« Върни се назад Публикувано на 07.06.2016 / 12:38

МИНИСТЪР КРАСЕН КРАЛЕВ ПОКРОВИТЕЛСТВА ОГРОМНИ ИЗМАМИ И КОРУПЦИЯТА В ШАХМАТА

КРАСЕН КРАЛЕВПрез месец октомври 2014 г. в медиите беше публикувана „Справка за финансово подпомагане от Министерството на младежта и спорта на организирането и провеждането на домакинства на състезания и първенства от международния спортен календар през 2014 г” Според този документ на Българската федерация по шахмат през тази 2014 г., са предоставен 923 800 лева за:
*Провеждане на Европейско индивидуално първенство по шахмат за жени в Пловдив – 476 000 лв. и
*Европейски индивидуални купи за мъже и жени 2014г, в кк. Албена (1-9 юни/ и кк. Златни пясъци (10-18 юни/. – 447 800 лв.

На всички запознати с организирането и провеждането на шахматни състезания от такъв ранг в страната, това прави силно впечатление. От анализирането на изнесените в публичното пространство данни става ясно, че стойността на Европейското първенство в Пловдив е завишена близо 4 пъти, а Европейски индивидуални купи за мъже и жени 2014 г, в кк Албена и кк Златни пясъци, въобще не фигурират в календара на Европейския шахматен съюз и не са провеждани под неговата егида. По същото време там са провеждани традиционните открити турнири, които нямат нищо общо с „Европейски индивидуални купи”. Те си имат свои спонсори, и за тях (т.е. за частни турнири) държавата не следва да дава никакви средства.

Затова веднага е подаден сигнал до министъра на младежта и спорта г-н Красен Кралев с писмо с вх. № 14-00-518/03.12.2014 г. В отговорите на министерството – писма с изх. №14-00-581/6 от 29.12.2014 и изх. № 14-00-581/10 от 09.02.2015 г. не само, че не се дава отговор на поставените въпроси в сигнала, а се прави опит той да бъде омаловажен и туширан.

За многократно завишената стойност на първенството в Пловдив не се казва нито дума, а за измислените „Европейски купи”, за които са отпуснати незаконосъобразно близо половен милион лева в първото писмото на м-р Кралев пише: „След обстойна проверка от Инспектората по чл. 64 б от ЗФВС се установи, че всички документи са изрядни и няма основания за нарушение”, (странно, състезания не са проведени, но всички домументи са изрядни и на лице!), а във второто „И двете първенства (в първото писмо се говори за турнири) са официални състезания за 2014 г. и те фигурират в официалния календар на Европейския шахматен съюз за 2014 г. За повече информация можете да се обърнете към ЕШС.”

В тези цитати от писмата на министър Кралев нищо не е вярно. Състезанията под формата, по която са представени пред министерството на младежта и спорта и за които са получени средствата, не фигурират в официалния календар на Европейския шахматен съюз! Цинично и доста нахално звучи неговото предложение, ако подалите сигнала, искат повече информация да се обърнат към Европейския шахматен съюз за изясняване на проблема, вместо това да направи неговото ведомство. С това той и неговите хора от министерството явно разчитаха, повдигнатия въпрос за източването на стотици хиляди лева от бюджета на ММС, за приключен.

В същото време новоизбраното ръководство на Европейския шахматен съюз започва разследване на дейността на съюза за времето, когато той е ръководен от г-н Силвио Данаилов, президент на Българската федерация по шахмат. Направени са редица други разкрития, според които на 4 май 2011 г. в щата Делауер (САЩ) е „регистриран Европейския шахматен съюз ООД от новоизбрания президент на истинския Европейски шахматен съюз Силвио Данаилов, а на 11 май с.г в Словенска банка на името на „новия” Европейски шахматен съюз е открита и финансова сметка, по която в следващите години са превеждани средства от редица национални шахматни федерации”
Във връзка с турнирите в България през 2014 г. президентът на Европейския шахматен съюз Зураб Азмайпарашвили в писмо от 27 февруари 2015 г. пише: „Единственото Официално Европейско първенство, което е организирано от EШС в България през 2014 г. е „Европейското индивидуално първенство по шахмат за жени „, което се проведе от 5-ти до 18-ти юли 2014 г. в град Пловдив, България”. Министър Кралев въобще не реагира на тези факти изпратени му своевременно.
По този въпрос, на 22 юни 2015 г. Бордът на Европейския шахматен съюз приема специално решение: „Европейският шахматен съюз няма никакви парични транзакции и постъпления от Българската федерация по шахмат, или от която и друга организация или физическо лице, свързано с шахматните турнири организирани в Албена (за периода 01-09 юни 2014 г. и Златни пясъци (10-18 юни 2014 г.)”, а според Доклад № ДИ 1 СФ – 45/03.08.2015 г. на Агенцията за държавна финансова инспекция от тези турнири на Европейския шахматен съюз са преведени 289 071.71 лв без ДДС.

