« Върни се назад Публикувано на 03.08.2022 / 13:19

РЗИ ДА СИ НАВРЕ ЗАПОВЕДТА КЪДЕТО ПОЖЕЛАЕ! МАСКАТА Е СИМВОЛ НА СТРАХА, БЕЗДУШИЕТО И БЕЗПРАВИЕТО. ВРЕМЕ Е ДА РЕШИТЕ КАКЪВ СВЯТ ИСКАТЕ ЗА ДЕЦАТА СИ

Връщането на маските на закрито показва, че нещата продължават по план. Първо беше в транспорта. Имаше само тиха съпротива. Знаете много добре как се сварява жабата. Нагорещявате бавно и тя не се усеща да изскочи.

В нашето общество се случва същото. Бунтарите не приемаме, останалите просто свикват. Навикът е ужасно нещо. Никой не става нарочно алкохолик или зависим от тютюн и наркотици. Формира се постепенно. Така е и с мързела. Днес няма да ида на тренировка, ще наваксам утре.

Харесва ми хоум офиса, ставам по-късно за работа. Скатавам повече, храня се по-редовно, никой не ме гледа дебелея ли. Комфортът убива мотивацията, желанието за развитие.

Учителите отбиват номера с онлайн обучение и не ги „дразнят малките гадове“. Децата израстват алиенирани и безпросветни. Не учат, не общуват, забравят да го правят или дори не го научават.

Маската е символ. На страха, бездушието и безправието. На тоталитарния подход. На прехода към съвременен робски модел. Разбирам защо световният елит ни разглежда като презряни плебеи и подчовеци. Защото ние охотно прегръщаме страха  мързела и вредните навици.

Най-големите крепители на робството не са робовладелците, а робите с някакви привилегии. Помнете го. Адресът на РЗИ го знаете. При Кацаров бях сам. Надявам се вече да не бъда. Време е да решите какъв свят искате за децата си!

Тодор Беленски

Добрин Добрев:

Преди малко прочетох, че от 4 август в София връщат маските на абсолютно всички закрити обществени места – в това число всички магазини, молове, таксита и т.н. На всичкото отгоре, в заповедта е посочено, че работодателите нямат право да допускат до работните помещения служители с, цитирам: „прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, кашлица, затруднено дишане и други)”.

Това означава, че всеки, който е настинал или е с главоболие няма право да отиде на работа. И още много ограничения се налагат със заповедта от днес.

В тази връзка, мой приятел – юрист на много високо ниво и съдия – публикува коментар, в който подробно обяснява, че законът не дава право на РЗИ да налага такива ограничения и задължения, освен ако отново не бъде обявено „извънредно положение”. В момента ние нямаме обявено такова, съответно РЗИ може да си завре заповедта, където пожелае.

Публикувам тук целия коментар на моя приятел:

„Напоследък, покрай бавното връщане на носенето на маски, правено със заповеди на Директорите на РЗИ по места, взеха да ме налазват следните мисли:

На първо място, Директорът на РЗИ не е компетентен орган да издава заповеди с такова съдържание. Той си има определени функции и сфери на дейност. В „неизвънредна обстановка“ директорът на РЗИ няма правомощията да нарежда на обикновените граждани какво да правят. Той може да дава нареждания само на тези негови служители, които са му подчинени или работят в места, които са под надзор на РЗИ. Неслучайно Конституцията и Законите на РБ са създадени така, че да гарантират, че Държавата няма да се намесва в Частноправната сфера. Това означава, че Държавата и който и да е държавен служител не може със заповеди да нарежда на свободните граждани как и от къде да работят, с кого да се виждат, на какво разстояние да стоят един от друг и в конкретния случай – категорично не може да им нарежда да си крият лицата зад някакъв парцал. Няма спор, че в ситуация на „Извънредно положение“ или неговото недоносче „Извънредна епидемична обстановка“, някои основни права на гражданите могат да бъдат временно ограничени. Но в нормална обстановка такова ограничение е немислимо, респективно никакви заповеди на Директорите на РЗИ не могат да имат адресат неограничен кръг от българските граждани.

Второ – неправилно директорът на РЗИ е приел, че може да определя „мерки” като носенето на маски, каквито мерки можеха да бъдат определяни по време на „Извънредна епидемична обстановка”, но не могат да бъдат определяни в обикновено, неизвънредно време. Действително, Законът за здравето, с последните му изменения, даде правомощия на Директорите на РЗИ да въвеждат противоепидемични мерки. Но такива мерки могат да бъдат например – да разпореди в болниците и обществените места да има дезинфектанти, да проведе информационна кампания, да промени организация на работа на лечебните заведения. Да налага обаче мерки, характерни за „Извънредна ситуация” по нормално време, това той не може. Не може сега, не го е можел и преди „Ковид истерията”.

Още нещо в тази насока – Заповедта се позовава на „Плана на правителството”. Интересно е да се отбележи, че „Планът на правителството” няма нормативен характер. От неговото съдържание не могат да се извличат задължения за никого и те не могат да бъдат инкорпорирани в Заповедта на Директорите на РЗИ.

Нещо повече, „Планът” няма самостоятелно битие. Правителството подаде оставка. Него вече го няма. С него изчезна и „Планът” му за справяне с епидемията. Новото правителство може да си приеме свой план, но и той ще има само пожелателен характер по отношение на налагането на някакви ограничения.

И накрая, но не по важност – Конституцията има пряко действие. Тя гарантира на българските граждани определени права и свободи, сред които са и невъзможността някакъв държавен служител да разпорежда на свободните граждани как да се обличат, какво да носят /маски/, от къде да работят и т.н., все едно са му подчинени. Противното би означавало да зачеркнем всички основни стълбове на Демокрацията и Правовата държава и да се оставим в ръцете на един държавен служител и на административния произвол на всеки управляващ…” – Лилия Делирадева

 

«