структурата на разследващите органи – преминават към първоинстанционните прокуратури, заедно с експертите. Премахва се възможността да се влияе върху тях от съответните началници в МВР, работят под директното ръководство на наблюдаващия прокурор от първоинстанционната прокуратура, който носи пълна отговорност за разследването.

9.Премахва се триинстанционното производство, като остават само извънредните методи за проверка на влезли в сила присъди и решения – отмяна и възобновяване. Бързина на делата, върховните съдилища стават наистина „върховни“ и се произнасят само в изключителни случаи, намалява се броя на съдиите там до необходимия минимум за разглеждане на дела по изключителните способи, освободените места се пренасочват към първоинстанционните съдилища.

10. Премахват се длъжностите „административен ръководител на съд и прокуратура“, с изключение на председателите на ВКС и ВАС, които ще изпълняват само представителни функции. Въвежда се длъжност „административен директор на съд“. Спират боричканията и интригите кой да е председател на съд, отнема се най-голямата възможност на ВСС да се корумпира и да влияе върху съдиите, административният директор назначава персонала, пуска го в отпуск, купува тоалетната хартия и други консумативи.

Има и други, но по-нататък, когато се смелят тези!

ИВАН ПЕТРОВИван Петров

Адвокат, прокурор на столична апелативна прокуратура /1995 -2008/

«