Публикувано на 24.05.2020 / 9:26

НАКЪДЕ ВЪРВИШ, НАРОДЕ… КЪМ НИЩОТО. БЕЗДЪННА Е ТАЯ БЕЗДНА.

НАКЪДЕ ВЪРВИШ, НАРОДЕ… КЪМ НИЩОТО. БЕЗДЪННА Е ТАЯ БЕЗДНА.Азъ, Буки, Веди, Глаголи, Добро, Естъ…

Тази е най-българската молитва. Кратка и величествена.

„Върви, народе възродени…”

Този е най-светлият български проглас.

Достойно и праведно е да славим светите братя Кирила и Методия, двоицата свещена на нашите първоапостоли да почитаме! Те вдъхнаха в сърцата ни Словото, от безкнижност ни избавиха, от безпаметност ни спасиха, просветиха умовете ни, просветлиха душите ни. Те са бащите на българския народ.

Ето ги техните светозарни букви!

Ето ги нашите златозарни писмена!

Живи сме, защото ги имаме. Безценни са те и няма богатство на тоя свят, с което да ги измерим, камо ли – да ги заменим и отречем.
Защото Буквите и Словото са нашето градиво и нашето безсмъртие. Нашата победа над нищото.

Без Буквите, без Словото нас ни няма, ние не съществуваме. Като история и като бъдеще. В света и във времето. Защото ние, българите, българската нация, българската държава – ние сме родени от Кирилицата, от Буквите. Ние сме деца на Словото. Нашата Азбука е нашата национална идентичност, нашата независимост, нашата свободна воля, нашата същност. Тази Азбука, а не някоя друга, това Слово, а не някое друго – те са ни създали като нация, като дух, като духовност, като интелект, като памет.

Защото Кирилицата е най-величественото достижение на европейската цивилизация, а то е – равноправността на всички народи. И започва от правото на всеки народ да чете Словото Божие на своя език и да разговаря с Бога на своя език. Защото, казва св. Кирил, когато в храма проповядват на чужд език, „душата е празна, а разумът спи”. И това право, правото на преизпълнената душа и будния разум, е извоювано не с меч, а с Букви, със Слово.

Но както някога триезичните пилатовци връхлитали връз славянските писмена „като врани на сокол”, тъй и днес връхлитат новите пилатовци връз Светите братя.
И тази глутница „цивилизатори” обяви нашите първоучители за „византийски шпиони”, а Кирилицата – за „националистически мит”, създаден от „примитивни и брутални типове”; за „руски ботуш” и „комунистическа ерес”; за „граница, която разделя Европа на цивилизована и варварска”, „шрифт на некултурните хора”, за „синоним на боклука и източното варварство”.

Защото се срамят от Кирилицата и я позорят.

Защото презират Кирилската цивилизация и я подритват.

Защото не могат да понесат тежестта и величието на Буквите и Словото.

Защото искат душата българска да е празна, а разумът, знанието, интелектът, паметта, достойнството, достолепието да спят под камък като най-страшното зло.

Защото знаят, че „народността не пада там, дето знаньето живей” и затова знанието трябва да бъде похулено и умъртвено, а народността – унизена и погубена.

Защото лелеят да видят Държавата на духа срината, че да се възцари на нейно място невежеството в своето пълновластие. Пълновластието на безкнижната душа. А „безкнижната душа в человеците е мъртво нещо”, казва Константин Преславски.

Това прави четвърт век една „елитна” орда самовлюбени типове. Тези мними експерти, мними реформатори и още по-мними политици, насърчават незнанието, овластяват бездарието, въздигат посредствеността, възнаграждават пошлотията, унижават хората на духа, гаврят се с историята, презират и мърсят нашите светци и първоучители, грабят душата народна, мишкуват в олтара на народната памет, и очите на нашите икони избождат. И хвърлят на поругание и присмех всеки, който знае и може, и го наричат „профан и варварин, брутален и примитивен тип”.

