« Върни се назад Публикувано на 17.10.2019 / 18:29

НОВ СКАНДАЛ! КМЕТЪТ ПОРТНИХ УРЕЖДА ФИРМАТА НА ЖЕНА СИ И БРАТОВЧЕД НА ТЪЩА МУ ДА ДОСТАВЯ ГОРИВО НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ!

НОВ СКАНДАЛ! КМЕТЪТ ПОРТНИХ УРЕЖДА ФИРМАТА НА ЖЕНА СИ И БРАТОВЧЕД НА ТЪЩА МУ ДА ДОСТАВЯ ГОРИВО НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ!След като разкри пиянските похотливи подвизи на варненския кмет ГЕРБ Иван Портних в Хайфа, Израел, днес АФЕРА публикува нов мега скандал, забъркан от кандидата на ГЕРБ за кмет на Варна – Портних:

17.10.2019 / 9:03
НОВ МЕГА СКАНДАЛ С ИВАН ПОРТНИХ! ГЕРБ КМЕТЪТ НА ВАРНА ДАВА ОБЩИНСКИ ИМОТ НА ЖЕНА СИ И ПЪРВИЯ БРАТОВЧЕД НА ТЪЩА СИ ДНИ ПРЕДИ ДА ИЗЛЕЗЕ В ПРЕДИЗБОРЕН ОТПУСК! ТОВА Е ДЛЪЖНОСТНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, ЗАРАДИ КАКВОТО БЕ АРЕСТУВАН КМЕТА НА БОЖУРИЩЕ!

В него разкрихме как със своя заповед кметът Портних дава общински терен на фирмата на жена му и на първия братовчед на тъща му МЕТАН ГРУП ООД.

Сега е ред да осветлим още една скандална схема, отново скандална, осъществена от варненския кмет Иван Портних и кандидат отново за нов мандат.

Общинско предприятие „Управление на проекти и озеленяване“ във Варна има сключен договор с „Метан груп“ ООД, за доставка на гориво, „газ метан“.
Същата фирма, която е свързана със съпругата на кмета Иван Портних – Вилислава Красимирова Маринова – Портних и първия братовчед на майка и, тъща на Иван Портних.
Директорът на общинското предприятие е назначен със заповед на кмета Иван Портних, т.е. няма как да не изпълнява разпорежданията му.

Този договор е сключен по ЗОП, договаряне без предварително обявление.

Това ще рече, че само и единствено на „Метан груп“ ООД е изпратена покана и реално фирмата не е имала конкуренция.

На 29.06.2018 г. от кмета на община Варна – Иван Портних е издадено Решение за откриване на процедура по ЗОП с № 2431/29.06.2018 г. Поръчката е с предмет: „Доставка на автомобилно гориво „газ метан“ заредено от компресорни метан станции на територията на община Варна за нуждите на Общинско предприятие “ Управление на проекти и озеленяване“.
При изпълнение на поръчката следва да се извърши доставка на автомобилно гориво газ метан до 25 000 кг. Всички условия са подробно описани в техническата спецификация,която е възложена на брокера, представляващ Възложителя на стокова борса. Срокът на договора е 36 месеца от датата на сключване.
Финансирането за изпълнение на поръчката се осъществява от Бюджета на ОП „Управление на проекти и озеленяване“. Място на изпълнение: зареждане на компресорни метан станции на Продавача на територията на гр.Варна. Стойността на поръчката е 25 000 лв. без ДДС.
На 31.08.2018 г. на страницата на АОП е публикувано обявлението за възложена поръчка.
Договорът е сключен с „МЕТАН ГРУП“ ООД на стойност 25 833.33 лв. без ДДС, със срок на изпълнение 36 месеца, т.е. до 31.08.2021 г.

Обявлението и договорът не са качени на сайта на Община Варна.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=854513&newver=2
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=865613&mode=view

Документация по поръчката:

PORT111

Така без конкурс, фирмата на съпругата и първия братовчед на тъщата на кмета Иван Портних лапва поръчката от ръката на роднината им – кмета на Варна Иван Портних.

https://afera.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%bc%d0%b5%d0%b3%d0%b0-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d1%81-%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%b1-%d0%ba%d0%bc/

Afera.bg

«