« Върни се назад Публикувано на 18.12.2014 / 21:11

Кой в ГЕРБ Община- Поморие ще търка наровете?

ПомориеОт публикацията на „Афера“, препечатана в „Зад кулисите“ и „Институт за правни анализи и изследвания“: На вниманието на главния прокурор! Има ли корупционни схеми в Община Поморие при „провеждането“ на обществени поръчки за близо 5 милиона лева, се разбра, че:

След подаден сигнал до Главния прокурор Сотир Цацаров за осъществени нарушения в Община Поморие, от Окръжна прокуратура – Бургас бе образувана преписка и разпоредено да се извърши финансова проверка на Община Поморие от Агенцията за държавна финансова инспекция за периода 01.01.2011 – 2013 г. Проверяващият орган е констатирал нарушения и е съставил 16 акта за установени административни нарушения срещу три длъжностни отговорни лица – кметът на община Поморие Иван Алексиев /ГЕРБ/ и двамата му заместник-кметове.
При проверката за законосъобразност при възлагане на обществени поръчки в периода 2011-2013 г., от държавна финансова инспекция са установени нарушения при неспазване на разпоредбите на ЗОП, като в повечето случаи възложителят не е провеждал процедури за възлагане на поръчки чрез публична покана по условията в закона. Има случаи, в които Община Поморие не е провеждала обществена поръчка /публичен търг/ за избор на фирма-изпълнител, при наличието на законово основание за това, а също така „…е сключил неизгодна сделка, от която е настъпила значителна вреда за Община Поморие.“

Окръжна прокуратура-Бургас (прокурор Дарин Христов) отказа образуването на досъдебно производство и прекрати преписката. Отказът на ОП-Бургас за образуване на досъдебно производство бе обжалван пред Апелативна прокуратура-Бургас. Според Апелативна прокуратура-Бургас извършената проверка от ОД МВР-Бургас, макар и продължила седем месеца, е повърхностна, а постановлението на Окръжна прокуратура-Бургас е необосновано, правните изводи за липса на престъпление не са мотивирани с фактологически анализ.

На база на тези и още много други заключения, съвсем логично, следвайки принципите на законност и добросъвестност при изпълнение на служебните си задължения, апелативният прокурор от АП-Бургас отменя постановлението от 03.11.2014 г. на Окръжна прокуратура-Бургас за отказ да се образува досъдебно производство по преписка 5310/2013.

Тук е мястото да попитаме, в предвид „доброто“ и „прозрачно“ управление на Община-ГЕРБ Поморие, няма ли някой да понесе солидарно отговорност за извършените нарушения? Все пак става въпрос за наложени 16 акта за нарушения и прокурорска проверка, с тенденция за образуване на досъдебно производство. То е ясно, че Иван Алексиев няма да се самонакаже или да подаде оставка като кмет, но защо продължава да е на работа в институцията зам.-кметът по строителство, инфраструктура и транспорт Кунчо Гайдов? След констатираните нарушения в неговия ресор и още повече след като от финансовата проверка на държавния орган става ясно, че по издадена фактура са закупени бетонови изделия от Община Поморие на стойност 180 805,10 лв. без да е сключен договор по реда на ЗОП!
Не разбрахме и какво е асфалтирано, ремонтирано и поправяно по улиците на Поморие за 2,3 милиона лева? (виж ТУК)

Ние ще продължаваме да питаме, но вместо отговори – ясни, обосновани и категорични, вместо кметът да предприеме действия срещу длъжностните лица, извършили нарушения, те взаимно не спират да се правят „бомбок“. Дори преустановиха понеделнишките кметски оперативки! Защо? Срамуват ли се? Или им омръзна да замазват погледи, хвърляйки пясък в очите на данъкоплатците, които им осигуряват заплатите?

Напоително прокламираните от общинското ръководство принципи на публичност, прозрачност и добросъвестност при изпълнението на служебните задължения с цел осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните и извън бюджетните средства и информираност на гражданите, се оказаха пълен кьорфишек.

И тъй като годината изтича, а знаем, че крайният срок за завършването на така нареченият проект „Воден цикъл“, за близо 100 милиона лева, е последният ден на декември, герб-кметът на община Поморие не смята ли, че наложително да осветли:
1.Удължен ли е срокът за завършването на проекта с европейско финансиране или да очакване многомилионна финансова санкция от ЕК за община Поморие, тоест за данъкоплатците?
2.Дали подмяната на ВиК-мрежата в града ще приключи преди началото на летния туристически сезон и дали градът ще бъде приведен в приличен вид и улиците няма да приличат на минно поле?
3.И, не на последно място по важност, Кунчо Гайдов,с чисто новата си кола, няма ли да бъде остранен от общинската хранилка или е прекалено ценен и опасно информиран, за да бъдат предприети действия от страна на кмета?
4. С последния 3-милионен заем, колко милиона са общо задълженията на Община Поморие?

Следващия път ще попитаме и за изтеглените банкови кредити от физически лица преди закачането им на общинска хранилка и магическото погасяване на задълженията със заплати. Интересно би било и за прокуратурата.

Zadkulisite.com

 

«