Публикувано на 14.07.2008 / 21:28

Нищят “дезодоранта” запалил влака “София – Кардам” още месец

 

 

Нови експертизи ще изясняват допълнително обстоятелствата около трагичния инцидент с влака София – Кардам, станал на 28 февруари тази година при гара Червен бряг. Това съобщи в Плевен наблюдаващият прокурор по случая Валери Мирчев от Окръжната прокуратура в Плевен. Той уточни, че вещи лица ще нищят случая дотогава, докато се прецени, че  е изяснена напълно фактологическата страна на случилото се в двата вагона.

Прокурор Мирчев съобщи, че е отправил и около 10 допълнителни въпроса по огласената вече основна експертиза по делото – пожаро-техническата. Един от изводите в нея бе, че вероятната причина за пожара е флакон от дезодорант в дамска чанта, поставена върху парното на кушет-вагона.

Близки на загиналите определиха версията като несериозна още при нейното публично тиражиране.

Вчера стана ясно още, че  председателят на временната анкетна комисия към парламента за установяване на причините за пожара във влака София – Кардам ще внесе предложение за повторно удължаване на срока си на работа. Комисията ще работи поне още месец.

На практика това е второ удължаване на времето за разследване на инцидента. Преди два месеца комисията поиска първото си удължаване, защото не бе получен докладът на прокуратурата от Плевен за случилото се. Сега срокът на комисията ще изтече на 16 септември.

Пожарът във влака София-Кардам, в който изгоряха 9 души, е причинен от високата температура на отоплителната инсталация. Заради това са се запалили флакони с дезодорант от багажа на пътниците, които са били сложени върху парното. Това е заключението на пожаро-техническата експертиза, която беше публично оповестена от Плевенската окръжна прокуратура.
То обаче не бе прието еднозначно. Част от близките на жертвите във влака изказаха съмнения относно направените изводи. Те не вярват, че заради три дамски чанти и няколко дезодоранта нелепо загинаха 9 души и 9 семейства осиротяха завинаги?
Поради големият читателски интерес към разследването на трагедията при Червен бряг ето основни моменти от пожаро-техническата експертиза, огласен на сайта на Окръжна прокуратура –Плевен:
"По показания на очевидците пожарът е възникнал първоначално в туристическия кушет – вагон.
След възникване на откритото пламъчно горене са обхванати пердетата на купето, връхните дрехи на пътниците, закачени върху пердето, чантите, разположени между стълбата и предпазната решетка на отоплителните тела, чаршафите и одеалата от кушетките.
Излъчената топлина нагрява горимите предмети в непосредствена близост до огъня. Огънят консумира кислорода в купето, който в този момент е в достатъчно количество, за да поддържа реакцията на горене. Количеството на произведения дим нараства и се натрупва в горната част на купето.
Тъй като в първоначалния момент пожарът е достатъчно захранен с въздух, той се развива и количеството отделен дим нараства бързо.
Поради конвекцията топлите газове се натрупват под тавана, предават топлината на стените, които се нагряват. Температурата бързо се повишава. Поради ограничения обем на купето, същото бързо се запълва с продукти на горене и неизгорели газове, поради което пожарът преминава от „бързо” към „бавно” горене.
За бързото развитие на пожара са способствали движението на влака със скорост около 94 км.час (по данни от разшифровка на скоростомерната лента на локомотива) и значителното горимо натоварване, достигащо за интериора до 200 кг/м2, както и до 60 кг/м2 от багажа на пътниците [6], използването на материали, които лесно разпространяват горенето, вътрешни преградни стени с дебелина 20 мм от ламинирани плоскости от дървесни частици, кушетките с пенополиуретанова гъба облицована с изкуствена материя.
За възникване на горене е било необходимо само наличието на достатъчно количество кислород. Той е постъпил при счупването на прозорците от пътниците и е причина за „лумването” на пламъци от прозорците по показания на свидетели. По описания механизъм пожарът се е разпространил и обхванал туристическия спален (кушет) вагон.
Създадената до този момент токсична концентрация, основно от въглероден оксид, циановодород и хлороводород е предизвикала световъртеж, невъзможност за бързо придвижване, загуба на съзнание и при продължаване на вдишването на токсичната среда – смърт.
Такива са и резултатите от проведени натурни експерименти [6], съгласно които само 4 минути след възникване на горене в купеен вагон токсичната концентрация на въглероден оксид, хлороводород и циановодород превишава допустимата за човешкия организъм.
Съществувала е опасност от разпространение на пожара, ако не са били разкачени вагони от останалата част на влаковата композиция, с което са изпълнени разпоредбата на Инструкция за гасене на пожари в ПЖПС. Температурите в обема на вагона са били над 1000°С.
Особено високите температури са постигнати поради наличието и горенето на алуминий и сплавите му, пенополиуретан и други високо калорични горими материали. Имайки предвид доказаното първоначално огнище на горене в купе № 6 на туристическия кушет – вагон, като възможни причини за пожара, могат да се посочат:
Пушене и проява на небрежност от пътник в шесто купе. Причините за възникване на пожара от тлееща цигара и внесен външен огнеизточник могат да отпаднат поради това, че по време на възникване на пожара в купето нито един от свидетелите не е видял да се използват такива огнеизточници.
Самозапалване на влакнести, зърнести или монолитни твърди горими материали. Самозапалването на горимите материали по принцип настъпва в резултат на самонагряването им.
Периодът на самонагряването на самозапалващите се вещества от обикновена температура до температурата на горене е различен по време. При газовете и течностите индукционният период е малък но не по-малко от 4 – 5 часа и се забавя ако течностите и газовете са в опаковки.
Индукционният период на твърдите вещества във вид на малки късчета с различни размери може да бъде много продължителен – от 1 до 14 дни.
Процесът на съмовъзпламеняване е дълъг и свързан с отделяне на миризма и дим. В купето не са забелязани такива признаци предшестващи възникването на пожара, което дава основание разглежданата причина да бъде отхвърлена.
Късо съединение или високо преходно съпротивление в осветителното тяло на купе № 6.
Анализът на пожарите, свързани с неправилното устройство и експлоатацията на неизправни електрическите уредби, показва, че най-честите причини са къси съединения в електрическите проводници и електрическото обзавеждане. Осветителната инсталация в купето се състои от таванно осветително тяло и шест лампи за четене.
Основното осветително тяло има две луминисцентни лампи по 25 В и две лампи с нажежаема жичка -15 и 25 В, съответно за нощно осветление и аварийно осветление. Двете луминисцентни лампи и лампата 15 В за нощно осветление се управляват алтернативно от девиаторен ключ.
Аварийното осветление се включва централно от вагонното електротабло. Показанията на свидетелите говорят за това, че луминисцентните лампи са светели частично и при обръщане лостчето на електрическия ключ луминисцетното осветление не се изключвало, а се е увеличавала силата на светене. Това може да се реализира, ако е сгрешена комутацията на лампите или, по-малко вероятно, да е повреден контактният ключ.
За осигуряване на необходимата информация по случая в НПИ “ПБЗН” – МВР, са измерени температурите по корпуса и лампите на идентично на разгледаното по-горе осветително тяло. Установено е, че след продължителна работа измерените температури не превишават 60 оС, т.е. при правилно комутиране на консуматорите в осветителното тяло, опасността от запалване в средата около него е изключена.
Основна характеристика на пожара е обстоятелството, че в първите 1 – 2 минути, независимо от пламъчното горене, в 6-то купе все още е имало движение на хора. Не е изключено последните, напуснали 6-то купе, да са направили това по време на спирачния път на влака, непосредствено след задействането на внезапната спирачка.
Следователно, пламъчното горене до този момент се е развивало сравнително бавно.
