« Върни се назад Публикувано на 27.02.2022 / 9:16

НОВОТО РЪКОВОДСТВО НА „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ В СХЕМА ЗА ИЗМАМА С МИЛИОНИ

Със заповед на новия изпълнителен директор на Напоителни системи Николай Чалъков е отменено прекратяването на договор за наем на язовир Малка Мътница, чиито наемател „Вал Конструкторс-78“ ЕООД е получил неправомерно стотици хиляди лева по европрограма за Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури, посредством документна измама.

Как започва всичко

Договорът за наем е сключен през 2016 година от тогавашния директор на Напоителни системи Галина Панайотова. Процедурата е била за отдаване под наем за срок от 3 години. Незнайно как обаче договорът е сключен за срок от 10 години без разрешение от Министерство на земеделието, храните и горите, което е в абсолютно противоречие с правилата за отдаване под наем. Още повече, че този неправомерно сключен договор е послужил за издаване на разрешително за ползване на воден обект, което се издава от Басейновите дирекции, и на база отново на този договор е подписан и договорът за еврофинансирането. С промяна в срока на договора се отваря касичката, в която ще влязат европарите, защото ако договорът е сключен за срок от 3 години, няма да отговаря на изискванията на европрограмата.

Договорът за наем е прекратен със заповед на 06.07.2020 г. от предишното ръководство на дружеството. Фирмата наемател „Вал Конструкторс-78“ ЕООД обжалва заповедта за прекратяване пред Административен съд, който с Определение отхвърля жалбата, което впоследствие е потвърдено и от Върховния административен съд.

Договорът е прекратен след получени доклади от управителя и служителите на клон Тополница, гр. Пазарджик, в които се описва невъзможността на работниците да достигнат до язовира, който е собственост на дружеството и да изпълняват задълженията си. Напоителни системи от своя страна завежда дело срещу „Вал Конструкторс-78“ ЕООД заради невъзможността да управлява собствения си имот.

Напоителни системи печели делото, видно от Решението на Районен съд Велинград постановено на 23.12.2021 г.

 

Междувременно „Вал Конструкторс-78“ ЕООД изпраща сигнали до Министерство на земеделието, храните и горите и Министерски съвет във връзка с издадената заповед за прекратяване на договора. От Министерство на земеделието възлагат извършването на проверка от Вътрешен одит, която констатира, че е следва да се предприемат действия за търсене на отговорност на длъжностните лица подписали договора за наем за срок от 10 години, в противоречие с тригодишния срок, определен в документацията от проведения търг, както и Управляващият орган на ПМДР следва да извърши повторна проверка на документите, на основание на които е одобрено проектното предложение на „Вал Конструкторс-78“ ЕООД и съгласно своята компетентност да предприеме действия в съответствие с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение на проектните предложения по ПМДР 2014-2020 г. По информация на служители от клон Тополница, договорът на „Вал Конструкторс-78“ ЕООД за еврофинансиране е прекратен.

Във връзка с констатациите в одитния доклад за неправомерно сключен договор е образувана преписка № 513000-37279/2020 г. по описа на 06 РУ-СДВР по пр.пр. № 15569/2020 г. по описа на Софийска градска прокуратура.

Събитията в сегашно време

Заповедта за отмяна на прекратения договор за наем е от 21.02.2022 г.

Въпросът е защо няколко дни след вписването си като изпълнителен директор Николай Чалъков издава заповед за отмяна прекратяването на договора за наем?

С тези си действия новият изпълнителен директор нарушава разпоредбите на Закона за публичните предприятия, Правилникът за прилагане на Закона за публичните предприятия, както и вътрешните правила на дружеството за отдаване под наем, тъй като когато един договор за наем е прекратен, заповедта за прекратяването му не може да бъде отменена и следва да се проведе нова процедура за отдаване под наем на същия обект.

Защо Николай Чалъков не провежда нова процедура за отдаване под наем и всячески се опитва да върне стария наемател, със задна дата? Защо Николай Чалъков пренебрегва решението на Районен съд Велинград, което е в полза на Напоителни системи?

По информация на служители от клон Тополница, собственикът на фирма „Вал Конструкторс-78“ ЕООД е посетил офиса в гр. Пазарджик и се е разпоредил служителите работещи на язовир Малка Мътница да се изнесат от там. Заявил е, че има договорка с новия изпълнителен директор Чалъков, да заведе дело срещу Напоителни системи за неправомерно прекратяване на договора, като основание за това ще бъде заповедта, с която се отменя заповедта за прекратяване. Служители споделят, че претенцията срещу Напоителни системи ще бъде в размер на 1 млн. лв., като договорката с изпълнителния директор на дружеството е да не се възразява. И така делото да бъде спечелено без проблем от „Вал Конструкторс-78“ ЕООД.

От всичко казано до тук се прави недвусмислен извод за организирана схема за източване на Напоителни системи, за нагло поведение и опит за ликвидиране на дружеството.

Андрей Червенков

 

 

«