Тази глутница слуги, самопровъзгасили се за пророци, съзнателно, умишлено и целенасочено превърна просвещението и духовността в просяк, а обществото – в безмозъчно, чалгаризирано, опростачено, обезграмотено, безкнижно, безисторично, безпаметно, идиототърпимо същество, което се лесно води и кара като добитък някакъв.

Горко на тези, които отнемат ключа към знанието – сами те не влизат, а на влизащите пътя препречват.

Горко на народа, който се влачи подире им!

„Върви, народе възродени…”

Накъде вървиш, народе?

Къде си се запътил?

Към нищото.

Бездънна е тая бездна.

24 май. Кой няма да празнува днес

Те обявиха Светите братя Кирил и Методий за „византийски шпиони” или в най-добрия случай – за „византийски чиновници”.

Убеждаваха ни, че двете най-големи и фатални грешки в българската история са кирилицата и православието; че най-фаталните личности в нашата история са тъкмо Св. Константин Кирил Философ, Св. Методий и Св. Княз Борис покръстител, защото „ни откъснали от цивилизования свят и погубили нашето европейско бъдеще”.

Лакействаха пред Ото Кронщайнер, оня австрийски професор, дето ни поучаваше, че за „просветена (!) Европа кирилицата не е никаква азбука”, а „руски комунистически шрифт”; „нещо чуждо, нещо руско, неразривно свързано с представите за соцлагера, руския комунизъм и източния жизнен стандарт”, „нещо като граница, която разделя Европа на цивилизована и варварска”; че кирилицата е „шрифт на некултурните хора” и „синоним на боклука”; че „между кирилската Европа и образованата на латиница Европа зеят цивилизационни пропасти”, че „това, което за образованата на латиница Европа се разбира от само себе си, за кирилската Европа е недостижимо”; че „ползвателите на кирилицата” са „екзотични фигури”; че „българите всъщност са руснаци”, че „православните славяни са духовно нищи роби”; че „кирилицата е комунистическа ерес, която още живее по учебниците” и най-сетне – че „кирилицата е виновна за разделението на Европа”, поради което България трябва да се декирилизира, “дерусифицира” и латинизира по спешност, та да се цивилизова и тя най-подир.

Водеха титанична битка „с примитивни и брутални типове”, за да изтръгнат България от „ръцете на източните варвари”, спасяваха „демократичния дебат от националистическите кирилски и славянски митове” и от „техните служители”, за да гарантират „цивилизоването на държавата” чрез „изоставянето на кирилската азбука в полза на латинската”. А за тия, дето не щат „да се цивилизоват”, отсъждаха –„Да мрат! Дори им е малко. Защото си го заслужават”, заслужават си да останат извън цивилизацията и „така малко по малко ще пукнат”.
Тези спасители на демокрацията, тези бодри цивилизатори, няма да празнуват днес. Защото се имат за „друго поколение човешки същества”, по-висши някак, и защото „светът е такъв, какъвто го измислиш”…

Те, висшите същества, не разумяват, че „светът не е такъв, какъвто го измислиш”, а какъвто го направиш.

Те не разумяват, че преди Св. Св. Кирил и Методий България беше силна, могъща и велика. Но не беше безсмъртна. Че буквите, кирилицата, писмената, словото, духовността, културата, знанието дариха на България място във времето, безсмъртие и вечност.

Те не разбират и никога няма да разберат величието и завета на последните думи, изречени от Св. Кирил – „Не бях, бидох и съм во веки!”. Во веки!
Те не разбират и никога няма да разберат защо Левски в своето тефтерче си е преписал възхвалата на Светите братя: „Като единонравни на апостолите и учители на славянските страни, богомьдри Кириле и Методие, молете Владиката на Всички да утвърди славянските народи в православие и единомислиe, да умири света и да спаси нашите души” (тропар, глас 4).

