« Върни се назад Публикувано на 19.07.2023 / 10:59

НА ВНИМАНИЕТО НА ДАНС, МВР И ПРОКУРАТУРАТА! СХЕМАТА „СЕКС СРЕЩУ ОБЩИНСКИ НИВИ“ ВЪРВИ С ПЪЛНА ПАРА В ГЕРБ ОБЩИНА ГОДЕЧ. КМЕТЪТ, ЛЮБОВНИЦАТА МУ И БИВШ ОФИЦЕР ОТ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ КРАДАТ ЕВРОПЕЙСКИ ПАРИ КАТО ЗА ПОСЛЕДНО

Според местни легенди несменяемият ГЕРБ кмет на Годеч Радослав Асенов бил закопал от откраднатите милиони в тайни ями на общински терен.

Гербаджията използвал кметския стол като трамплин към света на милионерите, гневни са жителите на Община Годеч. Заграбени земи по НАТУРА, обсебване на защитени територии, шуробаджанащина, фиктивни ремонти са само върхът на айсберга, твърдят от ДАНС.

С наближаване на местните избори, страстите в малката, но богата в природно отношение община Годеч се изострят. Нараства и апетитът на арестуваният и разследван от европейската и родна прокуратура кмет Радослав Асенов за нов мандат. По думите на съгражданите му, градоначалникът се заканва да изкара на поста нови четири години, за да се продължи практиката за лично обогатяване за сметка на обществените ресурси. А такива ресурси Годеч има в изобилие.

За жалост на живущите, голяма част от благата вече са осребрени и кеширани в мистериозни офшорни сметки, раздадени са на “доверени лица”, а ако вярваме на слухове, солиден дял от незаконно придобитите пачки били грижливо закопани, в най-буквалния смисъл на думата, в общинските ниви, за които ще стане дума по-късно.

С наближаване на вота, откраднатите евро мангизи ще поемат обичайния си път в ръцете на брокери, поели ангажимент за преизбирането на Асенов.

Но всичко по реда си.

Както вече казахме, Радослав Асенов е дългогодишен член на ГЕРБ, кмет втори мандат, който сега се кани да кметува за трети път, независимо от факта, че е разследван от Специализираната прокуратура, а след закриването делото е предадено на Европейската прокуратура. Шумната акция, в която той и заместничката му бяха изведени с белезници и натоварени в полицейски бус, е за злоупотреби с европейски средства. Разследване на родна почва се води и от ДАНС, които вече изпратиха тонове документи на Лаура Кьовеши на 22 юни 2022 г.

За да изясним механизмите, по които Асенов е ощетил бюджета на ЕС, се обърнахме към участници в разследването, главно магистрати и специални агенти, които по обясними причини отказват да застанат с имената си, но за сметка на това бяха достатъчно словоохотливи за да ни въведат в иначе сложната материя. По думите им, може да се посочат поне три линии на действия, чрез които кметът и приближен кръг негови роднини и приятели се облагодетелстват неправомерно от европейски средства чрез незаконно ползване на общински имоти – пасища и ливади.

Законът казва, че общинските пасища, мери и ливади могат да се разпределят без търг на животновъди, които обаче трябва да отговарят на определени условия.

Какво се прави в община Годеч?

Огромни площи общински пасищаи ливади се харизват на животновъди, които не отговарят на условията, но пък са приближени на кмета Асенов – роднини, “приятелки” (с екстри), както и приятели, за които няма данни градоначалникът да е влизал в интимни отношения. Поне не публично.

Разпределението се извършва формално от комисия,назначена от кмета на общината, а договорите се подписват не от него, а от заместник кмета Надя Сотирова. Само че, отново според писаните норми и правила, лично кметът има законово задължение ежегодно да проверява дали животновъдните обекти на тези стопани се намират върху имоти с начин на трайно ползване “пасища“ и ако е така, да прекратява договорите. Това в Годеч обаче не се случва и облагодетелстваните безпрепятствено получават хиляди левове европейски субсидии, вече от осем години.

Само за информация на читателите следва да отбележим, че на територията на община Годеч подпомагането може да достигне до 90 лева за декар на година.

Кои са привилегированите лица?

По думите на магистрати, повдигнали завесата, това са неизвестните в публичното пространство граждани, сред които е Асен Асенов – брат на кмета, Васил Асенов – баща на кмета, Нели Димитрова – интимна приятелка на кмета, която усвоява евро субсидии заедно с нейното семейство. Сред бенефициентите са още семейството на Емил Ташев и кръг от още 7-8 лица. Александър Консулов и Борис Н. Борисов са приятели на кмета. Емилиян Ерменков пък е бивш колега на кмета от Гранична полиция, Емил Миланов, общински съветник от ГЕРБ и др. Тази група хора държи огромна част от общинските пасища с площ от поне 20 000 дка.

Проблемът е, че животновъдните обекти на групата или не съществуват, или не отговарят на изискванията – животните, главно коне целогодишно се намират на открито в Балкана, за тях се полагат минимални усилия и разходи, а в същото време се прибират огромни суми.

Особено нагло звучи фактът, че Емил Ташев е оградил земеделски площи от 5500 дка, намиращи се в зона по Натура 2000, които включват общински частни имоти, както и горски площи. Оградата е от метална мрежа, с циментирани метални портали, каквито освен, че е забранено да се поставят в такива зони, но и прекратяват свободния достъпна хора и животни, а защитената флора и фауна отдавна са унищожени.