Тъй като това е грандиозна измама в Европейския шахмат, въпросът е разискван и на Генералната Асамблея на ECU състояла се на 10 октомври 2015 г. в Бар (Черна гора), която също приема конкретно решение:

Генералната Асамблея единодушно потвърди, че откритите турнири организирани през 2014 г. в Албена и Златни пясъци, България, не са били официални събития на Европейския шахматен съюз. Нито една от присъстващите федерации не е била наясно, че тези турнири са свързани с календара на ЕШС за 2014.” Членовете на Генералната асамблея представители на 42 европейски шахматни федерации, изключват от своите редове и отнемат званието „Почетен президент на Европейския шахматен съюз” на С. Данаилов. Решенията на генералната асамблея, заедно с открито писмо на водещи български гросмайстори и шахматни деятели е своевременно изпратено на министър Кралев, но от него не последва никаква реакция.

Това са повече от ясни доказателства, че турнири за Европейски купи за мъже и жени в Албена и Златните пясъци през юни 2014 г. не са провеждани, а отпуснатите за тях средства в размер на 447 800 лв са незаконосъобразни! Не по-малко скандална е и ситуацията с Европейското индивидуално първенство по шахмат за жени в Пловдив проведено от 5 до 18 юли 2014 г. За него са отпуснати 476 000 лв. Съгласно Закона за физическото възпитание и спорта чл.58, ал.1, т.9 тези средства могат да се използват само и единствено за:

*изплащане такси към международната спортна федерация;
*хонорари на международни съдии;
*наем на спортни обекти и съоръжения и
*закупуване на спортно оборудване.
Тези средства са отпуснати въз основа на договор сключен между БФ Шахмат и ММС.

Още с изготвянето на този договор от страна на ръководството на БФ Шахмат за искането на тази сума и утвърждаването му от съответните служби в Министерството е замислена последвалата грандиозна кражба.

Размерът на реално необходимите средства по посочените 4 законови направления са не повече от 100 хил. лв., За да бъдат отчетени всички отпуснати средства (т.е. да бъдат откраднати) се измислят и допълнителни дейности, за които се съставят документи с невярно съдържание. Извършената инспекция от Агенцията за държавна финансова инспекция резултатите, от която са отразени в доклад № ДИ 1 СФ – 45/03.08.2015 г. и доклад № ДИ 1 СФ – 18/16.02.2016 г. се вижда, че от тези 476 000 лв, 395 468.83 лв без ДДС (или 202 200 евро) са преведени на Европейски шахматен съюз (разбирайте нелегалния ЕШС) за следните видове дейности:
*такса домакин – 40 000 евро с обща стойност 78 233.20 лв без ДДС
*наем електронен шахматен комплект–45 000 евро или 88 012.35 лв без ДДС;
*организационна такса –25 000.00 евро, или 48 895.75 лева без ДДС
*наем заглушаваща техника–19 500.00 евро или 38 138.69 лева без ДДС
*състезатели със звания GM/M/FM/– 54 600.00 евро или 106 788.22 лв без ДДС;
*състезатели без звания –18 100.00 евро или 35 400.52 лева без ДДС .

Почти всички от тези разходи са фалшиви и не са постъпили по сметката на Европейския шахматен съюз в Швейцарската банка.

Това ясно личи от приетия Бюджет на Европейския шахматен съюз за 2014 г. на Генералната асамблея в Бар (ЧГ) на 10 октомври 2015 г.. Според него за Европейското индивидуално първенство за жени в Пловдив по сметката на ЕCU са постъпили 23 040 евро , а според докладите на АДФИ, както беше посочено, са преведени (и отчетени) 202 200 евро!

За да бъде картината пълна, как нашите висши служители се борят (или покровителстват) корупцията трябва да се имат предвид и следните факти:

Проверките в Българската федерация по шахмат извършвани през последните години от Инспектората на Министерството на младежта и спорта са ръководени от неговия ръководител Асен Марков. Те не само че не откриват никакви нарушения, а излизат със заключението, че финансовата дейност на федерацията е добра. Министър Красен Кралев отдавна е наясно, с това грандиозно престъпление в Европейския спорт, но не предприема никакви действия. За да се увери в достоверността на подадените му сигнали, след като му бяха предоставени нови допълнителни факти и повече не можеше да протака изясняването и решаването на проблема, през октомври 2015 г. той назначава нова, независима проверка, в която Асен Марков вече не участва. Резултатите от тази проверка са отразени в Доклад на министерството на младежта и спорта от 16.02.2016 г. „За резултатите от проверката на Българска федерация по шахмат”, в изпълнение на Заповед № РД-09-475/08.10.2015 г.”, От този доклад ясно се вижда, че през последните години, в тази спортна федерация са извършени големи финансови нарушения.

Този факт се потвърждава и от последната инспекция на Агенцията за Държавната финансова инспекция, резултатите от която са отразени в Доклад № ДИ 1 СФ – 18/16.02.2016 г. „За извършена финансова инспекция на Сдружение „Българска федерация по шахмат”. Този доклад на АДФИ доказва, че за периода 2011-2014 г. във федерацията по шахмат няма нито един оригинален финансов документ, а всички фактури са цветни ксерокопия, на които липсва оригинален подпис и печат. И двата доклада доказват, че всички преводи на финансови средства от страна на БФ Шахмат към Европейския шахматен съюз са не към официалната сметка на съюза, която е в Швейцарска банка, а към друга неофициална банкова сметка в Словенска банка, която не фигурира в нито един официален документ. Това не е ли пране на пари, което следва да се преследва най-жестоко от законите в Р. България? И не са ли длъжни държавните служители, в т.ч. и министрите да оказват пълно съдействие на прокуратурата, за неговото разкриване и унищожаване, а не да го прикриват с всички сили и средства?!

В доклада на министерството на младежта и спорта са направени две констатации (за Европейското индивидуално първенство за жени в Пловдив): на стр.9 „Плащането на таксите за състезатели със звание и без звание, наем електронни шахматни комплекти и наем заглушителна техника на обща стойност 268 339.88 лв е в нарушение на чл.24 т.1 от Наредба № Н-1 от 08.02.2007 г.. На основание чл. 8 (1) от Договор № 36-00-14/21.01.2014 г. БФШ дължи връщане на предоставените по договора средства в размер на 268 339.88 лв. Ето първото признание на отричаното преди близо година твърдение, че няма никакви нарушения!!)
На стр.10 от същия доклад (за измислените Европейски купи, за които хората и самия министър Кралев продължават да твърдят, че такива състезания е имало, независимо, че представителите на всички европейски шахматни федерации им доказват точно обратното):„Плащането на таксите за състезатели със звание на обща стойност 113 046.98 лв е в нарушение на чл.24 т.1 от Наредба № Н-1 от 08.02.2007 г.. На основание чл. 8 (1) от Договор № 36-00-381/08.05.2014 г. БФШ дължи връщане на предоставените по договора средства в размер на 113 046.98 лв. Второто признание за извършените нарушения, които упорито бяха отричани и прикривани. То обаче не е пълно поради посочените по-горе причини. Такива състезания не е имало и на връщане подлежат отпуснатите средства в пълен размер, с лихвите!!
В препоръките на този доклад (на ММС) т.4 пише: „Председателят на БФ Шахмат да предприеме действия за възстановяване по бюджетната сметка на ММС сумата в размер на 381 386.86 лв”, а в т. 4 на предложенията: „В случай, че не бъдат отстранени допуснатите нарушения в указания едномесечен срок, да бъдат предприети съответните действия, съгласно ЗФВС и Наредба № Н – 1 за условията и реда за финансово подпомагане от ММС на спортни дейности”.