Те се срамят от кирилицата, отричат я и подритват. А ние, българите, българската нация, българската държава, ние сме родени от кирилицата, от буквите. Ние сме деца на буквите, на Словото. Нашата азбука е нашата национална идентичност, нашата независимост, нашата същност. Тази азбука, а не някоя друга, ни е създала като нация, като дух, като интелект, като памет. Нашите светци и първоучители са бащите на българския народ. Защото без буквите нас ни няма, ние не съществуваме. Нито като история, нито като бъдеще.
Те презират от душа и сърце „позорния” факт, че преди 1156 години свещените 30 букви родиха цяла една цивилизация – кирилската. Те и самата кирилска цивилизация презират. А литературните славянски езици (вкл. руския, за неудоволствие на „просветена” Европа) са родени през XVII-XVIII в. от черковнославянския, който е старобългарският, който в X в. е общият културен, литературен, книжовен език на славяните и е най-старият славянски език с писменост, която писменост е създадена от Св.св. Кирил и Методий в IX в. на базата на българския говор в Солун. А по това време в цивилизована Европа управлявали интелектуални светила като Карл Плешивия, Шарл Дебелия, Луи Пелтека и неговия син Шарл Простака – все мъдри и просветени люде, което си личи от пръв прочит.

Те не знаят и не искат да знаят, че Св. Кирил и Св. Методий превеждат Светото писание през ІХ век. А на английски Библията е преведена през ХІV век, на френски – през ХІІІ век, на немски – през ХVІ век, на полски – през ХІV век, на унгарски – през ХVІ век, на испански – през ХVІ век, на италиански – през ХVІІ век.

Те, дръзновените цивилизатори, оспорват неоспоримото – че кирилицата е най-величественото достижение на самата европейска цивилизация, а именно – равноправието на всички народи. Което започва от правото на всеки народ да чете Словото Божие на своя език и да разговаря с Бога на своя език. Защото, казва св. Кирил, когато в храма проповядват на чужд език, „душата е празна, а разумът спи”. И това право, правото на будния разум, е извоювано не с меч, а с букви, със слово. Със слово сразиха Светите братя триезичната догма. И утвърдиха (след старогръцкия и латинския) старобългарския език като трети класически свещен, благословен, богослужебен език.

Те не могат да понесат тежестта на това величие, тежестта на нашите 30 букви. Те искат душата българска да е празна, а разумът, знанието, интелектът, паметта, достойнството, достолепието да спят под камък като най-страшното зло. Те знаят, че „народността не пада там, дето знаньето живей” и затова знанието трябва да бъде умъртвено.

Те няма да празнуват днес.

Защото нарекоха Вазов „скучен, досаден и неразбираем”, стихотворението „Аз съм българче” – „националистически идиом”, и най-цинично настояваха “Под игото” да не се изучава, защото „предизвиква антагонистични националистически настроения”.

И ни поучаваха, че турското робство е мило „османско присъствие”, а поробената ни държава – „контактна зона между две цивилизации”.
И назидаваха българските учители „да не наблягат на Левски, Ботев и Раковски, защото се ползвали с лошо име в тогавашното общество”, понеже „Левски е конекрадец”, „Ботев е терорист”, а двамата заедно – „момчета с девиантно поведение, които при други условия щяха да станат престъпници”.
И внушаваха, че публицистиката на Ботев „предизвиква ужас и отвращение” защото „няма ангажимент към красивото и към доброто като универсална категория”.
И упорстваха да вдигнем паметник на Сюлейман паша току на Шипка с лицемерния повик “да преосмислим историята”.
И ни съветваха да тачим и славим хаджи Иванчо Пенчович ефенди, щото Митхад паша го въздигнал до най-високи постове в Османската империя, и да забравим, че същият хаджи Иванчо качи Васил Левски на бесилото.

И ръкоплещеха възторгнато на Брунбауер и Балева, дето нарекоха Априлското въстание „селска свада”, апостолите – „мними”, погиналите – „мними жертви” на „мними злодеи”, а Баташкото клане – „дълбоко закостенял антагонизиращ националистически мит”, който трябва да бъде „ревизиран и деконструиран”.
И рекоха, че и Възраждането подлежи на деконструкция, понеже ние сме си го изобретили, нафантазирали сме си го като „учредителен мит”. А Светата Българска Православна и Мъченическа Църква обявиха за „последната крепост на комунизма”…

И за да е картината пълна, нарекоха българските учени „тълпа” и „блато”, „феодални старци” и „бюджетни вампири от сталинско-брежневски тип”, „престъпници”, що „пият нашата бюджетна кръв”, поради което трябва „да се хванат за гушите”, а Българската академия на науките обявиха за „съветска измишльотина” и я осъдиха на бавна смърт и разпродажба, на разпарчетосване и разграбване.

