« Върни се назад Публикувано на 28.04.2014 / 16:35

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ СЕ ГОТВИ ДА НАПРАВИ КАРИЕРАТА НА РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ПОЛИЦАИ НЕЗАВИСИМА ОТ ПРОКУРОРИТЕ

 

Дали една държава е полицейска зависи от това как се осъществява контролът върху полицаите от съдебната власт. Дали разследващите полицаи си вършат добре работата би следвало да се реши от прокурора, който е процесуалният им началник – той надзирава какви действия извършват за събиране на доказателства и дали са качествени. Това е по дефиниция. На практика обаче излиза, че МВР иска да бъде все по-независимо от прокуратурата.

В първите два работни дни на тази седмица Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред към парламента ще разгледа в спешен порядък проекта за нов Закона за Министерството на вътрешните работи. В спешен порядък, защото преди близо половин месец депутатите получиха сериозен ултиматум от най-голямата синдикално организация на служителите на МВР, която заплаши, че ако законопроектът продължава да прашасва в парламента, ще излязат на улицата. Натискът на синдиката е донякъде обясним – част от промените в ЗМВР са насочени към социалните придобивки на служителите, а на първо четене в парламента законопроектът бе приет преди повече от два месеца и оттогава не е влизал в дневния ред на ресорните комисии.

На 5 февруари в Правната комисия на НС промените в закона са представени от заместник-министъра на вътрешните работи Йордан Грамов, който презентира предлагания нов ЗМВР и накратко мотивите за промените. Фокусът на промените се слага върху социалните придобивки на полицаите и новата структура на МВР.

Няколко месеца по-рано – през октомври също бе регистрирано напрежение сред полицаите. Тогава служители на МВР излязоха на протест заради решението на вътрешния министър Цветлин Йовчев да въведе ротация на патрулите в различните полицейски управления в София. Недоволството избухна, тъй като според полицаите преместването ще се отрази на качеството им на работа – те не познавали новите райони, в които ще патрулират. Ръководството на МВР пък изтъкна друг аргумент – европейската практика сочела, че продължителната работа в един и същи район притъпява бдителността на полицаите и намалява резултатите им. Заради протеста на полицаите заповедта на Йовчев бе светкавично отменена, а няколко дни по-късно вътрешният министър обясни, че не се е отказал от въвеждането на ротация. Оттогава публично въпросът не е обсъждан, но както „Съдебни репортажи” писа, идеята не е напълно забравена, тъй част от софийските квартални полицаи бяха преместени от райони с ниска престъпност към райони с традиционно висока престъпност в София.

Далеч от фокуса на вниманието обаче остана премахването на една разпоредба от ЗМВР, според която разследващите полицаи подлежат на оценка от районните и окръжните прокурори веднъж годишно. Тази дейност е описана в Закона за съдебната власт и по-точно в чл. 144, ал. 3, според който „съответният районен или окръжен прокурор дава ежегодно писмено становище за работата на разследващия полицай, като изпраща препис от него на главния разследващ полицай”.

На заседанието на правната комисия премахването на това задължение е обяснено от зам.-министър Йордан Грамов с едно изречение: „Във връзка с новата система за оценка се премахва предоставянето на становища, които досега се предоставяха от съответния прокурор по реда на чл. 144, ал. 3 от Закона за съдебната власт за работата на разследващия полицай. Задължителното изготвяне на това становище не е предвидено за другите разследващи органи по смисъла на Наказателно-процесуалния кодекс, каквито са следствието, митническото разследване. Ние считаме, че това е ненужно за органите на МВР, а отделно това затруднява и самата прокуратура”.

Няма обяснение, а и в правната комисия не са зададени въпроси защо не се въведе оценка и за митническото разследване от прокурора вместо да се премахва и за останалите разследващи. Що се отнася до оценката на следователите – тя се прави от ВСС периодично и по правило би следвало да включва преглед на рeзултатите от работата им с оглед на крайния изход на делата.

Що се касае до новата система за оценка, в мотивите на законопроекта е посочено, че се изоставя моделът на провеждане на конкурс, а развитието в системата на МВР ще се основава на персонална оценка на изпълнението на длъжността, в която се включват няколко компонента – компетентност – квалификация (знания и умения) и опит; принос за постигане на целите, включително получени отличия и награди и наложени наказания. При това положение става още по-неясно защо се изоставя изискването прокурорът да дава обратна връзка за разследващите, които ръководи по време на наказателното разследване.

Защото кой може по-добре да прецени качеството на продукта, който произвеждат разследващите, ако не тези, които знаят дали продуктът е бил годен в съдебната зала? Пред „Съдебни репортажи” прокурори коментираха, че разпоредбата наистина е мъртва, защото становищата са формални, пишат се от прокурори, които по правило рядко наблюдават дела и нямат пряк досег до работата на разследващите полицаи. Това пак не отговоря на въпроса обаче защо вместо да направят разпоредбата “жива”, след като е полезна, я премахват.

Управленският завой по отношение на разследващите полицаи е абсурден и заради нееднократните изявления на представители на прокуратурата, които от години призовават да се предприемат мерки за квалификация на разследващите полицаи заради недостига им на опит и знания как да събират доказателства. В няколко поредни годишни доклада на прокуратурата пък можем да открие заключения, че обвинителите трябва да възлагат дела с фактическа и правна сложност на следователите по две причини – за да съживят следствените отдели, където следователите лека по-лека се дисквалифицират заради липсата на работа и поради липсата на специализирани знания у голяма част от разследващите полицаи и огромната им натовареност.

