« Върни се назад Публикувано на 22.10.2017 / 11:20

КОЙ ЩЕ ОВЛАДЕЕ ХАОСА В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ВАРНА. ЧОВЕКЪТ НА ЧАВДАРОВ /ЦАЦАРОВ/ ЛИ, КОЙТО БЕЗПРЕЦЕДЕНТНО ПРЕДЛАГА НА СЪДА ДА ЗАЛИЧИ КЛЮЧОВ СВИДЕТЕЛ ПО ДЕЛО ЗА КОРУПЦИЯ!?

ВАРНЕНСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРАСлед скандала, свързан с председателката на Варненска районна прокуратура Цветанка Гетова, която бе освободена от ВСС след заведени две дисциплинарни производства срещу нея – за пиянство и за натиск срещу вносител на жалба за заплахи с убийство, във Варненска районна прокуратура цари пълен хаос.

В последните пет месеца ВРП смени трима ръководители, всеки от които реши, че трябва да се доказва и утвърждава като шеф.

Според брилянтни източници на АФЕРА, ВРП се тресе от напражение, благодарение на купища спуснати заповеди, след като се отменят предишни, заменени с не по-малко безумни такива. Атмосферата на работа във ВРП е влошена, а колективът се е разцепил на много малки групички, царят интриги и подстрекателства.

На целия тоя фон предстои конкурс за титулярен шеф на Варненска районна прокуратура, за който АФЕРА вече писа: „ПЕТИМА В БИТКА ЗА ШЕФ НА ВАРНЕНСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СЛЕД ИЗГОНВАНЕТО НА ЦВЕТАНКА ГЕТОВА“.

Кой от петимата, повели битка за шефския стол на ВРП, ще се справи с излязлата от контрол ситуация във Варненска районна прокуратура? Логичният отговор е, че това трябва да бъде прокурор, който издъно познава естеството на работа във ВРП, както и начина по който работи деловодството, както и всичко онова, което е скрито зад завесата на официалната фасада на ВРП, и което до този момент е властвало за сметка на призваността за онова, за което трябва да работи една ИСТИНСКА прокуратура.

И тъй като в нашата държава всичко се случва единствено с „правилната“ протекция от Горе и вместо професионалисти се търсят „правилните“ хора, отсега е ясно, че и този „конкурс“ като че вече е предрешен.

„Бегъл“, но не за изпускане шрих е, например, че за един от кандидатите за шеф на Варненска районна прокуратура – Стамен Стаматов, прокурор иначе в … Районна прокуратура – Добрич, която години наред услужливо „проспа“ т.нар. властови „суджуци“ на ГЕРБ, лобират именно … гербаджии!

Впрочем, Стамен Стаматов е бивше ченге, а онези, които имат време за губене, могат да прочетат тук „фундаменталната“ му „аналитична“ концепция, представена пред ВСС както кандидат-шеф за ВРП.

Под сурдинка и зад завесата на конкурса за шеф на ВРП, усилено се шушука, че за един от участниците – Невена Илиева, сегашен ръководител на Районна прокуратура – Девня, лобира председателят на Варненска окръжна прокуратура Владимир Чавдаров. А факта, че Владимир Чавдаров бе предпочетен за втори мандат като шеф на ВОП недвусмислено подсказва „обоснованото предположение“, че е крепен и толериран от … главния прокурор Сотир Цацаров.

Така, на практика, като фаворит в конкурса се очертава именно кандидатката Невена Илиева.

Логичен към нея би бил въпроса обаче – защо, при условие, че Районна прокуратура – Варна страда от хроничен недостиг на магистрати, през изминалите 10 години Невена Илиева си е стояла удобно в Девня, където прокуратурата се занимава на фона на Варна с „кокошкарски“ преписки и дела от типа кражба на зимнина от мазето и кражба на ток? И защо през изминалите 10 години не е предприела стъпка да работи във Варна, където и живее?

Има и още нещо странно – миналата година, на 27 юли 2016 година, Невена Илиева встъпва в длъжност като административен ръководител на Районна прокуратура – Девня, като е защитила концепция за 5-годишен мандат. Година по-късно, „внезапно“ й щуква да зареже започнатото в Девня, за да управлява Районна прокуратура във Варна.

В тази връзка следва още по-логичния въпрос: предложили ли са и да заеме поста и за всички в прокуратурата ясно ли е кой е този, който и е предложил?

Впрочем, въпреки че касае съдийската колегия, за да се направи сравнение, има аналогичен случай, /нищо, че Невена Илиева е първи мандат председател на районна прокуратура – Девня/, свързан отменяне на допускане на Сунай Юсеин Осман – административен  ръководител – председател на Районен съд – Ардино до участие в процедура за избор за заемане на длъжността „административeн ръководител – председател“ на Районен съд – Златоград. Един от знаковите коментари по този казус е на съдия Олга Керелска от ВСС: „Колегата Осман изкарал един цял мандат, кандидатирал се за втори и изкарал 2,5 г. – като писал концепция как ще развие съда в Ардино и т.н. И сега изведнъж на средата на втория мандат решава, че иска да отиде, да стане председател на друг съд – на Златоград“. 

/ ПРОТОКОЛ №44 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ ПРИ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, ПРОВЕДЕНО НА 09.10.2017 г.:

3.1.ОТМЕНЯ решението на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС по пр. №37/11.09.2017 г., т. Р-1 в частта за допускане на Сунай Юсеин Осман – административен  ръководител – председател на Районен съд – Ардино до участие в процедура за избор за заемане на длъжността „административeн ръководител – председател“ на Районен съд – Златоград.