Цялата тази „елитна” орда самовлюбени деканонизатори, демитологизатори, дегероизатори и деконструктори, тези мними експерти, мними реформатори и още по-мними политици, 20 години насърчават незнанието, толерират невежеството, овластяват бездарието, въздигат посредствеността, възнаграждават пошлотията, унижават хората на духа, гаврят се с историята, презират и мърсят нашите светци и първоучители, нашите апостоли и революционери, грабят душата народна, мишкуват в олтара на народната памет, хвърлят на поругание и присмех всеки, който знае и може, и го наричат „профан и варварин, тъмен балкански субект, низше създание, брутален и примитивен тип”.

Цялата тази глутница слуги, самопровъзгасили се за пророци, в продължение на 20 години, съзнателно, умишлено и целенасочено превърна просвещението и духовността в просяк, а обществото – в безмозъчно, чалгаризирано, опростачено, обезграмотено, безкнижно, безисторично, безпаметно, идиототърпимо същество, което се лесно води и кара като добитък някакъв, понеже „безкнижната душа в человеците е мъртво нещо”, казва Константин Преславски.

Тази глутница няма да празнува днес.

Защото 24 май е нейното отрицание. Не само като дата. Като същност.

Велислава Дърева

На снимките: Тв програмата на Нова тв за 24 май се прекъсва, защото джиповете на Бойко Борисов идвааат, за да открият „нов път“.

НАКЪДЕ ВЪРВИШ, НАРОДЕ… КЪМ НИЩОТО. БЕЗДЪННА Е ТАЯ БЕЗДНА.

Коментари 52 за
“НАКЪДЕ ВЪРВИШ, НАРОДЕ… КЪМ НИЩОТО. БЕЗДЪННА Е ТАЯ БЕЗДНА.”

 1. Ден след празника. Най-българския и за мен г-жо Дърева. Денят обещава да е ведър. Дано. Една натрапчива фраза изпълзя от някъде и не ми дава мира – „Кой ако не ти, кога ако не сега?“ Добре. Нека да бъда АЗ /не онзи АЗ който лично дава, раздава, води раята, строй магистрали, открива заводи, плаща от джоба си с наши а не със свой пари, шофира и свети, свети…. не онзи АЗ който се бие в гърдите когато не се крие, че без него най-вече не може/. Готов съм да продам душата си на Дявола /моята а не чужда/ за вечни времена и да влача дърва за огъня под казана с катрана в който да има място за всички незаменими калинки, послушковци и сребролюбци които за пет гроша пренаписват историята, хулят Род и Отечество, прекланят глава пред силния водени единствено и само от личния си нтерес. Излезе ветрец. Посееш ли вятър ще пожънеш буря. Ние е повече от аз и ти. Нека заедно да високо да заявим – „България ке я бъде!“

 2. Днес, в най-светлия празник на България, Денят на българската азбука и просвета, Онуй отново опорочи празника. Съдейки по неграмотността му, всеки нормален човек би си помислил, че днес няма да посмее и да се обади. Но прост човек срам няма!
  Онуй се появи в едно село и би тъпана, че им строи училище. Той много се интересувал от образованието. Ей, на, училище им пОстрОил. Да са благодарни и ръка да Му целуват.А всъщност истината е, че през последните 17 години в България са закрити 1084 училища. Смятайте колко ученици са това – неродени, избягали от България….1084 закрити центрове на просветата и образованието. 1084 гроба на българската грамотност. Върху които гробове Онуй си прави пир и пиар за личната си слава. Все едно да запалиш къщата на хората, да им подариш палатка и да свикаш медиите да се похвалиш с благотворителността си! То, не че училището го строи със свои пари, с наши, но като го слушаме, оставаме с впечатлението, че лично ги е изкарал тези пари, като е копал картофи с пот на чело! И е много грозно илитерат да говори за образованието. Цапа го с думите си. Гнуси със споменаването на българските духодни светини, които омърсява с думите си. Той е пълната противоположност и отричане на науката, образованието и грамотността. Той е триумфът на илитератите.
  1084 закрити училища…..и едно започнато да се строи! Равносметката не излиза!
  Е.Гунчева

 3. Абе, Любо Георгиев, напиши си името на кирилица, поне, и отвори някой речник на думите! Илитератите не са на мода!

