« Върни се назад Публикувано на 10.06.2021 / 10:29

КОНСОРЦИУМ БЕЗ ОПИТ ПЕЧЕЛИ ПОРЪЧКИ НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“. СЪПРУГАТА НА ШЕФА НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЛОБИРА ЗА ИНТЕРЕСИТЕ НА СЪПРУГА СИ В КЗК

Консорциумът „Кенпайп“ с люксембургски собственици, малък опит в бранша, скромни приходи и обявил счетоводна загуба за 2019 година, спечели търга за строителството на газовата връзка със Сърбия.

„Кенпайп“ е получил най-висока оценка на техническото си предложение в търга на държавната „Булгартрансгаз“, докато ценовата му оферта от 164 млн. лв не е най-ниската. Нередност прозира и от факта, че обещават изготвяне на технически проект за 1 календарен ден. За сравнение, останалите участници предвиждат месец.

В обединението е включено канадското дружество Canpipe Industries International и българското му подразделение. Според регистрите собственик е люксембургската фирма Concorde Finance SPF Sarl.

Българският консорциум притежава изключително бедна история и работи по един единствен спечелен проект, който е отново на „Булгатрансгаз“.

Българското дружество „Кенпайп индъстрис интернешънъл България“ се ръководи от Зара Кизирян-Калчева и Илия Карабаджов. Дамата има впечатляващ опит в сектора на обществени поръчки. В последните години е работила като експерт в Министерство на финансите и КФН, заемала е ръководни длъжности в отдела за обществени поръчки на НЕК, „Южен поток“ и Министерство на здравеопазването.

Въпреки че дружеството не притежава почти никакъв опит активно участва в обществени поръчки, обявени от „Булгартрансгаз“. През 2019 година съвместно с македонската „Чакар партнерс“ печелят търг за подмяна на преносен газопровод в участъка Беглеж- Дерманци – Батулци – Калугерово. За конкретната поръчка опитът е доказан чрез строителство на на дългия 61км газопровод Клечовце – Вентилна от „Чакар партнерс“, които според „Булгтрансгаз“ очевидно са достатъчни, но едва ли са повече от опита на отстранените участници, сред които са „Главболгарстрой“ и „Агромах“.

Отново съвместно с „Чакар партнерс“ през 2020 година Кенпайн участва в пореден търг на „Булгатрансгаз“, този път за изграждане на газопровод до Панагюрище и Пирдоп и отново печели с опита от скромните 61 км построено газопроводно трасе. По-късно процедурата е обжалвана от друг участник с основен мотив липса на опит. Тогава ВАС потвърждава, че опитът не е достатъчен. Освен това според окончателното решение на ВАС „Кенпайп“ не може да докаже опит с македонския газопровод Клечовце- Вентилна, защото той не е изпълнен от партньора им „Чакар-партнерс“, а от нает подизпълнител „Рапид Билд“.

Въпреки решението на ВАС и провеждането на ново класиране за отсечката до Панагюрище и Пирдоп, предишният договор за Беглеж- Дерманци – Батулци – Калугерово, остава в сила, независимо, че също се основава на доказано несъществуващия опит с македонския газопровод.

„Булгатрансгаз“ отново избира „Кенпайп“ за интерконектора със Сърбия, която този път доказва опит чрез работата си по неправомерно спечеления търг за отсечката Беглеж – Дерманци – Батулци – Калугерово.

Притеснително е, че „Булгатрансгаз“ е изготвила документи на обединението за извършени дейности по забавения проект, които да представи пред самия „Булгартрансгаз“, за да докаже, че покрива изискванията. Съмнение буди фактът, че срокът за изпълнение по договор е 459 дни, а до Акт 15 е стигнато чрез работа от 22 май до 16 ноември 2020 година. Звучи невъзможно, но въпреки това „Булгартрансгаз“ издава документ за наличие на опит, който да послужи пред него самия.

До 17 юни е срокът за обжалване на избора на „Кенпайп“ за строителство на газовата връзка със Сърбия. Вероятно КЗК отново ще отхвърли жалбите срещу „Булгартрансгаз“, в което няма да има нищо неочаквано.

Съпругата на изпълнителния директор на „Булгатрансгаз“ Владимир Малинов е член на КЗК. Нееднократно КЗК защитава интересите на „Булгатрансгаз“ заради високата позиция и близки връзки на г-жа Георгица Стоянова. Доказателство за незаконосъобразното отхвърляне на жалби от страна на „Булгатрансгаз“ са решенията на ВАС.

Кирил Аврамов

«