« Върни се назад Публикувано на 04.06.2021 / 8:48

ЛЮБОВТА ДОРИ И ДА СЕ ВЛЮБИ С ОЧИ – ОЧИ НЯМА, ОСТАВА САМО СЪРЦЕ, А ТО Е ДОМЪТ И – ТАМ, КЪДЕТО ОБИТАВА БОГ

Послание на Ханс за Любовта

Любовта и само Любовта може да стане жертва в името на това да спаси нечий живот, кауза или прераждане.

Любовта и само тя свети като факел в тъмното, когато всички бягат.

Любовта и само тя притежава ангелското великодушие да оправдава, да приема, да прощава и да забравя.

Любовта и само тя бърка с голи ръце в огъня и не мисли, не разсъждава, не коментира.

Любовта не се надява на любов, когато се раздава.

Тя не чака, просто мечтае. И дори мечтите и да не бъдат сбъднати, тя е благодарна, че е дала част от притежаваното, дори всичко и после може само и само да плаче.

Любовта гледа Бог с чисти очи. Тя е пълен негов довереник.

И дори и Любовта да слезе в ада, за да спаси или да изгори в името на нечий път или промяна, тя не изгаря, става феникс и полита нагоре към Създателя.

Любовта умее да милва тялото – голото, болното, несъвършеното, старото – с неподправена нежност. Тя живее в светлина и така приема онези, които обича – като съвършени. Великата ѝ сила се е родила още с живота, за да го създава и съзидава.

Любовта не притежава дрехи, граници, пол и раса. Тя няма очи за реалните неща, но има розови очила и ето тук тя прилича на дете, което често после плаче.

Любовта дори и да се влюби с очи – очи няма, остава само сърце, а то е домът и – там, където обитава Бог.

Любовта винаги е жадна. Изворът, от който пие, е вълшебен и ако някой с мръсни ръце и нечисти помисли отрови водата, Любовта ще умре като сърна – с отворени към небето очи.

Любовта не трупа дългове, не задължава със себе си.

Любовта не умее да носи обида, а се самонаранява, обвинявайки се.

Нейните помисли винаги са чисти, защото нейният смисъл идва от душата.

Силата, която тя притежава, никоя друга сила не може да притежава – дори вярата.

Любовта променя хората, прави ги добри, благодарни, връща ги към себе си с такава лекота! Престъпникът плаче и спасява, бесът бяга, алчният дава.

Любовта може всичко. Тя е в сърцето, където живее Отца ни.

Амин!

Бог да ви пази!

Обичайте се и ви обичам.

Ваш  Ангел Ханс

чрез Вергиния Мартева

«