  1. Шменти, пиши по темата, не пиши глупости за спорта, Кирилицата на Кирил и Кирилицата на Климент Охридски са две различни неща, днес ние пишим на Кирилицата създадена от Климент Охридски и учениците му, не пишим на излязлата от употреба преди 900-1000 години Глаголица която е създадена от Кирил и Методи, но въпреки че пишим на азбуката създадена от Климент Охридски и учениците му, ние празнуваме 24 Май като денят на Кирил и Методи. Написах коментара си защото се ядосвам когато българската история се подменя, турско робство със турско присъствие, Кирил създател на Кирилицата, след време македонците ще кажат Климент Охридски е от Охрид и ще се окаже че Кирилицата е македонска, а за българите ще остане глаголицата на Кирил и Методи, няма да се учудя и когато след 2-3 години македонците кажат че България е Източна Македония, а Гърция Южна Македония, и Б.Б. под вещото ръководство на американските си господари присъедини Източна Македония към „майка“ си.
   Г-жо Томова наложете цензура и ми изтрийте коментара/не го разрешавайте, както направихте и със предишните ми коментари, все пак България е на 111-то място по свобода на словото и твърдо трябва да го държим, даже ако може трябва да отидем на 112-то.

 4. „Ако Господ ни е създал по свое подобие, ние добре сме му се отблагодарили.“

 5. Г-н Спасов, имам голяма фантазия, но няма такава фантазия, която да измисли БЕНКОВСКИ.
  Честит празник! 🙂

 6. “В начало бе Словото; и Словото беше у Бога…” У Боко, у Боко – поправят герберите.

  1. боко е проЗ! … , има ли въобще средно обазУвание ??? … , а ОСНОВНО ? …

 7. Г-жа Дърева, както винаги има точен изказ и казва болезнени за т.н. полителит истини. Трябваше да спомене атлантокосъветника пасито с неговото „майната му на православието“ То не е православен, така че не му пука. После в атлантическия съвет плащат добре, защо да си рита коматчето. Аман от такива „борци за свобода, които до 1989 год. „черпеха с пълни шепи от благата на социализъма“ То не е само пасито; към тях се причисляват и плевню, иван кръстев, видните политолози огнян еди кой си и евгени еди кой си и иво еди кой си, и т.н. и т.н.; както е казано името им е легион

  Г-жа Мария, много добре е написано. Хващам се на бас, че просветената тиква (или тулуп) не знае кой е Гавраил Хлътев. То не му и трябва. Важно е да знае как се влиза на Козяк.

  А коментаторите Георгиев и Косса все пак трябва да знаят, че сред Св. Седмочисленици, вкл. Св. Климент, всички са ученици и последователи на Светите Братя. А че Св. Св. Кирил и Методи са византийски шпиони къде го прочетохте, та чак и баба да знае.

 8. На днешния ден /12.05. стар стил/ е убит Гаврил Хлътев. Сигурна съм, че министрите ни не знаят кой е това. И той /както другите ни воеводи/ е могъл да си „гледа кефа“, казано по модерному. Защото всичките са били сред най-образованите за времето си. Конкретно Той е могъл да стане милионер /съвременната мечта за такива като Влади!/. Търговията му е вървяла. Обикалял е къде ли не- от Истанбул до Александрия, говори се, че дори е имал своя наложница.
  Обаче…Чипът му /както и чипът на останалите ни герои/ е бил сбъркан, с оглед на днешната ситуация. Затова Той жертва себе си: като Ангел Кънчев, Тодор Каблешков, Панайот Волов и мн.др. Защото решава, че парите са вятър работа- пред устрема към Свобода.
  Затова главата му е отсечена. Такива глави се секат, защото не са тикви.
  Затова и остава в историята- като Български апостол.
  Предателят му е дядо Въльо./И предателите трябва да се знаят./
  А Той е Бенковски! Благодарение на „лудите“ като него сега имаме възможността да честваме Националните си празници.