От2016г. до 2022г. има множество предписания за премахванена оградите от МОСВ, РИОСВ и Северозападното горско стопанство, но до ден днешен не са премахнати, а кметът и заместник кметът на общината упорито отричат за това нарушение. Има и подписки на ловни дружинки за прекратен достъп, но това не е проблем за кметската управа, важното е да се точат пари.

Втората линия, по която агентите на ДАНС разследват, са търговете за наем на общински земи.

Правивпечатление, че в точно определени райони търговете се печелят от подставени лица, приближени на кмета. В резултат, в цели землища през цялото лято кметът Асенов може да бъде видят ежедневно да коси, събира сено, да оре и засява площи. Сеното се продава,защото просто е в голям обем, а там, където трябва да се отглеждат семейните коне на кмета, се складират ролони сено.

В загражденията преминава и част от трасето на главния питеен водопровод за Годеч, като в шахтите,намиращи се в огражденията, Емил Танев е разбил конструкцията, включил се е с маркучи и отклонява питейна вода за поене на конете си. Около шахтите е изключително замърсено с животински остатъци, на територията се виждат и останки от умрели животни. Водата, която се доставя за пиене на жителите е кафява и кална, не се третира, нито се пречиства.

Организаторът на схемата е кметът, “експертно” подпомaган от заместничкaта си Надя Сотирова, бивш служител на Общинската служба земеделие Годеч.

И двамата продължават да са следствени, като са освободени под гаранция по 90 000 лева за всеки.

Освен уреждането с общински земи, кметът Асенов е крупен ползвател на частни земеделски имоти, като някои от договорите са сключени с починали хора. Друг “номер”, който прилага е да подновява договори с фалшиви подписи, без собствениците им да знаят за това.

Засечено е, че той непрекъснато изповядва сделки в Службата по вписвания Костинброд за покупко-продажба на земи от името на роднините му – брат, баща, майка. Близо до ума е, че информационните масиви на ГРАО в общината са в пълна услуга за частните интереси на кмета Асенов, коментираха запознати с далаверите му.

За да набира точки пред съгражданите си и да се представя за загрижен управник, градоначалникът активно извършва ремонти на улици и тротоари, подменя водопроводна система по проекти за милиони левове. “Проекти” е доста силно казано, защото общината формално ползва стари проекти, а самото изпълнение няма нищо общо с описаното в документите. Работи само една и съща фирма, няма надзор, ползва се трудът на общински служители и техника, отчитането на дейностите и заплащането се крие в пълна мъгла, изобщо не е ясно какви са обществените поръчки, какво е изпълнено, какво е платено, всичко е извън всякакви срокове. Резултатът е запушени отводнителни шахти, липса на нивелация на улиците и при най-малкия дъжд се образуват обширни езера, не се ремонтират каналите за мръсна вода, напротив, след ремонтите се оказва, че канализацията е повредена и не работи.

Напоследък, както е модерно, кметът започва да прави и “ремонт на ремонта”.

При един от ремонтите на водопроводната мрежа, незнайно с какви средства кметът Асенов удължава трасето на водопровода с поне 300 метра, минава през земеделски земи, за да захрани имот, на който се намира къщата на неговата майка. След сигнал от РДНСК бе постановено изваждането на незаконния водопровод, което се направи тайно и изобщо не е ясно дали действително е изваден. Във всеки случай имотът на майка му изглежда водоснабден допи и след акцията по “изваждане”на водопровода.

В центъра на града се намира голям застроен имото от поне 700 кв.м., общинска собственост, като сградата е оставена да се разрушава, а имотът се ползва вече от осем години от общински съветник от ГЕРБ, за което заплаща тротоарно право.Явно целта е след като се разруши достатъчно сградата, прилежащата площадка и масивната ограда,имотът да се изкупи на ниска цена от общинския съветник.

Уреждането с общински имоти, урегулирани или земеделски за ползване от частни лица, без за тяхното ползване да се заплаща пазарна цена е за сметка на приходите в общинския бюджет, изтъкват жители на Годеч.

В община Годеч има и незаконно сметище, на територията на стара кариера за глина. Сметището официално е загробено през 2013г., а общината трябва да извозва боклука в депо за твърди битови отпадъци в Костинброд. Вместо това, по разпореждане на кмета, в продължение на една година сметоизвозващите камиони хвърляха отпадъците в незаконното сметище на с. Разбойще, за което има три предавания на “Господари на ефира”. Впоследствие кметът кандидатства и спечели проект за над 1 500 000 лева за рекултивация на създаденото от него незаконно сметище.

През тези години са подавани сигнали в Районна прокуратура Костинброд за нарушенията, където преписките се прекратяват.

Изобщо е приятно да колиш и бесиш в цяла община, да се чувстваш над закона, два мандата закрилян от партията майка, не крият възмущението си политическите опоненти на Асенов. По думите им сега вече кметът разполага и с нужния финансов ресурс за купуване на поредните избори, за заплащане на гласовете извън общинската администрация, която не смее да гъкне, извън клиентелата на партията.

Следва продължение.

Андрей Червенков

«