Публикувано на 05.06.2008 / 20:05

Качваш се на кораб, ако се застраховаш при съпруга на окръжен прокурор

 

 

Шефът на отдел “Организация на труда и работната заплата” в БМФ при проверка разкрива скандални разхищения с повишаване на щата в държавния морски превозвач. На 25 окомври 2006 година В. Кънев изготвя справка за регламентирания брой плавсъстав и наличния такъв в БМФ, и констатира, че превишаването на щата е с над 250 човека. В служебните действия на Кънев влиза и задължението да упражнява контрол по изпълнението на длъжностните разписания от Направление “Човешки ресурси” в БМФ, чийто шеф е Георги Генчев.

Георги Генчев е съпруг на прокурорката от Окръжна прокуратура – Варна Антоанета Генчева, която преди седмица бе повишена и стана заместник-окръжен прокурор на морската столица. Това не би имало кой знае какво значение, ако историята нататък не опира и до прокуратурата.

След като открива шокиращите нарушения с превишаването на щата с над 250 човека, шефът на отдел “ОТРЗ” сигнализира директора на БМФ Христо Донев. Реакцията, която следва е, че срещу В. Кънев се отправят закани от страна на сгазилия лука Георги Генчев и по негова инициатива се закрива контролния отдел “ОТРЗ”, трансформира в сектор, който става пряко подчинен на Генчев. В.Кънев, който разкрива мащабната далавера е подложен на тормоз, запечатват му стаята, иззет му е компютъра и на финала, естествено е уволнен от БМФ.

Какво открива шефът на “ОТРЗ”?

Констатациите му при проверката сочат, че загубите и щетите нанесени на държавния ни морски превозвач са предизвикани от лошата кадрова политика на ръководителя на направление “Човешки ресурси” Георги Генчев. Генчев назначава безпрепятствено и безконтролно на работа работници над допустимия брой.

Ето какво сочат конкретните данни:

За 2005 година към засечена дата 27 април 2005 година са установени 205 човека свръх щата.

За 2006 година – първа справка към 17 април 2006 сочи свръх щат 159 човека, а втора справка – към 25 окомври показва свръх щат 271 човека. Или средно за 2006 година – над щата са назначени 215 човека.

На нормален език това означава, че всички тези хора не плават, не се качват на кораби, не работят, стоят на суша и получават незнайно защо заплати, социални осигуровки, допълнителни възнаграждения и празнични бонуси.

Простата сметка сочи, че за 2005 година средната работна заплата на плавсъстава в БМФ е 525 лева. Свръхекипажа е 205 човека. Умножена тази бройка по заплатата дава за една година загуба за държавната фирма 1 291 500 лева. Към тях се прибавят сумата от 477 855 лева за социални осигуровки и общата загуба на БМФ само от това перо за 2005 година е 1 769 355 лева.

През 2006 година загубите се увеличават, тъй като средната работна заплата е вече 642 лева, а свръхекипажа е 215 човека. Само от заплати фирмата губи 1 656 360 лева, с прибавените осигуровки от 612853 лева, сумата стига 2 269 213 лева.

Общата сума загуби за двете години – 2005-та и 2006-та възлиза на 4 038 568 лева.

Разчетът само за първото шестмесечие на 2007 година сочи, че средната заплата вече 770 лева, свръх назначения екипаж е от 190 човека и само от заплати загубата е 877800 лева, социалните осигуровки възлизат на 324 786 лева, а общата фира е 1 202 586 лева.

Тоталните изчисления показват, че общата загуба на БМФ за 2005, 2006 и първото шестмесечие на на 2007 година възлиза на 6 609 905 лева!

На 19 март 2007 година шефът на отдел “ОТРЗ” В. Кънев пише до Главният прокурор на България като описва цялата схема за източването и моли за спешна проверка по случая.

Кънев разкрива и друга далавера, свързана с двусменните екипажи, от която става ясно, че при двусменните екипажи трудовите възнаграждения вместо за 8 часов работен ден се изплащат за средно годишно отработен 6,857 часов работен ден. Като ежедневно не се отработва 1,143 часа, който обаче се заплаща.

Контролиращият пише до главният прокурор, че е допуснат свръх плавсъстав над норматива, който предполага избирателност при качването на кораб и създаване на корупционна среда. Главният прокурор е информиран и, че вместо реакция от страна на генералния директор на Параходството Христо Донев по скандалните данни, същият предоставя решаването на проблема в ръцете на този, който го е създал – началникът на Направление “Човешки ресурси” Георги Генчев.

В жалбата си до главния прокурор, разкрилият незаконосъобразната схема информира и, че “не е тайна, че Георги Генчев, ползвайки служебното си положение и чрез личната си фирма, осъществява застарахователна дейност и това предполага селективност при качване на кораб и е част от обяснението за назначаване на свръх бройки плавсъстав”.

Всъщност, съпругът на заместник-окръжния прокурор на Варна Антоанета Генчева, Георги Генчев се занимава със застрахователна дейност към застрахователното дружество “Евролайф”. Схемата за печелене на пари в този тип дружества е пирамидална и за всеки застрахован от теб човек и група от лица се качваш в йерархията с определен вид точки, които повишават и финансовата ти облага.

В БМФ е обществена тайна, че който иска да се качи на кораб трябва да се застрахова в “Евролайф”, или при шефът на “Човешки ресурси” Георги Генчев, от който пък зависи като шеф в държавния морски превозвач кадровата политика на фирмата.

