« Върни се назад Публикувано на 24.08.2014 / 19:41

„Моряшки синдикат” сигнализира Цацаров за готвен терористичен атентат – взривяване кораба на Цветелина Бориславова и „Рибно пристанище” – Бургас

Мишена„Арабския фонд е информиран,че след лична среща между Бойко Борисов и шефа на ЦРУ Петреъс,при посощението му в София е договорено „Рибно пристанище”-Бургас да стане тайна база на секретните служби на САЩ с контролен обхват от Украйна до Грузия и Иран.Американските служители в базата ще бъдат легитимирани,като представители на акционерите от САЩ – партньори на Цветелина Бориславова /CSIF/.”, пише в сигнал до главния прокурор шефът на Моряшкия синдикат Пламен Симов.

ОС 137- 5 .08.2014 г.

ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА Р БЪЛГАРИЯ
Копия:
ДО Посолство на Ф Р ГЕРМАНИЯ и до Посолствата
на станите – членки на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Посолство на С А Щ в Р България
Посолство на РУСИЯ в Р България

С И Г Н А Л – И Н Ф О Р М А Ц И Я
ОТНОСНО:
1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТ ЧУЖД ИЗТОЧНИК ЗА ПЛАНИРАН ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА Р БЪЛГАРИЯ – ВЗРИВЯВАНЕ НА „РИБНО ПРИСТАНИЩЕ”-БУРГАС И КОРАБА-ФЕРИБООТ „ДРУЖБА”, СОБСТВЕ –НОСТ НА ФОНД C S I F / БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА БАНКА И ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА/.
2. СЪУЧАСТИЕ НА ПРОКУРАТУРАТА НА Р Б ЗА НЕЗАКОННОТО ЗАКУПУВАНЕ НА ПРИСТАНИЩЕТО – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ И ДАННИ ЗА ТАЙНО ДОГОВАРЯНЕ МЕЖДУ ЕКСПРЕМИЕРА БОЙКО БОРИСОВ И ЕКСДИРЕКТОРА НА Ц Р У ПЕТРЕЪС ЗА ПОЛЗУВАНЕТО МУ КАТО БАЗА НА СЕКРЕТНИТЕ СЛУЖБИ И ВОЕННИ СТРУКТУРИ НА С А Щ ,ИЗВЪН ПАРТНЬОРСКИТЕ НИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ Н А Т О.
3. ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОКУРОРСКА ЗАЩИТА И БЕЗНАКАЗАНОСТ НА БОЙКО БОРИСОВ И ВЕРОЯТНО НА АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ,СЛЕД ДОКУМЕНТИРАНИ СИГНАЛИ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,СВЪРЗАНИ ПРЯКО И КОСВЕНО С ПРИСВОЯВАНЕТО НА „РИБНО ПРИСТАНИЩЕ”,СЪГЛАСУВАНИ С МВР МАНИПУЛАТИВНИ ОБВИНЕНИЯ СРЕЩУ ИЗТОЧНИЦИ НА СИГНАЛИТЕ,С ПРОДЪЛЖАВАЩИ И В МОМЕНТА ЗАПЛАХИ ЗА ЖИВОТА И ЛИЧНАТА ИМ СИГУРНОСТ,ОСТАВЯНИ БЕЗ РАЗСЛЕДВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ НА УСТАНОВЕНИ ОТ МВР ИЗВЪРШИТЕЛИ.
Настоящият Сигнал е по разпоредбите и задълженията от чл.205 на НПК!

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЕН ПРОКУРОР,
постъпилата до мен лично информация то Т.1 от източника,беше представена обстоятелствено на двама служители от ДАНС в двучасова среща,при посощението им в офиса на Синдиката преди две седмици!
Независимо от това,считам за необходимо да запозная лично Вас и другите,вероятно заинтересовани адресанти на настоящия сигнал,с причините да считам информацията като достоверна и навременна за предотвратяването на много по-мощен терористичен акт от този в Сарафово!
Извода дали Прокуратурата има принос с действие или бездействие за мотивирането на чужди екстремистки групи да осъществят планирания атентат,остава за Вас и личната Ви отговорност за функционирането на основната ни право-защитна институция!
ПО Т.1:
В началото на 2013 год.възложих на синдикалния секретар по „Правни въпроси и обществени връзки”,адвокат Веселин Николов задачата да търси пряк контакт с чужд инвеститор,който има интерес за частично възстановяване на ли- квидирания „Океански риболов” и съвместна дейност в океанския улов на риба,чрез закупуване на траулери и готовност за участие в един бъдещ търг за Концесия на „Рибно пристанище”- Бургас!
По-късно беше намерен инвеститор в лицето на силен финансов фонд от Обединените арабски емирства.От тяхна страна имаше изискване да представим в превод протеста ни до Европейската комисия и Комисията за защита на кон- куренцията,относно реалния статут на пристанището и законовите основания той да е обект на Концесия,като изключи телна държавна собственост! С разбиране на усилията ни да възстановим дейността и поне 1,000 работни места за мо-ряци /от загубени 3,600/ Фонда изискваше гаранции,че Държавата няма да продължи защитата на частни интереси след незаконната приватизация на пристанището!
Съобразно дадената ми информация,Фонда е възложил на неназована пред мен арабска организация,която има опит в работата с България и свои влиятелни приятели още от режима на Т Живков,за проверка и становище по нашето предложение.Беше изразена готовност за среща в София с техен упълномощен представител в края на м.декември 2013 год.,която не се състоя по следната причина:
Арабския фонд е информиран,че след лична среща между Бойко Борисов и шефа на ЦРУ Петреъс,при посощението му в София е договорено „Рибно пристанище”-Бургас да стане тайна база на секретните служби на САЩ с контролен обхват от Украйна до Грузия и Иран.Американските служители в базата ще бъдат легитимирани,като представители на акционерите от САЩ – партньори на Цветелина Бориславова /CSIF/.В определени помещения ще бъде монтирана спе- циална техника и апаратура.На пътуващият до Новоросийск и Поти ферибоот също ще има технически оборудвани по мещения и специална апаратура.Дейността на пристанището за контрабанден износ на оръжие към арабски страни също е бил добре известен на организацията!
Покупката на пристанището и ферибоота са финансирани скрито от американските фондове Грамърси и БАИФ,които са под пряк контрол на ЦРУ,но Борисов и Бориславова са договорили символичното им акционерно участие в собст-венността на фирмата-купувач на пристанището с цел – финансовите приходи от стопанската дейност на пристанището и кораба да остават в българската страна,за финансиране на ГЕРБ и осигуряване на властови позиции на Борисов!
Моето лично мнение е,че горната информация не може да бъде представена на арабския Фонд без съдействието на бивши служители на Първо главно у-ние на ДС,които подържаха тесни връзки с арабския свят.Самият КИНТЕКС беше специализираната държавна фирма за износ на оръжие и контролирана контрабанда ,създаден от иракския бизнесмен Али Нашат със седалище в Лондон,който се водеше за сътрудник на П Г У,което управляваше дейността.
Контакта с инвеститорите не се състоя и поради внезапната смърт на адвокат Николов,две седмици преди ориен тировачната дата – края на м.декември!Той получи масиран инфаркт без предходни признаци и без да е боледувал дори 1 ден през 30 годишното ни познанство и приятелство!
Останах с впечатлението,че емиратския Фонд и респ.неназованата арабска организация не се притесняват от евентуално публично огласяване на престъпните намерения на последната!
В заключение източника на горната информация заяви с тревога,че неговите арабски познати не вярват в промени в статута на пристанището поради преките американски интереси и препоръча да сезирам компетентните органи за реалната опасност от изпълнение на заплахата!
ПО Т.2:
Равносилното на съучастие бездействие на Прокуратурата по внесените сигнали за присвояване на изключителната държавна собственост – „Рибно пристанище”-Бургас е несъмнено!
С писмо от 14.02.2012 год. Комисията за защита на конкуренцията сезира Главна прокуратура с приложение на Уве-домлението до Европейската комисия за незаконното предоставяне на държавна помощ на частна фирма,чиито собстве-ници са закупили цяло пристанище за цената на един апартамент,след присвояването на Социалния синдикален фонд
/С Б К М/,натрупан с отчисления от моряшките заплати!/ Приложение 1/.
Година по-късно сте сезиран Вие лично с Протест от 11.02.2013 г.за умишленото осуетяване на възложената про – верка от ДАНС и отказа на Прокуратурата да разпореди компетентни следствени действия от подчинената и Н Сл.служба подчинена пряко тогава на отстранения от Съдебната власт зам.главен прокурор Бойко Найденов!/Приложение 2/
Писмото ни до Вас от 7.08.2013 г. за извършена формално инспекция от прокурора от ВКП Серафимова остана без отговор?/Приложение 3/.Почти година след внесения протест,преписка №2486/2012 г. на ВКП е прекратена окончателно без изложени мотиви до жалбодателите – КЗК и Моряшки синдикат „България” за да се обжалва последващият от-каз от следствени действия с образуване на ДП,пред Висшия съдебен съвет и неговия Инспекторат едно корупционно или политически наложено решение на съответния прокурор от ВКП!Подчертавам квалификацията политическо,след по- лучената убедителна информация за продаден национален сувернитет от бившия министър-председател Борисов и зад гърба на гражданите,Народното събрание и европейските ни съюзници от НАТО!
Публичната демонстрация на неговата близост с шефа на ЦРУ говори за достоверност на информацията за тайно договаряне,НО само едно компетентно и независимо разследване с помощта на европейски експерт може да даде обек- тивен резултат!Германия вече има конкретен опит и позиция относно чистотата в съюзнитеските отношения със САЩ!
Всеки прокурорски отказ за образуване на досъдебно производство при наличието на достатъчно данни да се пред-положи извършено престъпление,както е случая с пр.пр.2486 / 2012 г.е пряко осуетяване на доказването му по законния ред от прокурора и предпоставка за извършване на новите престъпления от защитените извършители – препродажбата на „Рибно пристанище”!
Може би е дошъл момента да разпоредите да получим мотивите за прекратяване на горната и поредица други пре- писки за да обжалваме решенията пред Инспектората на ВСС?
ПО Т.3:
По-ясен и убедителен пример от престъпната прокурорска защита на Бойко Борисов,след публичното му признание че е укривал извършителите на убийството на прокурор Николай Колев в период от 8 години,с процесуалното му качество на Помагач едва ли може да се посочи!/Приложение 4/
Сезираното МВР,чрез Народното събрание /г-жа Мая Манолова/ прехвърля отговорността за осуетяването изцяло на сезирания Главен прокурор,който единствен може да изиска сваляне имунитета на Борисов и той да бъде разследван ра-внопоставено,като всеки отговорен за деянията си български гражданин!/Приложение 5/
Протеста ни до ВСС от 2008 год.срещу ексглавния прокурор Борис Велчев и неговите заместници – Ситнилски и Бойко Найденов за отправената закана срещу вдовицата на убития прокурор – „Престани да ровиш по това дело!Ако про-дължиш ще има нови трупове” остана без последствие следващите 4 години!/Приложение 6/
Заканата беше пряко до мен,чрез г-жа Колева,като свидетел за престъпни ,пряки или косвени съучастия на ексглав- ния секретар на МВР Бойко Борисов и Алексей Петров в прикриване убийците на магистрата и активното ми търсене на наказателната им отговорност по законния ред – СЛЕДСТВЕНИ ДЕЙСТВИЯ!
Прокурорската защита на Борисов продължава и във времето на Вашия мандат г-н Главен прокурор до настоящия момент!Единствения резултат от усилията ми да се прилага Закона и НПК равнопоставено за всички български граждани е най-вероятно поръчаният от Борисов или Алексей Петров отговор на сигналите ми до Вас – хвърлени срещу мен и съпругата ми взривни устройства /4 за една седмица/ от известни на МВР извършители,признали деянието си и оставени без разследване и наказателна отговорност,с протекцията на Вашия заместник Сарафов и министъра на МВР- Цветлин Йовчев!След внесените до тях протести следват 2 нови взрива!/Приложения 7 и 8/.
Особенно показателна е ролята и зависимостта на Прокуратурата,когато властови личности като Борисов и Петров, след възникнал между тях конфликт,прехвърлят отговорността за извършени безспорно престъпления!
За да не бъда голословен в това твърдение Ви представям конкретен пример,като пряк свидетел:
Секретарят на Моряшки синдикат „България”,адвокат Веселин Николов,който подържаше постоянен,близък контакт с висш служител от МВР от обкръжението на Бойко Борисов и Цв.Цветанов,в началото на 2010 год. ми докладва,че дове рително му е дадена следната информация – резултат от вътрешна проверка на МВР по мои сигнали за съучастие на министър-председателя Бойко Борисов в посочените горе престъпления и прикриването им от зам.главния прокурор по това време,Бойко Найденов:
1. Проверката е установила,че Алексей Петров е организирал и лично наблюдавал публичния разстрел на прокурор Николай Колев!
2. Алексей Петров е предал лично на Бойко Борисов устно нареждане на Гл.прокурор Филчев да бъда свален от конвоя и карциран сам в изолирана килия на транзитния арест след ареста ми 2002 год.,без обяснение на причината и разпореждането на Филчев за физическото ми ликвидиране,което Петров е следвало да извърши!
3. На изпълнителя на вътрешните ремонти на офисите на Синдиката Андрей Андреев /2008 г./ е дадено указание от Алексей Петров,да осигури достъп до помещенията на негов служител за монтиране на подслушвателни устройства!
На адвокат Николов е внушено да ми предаде незабавно горната информация и да ме убеди,че най-бързия начин да бъде „ударен” Петров,като мой личен враг е да дам сведение до МВР,че неговия сътрудник Андреев и искал и получил лихви за разсроченото плащане на ремонта с 5 месеца в размер от 2 до 3 хил.лева!”Добрият” Борисов вече договорил с Прокуратурата /Бойко Найденов?/ и срещу Андреев вече имало образувано наказателно производство за лихварство с двама „твърди” свидетели.Моите авторитетни показания ще бъдат достатъчни за изготвяне на обвинителен акт и след предявеното обвинение Андреев,за да спаси себе си щял да се „разприказва” за финансовите си отношения с Петров по данните на МВР – пране на пари и организиране на лихварска дейност чрез доверени му лица като Андреев!
Отказах категорично да лъжесвидетелствувам,независимо от публичните ми обвинения срещу Алексей Петров за съучастие в посочените горе престъпления и желанието ми да бъде осъден,АКО едно обективно разследване докаже че не Борисов,а той лично е организатор и изпълнител!
Извършена от мои приятели неофициална проверка установи,че Андреев няма лични отношения с Петров освен съгражданство /гр.Тетевен/.В ремонтираните от него офиси няма поставени подслушвателни устройства.Заплатената му сума за ремонта е по-ниска с 15% от конкурентните оферти!Разсроченото плащане е с цел запазване на клиенти,които имат временни финансови затруднения!
По-късно научих,че е намерен трети свидетел,Андреев е осъден за лихварство само по добре подготвяните сви-детелски показания,но в обвинителния акт и на процеса не е дори споменато името на Алексей Петров!
Причината да акцентирам този,може би незначителен за Вас случай на „сътрудничество” между МВР и Прокуратурата е живите ми спомени,как бившата Държавна сигурност композираше обвинения срещу неудобни на властта лица за да прикрива извършени от репресивните и служби престъпления!
Очевидно Бойко Борисов е заучил добре тези методи!
С настоящият Сигнал за заплаха от бъдещ терористичен акт документирам както част от фактите,които могат да го мотивират,така и заплахата срещу гражданите,които сигнализират за извършени престъпления от висши служебни и политически лица!
В тази връзка и заключение Ви прилагам тревожно предупредително писмо от магистрат,завършил право в САЩ с адвокатски права в щат Ню Йорк,който се страхува за живота си след подадени сигнали,засягащи бившия главен прокурор Борис Велчев и може би и Вас лично!/Приложение 9/

С УВАЖЕНИЕ: Пламен Симов
Моряшки синдикат

 

 

 

«