Следващият извод, на основание бавното горене и интензивно задимяване, е, че първоначалното пламъчно горене се е предхождало от продължителна термична деструкция на горими, но не лесно запалими материали.
Възникването на пожара по разглежданата причина може да обясни част от описаните от свидетелите ефекти, включително появата на рязък звук от евентуално спукване на луминисцентна тръба.
Горенето е протекло с разпръскване на капки гореща субстанция, следствие на което се е запалило пердето на няколко места, запалил се е хастара на връхната дреха на свидетел от 6-то купе и достатъчно голямо количество е паднало върху багажа под прозореца, за да се наблюдава като огън под масичката над пода.
Поставени в непосредствена близост до отоплителните тела горими материали, които при нагряване отделят газове от термична деструкция, разтичат се и влизат в досег с източника на топлина или наличие на опаковки, съдържащи горими течности и газове. Електрическото отопление в купето работи на 1500 В с централно включване и изключване от електровоза.
Възможно е управление на отоплението да се извършва и от електроразпределителното табло на вагона.
Токозащитната арматура е инсталирана в специални боксове под рамата.
Във всяко купе са инсталирани четири броя нагревателни елементи, в този тип вагони те са два вида – български и немски. И двата вида имат една и съща експлоатационна мощност – около 333 В.
Четирите нагревателни елемента са защитени с декоративно оформена решетка от стоманена ламарина с отвори за естествена аерация.
От данните по делото е видно , че от тръгването, до настъпването на пожара е поддържан режим „включено-изключено” на отоплението приблизително през половин час. Свидетелите от всички купета акцентират върху това, че температурата е била необичайно висока, над нормалната стайна температура.
При извършеният оглед не е констатирана техническа неизправности по вагонното отопление. Това означава, че електрическата инсталация на отоплението е работила в нормален режим.
Когато върху отворите на предпазната решетка се поставят материали, възпрепятстващи топлообмена, започва процес на повишаване на температурата на повърхността на нагревателното тяло и на самата предпазна решетка. При наличие на интензивен въздухообмен в този момент, процесът е обратим и не се достига до възпламеняване.
При възпрепятстване на въздухообмена, процесът преминава към необратим, интензифицира се и започва самонагряване, което продължава до възпламеняване на материала и/или до повишаване на температурата. Протичането на гореописаните процеси е възможно и за сравнително кратък период от време – в рамките на няколко минути.
В такъв случай е особено опасно поставянето на естествени или изкуствени материали (изкуствена кожа, полиетиленови торбички и др.).
В преносимия багаж на пътниците и особено в дамския багаж, се намират и особено опасни по отношение на нагряването изделия – стъклени или метални флакони под налягане (парфюми , дезодоранти, освежители и др.). Съгласно протоколите от разпитите на свидетелките в чантите им са се намирали такива опаковки.
В дезодорантите се използват следните вещества: алкохол денат, изобутан, пропан, пропилен гликол, бутан, триклосан, бензин бензоат, салицилат, бутилфенол, метилпропионол, копмарин, лимонен и уналкол и др. За създаващ налягането агент се използват основно: изобутан , пропан , пропилен гликол и бутан.
Същите са горими газове и при изпарение от втечненото си състояние образуват взривоопасна смес (ВОС).
Освен от искра, изтеклия горим газ може да се възпламени и от високотемпературен източник. Освен съдове с горими газове под налягане в преносимия багаж на свидетелките от купе № 6 са се намирали и други сравнително опасни материали – това са преди всичко полимерни материали (чанти от изкуствена материя, дрехи, ликра, постелъчно бельо и др.).
При досег с високотемпературни източници започва процес на термичната им деструкция и в последствие и евентуално възпламеняване. Някои от газовете на термична деструкция са без цвят и без мирис (най – често въглероден окис).
В същото време, тъй като са недокрай окислени газове, те са взривоопасни при образуване на смес със въздуха. До момента на възникване на критичната ситуация само една от пътничките е индикирала мирис на бакелит.
Направените измервания, за температурите на повърхността на реотани – българско производство, данните от протокола за оглед, свидетелските показания и анализа на разглежданата причина, дават основание да се предположи, че е възможен следният механизмът на възникване на запалването в купе № 6:
На пода на купето, в пространството между стълбата и прозореца и в непосредствен контакт с предпазната решетка на отоплителните тела, са се намирали най-малко три пътнически чанти.
Няма свидетелски показания, в които да се споменава за каквото и да е преместване на чантите след тяхното първоначално подреждане преди тръгване на влака. В резултат на значителното превишаване на допустимата температура на отоплението и наличието на възпрепятстващи топлообмена чанти е започнал процес на повишаване на температурата на повърхността на нагревателните тела, самата предпазна решетка и поставения багаж.
Вследствие на високата температура, е възможно и нарушаване целостта на флакон и изтичане на съдържащата се в него смес от различни горими газове. Съгласно свидетелските показания, връхните дрехи на повечето пътнички са били закачени на прозореца, като покривали масичката и са се опирали в чантите.
В следващите секунди, материалите, който са подложени на топлинно въздействие са се разтопили и разтекли – надолу към източника на топлина, от което е последвало неизбежното им и моментално възпламеняване, последвано от възпламеняване на газо-въздушната смес.
В показанията на всички свидетели-очевидци на първоначалното огнище на пожара се наблюдава повтаряемост на твърдението, че огнището на горене е забелязано в зоната на чантите под прозореца и по пердето и дрехите.
Такова развитие на горенето обяснява и следите от обгарянията по връхната дреха на свидетел от 6-то купе – единственото неизгоряло веществено доказателство от там.
По лицевата страна на дрехата има само следи от повърхностни обгаряния предизвикани от топлинна радиация, но от вътрешната страна на дрехата подплатата, се откриват множество прогаряния и стопявания.
Този механизъм на възникване, развитие и разпространение на горенето е най-вероятен, тъй като обединява по най-достоверен и доказуем начин данните от свидетелските показания, от протоколите от проведените огледи, от иззетите веществени доказателства и от служебната документация."Георги Стоянов 
 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *