« Върни се назад Публикувано на 17.04.2011 / 22:30

Мафията на държава иска да ме елиминира!

 

 

НАСТОЯВАМ ЗА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА СРЕЩУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА МОЕТО СЕМЕЙСТВО

 

Янко Николов Янков –

СЪПРУГ И ПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА

д-р Елка Петкова Янкова,

Магистър по стоматология и

Магистър по социална педагогика,

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София

 

18 Април 2011 г.

До Борис Велчев –

внук и син на световно известни комунистически престъпници,

агент на комунистическата ДС (вербуван на хомосексуална основа),

ПРЕСТЪПЕН нискойерархичен

МАРИОНЕТЕН държавновластнически слуга на българския

ПАРАВОЕНЕН ченгеджийско-мафиотски политически режим,

изпълняващ длъжността Главен прокурор на България,

бул. „Витоша” № 2, 1000 София

Към: вх. рег. № 13377 / 08 V //от 14.03.2011 г.;

(6 стр. изложение плюс 81 стр. приложение – общо 87 стр.)

Към: вх. рег. № 13377 / 08 V //от 15.03.2011 г.

(3 стр. изложение)

Информационно копие

До: Trojanov Ilija, Puchheim, Germany

До: Техни Превъзходителства Посланиците на:

Република Австрия

Кралство Белгия – пл. „Велчова завера” № 1, 1164 (1126) София

Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия –

Федерална Република Германия –

Кралство Дания – бул. „Княз Дондуков” № 54, 1000 (1504) София

Република Ирландия – ул. „Бачо Киро” 26, 1000 София

Кралство Испания – ул. „Шейново” № 27, 1504 (1087) София

E-mail: [email protected]

Република Италия – ул. „Шипка“ № 2, 1000 (1087) София

E-mail: [email protected]

E-mail: [email protected]

Кралство Норвегия – бул. „Княз Дондуков” № 54В , 1000 София

Е-mail: [email protected]

Република Португалия – ул. „Позитано“ № 7, бл. 3, ет. 5, 1000 София

E-mail: [email protected]

Федерална конституционна Република

Съединените американски щати (САЩ) –

ул. „Козяк” № 16, 1407 София

E-mail: [email protected]

E-mail: [email protected]

Република Франция – ул. „Оборище“ № 27-29, 1504 (1087) София

E-mail: [email protected]

Кралство Нидерландия – ул. „Оборище“ № 15, 1000 (1504)

E-mail: [email protected]

 

Конфедерация Швейцария – ул. „Шипка“ № 33, 1000 (1087, 1504) София

Кралство Швеция – ул. „Алфред Нобел“ № 4, 1113 (1087) София

E-mail: [email protected]

Европейската комисия в България

ул. „Московска” № 9, етаж 1, 1000 София

E-mail: [email protected]

*************

Раздел І:

 

Първо предварително уточнение:

Подробна БИОГРАФИЧНА И АКТУАЛНА информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите адреси можете да прочетете и настоящия текст – виж.: „Настоявам за ОТГОВОРНОСТ за престъпленията срещу членовете на моето семейство – 4ABC”,

http://iankov.blogspot.com/2011/04/4.html

 

На същите адреси можете да прочетете и предишните текстове по тук визирания конкретен казус.:

Настоявам за ОТГОВОРНОСТ за престъпленията срещу членовете на моето семейство – 4A”, http://iankov.blogspot.com/2011/03/4.html.

Настоявам за ОТГОВОРНОСТ за престъпленията срещу членовете на моето семейство – 4AB”, http://iankov.blogspot.com/2011/03/4_14.html.

*************

Второ предварително уточнение:

 

Само през изтеклата (миналата) седмица поне 6 (шест) души от жилищният блок, в който живея и от квартала ме уведомиха, че при преднамерени покани по телефана, призовавания, внезапни или уговорени лични посещения у дома им или дори при напълно случайни срещи

представител на Полицията (МВР) ги е призовавал за разпит, ги е посещавал в домовете им или ги е спирал на улицата,

при което НЕ САМО им е задавал множество въпроси относно мен, съпругата ми и непълнолетната ни дъщеря,

НО И Е изисквал от тези лица ДА НАПИШАТ СПЕЦИАЛНИ И ОБШИРНИ „СВИДЕТЕЛСКИ ПОКАЗАНИЯ“ ИЛИ „ОБЯСНЕНИЯ“ относно това:

„откога ме познават?“, „как ме познават?“, „какво мислят за мен?“, „какви личности ме посещават у дома?“, „виждали ли са ме да посещавам заведенията в квартала и ако да – с какви хора?“, „често ли са ме виждали пиян?“ (Nota bene: Не дали въобще са ме виждали пиян, а дали често пъти са ме виждали пиян!!!) „конфликтна личност ли съм?“, „представлявам ли заплаха за живеещите в блока и в квартала?“, „известно ли им е (дали са чули да се говори), че аз имам връзка с украинската мафия и се занимавам с пласиране на наркотици и антики?“, „известно ли им е, че съм кум на бившия главен прокурор Никола Филчев и че съм съучастник в неговите и на брат му престъпления?“, „известно ли им е, че като депутат във Великото Народно събрание съм бил ползувал служебният си „Мерцедес“ и дипломатическия си паспорт, за да пренасям контрабандни стоки през границата?“, „известно ли им е, че съм бил в затвора заради тероризъм?“, и множество други подобни въпроси.

Тъй като КАКТО САМИЯТ АЗ, ТАКА И ЧЛЕНОВЕТЕ НА МОЕТО СЕМЕЙСТВО НЕ СМЕ ИЗВЪРШИЛИ АБСОЛЮТНО НИКАВО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ИЛИ ДОРИ МИНИМАЛНО НАРУШЕНИЕ НА КАКЪВТО И ДА Е ОБЩЕСТВЕН РЕД,

СЧИТАМ, ЧЕ така извършваната от визираното лице „проверка“ или „разследване“ ИМА ХАРАКТЕРА НА ПРЕСТЪПНА ДЪРЖАВНА ПОЛИЦЕЙСКА ДЕЙНОСТ, ДРАСТИЧНО НАРУШАВАЩА НАШИТЕ КОНСТИТУЦИОННО ГАРАНТИРАНИ ПРАВА И ИНТЕРЕСИ.

Считам, също така, ЧЕ С ПОСОЧЕНАТА СВОЯ ОФИЦИАЛНА ДЕЙНОСТ ВИЗИРАНОТО ЛИЦЕ Е ИЗВЪРШИЛО ПРЕСТЪПНА ЗЛОУПОТРЕБА С ДЪРЖАВНА ВЛАСТ,

ТЪЙ КАТО НЕ Е ИМАЛО ПРАВОТО ДА ЗАБЛУЖДАВА И МАНИПУЛИРА ЛИЦАТА, С КОИТО СЕ Е СРЕЩАЛО, КАТО ИМ Е КАЗВАЛО, ЧЕ ИМАТ СТАТУСА НА СВИДЕТЕЛИ относно свързани с нас (мен и членовете на семейството ми) СЪЩЕСТВУВАЩИ ИЛИ НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ най-елементарни ПРАВОСЪОБРАЗНИ битови факти и обстоятелства, И ЧЕ ПО СИЛАТА НА ЗАКОНА ТЕЗИ ЛИЦА СА ДЛЪЖНИ ДА ГОВОРЯТ И ДА ПИШАТ ОНОВА, КОЕТО Е БИЛО ПОИСКАНО ОТ ТЯХ.

*************

Трето предварително уточнение:

 

Уточнявам, че тези именно методи на действие на специалните служби са ми много добре известни още от 80-те години по времето на комунистическия режим, и че разполагам с ксерокс-копие от едно от строго секретните дела на Държавна сигурност, от което е видно, че за да обезпечат фалшиви свидетелски показания срещу мен са били специално вербувани повече от половината от живеещите в жилищния блок, в който и аз съм живеел със семейството си, като за придаване на особен морален авторитет на лъжествидетелствуванията почти всичките вербувани са били на възраст между 60 – 85 години.

Тук и сега няма да коментирам резултата или ефекта от тогавашните строго секретни оперативни разработки срещу мен и членовете на семейството ми.

Тук и сега ще посоча само това:

***ЧЕ след ШЕСТГОДИШЕН ПРЕСТОЙ В ЗАТВОРА ОЩЕ ПРЕЗ МАРТ 1990 ГОДИНА БЯХ ОФИЦИАЛНО ПРИЗНАТ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ КОЛЕГИИ НА ВЪРХОВНИЯ СЪД ЗА НЕВИННО ОСЪДЕН ПРИ ПЪЛНА ЛИПСА НА ИЗИСКУЕМИТЕ ОТ ЗАКОНА ДОКАЗАТЕЛСТВА;

***ЧЕ не само през това време, но и след това, включително и непосредствено след промените от 1990 г., ИМЕННО КАТО ПРЯК И НЕПОСРЕДСТВЕН РЕЗУЛТАТ НА ТЕЗИ СЕКРЕТНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ В БУКВАЛНИЯ СМИСЪЛ НА ДУМАТА ЗАГИНАХА (намериха смъртта си) ТОЧНО ШЕСТ ДУШИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ФАМИЛИЯТА И СЕМЕЙСТВОТО МИ;

***ЧЕ никога не съм спирал, но през последните няколко години съм особено настоятелен да търся наказателна и репараторна отговорност както от Държавата, така и от конкретните физически лица-извършители на изключително многобройните престъпления срещу мен и членовете на фамилията и семейството ми;

***ЧЕ ВСИЧКИ НЕПОСРЕДСТВЕНО ВИНОВНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ТЕЗИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ЛИЦА ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДНЕС или РАБОТЯТ, или са пенсионирани КАТО видни бизнесмени, демократични генерали, върховни съдии, конституционни съдии, министри и заместник-министри (включително и на вътрешните работи и на правосъдието), видни прокурори, видни адвокати, видни функционери на Парламента, видни дипломати, съдия в Страсбург, съдия в Хага, професори в Юридическите факултети и в Института за правни науки при Българската академия на науките,

и отделно от това аз и членовете на семейството ми фактически сме били „работодатели“ на повече от 200 (двеста) агенти, доверени лица и офицери на Държавна сигурност, някои от които дори и днес не само продължават да работят, но дори и да заемат отговорни ръководни постове в сега функциониращата Държавна агенция за национална сигурност (ДанС);

***ЧЕ ИМЕННО ПОРАДИ МОЯТА НЕПРЕКЛОННА СТРАТЕГИЯ НА ТЪРСЕНЕ НА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ОТ ВИНОВНИТЕ ЛИЦА

всичките тези ПРЕСТЪПНИ ЛИЦА, КОИТО все още ДОРИ И ДНЕС заемат изключително високопоставени позиции в структурата на Мафията и на

Държавата

СА ОСОБЕНО ЗАИНТЕРЕСОВАНИ НЕ САМО ДА МЕ ЕЛИМИНИРАТ ОТ ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ политически и обществени ПОЗИЦИИ, ОТ КОИТО БИХ МОГЪЛ ДА ПРОДЪЛЖА ДА НАСТОЯВАМ ЗА ТЕХНАТА ОТГОВОРНОСТ,

НО ДОРИ И ДА МЕ УБИЯТ И ДА УНИЩОЖАТ ОСТАНАЛИТЕ ЖИВИ ЧЛЕНОВЕ НА ФАМИЛИЯТА И НА СЕМЕЙСТВОТО МИ

(за да няма заинтересовани живи лица, които да продължат да настояват за търсене на отговорност за извършените престъпления).

*************

Раздел ІІ:

 

Първо уточнение по съществото на Казуса

На 14 Март 2011 г. съм регистрирал в приемния офис на Главния прокурор искане за извършване на разследване по казус, непосредствено и по престъпен начин засягащ правата и интересите на съпругата ми.

В текста изрично и ясно съм посочил, че от приложените (в обем от 81 (осемдесет и една) страници) копия от доказателства Е ПРЕДЕЛНО ЯСНО ВИДНО,

че визираните престъпни посегателства не само са били извършени от високопоставени служители на МВР (включително и на специалните служби на МВР),

но и са били обезпечително толерирани

лично от премиера Бойко Борисов и

лично от вицепремиера и Министър на вътрешните работи Цветан Цветанов.

*************

Второ уточнение по съществото на Казуса

 

Тук и сега прилагам ксерокс-копия от 12 (дванадесет) страници, от които е видно, че Величка Христова Петкова, която е рождена майка на съпругата ми,

е починала при обстоятелства, които пределно ясно предполагат наличието на престъпно виновно деяние на определени лица,

и че свързаната с визираната смърт медицинска документация НЕ САМО НЕ Е БИЛА НАДЛЕЖНО ПРЕДОСТАВЕНА на съпругата ми,

но и впоследствие Прокуратурата само е показала и категорично е отказала да предостави на съпругата ми копие от тази отнасяща се за смъртта на майка й документация.

*************

Трето уточнение по съществото на Казуса

 

Тъй като както от СЪДЪРЖАНИЕТО НА първия набор от приложените по тази преписка доказателства,

така и от СЪДЪРЖАНИЕТО НА втория набор от приложените по тази преписка доказателства

СА НАЛИЦЕ ПРЕДЕЛНО СИЛНИ ОСНОВАНИЯ ДА БЪДЕ СЧИТАНО,

че осъществяването на всеки отделен детайл от всяко от визираните престъпни посегателстава

е било осъществено при непосредствената заинтересованост и участие на функционери на специалните служби,

С НАСТОЯЩИТЕ РЕДОВЕ ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ПЛЕДИРАМ

ДА БЪДАТ РАЗСЕКРЕТЕНИ ДОКУМЕНТАЛНИТЕ АРХИВНИ И АКТУАЛНИ (неархивни) МАТЕРИАЛИ НА

Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС) и

нейните предшествени структури,

в които материали се срещат имената на моята съпруга, нейната майка, нейният баща, нейният брат и другите свързани с нейното семейство лица;

Пледирам, също така,

копия от така визираните материали да бъдат предоставени както на прокуратурата, нака и лично на съпругата ми д-р Елка Петкова Янкова.

 

18 Април 2011 г.

Янко Н. Янков

http://iankov.blogspot.com

 

«