« Върни се назад Публикувано на 21.01.2021 / 17:21

МЕГА СКАНДАЛ! КОРУПЦИОННА СХЕМА С АРОМАТ НА ШПИОНАЖ! ХВАНАТ СЪС СЕКРЕТНИ ДОКУМЕНТИ „ШЕКЕР“ ПОЛКОВНИК ДИРИЖИРА ПОРЪЧКИТЕ НА ИЗТРЕБИТЕЛИ, РАДАРИ ЗА ВВС И БРОНИРАНИ МАШИНИ /ДОКУМЕНТИ!/

Полковник ВЛАДИСЛАВ ШЕКЕРОВ е директор на дирекция „Политика по въоръженията“ в Министерството на отбраната.

През 1994 година полк. Владислав Шекеров завършва ВВВУ „Г. Бенковски“ Долна Митрополия, специалност „Летателни апарати и авиационни двигатели“.

В продължение на 4-5 години работи в бойна част, след което заема различни длъжности в софийски формирования и щабове.

В периода 2004-2006 г. завършва Военна академия в Румъния.

През 2009 г. на път за среща на випуска от академията в Румъния е заловен в опит да пресече българо-румънската граница с лек автомобил, в който са открити класифицирани документи – НИАС-80 (на хартиен носител), който от известно време е бил декласифициран и График (на лаптоп) на провеждащите се в този момент стрелби на ВВС на полигон „Шабла“. Графикът е класифициран и отразява участници в стрелбите, зони за действие с координати, последователност на действие на авиация и ЗРВ, ред за управление и др.

По скандалния случай три години се води дело.

По време на делото сестрата на съпругата на подп. Владислав Шекеров е Началник на политическия кабинет на главния прокурор Борис Велчев.

От своя страна подп. Шекеров завежда дело срещу ДКСИ за отнетия му допуск до класифицирана информация.

Със заповед на Министъра на отбраната: КВ-55/16.02.2012 г. подп. Шекеров е освободен от военна служба.

Със заповед на Министъра на отбраната КВ-77/05.03.2012 г.  подп. Шекеров е възстановен на военна служба.

Със заповед на Министъра на отбраната ОХ-894/29.12.2015 г. подп. Шекеров НЕ Е допуснат до конкурсни изпити за Националния университет по отбрана на САЩ. Подп. Шекеров НЕ Е посочен от американската страна като допуснат до по-нататъшно участие в конкурса.

 

 

Месец и половина по-късно със заповед на Министъра на отбраната: ОХ-117/11.02.2016 г. подп. Шекеров за втори път НЕ Е допуснат до конкурсни изпити за Националния университет по отбрана на САЩ. Същият НЕ Е посочен от американската страна като допуснат до по-нататъшно участие в конкурса.

 

И въпреки всичко, вече като полковник, Владислав Шекеров заминава за Националния университет по отбрана на САЩ.

След завръщането си от САЩ полк. Владислав Шекеров е включен в групата за избор на нов самолет за нуждите на ВВС.

От работата му си личи, че изпълнява нечии поръчки, поради което той влиза в сериозен конфликт с останалите членове на групата. И като награда за изпълнената поръчка полк. Шекеров е преместен за по-нататъшно носене на службата от Командване на ВВС в МО. Полк. Владислав Шекеров е в щата на дирекция „Политика по въоръженията“, като очаква да стане неин директор.

Това обаче не се случва и за директор е назначен друг човек. След като не се добира до шефския пост, полк. Шекеров изявява желание да се върне обратно във Командване на ВВС. Така обаче обещаното повишение за изпълнената поръчка не се случва, което не удовлетворява амбициите на полк. Шекеров.

Започват да се обмислят варианти за обединение на дирекция Проектно управление и отдел „Развитие на въоръженията“ от Дирекция „Отбранителна Аквизиция“ в мега Дирекция „Политика по въоръженията“.

И така, и по този начин се осигурява обещаната позиция за полковника.

Единствено полк. Шекеров контролира и селективно използва ЦЯЛАТА информация свързана с придобиването на новия самолет за нуждите на ВВС. Над него не се осъществява никакъв контрол от по-високо ниво!

След преназначаване в Министерството на отбраната полк. Шекеров бързо прави впечатление като самонадеян и арогантен офицер с високо самочувствие и противоречиви способности. Поради това влиза в конфликт и с прекия си началник Постоянния секретар по отбраната г-н Антон Ластарджиев.

През 2020 г. полк. Шекеров е един от номинираните за присвояване на висше офицерско звание. Повишението обаче не се случва.

Обиден от отношението към него той започва да обмисля вариант да кандидатства за позиция военен аташе на БГ в САЩ, надявайки се, че това е добра възможност да придобие висше офицерско звание. По тази причина заповедта за подбор за БГ аташе в САЩ е коригирана и сроковете са удължени, за да може полк. Шекеров да размисли и да провери дали ще бъде повишен в звание.

Според регламентиращите документи, обаче желаната от него позиция допуска и звание полковник освен висшите офицерски звания. Очевидно и този път повишението му в звание е отказано и той решава да не кандидатства за позицията в САЩ под претекст, че бил по-необходим в България.

След поръчката за изтребителите полк. Владислав Шекеров активно работи и по избора на нови радари за ВВС. Осъществява се натиск върху КВВС за избор на конкретен производител без да се организира конкурс.

Към днешна дата полк. Владислав Шекеров е подготвил договора и е взел дейно участие в процеса за закупуване на бронирани машини за Специалните сили БЕЗ КОНКУРС.

АФЕРА пита Началника на Генералния Щаб – знае ли всичко това за „шекер“ полковника Владислав Шекеров?!

Как така военен е хванат със секретни документи и при взет допуск за класифицирана информация, толкова бързо – набързо допускът му е върнат?

Как така след като НЕ Е ОДОБРЕН ОТ АМЕРИКАНЦИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ, СЪЩИЯТ ВЛАДИСЛАВ ШЕКЕРОВ ВСЕ ПАК ЗАМИНАВА ЗА ОБУЧЕНИЕ В САЩ? КАК?!!!

И РЕДНО ЛИ Е ЛИЦЕ С ТАКАВА СКАНДАЛНА ВОЕННА БИОГРАФИЯ ДА ДВИЖИ ТОЛКОВА СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНИ ПОРЪЧКИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ИЗТРЕБИТЕЛИ, БРОНИРАНИ МАШИНИ И РАДАРИ ЗА ВВС?

Само за корупционна схема ли става дума или мирише и на шпионаж?!

Разследването подготви екип на АФЕРА

«