  1. Така е. Да допълня, въпреки че Бенковски – Гаврил Груев Хлътев – заслужава друго, не допълнение, но само с оглед на изказа Ви тук. Той е не само много образован, но и много смел българин, с дръзка смелост, а и красив. Бенковски е името му според чуждо тескере ( паспорт) с цел прикритие от турците. Подло е предаден от двама овчари в Тетевенския балкан, вторият е Въло Мечката, когото съратници на Захари Стоянов убиват след Освобождението и режат тялото на Въло на толкова къса, колкото са убитите от четата на Бенковски. На 25 Май се чества гибелта му в местността Костина, село Рибарица. Ето началото на мъжката клетва на Бенковски: “ Аз, Гаврил Груев Хлътев от Копривщица, в годините на мъжкото пладне не загубих себе си, а станах хъш с кама на пояса и една юнашка вяра.“ Та не е мъжко и човешко само да не се лъже, краде и безчинства с бездушие и подлости, не че и това се спазва, а много повече, но …според Бенковски, когото предадохме като Левски и всеки като тях! Та затова сме цъфнали!

   1. Г-жо Илиева, бъдете здрава! Талант не Ви пожелавам- имате си го и без това. 🙂

    1. Благодаря, Мария. Талант е да признаваш таланта. Талант е да осветляваш таланта-за контраст на други таланти от нормална подлост. Ние рядко признаваме талант, по-често го погубваме с безръстието на страсти. За причините и повода да въведете Бенковски тук и в негова памет – един Небесен божур за дивния юнак, за Вас и всеки „ненормален“ с чест Българин:

     Небесен божур за Бенковски

     Зората е божура на небето:
     светлинна пищност в утринно явление –
     надипленост на Светлото, прието
     във дланите на дневното втъкаване.

 9. На светлия празник понякога е тъжно?
  Симеон обяви пред Народната библиотека Петко и Пенчо Славейкови за братя
  „Спомням си още от своето далечно минало братята Пенчо и Петко Славейкови, Константин Величков и толкова други“, заяви премиерът Сакскобургготски, докато изреждаше имената на българи, допринесли за националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ на тържество по случай 125-ата й годишнина.
  http://old.segabg.com/article.php?id=113769

  И неговият гавазин не остава по-назад:
  Цитат от Премиера на 22 май 2020 г.:
  „Водопроводът от Белмекен за Перник не е давал аварии досега. За един месец докарахме 300 000 литра вода от Родопите в Перник.“
  Преди това велико географско откритие, ние всички знаехме, че яз. „Белмекен“, се намира в съседство с едноименния връх и е в Източна Рила, в басейна на Крива река.

 10. „Тялото е открито в плавателния канал. За да няма спекулации, тръбата, в която възникна авария се намира на 2 км западно. Тялото е открито на съвсем друго място“, уточниха от полицията. Стана ясно още, че 39-годишният мъж не се е прибирал две денонощия преди това в дома си, а родителите го обявили за издирване…..

  да бе…книжовните изчезват случайно и се самозагиват …случайно…тъпанарите защо не изпадът в депресия-отговор-защото не мислят…

 11. „След Васил Божков идва времето на Валентин Златев. Досега държавата и олигархията винаги са съществували паралелно. Факт е, че има първи удар, втори удар, очаквайте и трети удар“….
  на всяко действие има противодействие…отмъщението се яде …студено…

 12. Цитат от материала на го-жа Дърева: „Те не могат да понесат тежестта на това величие, тежестта на нашите 30 букви. Те искат душата българска да е празна, а разумът, знанието, интелектът, паметта, достойнството, достолепието да спят под камък като най-страшното зло. Те знаят, че „народността не пада там, дето знаньето живей” и затова знанието трябва да бъде умъртвено.

  Те няма да празнуват днес.“

  Но ние ще празнуваме! Всички българи, които обичаме родината си и сме решили да останем тук. ИЗБОРЪТ ДА ОСТАНА В БЪЛГАРИЯ НИКОГА НЕ Е СТОЯЛ НА ДНЕВЕН РЕД В МОЯ ЖИВОТ, МАКАР И С ДЕСЕТКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ДА Я НАПУСНА, ПРЕЗ УМ НЕ МИ Е МИНАЛО. Когато съм пътувала по света, винаги съм била с високо вдигната глава и съм променяла снизходителното мнение на чужденците, хората просто не знаят….

  ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ!
  Благодаря на госпожа Дърева , Честит празник на всички свестни българи!

 13. Вървим към НИЩОТО.Във него на всички ръководни постове са назначени калинки с купени дипломи несъответстващи на длъжностите които заемат.Те ще гласуват пак за постовете и заплатите си а ние ще сме наблюдатели .Какво да се прави като сме един народ.

 14. „Карл Плешивия, Шарл Дебелия, Луи Пелтека“ !!!!!!!!!!!! :-)))))))))))))
  Имам чувството, че това са колкото исторически личности, толкова и наши съвременници.

 15. Борисов: Само за знаещия човек няма твърде далечни хоризонти каза ЕДНОКНИЖНИКЪТ…дупе да ни е ЯКО…

 16. Любо Георгиев,историята ни е до такава степен изопачена, че не може да бъде,така че не съди Дърева. И теб да те попитам къде е роден,Христо Ботев ще ми отговориш, Калофер , разбира се. Но истината е друга, Ботев е роден в село Осен -Врачанско.Даскал Ботьо Петков се изселва в Калофер,докато Х. Ботев филантропсва в Русия, което не значи,че се омаловажава творчеството му на поет и революционер.Не знаеш,още ,че именно, синът на баба Тонка е убиеца /Никола Обретенов/на Х. Ботев,който отрязва главата му,и я носи като доказателство на Панайотис Хитос в Сърбия. А и още много неща не знаеш,но такъв е живота, не е възможно,човек да знае всичко.

  1. Ще ни посочите ли откъде знаете, че Ботев е роден не в Калофер, с в село Осен, както и че Обретенов е убил Ботев?? Нещо повече – че е отрязал и носил някъде главата му, след като и досега съществуват само версии, една от които е опит да бъде натопен като отмъщение, за това че подкрепял Стамнолов и т. н., че дори и съвременникът Захари Стоянов е заявил, че убийството ще си остане неразкрито.

 17. Забравихте, че имахме един президент, който искаше да сменим кирилицата с латиница. СРАМ!

  1. О, това ще го помня винаги!
   Да го споменем г-н президента, защото казваме истина, а не клевета!
   Стоянов! Извинявам се- Stoyanov!

   1. Така е с недоучените адвокати, не случайно го кръстихме „Коня“! Тоя, и оня парясник, по-късно, барабар с циклофреника Ф. Димитров, не заслужават да си хабиш плюнката! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ, ЗНАЙТЕ СВОЯ РОД И ЕЗИК!

 18. Кирилицата е азбука,където всяка буква отговаря на точно определен звук.
  Кирилицата за разлика от английската няма нужда от спомагателна транскрипция,която да изяснява как се произнася дадена дума.С кирилицата може да запишеш всеки чужд звук.Налагало ми се е в интерес на работата,да науча работен арабски език.Вярвайте тогава най-добре осъзнах величието на КИРИЛИЦАТА!

 19. Никъде по-света министър председател не си шофира сам служебния автомобил.

  1. Това е постигнатата му мечта, от времената на филията му с мас!

  2. Предполагам, че го е страх да го вози друг. Всичко може да се случи.

  3. А може би така се чувства силен и значим – върти волана накъдето си иска, кортежът по петите му и около него – накъдето му скимне. Скучно му е, според него не дължи отчет на никого, нито с някого да се съобразява, така че, накъдето го духне – „инспектира“ с няколко лафа:“ Как сте булки“ , навсякъде го посрещат, лъже, хвали се, раздава нашите пари, обещава и … Пей сърце…

 20. Отбор А срещу отбор Б – публиката плаща.
  Резултата зависи от съдията.

 21. Те – ГРОБарите, направиха българския език на клоака, като го американизираха :
  Там да има Конграчулейшън, интерпретирам, чийзкейк, софтуерен токън, уикенд, пИаР, стрийминг, реновиране, чау, аспекти, кол център, принт (а не печатам), парламент (а не Народно събрание, защото те не са от народа а от муфтаджиите) …
  Те направиха българския език на клоака (мръсен канал) а хилядите, които получават пари за него : професори, учители, доценти, академици си …КЮТАТ !

  1. Забравихте входиране и изходиране, брандиране, страна „членка“, министърката, кметицата, депутатката, ваканцуването…….Родна реч, омайна сладка…

 22. Честит празник! Но за съжаление България няма да я бъде и това е основната задача, за която се плаща на изкуствено основаната от фондация „Конрад Аденауер“ тъй наречена партия „ГЕРБ“. Създадена на базата на зле прикритата МАФИЯ НА ПРЕХОДА, съставена от търпеливо проучени и подбрани примитивни, алчни, нискоинтелектуални, груби и неморални индивиди. Защо? Защото мястото, на което хан Аспарух е забил меча си с думите „Тук ще бъде България“ е СТРАТЕГИЧЕСКО, ПЛОДОРОДНО, СВЯТО. Не без мисъл това място е било цел на чужди империи. Било е овладявано, разпокъсвано. Населението българско е било измъчвано, унищожавано. Било е ислямизирано и сега латинизирано. Всеки се стреми към това райско място. Кой с добро, но най-вече със зло. Със сила и с пари. Когато успява силата, идват парите. А продажниците това чакат и протягат мръсните си ръчички с лиги на уста. И ще ликвидират държавата, след което ще се оттеглят в закупените си в чужбина имоти, с пари от предателството си. Най-трудно е да се постигне обединение в името на доброто. Вече е почти невъзможно.

  1. Ще гредам да съм кратка.
   Първо- благодаря за линка!
   Второ- где ги сега тез гл.консултанти- като проф. Александър Фол…Ееех!

   1. Историята се пише от победителите. Нищо ново от памтивека. Изненадата ми е колко българи са изненадани днес от тоя факт, вместо да се заемат с корекцията му.

    https://www.youtube.com/watch?v=SRkdtetV5SQ&t=500

    https://www.youtube.com/watch?v=ZO70WNY7BbI

    Каква полза за нас от дългата ни история, след като отказваме да се поучим от нея и предпочитаме текущите илюзии на Пропагандата.

    Дори и тук виждате попадналите под ударите на пРОПАГАНДАТА „българи“, които се опитват да скарат Климент Охридски с Кирил и Методи. Едните били шпиони, другите са явно македонци(Охрид) 🙂 , де ги българите – неясно, мъгла .

    А официалната ни история мълчи де са изчезнали траките, сигур римляните са ги избили до крак, какви са били старите македонци и т.н. Като малък баба ми ме водеше на една от нивите ни, там имаше тракийско поселище, по-късно ходих на разкопките. Та помня аквадуктите и баните на селището – това е много преди 681 🙂 .

    От там вече е лесно да се вадят изводи, демек българите дошли от Крим, какви били Кирил и Методи и т.н. – пропагандата преуспява. Малко хора занят например кой е Ганчо Ценов, и това не е дело само на „комунизма“.

    Лично аз гледам на „професионалните“, въпроса е каква е професията им 😉 , ни историци отдавна с недоверие, с малки изключения. И един китаец ми потвърди съмненията, като ме попита дали знам,че сме древни съседи. А той е от Харбин 🙂 . Явно добрите филолози поизмиват срама от челото, но май не е достатъчно.

 23. Случайно попаднах на това „включване“, от това, което видях и чух, разбрах, че сме обречени да ни управляват прости и нагли хора! Няма спасение за България! Тези хора са непоклатими, тяхната алчност и властолюбие са ни завладяли и никой не може да им се опълчи!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *