« Върни се назад Публикувано на 27.06.2017 / 14:00

НА ВНИМАНИЕТО НА ДАНС & ПРОКУРАТУРА! ОГРОМЕН СКАНДАЛ В „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ“ – ВАРНА! СЪБУДЕТЕ СЕ ОТ КОМАТА, ИЗТОЧИХА МИЛИОНИ!

ЗЛАТИ ЗЛАТЕВАФЕРА предоставя на вниманието на ДАНС и прокуратурата препис извлечение от Протокол № 19 от заседание на Общински съвет Варна проведено на 19.05.2017 г.

В помощ на ДАНС и прокуратурата – четете тук: PROTOKOL 2

Обърнете внимание на стр.87 и стр.88 от Протокол №19 за взетите Решение от Общински съвет Варна по т. 709-11; 709-11-1; 709-11-2; 709-11-3 и 709-11-4.

Скандал, огромен скандал!

Какво значи да освободиш някого от отговорност?

АФЕРА ще зададе само няколко въпроса към ДАНС и прокуратурата и след това ще изкара мръсните и кирливи риза на така наречения Градски транспорт Варна.

1. Защо и поради какви причини за описаните периоди са освободени от отговорност, като членове на съвета на директорите лицата Злати Петров Златев, Жельо Петров Алексиев, Максим Божидаров Тодоров и Тодор Георгиев Докимов. ( стр.87 и стр.88 от Протокол № 19 от заседание на Общински съвет Варна проведено на 19.05.2017 г.)?

2. Извършена ли е проверка от страна на Общински съвет – Варна за вината на лицата, които са освободени от отговорност, тъй като съгласно чл.16, ал.6 от Устава на едноличното акционерно дружество Градски транспорт – Варна, „Всеки от членовете на съвета може да бъде освободено от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпили вреди?

3. В случая за какви вреди или вина става въпрос, че Общински съвет – Варна бърза да се застрахова, като ги освобождава от отговорност?

4. Защо точно за този период се освобождават от отговорност посочените лица?

5. Какви документи са подписали за посочения период и ощетили ли са дружеството с милиони?

6. Към настоящият момент запорирани ли са сметките на дружеството и каква е причината за запорите?

7. Изпълнителният директор Злати Петров Златев участва ли в контролния съвет на Кооперация „ОБЩО ЗАНАЯТЧИЙСКО СДРУЖЕНИЕ“? В помощ на ДАНС и прокуратурата четете тук: USTAV

8. Каква е дейността на тази кооперация (ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ЗАНАЯТЧИИ ЗА ЗАЩИТА НА ТЕХНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕСИ; ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАНАЯТЧИЙСКИ ПАНАИРИ И ИЗЛОЖБИ; ПРОИЗВОДСТВЕНА, ТЪРГОВСКА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ; ПОДГОТОВКА НА ЗАНАЯТЧИИ ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА ЗАНАЯТЧИЙСКИ ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА, КУРСОВЕ, ИНСТИТУТИ ПО НАДЛЕЖНИЯ РЕД; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; СТРОИТЕЛНА И СТРОИТЕЛНО-ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ; ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ОРГАНИЗАЦИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; МАРКЕТИНГОВИ УСЛУГИ; КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОННА, ИЗДАТЕЛСКА И ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ) и има ли конфликт на интереси, при условие, че самият Злати Златев е изп. директор на едноличното акционерно дружество Градски транспорт с основна дейност – СУХОПЪТЕН ТРАНСПОРТ? В помощ на ДАНС и прокуратурата четете тук: USTAV ZLATEV

В този протокол 19  скандалните неща  са три.  Едното е  свързано с  Градски транспорт,  другото е с одита на Градски транспорт. На стр.87 и 88 т.709-11-4, пише, че  одиторския контрол  ще се осъществява от фирма „Финанс одит консулт“.  Тази Фанка Нонева живее на съпружески начала  със зам. кмета на Община – Варна Христо Иванов. Същата е бивша съпруга на Мирослав Нонев от НАП. който беше арестуван.

Скандално е и, че става въпрос за „крайна нуждаещият“ се зам-кмет Пейчо Пейчев. В самия протокол на стр.134 до стр.137  е обсъждан казуса с Пейчев. Интересно е изказването на  Нора Момчева.  В помощ на ДАНС и прокуратурата,четете тук: PROTOKOL 3

Ако ДАНС и прокуратурата не се събудят от дълбоката кома, то като нищо целият общински съвет Варна на следващата си сесия могат да освободят и самите себе си от отговорност.

Afera.bg

На снимката: Злати Златев

«