« Върни се назад Публикувано на 16.03.2011 / 18:30

Най-бедни сме в ЕС и с най-голяма скъпотия на живота

Годишната инфлация в Европейския съюз е била 2.8% през миналия месец, като нивото й остава без промяна в сравнение с януари. Година по-рано цените са нараствали с 1.5%. Месечната инфлация в ЕС през февруари 2011 г. е била 0.4%.

През миналия месец в ЕС най-ниска инфлация е имало в Ирландия (0.9%), Швеция (1.2%) и Франция (1.8%).

В сравнение с януари 2011 г., годишната инфлация е нараснала в петнадесет страни членки на ЕС, останала е без промяна в три и се е понижила в осем.

Най-ниската средна 12-месечна инфлация до февруари 2011 г. е отчетена в Ирландия (-1.1%), Латвия (0.0%) и Холандия (1.2%), а най-високата в Румъния (6.5%), Гърция (5.0%) и Унгария (4.4%).
Годишната инфлация в Еврозоната е била 2.4% през февруари 2011 г., в сравнение с 2.3% месец по-рано, показаха днес данни на Евростат. През февруари 2010 г. годишната инфлация в Еврозоната е била 0.8%.

Месечното увеличение на цените е било 0.4% през февруари 2011 г.
Основните компоненти с най-висока годишна инфлация в Еврозоната през 2011 г. са били транспортът (5.7%), жилищните разходи (4.9%) и алкохолът и цигарите (3.5%), докато най-ниска инфлация е имало при дрехите (-2.6%), комуникациите (-0.4%) и почивките и културната дейност (0.0%).

afera.bg

«