« Върни се назад Публикувано на 23.03.2022 / 11:03

НАШАТА ОРБИТА Е В ДИАМЕТРАЛНА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТ С ТАЗИ НА САЩ ОКОЛО КОЯТО ГРАВИТИРАМЕ. НЯМАМЕ СЪВПАДЕНИЕ ПО НИТО ЕДИН ВЕКТОР

За да бъде една страна свръх сила, според дебелите книги, трябва да има

7 вектора на силата: superpower is a nation or state that has mastered the seven dimensions of state power, namely geography, population, economy, resources, military, diplomacy and national identity

Никой обаче не казва в какъв размер трябва да са тези 7 лъча?

Аз съм си извел „рецепта“ за свръх сила, която емпирично се потвърждава, а именно:

 1. Да има територия над 2 млн. кв.км.
 2. Население над 200 млн.
 3. БВП над 2 трилиона.
 4. Бруто световни залежи над 10%.

Ако някой от тези вектори не отговаря на горните условия, другите вектори трябва да имат в повече за да компенсират. Такъв е случая с Китай, който няма над 10% от световните залежи, но компенсира чрез контрол над Африка и чрез популация.

Но, има вектори, които не могат да бъдат компенсирани. Като военен, географски и идентичност.

Може ли Македония да бъде световна свръх сила? Може.

Обаче и липсват само 6 вектора, последния 7-ия „национална идентичност“  или идентитет, го има в повечко.

Може ли Европа да бъде свръх сила? Не може. Защото е икономически гигант, но военно джудже. И защото няма идентичност, много важно.

Ако погледнем картата на света под тази призма виждаме, че следните държави могат да бъдат свръх сили: САЩ, Бразилия, Индия, Китай, Русия.

От тях обаче световните сили са 3: САЩ, Китай, Русия.

Защо Бразилия и Индия не са? Индия е на път вече, просто военния вектор и ресурсния вектор изостават сериозно. Затова е квази-световна свръх сила. На Бразилия и е рано още, защото и липсва идентичност.

Или Имперско самосъзнание. И това не се компенсира, това се култивира. Иска се време, историческо, поне 300-500 години.

Регионална сила е държава, която отговаря на горните условия делено на 3.

Такива са Германия, Турция, Франция и т.н.

Има и една група държави, които са повече от регионални сили но по-малко от световни свръх сили. Такива са Пакистан, Аржентина, Канада, Мексико, Индонезия, Нигерия, Япония. В един или друг момент от световната история някои от тези държави са били световни свръх сили, като Япония например, но са падали до ниво регионални. Защото нямат тези 7 вектора, а се налага да компенсират.

Оттук има няколко извода:  3 от потенциалните световни свръх сили (Мексико, Бразилия, Аржентина)  могат да се появят на Американския континент. Това налага Америка да се фокусира върху доктрината Монро в по-голяма степен, а тя не го прави. В близките 100 години може да има голям конфликт именно на Американския континент заради пренареждане на силите там.

Що се отнася до  останалите държави в света, те не могат да съществуват сами в геополитиката и световния ред. Те трябва да бъдат закачени към регионална и световна сила или директно към световна сила.

Ако някой ви каже някога:

„България ще бъде независима и ще има независима политика!“ – то той или е глупав или наивен. Няма независими държави. Има световен ред, който стриктно се спазва: държава-регионална държава сила-световна свръх сила. И всяка държава гравитира около своята свръх държава.

Ако държавата откаже да се подчини, то тя бива смачквана автоматично или по военен начин или по икономически начин.

Примери има много, най – пресен е примера със Сърбия, където и бяха наложени правила, отказа и беше раздробена.

Ние през Виденовата зима бяхме смачкани икономически. Няма независими. Избираш или друг избира вместо теб. Всичко друго е приказки за наивници.

Как се избира свръх сила майка?  Чрез същите горепосочени вектори, само че се търси точка на пресичане.

 1. Трябва свръх силата около която ще гравитираш да има същите или интересите и да съвпадат в максимална степен с твоите.
 2. Да е близо географски.
 3. Да има икономически потенциал – например ако сега Русия анексира Украйна, то за нея ще е безкрайно трудно да я абсорбира и възстанови пост-военно заради територия, популация, икономика
 4. Да има военен ресурс да те пази,
 5. Да имате сходни езикови и религиозни идентичности. Да ти дава тласък в развитието на държавата чрез нейната орбита, а не да е спирачка.
 6. Да имате ресурсно допълване и захранване с ресурси един към друг.
 7. Да ти „отваря врати „чрез дипломацията си.

Тоест същите тези 7 вектора но обърнати към теб и намиращи пресечни точки с теб.

Именно затова България е в катастрофа!

Защото нашата орбита и развитие на държавата е в диаметрална противоположност с тази на нашата свръх сила – САЩ около която гравитираме.

Ние нямаме съвпадение по нито един вектор!

И нещо повече: доктрината на САЩ и политиката и е колониален тип на принципа да изсмуква ресурс от доминионите си, не да дава. Развитието на САЩ се гради върху държавите, които гравитират около тях и налагането им на финансов ред, който да поддържа долара като резервна валута, което е финансовия паразитизъм освен геополитическия паразитизъм и продуктовия такъв.

Поради тези причини ние трябва да се откажем и от САЩ, и от долара като валута. Но тъй като долара не е само наш проблем, мисля, че друг ще го реши.

Какво следва ако се откажем? Най- доброто за нас е да гравитираме в сферата на Русия.

НО! Има едно но.

Векторите на Русия и нашите вектори на развитие съвпадат толкова много и са толкова идентични, че ние сме в уникална ситуация да имаме 2 орбити на гравитация без да нарушим баланса. Стига да не са един от 3 основни вектора: военен, географски и идентичност.

Ние можем да сме в Руска сфера на влияние Но да сме привързани икономически към Европа.

Тогава максимизираме развитието си. Това означава: военна, политическа и национално идеологическа обвързаност с Русия и икономическа връзка с Европа.

Или: военен съюз с Русия вместо НАТО и членство в ЕС. Това е идеалния максимален вариант за България.

Но членството в ЕС не трябва да нарушава нито един вектор, който води към Русия и нито един ЕС закон не може да бъде над този вектор.

Ако не се получи, тогава трябва да излезем от ЕС. Защото всичките ни вектори са в пълен синхрон с Руските и заради максимизиране на икономически вектор не можем да жертваме останалите вектори. Защото, това води до национални катастрофи.

Или, другояче казано, винаги когато мислим за задника си и как да живеем красиво и  охолно, а пренебрегваме защитата си и духовната същност на хората и държавата, ще катастрофираме.

Тодор Ангелов

«