« Върни се назад Публикувано на 06.02.2011 / 11:18

Моите 5 извънредно позитивни идеи

Мислих, четох, пак мислих, пак четох и на края, отбрах от многото си идеи само тези, които биха могли да се осъществят при сегашното управление, в рамките на мандата му…

ПЪРВА ПОЗИТИВНА ИДЕЯ: Промяна в Закона за политическите партии:
Чл. 21. Дейността на политическите партии се финансира от собствени приходи (и от държавна субсидия). Текста в скоби, да отпадне !
Годишната субсидия за политическите партии е около 50 милиона лева….:)
Коментарът ми:

Недопустимо е по време на криза, когато бюджета е пробит от всякъде, да хрантутим и без това, нищо не правещите партии….нека останат на осигурителен праг, пардон, на членски внос и другите приходи съгласно чл.23, тогава избирателя, ще се замисли към коя партия да насочи гласа си 🙂

ВТОРА ПОЗИТИВНА ИДЕЯ: Промяна в КСО:
Да се спрат Народните пенсии на бивши служители на ДС, БКП, ДКМС, ОФ и др.свързани на тези структури, организации. Лицата, на които ще им бъдат отнети привилегиите, да получават за напред пенсия, като обикновени български пенсионери. От тази позитивна идея, ще бъдат спестени на бюджета още 50 милиона лева, годишно.

ТРЕТА ПОЗИТИВНА ИДЕЯ: Промяна в Закона за детето:
Чл. 5. (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2009 г.) (1) Специална закрила се осигурява на дете в риск.
(2) Условията и редът за осъществяване на мерки …дъра-бъра…. детето.
Добавя се нова алинея (3) Дете, родено от непълнолетна майка, която не е в съпружески отношения с бащата, преминава под защитата на ал.(1).
Коментарът ми: Законът за семейните помощи за деца ще спре да бъде златната кокошка за лица, правещи само деца….поне не и докато станат на 18 години…
Тук, ефектът не се изчислява само в пари, но и в други мерни единици.

ЧЕТВЪРТА ПОЗИТИВНА ИДЕЯ: Създаване на Кибуци (Комуни).
Мой коментар: Обществена форма на съжителство между социално-слаби хора, на които ИМ СЕ НАЛАГА да си помагат взаимно. По въпроса, можем да почерпим опит от държавата Израел. Финасиранито на издръжката им, ще предоставим на международните организации, защитаващи ромите.

ПЕТА ПОЗИТИВНА ИДЕЯ:
Да дадем шанс на сегашното управление да започне Новото българско ВЪЗРАЖДАНЕ.

Ако обаче, нито една от тези ПОЗИТИВНИ ИДЕИ , не се осъществи в близките 5-10 години, за да оцелеем като нация, ще трябва да си търсим друго място под звездите, задача, с която още през `77-ма година сме се захванали, но звездите все още мълчат и не ни канят 🙂
*
Заседанието се закрива, моля присъстващите да напуснат залата.

http://despinida.blog.bg

«