« Върни се назад Публикувано на 05.10.2017 / 19:11

НАЦИОНАЛИЗИРАТ ДУНАРИТ В СГРАДАТА НА КТБ. ДОКУМЕНТИТЕ ЗА „СДЕЛКАТА“ С „ДУНАРИТ“ – МАНИПУЛАЦИЯ, ФАЛШИФИКАЦИЯ ИЛИ МАЛОУМИЕ

ДУНАРИТ„Това не е национализация, тук говорим за пазарен принцип и процедура“, леко подразнен говореше министърът на икономикат Караниколов. Но дали е така? Достатъчно много прависти и икономисти коментират абсурдът в поведението на държавата. Ние обърнахме внимание само на начина по-който изглеждат трите договора за цесии публикувани в Търговския регистър и къде са подписани. Гледаме поредицата от цесии свързани с военния завод „Дунарит“ от „Виафот Лимитид“ към  „ДиПи“ към КТБ към Държавната консолидационна компания.

Според документите в Търговския регистър на 5 юли 2017 г. „Виафот Лимитид“ е прехвърлило своето вземане от „Дунарит“ АД на „ДиПи“ ЕООД срещу 22 млн. евро.

Вижте целия документ тук:  Договор за цесия – „Виафот Лимитид“ и „ДиПи“ ЕООД

В този файл ни впечатлиха няколко неща. Вероятно ще се впечатлите и вие.

Документите, които разгледахме в него са три – Договор за прехвърляне на вземане (цесия) между цедента „Виафот Лимитид“ и цесионера „ДИПИ“ ЕООД, констативен протокол за направено уведомление на длъжника и съгласие за промяна на заложен кредитор от цедента. Всички са заверени от нотариус, като първият документ е заверен на датата на подписване – 5 юли 2017 г., а другите два много по-късно, на 25 август 2017 г.

Всички знаете, колко е досадно да се подписват каквито и да било документи. Понякога подписите се изискват като гаранция, че страница от документа, не може да бъде подменена или дописана. Тук, в Договора за цесия, няма подписи на двете страни на всяка страница. Отбелязваме го, защото ще видите, че при следващите два договора (цесията между „ДиПи“ и КТБ и цесията между КТБ и ДКК) има интересен момент точно с подписите по страниците.

Констативният протокол за уведомяване на „Дунарит“ АД и приложенията, които са неразделна част към него, са разписани с различен цвят мастило – синьо и черно. Разбира се, не е престъпление да спре да пише писалката точно докато се подписва нотариус Весела Ивчева.

ДУНАРИТ

От дата и часа на уведомлението изпратено чрез служебния мейл на нотариуса се вижда, че то е изпратено 25.08.2017 г. в 14:27 часа, т.е. от „Виафот“ тичат при нотариус, за да съставят и тези документи, докато в същия момент, в сградата на КТБ, тече оформянето и заверката на следващите две цесии от тази поредица.

Последната част – съгласието за промяна на заложен кредитор също е със заверка от нотариус на 25.08.2017 г. Явно двата документа за заверени заедно.

Последният печат също е изписан не със син, а с черен цвят, както е и подписа на нотариуса на самите приложения към констативния протокол, т.е. отново е различно мастилото.

Липсва писменото искане да се състави такъв констативен протокол. Интересно е какво пише в едно такова искане. Примерно – „Уважаема г-жо нотариус, моля да използвам вашия служебен имейл, за да изпратя едно уведомление, защото ако използвам моя служебен много неща ще могат да се проверят, а и да е от Вашия е по-яко за пред медиите“.

За сделката, по силата на която вече кредитор е „ДиПи”, „Дунарит“ е уведомен на 25 август 2017 г. В същия ден „ДиПи“ продава вземането си на КТБ срещу оригиналните 22.2 млн. евро, 1.77 млн. долара и 0.4 млн. лв., или близо 4 млн. лв. повече, отколкото се е задължило да плати месец и половина по-рано. Последната стъпка отново е осъществена на 25 август. В същия ден вероятно и час, в който КТБ придобива вземането, тя го прехвърля на Държавната консолидационна компания.  Този път цената е 24 млн. евро или 46.9 млн. лв., от които 40 млн. лв. са дължими в срок до 7 дни, а останалите – до 1 година. Така реално срещу тази сума ДКК се сдобива с най-големия кредит на „Дунарит“ и съответно с възможността да се пробва по подобие на Виафот да го овладее чрез осребряване на залога.

Освен, че всички представители на „ДиПи“, КТБ, ДКК и адвокатската кохорта са се събрали в сградата на КТБ, което се вижда от заверката на нотариуса, тези два документа са неразривно свързани, ще разберете защо.

Вижте документите тук:  Договор за цесия – ДиПи и КТБ   и Договор за цесия – КТБ и ДКК

Двата документа са заверени нотариално в сградата на КТБ на ул. „Граф Игнатиев“ № 10, от Велислава Благоева – пълномощник-нотариус по заместване  при Христина Влахова. Което означава, че най-вероятно са и разпечатани там. Дали са изготвени там може само да се гадае. И на двете места не е отбелязано, каква е събраната такса за услугата от страна на нотариуса.

 ДУНАРИТ

ДУНАРИТДвата документа са идентични едно към едно в текста, който описва какво са взели предвид страните.

При прехвърлянето от „ДиПи“ към КТБ отново е приложена абсолютно същата схема с имейла за уведомлението на „Дунарит“. Преди уведомлението беше от страна на „Виафот“, а тук е уведомление на „ДиПи“.