(Едномесечният срок отдавна е изтекъл, но явно министър Кралев е забравил, какво са написали неговите служители и какво той е подписал)
Силно впечатление правят действията на министър Кралев (по-точно е да се каже бездействието). Констатирано е, че тези средства, които трябва да се върнат са незаконосъобразно изразходвани и отчетени с фалшиви документи. С други думи, те са откраднати. Тези действия са станали преди две години и никой нямаше да ги разкрие, ако не бяха подадените сигнали и настойчивостта на шахматните деятели, истината да излезе на яве.
Налице са две престъпления, за които министър Кралев отдавна трябваше да сигналиизра прокуратурата. А той какво прави? Едва ли не моли ръководството на федерацията – върнете парите и ще забравим за случилото се. На министъра явно не му е ясно, че откраднати пари се връщат само след издадено наказателно постановление във връзка с влязла в сила присада, при това с лихвите!! Всичко останало е махленски алъш-вериш. Срам и позор.

Трябва да се има предвид, че това не е цялата открадната сума за периода 2011 -2014 г. от ръководството на Българската федерация по шахмат. Тя е много по-голяма и възлиза на 3-4 милиона лева, но хората от ММС не желаят да разкриват далаверата за миналите години, защото в нея навярно са забъркани и висши служители от ММС през годините и някои техни покровители от високите етажи на властта. Защо министърът на спорта Красен Кралев отказва упорито да предостави справка за средствата, които ММС е отпускало на БФ Шахмат за 2011, 2012, 2013 г. за организирането и провеждането на европейските първенства в страната?

Той е длъжен да направи това по Закона за достъп до обществената информация, но не се съобразява с него, въпреки, че вече има 4 внесени писма за това искане в деловодството на ММС. Явно той се поставя над Закона.

Посочването на тези цифри и състезанията, за които са преведени средствата, ще открие нова глава на финансовите злоупотреби. Затова той упорито мълчи и ги прикрива.

И още нещо много съществено. За този период по сметката на БФ Шахмат са постъпили стотици хиляди лева от спонсори. За какво са изразходвани те, никой не знае. Никоя институция в страната не желае да провери, как и за какво са изразходвани средствата от спонсорите. Няма съмнение, че и те са преведени по сметката на измисления Европейски шахматен съюз ООД и са откраднати, тъй като през тези години в страната не са провеждани крупни състезания, за които са били необходими допълнителни средства, освен тези отпуснати от ММС.
Министърът на младежта и спорта досега трябваше да наложи строги санкции на Българската федерация по шахмат, като освен че ги задължава да върнат незаконосъобразно изразходваната част от предоставените й средства, следваше да приложи и в пълна степен чл. 17 в от Закона за физическото възпитание и спорта и да отнеме лицензията и. В него ясно е записано, че ако констатира, че спортна организация, т.9 незаконосъобразно е изразходвала средства, предоставени по реда на този закон лицензията се отнема незабавно.
В случая имаме точно това.

Но министъра или не познава закона, или не желае да го изпълнява. С това свое бездействие той не само покровителства измамниците от БФ Шахмат, но ги и насърчава да продължават да действат безнаказано.
Странно е поведението на министъра, който не се съобразява с очевадни факти, в т.ч и с писмото на Международната федерация по шахмат (ФИДЕ); решенията на Борда и Генералната асамблея на Европейския шахматен съюз, които ясно и категорично се произнесоха по далаверите в БФ Шахмат.

Ръководството на Министерството на младежта и спорта не оказва никакво съдействие на Европейския шахматен съюз за разкриване на престъпната дейност на частния Европейски шахматен съюз регистриран в щата Делауер, през сметката на който са препрани милиони евро и връзката му и финансовите взаимоотношения с Българската федерация по шахмат, независимо, че за това е информирано неколкократно. Последното писмо на президента на Европейския шахматен съюз от 5 април 2016 г. е изпратено с нарочен куриер лично на министър Кралев. Но реакция отново няма никаква.

От бездействието на министъра може да се направи извода, че той няма интерес истината да бъде разкрита и не защитава интересите на България! Но това няма как да бъде скрито. Разследване на грандиозните престъпления свързани със създаването на фалшив Европейски шахматен съюз и „организирането” на измислени европейски първенства с една единствена цел – присвояване на средства от държавния бюджет, вече е обект на разследване в Черна гора и от федералните власти в Швейцария, където е седалището на действителния Европейски шахматен съюз.

Бездействието на министъра е поредния удар върху имиджа на Българския шахмат, в това число и на българския спорт.

Стефан Сергиев

АФЕРА разполага с целия нецензуриран доклад на АДФИ от 68 страници.

 

«