За 2012 г., например, статистиката сочи, че един следовател е разгледал приблизително 16,37 дела, а един разследващ полицай в МВР – 103,4 дела. Или с други думи десет пъти повече.
Какво е качеството на разследваните от МВР дела не може да се каже с точност, защото подобна информация и обективна статистика прокуратурата не води. От отчета на МВР за 2012 г. (последният публикуван на сайта на министерството в раздел „Планиране и отчетност”) съществуват все пак някакви данни, от които става ясно, че…за 2012 г. няма данни какъв процент от делата, разследвани от полицаи са завършили с осъдителни присъди. За предишните две години този процент е около 96-97%.

Според статистиката на МВР качеството на работа на разследващите полицаи бележи подобрение – в сравнение с предишните две години върнатите досъдебни производства от прокурора са намалели със 75% и са 5120 броя.

В годишния доклад на прокуратурата за 2012 г. пък е посочено, че за периода от 2010 г. до 2012 г. се наблюдава трайна тенденция на намаление както на регистрираната, така и на разкритата престъпност, на която съответства и намалението на предадените на съд и осъдените лица. И по-конкретно – общото ниво на разкриваемост, например, на криминалните престъпления (41,4%) се определя от ниското ниво на разкриваемост на най-големия дял от регистрираните престъпления – престъпленията против собствеността, които са малко по-малко от 70 хил.

Структуроопределящи тази престъпност са кражбите, сочи докладът, като от близо 60 хил. едва 1/3 са разкрити. Публична тайна обаче е, че в статистиката на МВР понятието разкрити не означава осъдени с влязла в сила присъда, а заявени престъпления не значи извършени, защото пострадалите се отказват да подават жалби за извършените срещу тях престъпления.

И в този смисъл статистиката не може да даде точен отговор на въпроса до каква степен работата на разследващите полицаи, а след това и на прокурорите, завършва успешно – с осъдителни присъди.
Много ниското ниво на разкриваемост на престъпленията, които са структуропределящи за криминалната престъпност – кражбите, логично води до ненаказаност на техните извършители, до увеличението на броя на спрените производства срещу неизвестен извършител и е основната причина за прекратяването на наказателни производства поради изтекла давност, заключва докладът на прокуратурата.

Факт е обаче, че за 2012 г. близо 96% или 221 191 от досъдебните производства по общия ред са разследвани от полицаи, а останалите от следователи, прокурори (0,1%) и митнически инспектори. Или с други думи – разследващите полицаи са основните разследващи органи в страната и от качественото изпълнение на работата им зависи и успеха на прокуратурата.

Затова и няма никаква логика в Закона за МВР да се отнеме властта на прокурорите да оценяват, макар и само веднъж годишно, начина, по който разследващите полицаи събират доказателства. Ако отчитането на дейността на разследващия пред прокурора не е куха дейност и ако изготвяните доклади на прокурора за разследващия станат сериозен фактор за заплатата и кариерата на разследващите, това би било ефективен способ да се “израсне” една от болестите на прокуратурата да е зависима от МВР. Помним, че в управлението “Цветанов” прокурорите никога или почти никога не дръзваха да не уважат някоя амбиция на министъра на вътрешните работи.

За да се промени средата, която ражда подчинението, трябва прокурорите да бъдат овластявани по отношение на полицаите. Само така вторите няма да могат да надделеят, независимо от името на силовия министър, над съдебната власт. През 2011 г. по време на избора на градски прокурор (кадровиците гласуват за втори път доверие на Николай Кокинов и го преизбират на поста) членът на миналия ВСС и дългогодишен прокурор Нестор Несторов поставя тежка диагноза на прокуратурата. “Сухата статистика показва, че мандатът на г-н Кокинов не е особено успешен. Софийската градска прокуратура беше принизена до статута на полицейско управление”, казва тогава Несторов.

Три години по-късно вътрешният министър Цветлин Йовчев прави следваната равносметка: в периода 2009 г. до 2013 г. в 700 от операциите на специализираните сили на МВР униформените са прибегнали до насилие и показни арести без да имат основание за това, а за 200 от въпросните акции дори липсва писмено разпореждане, което на практика ги прави напълно незаконни. За една такава акция държавата наскоро бе осъдена от Европейския съд за правата на човека. Емблематичната за управлението на бившия вътрешен министър Цветан Цветанов операция „Медузите” завърши с крах, а съдът в Страсбург постанови, че семейството на бившия общински съветник от БСП, а сега депутат Борислав Гуцанов, е било обект на неправомерни действия от страна на полицията. В решението се казва, че при ареста на Гуцанов е използвана непропорционална полицейска сила, а изявленията на Цветанов, както и решенията на съда по мерките за неотклонение са нарушили презумпцията за невиновност на обвиняемия.

Равносметката от тази история на МВР и прокуратурата и тежките последици за правовата държава би следвало да мотивира първо вносителя Министерски съвет, а после и законодателя не само да отхвърли мисълта за “освобождаване” на разследващите от прокурорите, а напротив – да изработят стройна система от механизми за отчитане на резултатите на разследващите по делата, която да бъде в основата на кариерното им развитие. Тази система не е особено сложна – изисква се прокурорите да бъдат мотивирани да пишат истински доклади за работата на разследващите полицаи, които контролират, и да бъде отчетено развитието на всяко дело – дали е прекратено или каква присъда е постановена по него.

Тези два дни обаче Народното събрание може би ще направи МВР още по-безотговорно от прокуратурата, което ще рече и от интереса на гражданите да се провежда качествено наказателно производство, което да разкрива и разследва истинските престъпления и истинските извършители.

Галина Гиргинова

http://judicialreports.bg

 

«