« Върни се назад Публикувано на 16.11.2017 / 10:34

НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ОБИЖДА ПРЕМИЕРА, ДОРИ КОГАТО ТОЙ Е ОБИДА ЗА НАЦИЯТА. ЦЕЦЕРОН I

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВНикой не може да обижда премиера, дори когато той е обида за нацията.

цецерон I

ГЕОРГИ ДРЕНЧЕВГеорги Дренчев

«