« Върни се назад Публикувано на 08.06.2021 / 15:31

НАРЦИСИЗМА ВИ ОШАШАВИ, БРЕ! МИНЕКОВ, ВЕРНО ЛИ, САМО ТИ МОЖЕШ ДА ЧЕТЕШ „СЕКРЕТЕН ДОКЛАД“ НА ОЛАФ?!

Минеков: „САМО АЗ МОГА ДА ЧЕТА ДОКЛАДА на ОЛАФ защото е гриф „СТРОГО СЕКРЕТНО““

Документи и превод предоставени от Българска Легия Антимафия по-долу.

ВЕРНО ЛИ, професоре? ДОРИ НЕ СИ РАЗБРАЛ, че този  „секретен доклад “ е даден на ПРОКУРАТУРАТА на дата 22.12.2020. А ГЕШЕВ го е ПОКРИЛ…

Докладът стана публичен Благодарение на БЪЛГАРСКА ЛЕГИЯ АНТИМАФИЯ която е страна по казуса „АЛО БАНОВ“ така, че поздрави от нас, Професоре …

Минеков съобщи и, че при ремонта на Ларгото в София са изчезнали 4,5 милиона лева. Той цитира становището на Европейската служба по измамите (ОЛАФ) и съобщи, че има препоръки от европейската служба да се търси отговорност от трима министри в предишни управления и един кмет.

Служебният министър на културата Велислав Минеков ще подаде сигнали до европейската прокуратура, свързани с използването на евросредства за реализацията на няколко проекта в България, съобщи той на пресконференция днес. Минеков цитира становището на Европейската служба по измамите (ОЛАФ), според което само от ремонта на Ларгото са изчезнали 4.5 млн. евро от целия проект. „Има препоръки да се търси отговорност от трима министри в предишни управления и един кмет“, допълни служебният министър.“

ПРЕВОД на част от „СЕКРЕТНИЯ ДОКЛАД’ на ОЛАФ

Електронно подписано

на 22/12/2020 в 21 52

Вил ИТАЛА (ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР)

ЧУВСТВИТЕЛНA ИНФОРМАЦИЯ

Бих искал да ви помоля да се гарантира, че крайният бенефициент е надлежно информиран и  му е предоставена възможност да изведе възгледите си, свързани с данните, посочени в настоящото писмо.

С уважение

МАРК ЛЬОМЕТР

Лице за контакт : г-жа Жо ГОВАРЦ

([email protected])

cc.:  Г-жа Николова, Ръководител на Управляващ орган

Г-жа Милошева, Сертифициращия орган

г-н Вътев, Европейска служба за борба с измамите

Г-н Бадричани, одитен отдел на ГД „Регионална политика“

Г-н Кул, ГД „Регионална политика“

Г-н Грант, ГД „Регионална политика“

ARES (2021) 889979

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ РЕГИОНАЛНА И ГРАДСКА ПОЛИТИКА

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР

Брюксел, 02.02.2021

ЧУВСТВИТЕЛНA ИНФОРМАЦИЯ: Разследвания на OLAF

Относно : Финансово проследяване на разследването на OLAF OC / 2017/0601 / A5

Програма: Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013“, CCI 2007BG161 PO001

Операция : Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“,

BG161PO001- 3.1.01-0013-C0001

Ваше превъзходителство

Пиша ви по случай разследването на OLAF относно споменатият по-горе проект на археологическият комплекс Сердика, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие „, по което окончателния доклад е вече е изпратен до българските власти.

В своя окончателен доклад OLAF заключава, че са настъпили нередности във въпросния проект и установява, че финансовият ефект върху бюджета на ЕС е на стойност 4 320 807 77 евро (без ДДС).

С оглед констатациите на ОЛАФ, ви приканваме да предоставите наблюдения,  в рамките на два месеца след получаването на това писмо, информирайки ни за предприетите мерки, в частност що се отнася до потенциалните финансови корекции извършени по член 98 (2) от Регламента на Съвета (ЕК) No 1083/2006.

Вашият отговор ще бъде напълно анализиран и ще бъде взет под внимание по отношение на това дали да се стартира процедура за финансова корекция в съответствие с член 99 от Регламента на Съвета (ЕК) No 1083/2006. В случай че не бъде получен отговор в рамките на два месеца, ние ще установим нашите заключения въз основа на наличната информация.

Разходите засегнати от констатациите на ОЛАФ може да представляват отворен ангажимент до  окончателното решение на Комисията относно този противоречиви процес.

Дистрибуция само по  « Need to know » базис.

Не носете открито на обществени места. Трябва сигурно и криптирано съхранение и предаване. Унищожавайте копия чрез раздробяване или сигурно изтриване . Пълни инструкции за работа:

H E , Dimiter TZANTCHEV

Извънреден Посланик и Пълномощен Постоянен представител

Постоянно представителство на България в ЕС

Square Marie-Louise / Maria Louiza square 49

1000 Bruxelles / Brussel

3.2.5 Възможните злоупотреби съгласно член 283 от НК

На 21 март 2016 г. Боил Банов , изпълнява задълженията на заместник-министър на културата. Като заместник-министър, Боил Банов е „официален представител“ по дефиниция на НК. В гореспоменатия си капацитет, той е направил телефонното обаждане до Атанас АНГЕЛОВ, за да убеди последния да произведе документи със задна дата. Тези документи биха покрили забавянето на изпълнителя, и по тази причина изпълнителя ще избегне оценка и допълнително плащане на дълг за ликвидираните щети. Избягването на такъв дълг ще е от полза на изпълнителя, тъй като последният няма да плати за нещо, което той е трябвало да направи. По този начин неговата рентабилност няма да бъде засегната , а дори благоприятно променена. Ето защо, поведението на Боил Банов също обхваща всички елементи на престъплението определено в член 283 от НК.

3.2.6 Възможното фалшиво сертифициране съгласно член 311, параграф 1 от НК

Наредба № 3 определя документите, които трябва да бъдат изготвени в случай че различни пречки и усложнения се появят по време на строителния процес, пречещи на изпълнението на задълженията в рамките на договорените срокове. Ако/когато препятствието или усложнението се случи, наредбата по-горе предвижда Акт 10 и Акт 11 да бъде изготвен в случай на спряни/възобновени строителни действия. Акт 10 трябва да бъде съставен по време на спиране на строителните работи. Акт 11 се съставя след отстраняване на причините за спиране на строителните работи. След представянето на този акт, CAW може да бъде възобновена. В договора крайният срок престава да тече при спиране на строителството и отново започва да тече след възобновяване на строителството. Следователно, крайният срок за изпълнение се измества със съответния брой дни за които строителството е спряно.

Поведението на подписалите Актове 10 и 11 след срещата в офиса на Боил Банов (21 март 2016 г.), когато намерението за производство на документи със задна дата документи е изразено, представлява продължително престъплене , извършенo в съучастие между извършителите , по Член 311, ал.1, във връзка с членове 20 и 26 от НК.

Заместник- министър Банов поиска от Атанас Ангелов да започне „да мисли“ за конкретни дати, за които няма строителни работи на площадката и съответно да се произведе Акт 10 за спиране на строителството в тези точни дати, които са вече изтекли. Това поведение съдържа всички елементи на акт на склоняване. Поведението на Боил Банов манифестира определено състояние на ума, необходимо на съзнанието на склоненото лице , Атанас АНГЕЛОВ, за да извърши такова престъпление.

Григор Здравков

Българска Легия Антимафия

«