« Върни се назад Публикувано на 12.01.2021 / 16:31

МЕГА ГЕРБ КРАЖБАТА ВЪВ ВАРНА: ЕДИН КМ. ОТ БУЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ НИ СТРУВА 54 000 000 ЛВ., СТО МЕТРА – 5 400 000 ЛВ.! НАД 50 000 000 ЛВ. ОТ „ЛЮБИМИЯ ПРОЕКТ“ НА БОЙКО БОРИСОВ – ПРИСВОЕНИ!

Част от обяснителна записка със злоупотреби в строителството на бул. „Васил Левски“ във Варна, която е част от документацията пратена на Специализираната прокуратура:

Благодарение на протестите на гражданското общество и най-вече на организираността на 9 граждански сдружения получихме полагащата ни се информация за 4 обекта, един от, които е мега проекта –за строителството и реконструкция на бул. „Васил Левски“, гр. Варна, като фиксираната цена е 127 857 673 лв.

Първата манипулация е, че новостроящият се обект от ул. „Подвис“ до бул. „Девня“ е 3 км. А реалността е, че новостроящия се обект е точно 2 км. и 300 метра. Умишлено се прибавя построеното вече капитално кръгово движение или връзката с бул. „Девня“, което е 200м. и представлява отделен проект с отделна сметка и се построи след въвеждането в експолатация на булеварда.

Съвсем умишлено се прибавят и 500 – те метра съществуващ бул. „Васил Левски“ до ул. „Подвис“ на която част от пътната отсечка се извърши ремонт, който е на стойност не повече от 3,65 милиона лева.

И това не е никак случайно, защото както сами ще видите, че след като приспаднем стойността на ремонта на съществуващата отсечка, стойността на един километър ни струва 54 000 000 милиона лева, респективно всеки 100 метра ни струва 5 400 000 милиона лева.

Ние имаме сериозно основание и съмнение, че тази стойност не е реалната, а е още по-голяма.

Представяме всички кореспонденции на различните медии взети от официалните им брифинги, от Пленарна зала и др., които посочват че изхарчената сума до края на 2018 г. е 113 000 000 милиона лева.

Изявленията, че за довършване на обекта до 15 август 2019г. ще трябват на община Варна още петдесетина милиона лева, изявление на кмета на Варна „Иван Портних“ от ГЕРБ – „искахме от правителството да ни отпуснат за завършването над 20 000 000 милиона лева, беше ни отказано“.

И вече конкретно на 30.01.2019г. Общинския съвет на град Варна одобрява и отделя в бюджета за 2019г. 38 300 000 милиона лева и забележете, за довършване на бул. „Васил Левски“. Тази сума би трябвало да е получена единствено и само от остойностяването на предстоящите количества за довършване булевара.

Цената не може може да бъде произволна, ако има мотиви за отклоняване на средства за други дейности, тя трябва да бъде посочена конкретно.

В  случаят трябва да получим отговор при общопризнатите 113 000 000 милиона лева изхарчени и отпуснати от бюджета за 2019г. 38 300 000 милиона лева, се получават 151 300 000 милиона лева., липсват или са отклонени 24 000 000 милиона лева? Това лесно ще се докаже при евентуалното разследване.

Нека да е наясно, че ако се докаже че, тези 24 000 000 милиона лева са оползотворени в завършването на булеварда, то тогава 1 километър ще ни е струвал 64 000 000 милиона лева.

Неправомерното присвояване няма да е вече 50 000 000 милиона лева, а 74 000 000 милиона лева!

На тъй наречените държавни експерти се възлагат задачи да остойностят лотове и отсечки за милиарди левове идеен проект, чрез който се провеждат търгове, така че за нас, като хора от тази сфера, водили и отчитали голям обем във строителство, никак не е трудно при вече готов проект и фиксирани количества да остойностим по усреднените цени в страната, макар и по уедрени показатели да достигнем до извода, че и тук са присвоени неправомерно над 50 000 000 милиона лева и то при фиксирана цена от 128 000 000 милиона лева, без отклонението на 24 000 000 милиона лева, които трябва да се докажат!

Никой не би трябвало да се съмнява в огромната злоупотреба в случая, особено с представените пакет от документи и доказателства, че именно тази най – привилегирована от обръча от фирми на „Хидрострой“ АД, работеща на надценка двойно, че и 4-5,7-та и 10 пъти над реалната цена.

Доказано от финансиста на същата тази община, от заместник кмета по финанси, отразено в докладите на Сметната Палата, АДФИ, сигнализирано многократно от нашето Сдружение с конкретни факти за отделните случаи.

На този етап ви предоставяме само корупционната практика на мега проекта бул. „Васил Левски“.

Това е само началото и е част от над 15 броя, корупционни практики на град Варна и в страната, изпратени до специализираната прокуратура.

Наясно сме срещу какво явление сме застанали, въпреки всичко излизаме с лицето си със името си слагаме си подписа и носим цялата отговорност.

Игнат Раденков

 

«