« Върни се назад Публикувано на 29.11.2014 / 18:38

НА ВНИМАНИЕТО НА КАЗИОННИТЕ ЖУРНАЛИСТИ!

Медии„И Остап протегна на Ухудшански един лист, на който беше написано:
ТЪРЖЕСТВЕН КОМПЛЕКТ
НЕЗАМЕНИМО ПОМАГАЛО
ЗА СЪЧИНЯВАНЕ НА ЮБИЛЕЙНИ СТАТИИ,
ПРАЗНИЧНИ ФЕЙЛЕТОНИ,
А СЪЩО ТАКА И НА ПАРАДНИ
СТИХОТВОРЕНИЯ, ОДИ И ТРОПАРИ
РАЗДЕЛ

1. РЕЧНИК СЪЩЕСТВИТЕЛНИ
1. Възгласи
2. Трудещи се
3. Зора
4. Живот
5. Маяк
6. Грешки
7. Стяг (знаме)
8. Ваал
9. Молох
10. Лакей
11. Час
12. Враг
13. Ход
14. Вал
13. Пясъци
16. Скок
17. Кон
18. Сърце
19. Минало
ПРИЛАГАТЕЛНИ
5. Индустриален
6. Стоманен
7. Железен
1. Империалистически
2. Капиталистически
3. Исторически
4. Последен
ГЛАГОЛИ
1. Пламтя
2. Вдигам (се)
3. Разкривам
4. Аленея
5. Развявам (се)
6. Извършва (се)
7. Пея
8. Клеветя
9. Скърцам
10. Заплашвам
ХУДОЖЕСТВ. ЕПИТЕТИ
1. Злобен
2. Зъбат
ДРУГИ ЧАСТИ НА РЕЧТА
1. Девети
2. Дванадесети
3. Нека!
4. Напук!
5. Напред!
(Междуметия, предлози, съюзи, запетаи, многоточия, удивителни знаци и кавички и т.н.).
3абел. Запетаи се поставят пред „че“, „който“ и „ако“. Многоточия, удивителни знаци и кавички — където е възможно.
РАЗДЕЛ II. ТВОРЧЕСКА ЧАСТ
(Състоял се изключително от думите на раздел 1-ви)
§ 1. УВОДНА СТАТИЯ
Деветият вал
Източната магистрала — това е железен кон, който, вдигайки със стоманен скок пясъците на миналото, извършва хода на историята, разкривайки ново зъбовно скърцане на клеветещия враг, върху който вече се издига деветият вал, заплашващ с дванадесетия час, последния час за лакеите на империалистическия Молох, този капиталистически Ваал, но, въпреки грешките, нека аленеят, а също така и да се развяват стяговете пред маяка на
индустриализацията, пламтящ под възгласите на трудещите се, под песента на чиито сърца се разкрива зората на новия живот: напред!
§ 2. ХУДОЖЕСТ. ОЧЕРК-ФЕЙЛЕТОН
Нека!…
— Напред!
Той пламти под възгласите на трудещите се…
Той разкрива зората на новия живот…
— Маяк!
Индустриализация!
Нека има отделни грешки. Нека. Но затова пък как аленеят… как летят… как се развяват… тези стягове! Тези знамена!…
— Нека съществува Ваал на капитализма! Нека съществува Молох на империализма! Нека!
Но върху лакеите вече се вдига:
— Последният вал!
— Деветият час!
— Дванадесетият Ваал!
Нека клеветят. Нека скърцат със зъби. Нека се разкрива злобният зъбат враг!
Извършва се исторически ход. Пясъците на миналото се вдигат от скока на стоманата.
Това е „железният“ „йон“!…
Това е:
— Източната!
— Магистрала!
„Пеят сърцата“…
§ 3. ХУДОЖЕСТВ. СТИХОТВОРЕНИЕ
А) ТРИНАДЕСЕТИЯТ ВААЛ
Сърцето ней сред гръмки дни,
трепти лъчист маяк.
Индустриален плам, сияй
напук на злобен враг.
С железен кон лети напред
историята днес,
трудещите се грешки вред
сега разкриват с чест.
Възправя се последен час.
Алей девети вал,
пламти дванайсетият час
за теб Молох — Ваал!
Б) ИЗТОЧЕН ВАРИАНТ
Цъфти урюк сред гръмки дни,
пламти в зори кишлак.
А сред аръци и лехи
разхожда се ишак.
АЗИАТСКИ ОРНАМЕНТ
1. УРЮК (зарзала)
2. АРЪК (канал)
3. ИШАК (магаре)
4. ПИЛАФ (храна)
5. БАЙ (лош човек)
6. БАСМАЧ (лош човек)
6. ЧАКАЛ (животно)
8. КИШЛАК (село)
9. ПИАЛА (чашка)
10. МЕДРЕСЕ (духовно училище)
11. ИЧИГИ (обувки)
12. ШАЙТАН (дявол)
13. АРБА (талига)
14. ШАЙТАН-АРБА (Средноазиатска ж.п. линия)
15. ТВОЯ-МОЯ НЕ РАЗБИРАШ
16. МАЛКО-МАЛКО / ИЗРАЗИ
ДОБАВКА
С помощта на материалите от раздел 1-ви по методите на раздел 2-ри се съчиняват също така: романи, повести, поеми е проза, разкази, битови скици, художеств. репортаж, хроника, епопея, пиеси, нолитобзори, игра на политфанти[1], радиооратории и т.н.
Когато Ухудшански се запозна със съдържанието на документа, очите му, до този момент мътни, се оживиха. Пред него, който поминуваше досега с отчетите за заседанията, внезапно се разкриха бляскавите стилистически висоти.“
Илф и Петров.

Любо КольовскиЛюбо Кольовски

«