« Върни се назад Публикувано на 17.04.2014 / 18:25

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ, BTV И ДАРИК РАДИО ШАМПИОНИ ПО ЛАПВАНЕТО НА МИЛИОНИ ДЪРЖАВНА ПАРА ЗА РЕКЛАМА

 

Дарик радио, „Нова Броудкастинг Груп“ АД и „БТВ Медия Груп “ ЕАД са с лъвския пай от евросредствата за популяризиране на оперативните програми и програмата за развитие на селските райони не само за периода януари 2007 г. – май 2013 г., но и за последния, от 01.06. 2013 г. до 02.04. 2014 г. С една съществена подробност – сегашната власт не си е позволила да толерира телевизии със съмнителен рейтинг, а е подкрепила проекти на реално опериращи на пазара медийни субекти, с устойчив статус., съобщава БГНЕС.

На стойност над 6 млн. лв. с ДДС за периода 1-ви юни 2013 г. до средата на март 2014 г. са сключените договори по комуникационните планове на оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони. Разплатените от тях са малко над 20%.

Цифрите говорят сами по себе си от справката по договорите за информация и публичност с европейски средства на МС и на министерствата, публикувана днес, за времето 01.01. 2007 г.- 02.04.2014 г.

За първи път сегашният кабинетът направи подобен отчет за целия минал период от 2007 г. насам в средата на 2013 г., сегашният е втори, 10 месеца по-късно. Основно договорите са сключвани с радио и ТВ оператори, защото при тях процедурата е на пряко договаряне. Заради текущия процес на разплащане е трудно да се дадат окончателни данни, но направихме някои бързи изчисления на получените средства, които се набиват на очи при някои от контрагентите. Останалите средства могат да се проследят от справката.

При обобщените данни по стойност на договорите от 1-ви януари 2007 до 2-ри април 2014 г. ясно се вижда къде отиват „най-големите парчета от тортата“ по отделните програми.

Необходима е уточнението, че сключването на договорите и разплащанията по тях са минавали през четири правителства – на Сергей Станишев, на Бойко Борисов, на Марин Райков и на Пламен Орешарски. Не се наемаме да сумираме цифрите по всички програми за отделните медии и компании, защото за последния период европарите са в процес на усвояване.

„Нова Броудкастинг Груп“ АД , в чийто обхват са Нова ТВ, групата канали на Диема Вижън и спортната телевизия Нова Спорт по ОП „Транспорт“ /ОПТ/ има договори за 419 707 лв, по ОП „Околна среда“ /ОПОС/- 852 559 лв. , а за Нова ТВ – 422 970 лв. По ОП “ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“/ОПРКБИ/ за „Нова Броудкастинг Груп „АД – 240 000 лв., за Нова ТВ – 239 940 лв. , по ОП „Регионално развитие“/ОПРР/ за „Нова Броудкастинг Груп“ АД – 478 680 лв., а по Програма за развитие на селските райони/ПРСР/ за групата канали са отредени по проекти – 2 767 685 лв. и др.

Подобни на „Нова Броудкастинг Груп“ са цифрите и за другия голям ТВ играч в популяризирането на европрограмите „БТВ Медиа Груп“ ЕАД, към която спадат още bTV Comedy, bTV Cinema, bTV Action, bTV Lady, Novella и RING.BG. За периода 200 7- април 2014 г. стойността на сключените договори и получените средства за голямата част от тях са: по ОПТ – 672 899 лв., по ОПОС – 1 401 580 лв., по ОПРКБИ – 326 498 лв., по ОПРЧР – 1 079 976 лв., по Програмата за развитие на селските райони – 1 065 769 лв. БТВ отделно е получила европари по ОПАК – 180 000 лв. и по ОПТП- 299 976 лв.

Дарик радио за периода имат сключени договори по ОПТ за 726 600 лв., по ОПОС – за 1 125 630 лв., по ОПРКБИ – 721 188 лв., по ОПРР – 409 790 лв., по ПРСР – 1 071 960 лв., по ОПРЧР – 972 750 лв. и др. Забележително е, че това радио, добило сериозна популярност по време на виденовата криза десет години по-късно започва ударно да усвоява европари, съизмерими по обем с двете големи частни ТВ. Но вече несъизмерими с общественото му влияние.

Интерес будят и сумите, договорени от предишните три правителства с различни фирми, които се занимават с организиране на събития и дейности, на писане на концепции за кампании, за обучение, логистика, медиен мониторинг и какво ли не още. Примери: с фирма „Естат“ ООД са договорени 528 869 лв. за текущи разходи за социологически проучвания, медиен мониторинг и представяне на анализ на публикациите и излъчванията и, забележете, само по програмата за конкурентоспособност на българската икономика. А на „Прима“ АД- 1 127 030 лв., пак по същата програма, за разходи за информационни кампании и обучение на целеви групи по нея. На фирмата „Меркурий 97“ ООД, която е печелила много проекти по ОП само за логистика за провеждане на информационни дни и обучение на бенефициенти се дават 567 170 лв. по ОПРЧР. А за логистика за провеждане на събития по изпълнение на дейности на компанията „Обединение логистика и събития – ЛС“ пак за човешките ресурси – 1 800 000 лв. Скромно – за популяризиране на програмата за административен капацитет с фирмата „Ивент Лаб“ са договорени 270 356 лв.

В отчета на МС и на министерствата има и други любопитни бенефициенти, които можете спокойно да разгледате. Факт е, че преди това правителство никое друго не предостави тази публична информация. И да се запитате дали поне няколко от тези медийни продукти са задържали вниманието ви и на колко от вас са помогнали да се включат в състезанието за европарите.

Цялата тази асиметрия в получаването на средства по всички комуникационни планове на ОП и на Програмата за развитие на селските райони от медиите и фирмите, занимаващи се с мониторинг, реклама, ПР и други дейности дава стряскаща картина на неравнопоставеност, на твърде еластични критерий за професионален статус на контрагентите, особено при предишните три правителства.

Големите печеливши от европроектите се повтарят като бенефициенти през всичките години на периода – първите от тях са си осигурявали по около 1 млн. лв. на година по различните програми. За други, особено – за регионалните медии и фирми, евросредства не са достигали. Този процес е бил за едни майка, за други – мащеха. Предполагаме, че мощните медии и компании с влияние, граничещо често с прекалено близки връзки с властта, са изпълнявали формално критериите, водили са строга отчетност и са изпълнявали стриктно написаното в проектите. Остава болезнено открит , обаче ,въпросът за какво са отишли тези милиони левове за популяризиране на програмите, след като много от кандидатстващите са обезсърчени и с времето са се дезинтересирали от участие в тях. Въпреки официално отчитания по-висок процент усвояване на евросредства.

На този фон изникват серия от въпроси за ефекта от всички клипове, рекламни материали, листовки, специализирани консултантски рубрики, излъчване на информационни материали, купувано програмно време, мониторинг, социологически сондажи и др. Защо посланията и кампаниите за ползите от еврочленството на България нямат нужния резонанс? И защо в общественото съзнание у нас почти няма и следа от щедро заплатените медийни проекти?, пише още БГНЕС.

Afera.bg

«