« Върни се назад Публикувано на 16.08.2022 / 20:45

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ! ПУБЛИЧНИТЕ СРЕДСТВА ОТ ФОНДА НА ФОНДОВЕТЕ СЕ УСВОЯВАТ ОТ ФИРМИ, БЛИЗКИ ДО УПРАВЛЯВАЩИ. КАКВА Е РОЛЯТА ЛОРЕР

Пиша настоящия сигнал във връзка със следното:

Статия, публикувана във вестник „Капитал“ на 11 август, 2022 г., озаглавена „Innovation Capital инвестира  100 хил. лв. в младата компания Foody.to“, разказва за това как фондът Иновейшън Кепитъл, който работи предимно с публични средства, предоставени от Фонда на Фондовете, е инвестирал 50 хил. евро във Foody.to – стартъп, целящ да намали разхищението на храна в ресторантьорския бранш.

Статията съдържа притеснителна информация, която лесно може да бъде потвърдена от справка в Търговския регистър, относно съмнителни взаимовръзки между разпределители на европейски средства и политически свързани лица.

„Иновейшън Кепитъл“ АД, ЕИК 205457880, е фонд мениджър, управляващ „Иновйшън Кепитъл Фонд“ КДА, 205910918. Фондът инвестира средства, предоставени от Фонда на Фондовете, който е част от структурата на Министерството на иновациите и растежа. Произходът на тези средства  е от европейския и българския данъкоплатец, посредством Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Дружеството „София ту гоу“ ООД, ЕИК 206285939 (действащо под търговското наименование „Foody.to“) е основано от сестрите Деница Димитрова Симеонова и Светослава Димитрова Симеонова, в края на 2020 г.

През м.октомври 2021 г., Деница Симеонова прехвърля дружествените си дялове в „София ту гоу“ ООД, в полза на сестра си Светослава Симеонова. По-малко от шест месеца по-късно (на 17.03.2022 г.) Иновейшън Кепитъл Фонд е прието като съдружник в „София ту гоу“ ООД и според посочената по-горе статия е направило инвестиция от петдесет хиляди евро.

Интересен факт от биографията на г-жа Деница Симеонова е че през м. ноември 2021 е избрана за народен представител в четиридесет и седмото народно събрание, от листата на управляващата политическа формация – „Продължаваме промяната“. Като народен представител, г-жа Симеонова е член на парламентарната група по икономическа политика и иновации. Това е още по-притеснилно, с оглед на факта че Министерството на иновациите и растежа, което в този момент е поверено на министър от същата политическа формация – „Продължаваме промяната“, е принципал на Фонда на Фондовете.

В качеството си на народен представител, г-жа Деница Симеонова е видна политическа личност, съгласно разпоредбите на закона за мерките срещу изпирането на пари, а сестра й – Светослава Симеонова е свързано лице с видна политическа личност, съгласно същия закон.

Лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, какъвто е и Иновейшън Кепитъл Фонд, са задължени да предприемат мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и предотвратяване конфликт на интереси. В тази връзка, Иновейшън Кепитъл Фонд следва да извършва комплексна проверка на компаниите в които инвестира, да събира и съхранява документи и друга информация относно съмнителни операции и сделки.

Във връзка с горното, моля да извършите проверка на представените от мен факти и обстоятелства, в рамките на които да проверите:

  1. „Иновейшън Кепитъл“ АД, като фонд мениджър инвестиращ публични средства, извършил ли е комплексна проверка за връзка между „София ту гоу“ ООД и видна политическа личност, каквато е г-жа Деница Симеонова и свързаните с нея лица, каквато е сестра й – Светослава Симеонова;
  2. Изследвани ли са за конфликт на интереси принципала на министерството и основателите на „София ту гоу“ ООД (Деница Симеонова, съосновател и свързано лице със Светослава Симеонова, дори след прехвърляне на дружествените дялово по между им);
  3. Каква ли е ролята на г-н Лорер?

Изразявам надежда, че това е изолиран случай, но ако това не е така ще е налице основателно съмнение, че публичните средства предоставяни от Фонда на Фондовете в полза на фонд мениджъри, биват усвоявани от фирми, близки до управляващата политическа класа.

Пролет Иванова

«