« Върни се назад Публикувано на 04.01.2014 / 18:09

НОВИЯТ ШЕФ НА РИОСВ – ВАРНА: ПОДМИНАВАМ ОБВИНЕНИЯТА СРЕЩУ МЕН С УСЕЩАНЕТО, ЧЕ СТАВА ВЪПРОС ЗА НАСАЖДАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКА НЕТЪРПИМОСТ.

Областният председател на ДПС-Варна Ерджан Ебатин отговори на обвиненията, че е некомпетентен и няма необходимия ръководен стаж, за да оглавява Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите във Варна. В интервю за ТОП НОВИНИ ВАРНА назначеният на 19 декември екошеф обясни, че екологията е частна на биологията наука и така опроверга твърденията, че не притежава необходимите компетенции за ръководния пост. Ерджан Себайтин Ебатин е магистър по биология и химия, а дипломата му е от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. „Подминавам тези обвинения с усещането, че става въпрос за насаждане на политическа нетърпимост – едно явление, което е изключително вредно за българското общество. В последните 4 години единственото, което виждахме от предишните управляващи от ГЕРБ, е насаждането на омраза срещу другия, което доведе до изключително силни разделителни линии в обществото и мисля, че това е един от основните проблеми, с които се сблъскваме и в настоящето“, коментира директорът на РИОСВ-Варна. Ерджан Ебатин бе един от шестимата кандидати за овакантения пост, като до интервю в МОСВ бяха допуснати само той и една от бившите директорки на екоинспекцията – Теодора Караиванова. Управленската концепция на Ебатин бе оценена с 4,6 по петобалната система, а Караиванова получи 4.2.

-Господин Ебатин, в публичното пространство вече заваляха обвинения, че нямате необходимото образование, за да сте шеф на Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите (РИОСВ). В този смисъл няма как да не Ви задам въпроса несъвместими ли са биологията и химията с науката „Екология”?

-/Смее се/ Оглавявам Регионалната инспекция по околната среда и водите. И тъй като става въпрос за околна среда и води, тук говорим за различни химични въздействия, включително и за заводите в Девня. Тоест компетенциите на директора на РИОСВ – те естествено не могат да бъдат всеобхватни, но е добре да разбира от химия и биология, тъй като нашата инспекция се занимава с въздействията върху околната среда и върху живите организми на различни фактори като човешката дейност и прочие. Освен това искам да подчертая, че екологията в частност е биологическа наука, а не обратно, така че образованието ми – биология и химия – напълно отговаря на това да бъда ръководител на държавна структура, която се занимава с взаимодействието на различни фактори по отношение на околната среда. Освен това, притежавайки тези компетенции, трудно мога да бъда подведен от когото и да било. Считам, че другата сфера, с която директорът трябва да е наясно, е юридическата, в която се надявам да навляза с течение на времето. Говорим за екологичното законодателство. Не че в РИОСВ няма юристи, но така или иначе всяка една преписка е съгласувана с определен закон. Добре е директорът да притежава и този тип компетенции. По отношение на биологическата и химическата си култура, мога да се доверя на собствените си познания и да дискутирам проблеми със съответните специализирани дирекции към РИОСВ, но по отношение на правните въпроси в началото ще се доверявам на юрисконсултите. Така или иначе вече полагам необходимите усилия да се запозная с основните закони и казусите по отношение на превантивната дейност. Иначе считам, че се представих напълно достойно на самия конкурс за директор, тъй като отговарям на всички законови изисквания да заема този пост.

-Казват, че сте нямал необходимия управленски стаж, за да заемате подобна позиция…

-Ако нямах ръководен стаж, аз нямаше да бъда допуснат до конкурса за директор на РИОСВ. Имам повече от необходимия стаж. Бил съм и директор на училище, и член на Борда на директорите в Спортна зала повече от 7 години. Освен това сам съм си написал концепцията за прилагане на държавната политика по околна среда на регионално ниво и считам, че се представих добре на интервюто. Въпреки че това не бе най-голямото ми предизвикателство от гледна точка на показване на определен професионализъм. Имал съм далеч по-големи изпитания в сфери, където се изисква концентрация на много повече интелект и прочие. Подминавам тези обвинения с усещането, че става въпрос за насаждане на политическа нетърпимост – едно явление, което е изключително вредно за българското общество. В последните 4 години единственото, което виждахме от предишните управляващи от ГЕРБ, е насаждането на омраза срещу другия, което доведе до изключително силни разделителни линии в обществото и мисля, че това е един от основните проблеми, с които се сблъскваме и в настоящето.

-Очевидно възприемате проблемно един древен управленски принцип – „Разделяй и владей”…

-Това не може да бъде принцип на управление, когато искаш да създадеш основите на една стабилна държава, която е и просперираща. В основата на просперитета е да създаваш стабилни връзки между хората, да създаваш усещането за единство, за общи цели, култура, традиции и т.н. Тепърва ще берем плодовете на политиката на разделението, която наложиха управляващите от ГЕРБ. Не усещам, че в близките години ефектът на едно такова негативно управление лесно ще бъде преодолян. Защото малко са хората, които могат да бъдат критични към самите себе си, за да преодолеят омразата в себе си.