ДУНАРИТ

Според дата на изпратения имейл – 28.08.2017 г. „ДиПи“ уведомява „Дунарит“, че са продали вземането на КТБ, т.е. три дена след сключения договор. Вероятно е практика да се изпращат документи по този начин, но това предполага не използване на abv, а реален служебен адрес с номера на нотариуса поне. Поне така е в нормалните държави. Меко казано е несериозно за уважавана професия като нотариусите имейлът, от който се изпращаш подобна информация да е вързан с личния фейсбук профил, както е в случая тук. Всъщност на 28 август 2017г. министър Караниколов даде пресконференция по случая, което означава че са се синхронизирали.

Изпратеното уведомление от „Виафот“ до „Дунарит“ АД (което е заверено нотариално на същия 25 август) и от „ДиПи“ ЕООД до „Дунарит“ АД (заверено три дни по-късно) също са с абсолютно идентичен текст и оформление, разбира се само са променени играчите. Но всичко друго в текста и оформлението му са идентични.

ДУНАРИТ

В комплекта с договорите за цесии от ДиПи към -> КТБ към -> ДКК, които също са идентични като оформление, подписи и нотариална заверка направена в мястото на събитията, имат и разлики. Съгласието за промяна на заложения кредитор изявено от „ДиПи“ също е подготвено, подписано и заверено на 25 август, когато се сключват сделките. Такова съгласие липсва към договора с ДКК, както и информация за уведомяването на „Дунарит“ за последния им новия държавен кредитор.

Прави впечатление още нещо – упълномощено от „ДиПи“ ЕООД лице, което трябва да оформи констативния протокол от 28 август за изпращане на електронно уведомление чрез нотариуса за извършеното цедиране е не кой да е, а един от адвокатите на КТБ – адв. Матей Веселинов Матев. Същият е посочен с адрес за кореспонденция в централата на КТБ по дела срещу администратори на банката, например в едно дело свързано с „Гипс“ АД.  Абсолютно очевадно е, че  КТБ и адвокатите й консултират трети лица в цялата тази схема от съмнителни сделки – „Миролио“, „Виафот“, „ДиПи“, вероятно ДКК и други да търгуват, т.е. да придобиват и продават вземания. Хонорарите им се плащат от банката. Голям бизнес…! А работата им не беше ли да събират активите на КТБ.

Връщаме се към подписите на всяка страница, защото тук двата документа в имат по три подписа – на синдиците на КТБ Ангел Донов и Кристи Маринова и на третата страна, в единия случай управителя на „ДиПи“ Добрин Иванов, в другия представителя на ДКК Ясен Спасов. Прави фрапиращо впечатление синхрона на подписите на двамата синдици сякаш са един човек. Наистина искаме да видим как постигат този синхрони плавно и почти слято преминаване от подписа на единия към подписа на другия синдик.

 ДУНАРИТ

 ДУНАРИТ

Впечатлени ли сте колкото нас?

Въпреки всички тези моменти и елементи, на които очевидно никой не обръща внимание остава един доста основен въпрос – как ще плати КТБ АД на „ДиПи“ ЕООД?

В договора между двете страни синдиците на КТБ АД са поели ангажимент да прехвърлят в полза на „ДиПи“ ЕООД активи (вземания) на банката, които са предлагани на публична продан, но не са продадени на проведените търгове. Тези активи ще бъдат конкретизирани в отделен анекс съм договора. Колко удобно.

Остават неясни още няколко неща. Например какви активи на банката до момента са предлагани за продажба? Кой оценява тези активи? Какво ще стане, ако синдиците на КТБ АД спечелят делото, което те са завели по първото прихващане на „Дунарит“ АД, т.е. ако си върнат вземането. Да не би да трябва да връщат парите на ДКК и да си търсят от „ДиПи“ ЕООД активите, което са готови да му подарят в близките няколко месеца. Неслучайно този въпрос не е залегнал в условията по договорите за цесия.

За сметна на това са ясни две неща: Първо – близките 1-2 месеца синдиците на КТБ АД ще проведат на тъмно и на бързо няколко търга за продажба на предварително определени активи на банката, на които търгове очаквано няма да се появи случаен стратегически купувач. Стойността на тези активи, с които КТБ АД има намерение да се раздели за сметка на вложителите, ще превишава многократно придобитото вземане от „Дунарит“ АД. Второ – с подписването на договорите за цесии с „ДиПи“ ЕООД и с ДКК, синдиците на банката и Фондът за гарантиране на влоговете в банките са нарушили грубо законите. Къде ли е Прокуратурата?

В случая с цесиите за „Дунарит“ можем да направим предположения, че Александър Ангелов, адвокатът на Делян Пеевски, или друг от придворните му адвокати са синхронизирали документацията, но не достатъчно. Явно са ги пресирали здраво, защото подобно недоглеждане на бумащината може да им коства много.  Начина по който са форсирани да изготвят документите само доказва, че и в КТБ се шири „ДиПи“ или както и там „да се свети името му …“.

Другата версия може да звучи още по-абсурдна, но само на думи. Излиза, че юристите на КТБ движат покупката на вземанията още от Едуардо Миролио, през офшорката Виафот,  ДиПи ЕООД и оттам до КТБ и ДКК. Това означава, че от една страна КТБ оспорват чрез тези адвокати цесиите и прихващанията, които „Дунарит“ АД е направил с придобитите от Миролио вземания, а от друга – същите тези адвокати консултират офшорни компании и дъщерни на такива компании да придобиват и после търгуват на вторичния пазар на вземания с тези оспорени от КТБ вземания.

Това е толкова абсурдно, че чак е малоумно !

https://voynataktb.wordpress.com

«