3.2.НЕ ДОПУСКА, на основание чл. 129, ал. 6 от КРБ, Сунай Юсеин Осман – административен  ръководител – председател на Районен съд – Ардино до участие в процедура за избор за заемане на длъжността „административeн ръководител – председател“ на Районен съд – Златоград, обявена с решение на Съдийската колегия на ВСС по пр. №26/20.06.2017 г. (обн. в ДВ, бр. 52/30.06.2017 г.)

Мотиви: След като се запозна подробно с данните, съдържащи се в изготвения проект на становище по чл. 169, ал. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 55, ал. 1 от Наредба №1/09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, за притежаваните професионални качества на Сунай Юсеин Осман – административен ръководител – председател на Районен съд – Ардино, Комисията констатира че кандидатът в процедурата не отговаря на изискванията на чл. 129, ал. 6 от Конституцията на РБългария, съгласно която административните ръководители се назначават на длъжност за срок от пет години с право на повторно избиране.  Нормата не се отнася само за един орган на съдебната власт, а за целия професионален стаж. Целта на разпоредбата е да не се  откъсват административните ръководители от пряката работа като магистрати и да не се създава съдебна номенклатура. Съдия Сунай Осман е назначен за втори пореден мандат административен ръководител – председател на Районен съд – Ардино с решение по пр. №3/22.01.2015 г. на ВСС. Откъдето следва, че назначаването му за административен ръководител – председател на Районен съд – Златоград би се явил трети пореден мандат за него, което с оглед конституционната норма е недопустимо.

Самата Невена Илиева е написала в концепцията си във връзка с явяването на конкурса за шеф на ВРП: „Осъзнавам напълно факта, че кандидатствам за длъжността административен ръководител на орган на съдебната власт, различен от този, в който съм работила дълги години, но считам, че това ми дава един по-различен поглед и възможност да предложа различни идеи за подобряване работата в тази прокуратура“.

Да, де, ама никъде в концепцията няма КОНКРЕТИКА какви са тези „различни идеи за подобряване работата в тази прокуратура“. 

И ако всичко това звучи странно, то действията на Девненската прокуратура по отношение на делото срещу бившия кмет на Девня Атанас Кузев, влязло в съда, са направо СКАНДАЛНИ.

Наказателното дело срещу бившия кмет на Девня Атанас Кузев се води в Девненския районен съд, а той е подсъдим за длъжностно присвояване в особено големи размери. Престъплението, за което е подсъдим Атанас Кузев е извършено в периода от 28 август 2009 до 31 май 2015 г., като в обвинителния акт пише, че е установено е, че като длъжностно лице Атанас Кузев е присвоил 18 244 литра дизелово гориво на стойност 43 469, 96 лева, 14 621, 26 литра бензин на стойност 34 672, 04 лева, както и други вещи, които не били свързани с експлоатацията на служебния джип „Волво“. Общата стойност от престъпната дейност възлиза на 78 378, 34 лева, което представлява големи размери. По договор с „Лукойл България“ ЕООД била предоставена карта за зареждане с гориво на община Девня, с която бившият кмет зареждал управлявания лично от него служебен дизелов автомобил „Волво“. Зарежданото дизелово гориво значително надвишавало възможния разход според техническите параметри на автомобила. Със същата карта са зареждани и значителни количества бензин. Плащани са и скъпи алкохолни напитки и цигари в различни бензиностанции в страната. Не са съставяни пътни листи или документи, които да доказват необходимостта от извършване на тези разходи.

Следващото съдебно заседание по делото е насрочено за 13 ноември т.г. Онова, което никъде обаче не се тиражира от медиите и бе разкрито от сайта АФЕРА е, че БЕЗПРЕЦЕДЕНТНО именно Невена Илиева предлага на съда ДА БЪДЕ ЗАЛИЧЕН КЛЮЧОВ СВИДЕТЕЛ ПО ДЕЛОТО, А ИМЕННО: ДИМИТЪР КОРНАЗОВ, БИВШ КМЕТ НА ДЕВНЯ, КАКТО И БИВШ НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ СДС, КОЙТО ВСЪЩНОСТ Е ПОДАЛ СИГНАЛА СРЕЩУ КУЗЕВ В СЪЩАТА ПРОКУРАТУРА, КОЯТО РЪКОВОДИ НЕВЕНА ИЛИЕВА!

Шокиращо е, че по никакъв начин прокурор Невена Илиева не мотивира искането си пред съдебния състав за заличаване на „прокурорския“ свидетел.  

Съдът не уважава искането и, и разпорежда Корназов да бъде доведен принудително на следващото заседание, като го глобява с 200 лева. Това се случва на 28 септември т.г.

Какво е мотивирало шефът на прокуратурата в Девня, кандидат за шеф на Варненска районна прокуратура, да поиска от съда да бъде заличен ключов свидетел, който на практика подава сигнала срещу Кузев в прокуратурата, не е в компетенциите на АФЕРА да провиди. Но факта си е абсурден!

И като стана дума за корупция и длъжностно присвояване, бездействията на прокуратурите във Варна /райнона и окръжна/ са очевадни.

Впрочем, само един от кандидатите за шеф на ВРП в концепцията си е акцентирал с критични забележки по тази „тема“.

Но знайно е, че на „правораздавателната“ Територия, наречена България, особено – Варна, всеки, който истински, а не фасадно, иска да бори корупцията и длъжностното присвояване по високите етажи на Властта, традиционно не печели конкурс.

Предстои да видим и този път ли ще е така.

Afera.bg

«