-Предлагам да оставим тези въпроси на психологията и народопсихологията. Вие сте директор на екоинспекция, отговаряща за два региона – Варна и Добрич, които са обект на засилен инвеститорски интерес. А бизнесът има нужда от т.нар. ОВОС, за да реализира проектите си. И понеже видяхме как вашата предшественичка, волно или не, разписа ОВОС на една фирма, която изгради ветропарк в защитена зона, как смятате да работите с бизнеса, за да опазите малкото оцеляла природа в региона?

-В РИОСВ има една дирекция, която отговаря за превантивната дейност, занимава се с инвестиционните интереси, разглежда всеки един проект от гледна точка на европейското и българското законодателство и преценява необходимостта от това да стартира или не процедура по ОВОС.

-Има ли някакви обективни критерии за това, или всичко зависи от размера на рушвета?

-Разбира се, че има обективни критерии и те са описани в българското законодателство.

-Като има, как тогава изникна „ветромелачката” на „Уинд Енерджи” край Каварна, заради която ЕК стартира наказателна процедура срещу страната ни?

-Разрешителното за изграждане на ветроенергиен парк е издадено въпреки отрицателните становища, които са от специализираните дирекции на Министерството на околната среда и водите.

-Тоест вашата предшественичка Румяна Радилова на своя глава е издала ОВОС за ветропарка на „Уинд Енерджи”?

-Не знам какви са били обстоятелствата, които са наложили едно такова решение. Може би г-жа Радилова ще Ви отговори най-точно. Това, което мога да Ви кажа, е, че изграждането на ветропаркове и ваканционни селища в защитени местности е в разрез с екологичното законодателство.  РИОСВ, разбира се, донякъде е самостоятелна структурна и функционална единица на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), но трябва да работим съобразно българското и европейското законодателство, както и в добър синхрон с МОСВ. Считам, че такъв прецедент не следва да бъде допускан за вФбъдеще, защото, както казахте, срещу държавата ни стартира наказателна процедура от ЕК.

-Каква ще бъде съдбата на този ветропарк, ще се борите ли той да бъде премахнат, след като е незаконен?

-Съдът вече се произнесе, че паркът си остава, тоест съдът е отредил в полза на инвеститора. Тъй като веднъж е допуснато неправомерно отношение от страна на държавна институция, е нормално съдът да постанови в полза на инвеститора, тъй като той явно е вложил много пари. Това, което ще предприемем като мерки оттук нататък, е да разширим обхвата на защитената територия с цел да няма санкции срещу българската държава. Затова трябва да сме много взискателни. На мен ми е ясно, че дейността на РИОСВ – Варна  ще бъде наблюдавана под лупа от всички институции, включително и от гражданските организации, така че давам си сметка за отговорността, която нося. Говорил съм с началника на отдел „Превенции”, който е поел ангажимента да има изключително рационален подход към всяко едно инвестиционно намерение – с оглед на българското и европейското законодателство и добрата синхронизация между РИОСВ и специализираните дирекции на МОСВ. Заради това основен принцип и подход на моята работа ще бъде стриктното придържане към всички тези правила на работа.

-Какви решения ще търси варненската инспекция, за да се справи с най-голямата екологична опасност, която грози региона – неправилното съхранение на отпадъчен трихлоретан в „Полимери”?

-„Полимери” наистина представлява сериозен екологичен проблем не само за Девня, но и за целия регион. Още в първите си работни дни отидох на място, за да се запозная отблизо със ситуацията. Самото предприятие и територията му в момента се стопанисват от синдика – „Полимери” АД. Резервоарът, в който се съдържа трихлоретан, е собственост на „Полимери Инвест” на Николай Банев. В същото време отпадъчният продукт вътре – трихлоретанът – се води на „Полимери” АД. Тъй като проблемът е от високо обществено значение и донякъде касае националната сигурност на страната, разрешаването му е прехвърлено на кризисен щаб, който се ръководи от областния управител Иван Великов. Това, което ние можем да направим и което направихме като институция, се състои в спазване на нормативната уредба и строги санкции за всички, които имат вина за този проблем. Наложили сме санкция на „Полимери” АД за повече от 5 млн. лева – това е двойно повече от необходимото за обезвреждането на трихлоретана. И тук обаче сме в съдебна процедура, а произнасянето на съда по този казус вероятно ще стане през месец Април. Другата опасност там е съхраняването на дихлоретан, част от който се намира в бракувана производствена инсталация и в резервоари до нея. Този химикал също е много опасен. Той е силно летлив и има канцерогенно въздействие върху човешкия организъм. Това вещество се съхранява в сравнително по-здрави резервоари и в единия от тях има 200 тона дихлоретан. В самата инсталация имаше остатъчно количество, което бе източено след теча в края на декември. Това съоръжение (бракуваната инсталация – бел.авт.) е собственост на „Полимери Инвест”. Още в средата на миналата година на дружеството е издадено предписание да източи дихлоретана от инсталацията и да го прехвърли в съседния резервоар. Тъй като те не са спазили предписанието, не мога да кажа по какви причини, през месец Септември на дружеството е връчен акт. Този месец на „Полимери Инвест” ще им бъде издадено наказателно постановление, с което вече ще ги глобим в максимален размер – 20 хил. лева. Като институция не можем да направим повече от това.

Георги Александров

http://varna.topnovini.bg

«