« Върни се назад Публикувано на 08.08.2022 / 16:31

НА ВНИМАНИЕТО НА КПКОНПИ, ДАНС И ПРОКУРАТУРАТА! ГОТВЯТ БЕЗУМНО НАЗНАЧЕНИЕ В СКАНДАЛЕН РАЗРЕЗ СЪС ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО В ОБЩИНА – ВАРНА! СЕДМА ГОДИНА ДИРЕКТОР НА „ФИНАНСИ“ ПОДПИСВА ХИЛЯДИ ДОКУМЕНТИ В РАЗРЕЗ НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВО! А КМЕТЪТ – ГОРЕ НА ЧЕРЕШАТА…

На вниманието на КПКОНПИ, ДАНС И ПРОКУРАТУРАТА!

https://www.varna.bg/bg/1793 (Обява за подбор)

Предстоящо безумно назначение в Община Варна в разрез със Закона за счетоводството!

Не веднъж АФЕРА е писала за безумните назначения в Община – Варна.

В момента предстои още едно такова.

От  25.07.2022г. на сайта на Община Варна има обява за конкурс, за длъжността:

СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“, ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО“ ПРИ ОБЩИНА ВАРНА

Срокът за подаване на документи е до утре 09.08.2022 г.

И сега забележете какви са изискванията!:

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1.Степен на завършено образование – Средно

1.2.Професионална област – не се изисква

1.3.Две години професионален опит

Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 1570 лева.

Само че, кандидатите  са задължени да отговарят на определени изисквания по Закона за счетоводството по отношение на минимална степен на завършено образование и съответстващ към него действителен стаж по специалността (чл. 18, т. 1), както и изискване да не са осъждани за престъпление от общ характер по глава пета и по глава шеста, раздел I от особената част на Наказателния кодекс (чл. 18, т. 2).

Съгласно изискванията, изброени в чл. 18, т. 1 от Закона за счетоводството, за да може едно лице да отговаря на изискванията за съставител на финансови отчети, то следва да има завършено образование и съответстващ към него действителен стаж.

Чл. 18. (Закон за счетоводството) Физическите лица по чл. 17, ал. 1, които съставят финансовите отчети, и управляващите и/или представляващите счетоводните предприятия, които подписват финансовите отчети, когато финансовите отчети са съставени от счетоводни предприятия, трябва да отговарят на следните изисквания:

  1. да имат придобита задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него действителен стаж по специалността, както следва:

а) висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, съответно:

аа) при магистърска степен – две години;

бб) при бакалавърска степен – три години;

вв) при степен „професионален бакалавър“ – 4 години;

б) друго висше икономическо образование и 5 години стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол;

в) средно икономическо образование и 8 години стаж като счетоводител;

  1. да не са осъждани за престъпление от общ характер по глава пета и по глава шеста, раздел I от Особената част на Наказателния кодекс.

В случая за Община Варна не важи Закона за счетоводството. Важното е да се назначи „правилният“ човек без образование, без стаж,  професионална област – не се изисква.

Включително няма изискване кандидатите да не са осъждани за престъпление от общ характер по глава пета и по глава шеста, раздел I от особената част на Наказателния кодекс (чл. 18, т. 2), както е заложено в закона за счетоводството.

Всъщност и директора на дирекция „Финансово-счетоводни дейности“ при Община Варна през 2016 г. е избран в разрез със Закона за счетоводството.

Седма година вече се подписват хиляди документи  в Община Варна от лице, което съставя и подписва  финансови отчети, без да отговаря на изискванията на чл. 17, ал. 1 и чл. 18 от Закона за счетоводството.

А кметът е горе, горе на черешата…

Очаквайте шокиращи подробности, как и по какъв начин е назначен директора на дирекция „Финансово-стопански дейности“ в Община Варна…

Afera.bg

«