Крещящ пример в този скандален конфликт на интереси е ситуацията с капитан на кораб, който е държан една година на брега, само защото не се е застраховал при Генчев. Капитанът на финала отива да плава под чужд флаг и предизвиква гнева на началника.

След сигнала изпратен до него, Главният прокурор назначава проверка по случая. От Апелативна прокуратура – Варна обаче пращат искане до Върховна касационна прокуратура, подписано от шефа на Апелативна прокуратура – Варна Лъчезар Добрилов, в което пише дословно: “Приложено ви изпращаме преписка вх.№ 387/2007 с молба да бъде определен друг прокурор в друг апелативен район, който да се произнесе по същество. Нито е законосъобразно, най-малкото етично да се произнасяме по отговорността на Г. Генчев – съпруг на А. Генчева – прокурор в Окръжна прокуратура – Варна”.

За разлика от застрахователните частни интереси на Георги Генчев, съчетани с държавната му работа като кадровик на БМФ, конфликтът на интереси в прокуратурата наистина е избегнат. И проверката, съвсем основателно, е отказана да бъде извършена от варненските прокурори, които са колеги на съпругата на Генчев.

Преписката е изпратена в Окръжна прокуратура – Шумен.

На 20 ноември 2007 година шефът на отдел “ОТРЗ” В.Кънев, който сигнализира за далаверата, е извикан от инспектор Росен Граматиков от Транспортна полиция – Варна за да потвърди позицията си по жалбата. “Имам опасения, че проверката може да бъде манипулирана”, пише отново до главния прокурор Кънев. Основанията му са логични, тъй като докато трае проверката по случая, Георги Генчев не е отстранен от работа, пък дори и в отпуск, за да не и влияе. “Посочените от мен данни са извличани от компютърната система, до която съм имал достъп като контролиращ орган. Сега същия контролиращ орган е изцяло подчинен на разследваното лице!”, пише Кънев.

На практика излиза, че разследваният Георги Генчев ще трябва сам да изготвя справки, които ще представляват обвинение срещу самия него.

На 18 февруари 2008 година В.Кънев отново е извикан при инспектора от Транспортна полиция за да се запознае с част от материалите, предоставени от БМФ. Представените документи от БМФ по повод образуваната прокурорска преписка обаче са подписани от … разследваното лице Генчев.

В представената справка, началникът на “Човешки ресурси” в държавния ни морски превозвач пише, че свръх назначените са 90 човека. При посочени от контролиращия В. Кънев в жалбата до прокуратурата – 271.

“За да не е толкова очебийно нарушението в справката са посочени около 90 човека свръх назначение. Представете си цяластната ситуация, щом е било възможно и тези бройки да бъдат покрити, макар че дори и толкова, те са също са грубо нарушение!”, възмущава се жалващият се. Освен това в справките, представени от Генчев е включен и плавателния състав от крайбрежно плаване, което е подвеждаща фалшификация. На всичкото отгоре в представените справки липсват данни за съставителите им както е в оригиналните образци. И са подписани единствено от… посочено лице като нарушител Генчев, а не от директора на БМФ.

Никой нито Транспортна полиция, нито от Прокуратурата си прави труда да назначи независима комисия, която да установи посочените данни в жалбата на В.Кънев. Нещата се свеждат единствено до това – вярно ли е, че си нарушител? Не, не е вярно. Ами, тогава по-живо, по-здраво.

“Господин прокурор, докато умните се наумуват, лудите ще се налудуват!”, алармира за пореден път ексконтролиращият орган в БМФ.

Умните обаче очевидно наистина се наумуват и прокурорската проверка приключва с резултат, че виновен няма. Странно е, че прокурорът подписал това становище не е от Окръжна прокуратура – Шумен, на която е възложена проверката, а от … Нови пазар.

На 14 юни 2007 година В.Кънев пише и до министъра на икономиката Петър Димитров като го сигнализира, че ситуацията в БМФ е непроменена и милионите загуба от свръх екипаж продължават да растат.

Междувременно със свое решение 351 от 1 февруари 2006 година Варненският районен съд отменя уволнението на позволилия си да извади на бял свят описаните далавери, като незаконосъобразно.

Информация на afera.bg сочи, че със сигнали за извършваната застрахователна дейност от страна на Георги Генчев, в полза на “Евролайф” и притискането на хора от екипажите да се застраховат именно при него за да бъдат качени на кораби, се е занимавал и сектор “Борба с организираната престъпност” към ОДП – Варна.

Антимафиотите работиха дълго и по проверка на източването на държавния ни морски превозвач чрез тайм-чартърните договори, по които има прокурорски проверки в Окръжна прокуратура – Варна.

За afera.bg шефът на варненските бопаджии заяви, че те са си свършили работата и се изпълнили указанията, които са им поискани от прокуратурата.

Три години обаче прокурорските проверки тънат в мълчание.

Иначе схемата със свръх назначения в плавсъстава на БМФ продължава необезпокоявано. Така расте и броят на застрахованите чрез Георги Генчев в “Евролайф”. Загубите Параходството вече приближават 7 милиона лева.

Съпругът на заместник-окръжния прокурор на Варна Антоанета Генчева и до днес оглавява Направление “Човешки ресурси” в БМФ.

Веселина Томова

Коментари 47 за
“Качваш се на кораб, ако се застраховаш при съпруга на окръжен прокурор”

 1. КИАРАena,…..ЗА едно се моля :ПРОВЕРКА!!!!Тогава ще лъсне на „интелекта с 3 Висши“ целия му мазен образ и поведение.Тогава ще разбереш ,че горе написаното е не само ИСТИНАТА, а е една малка част от НЕВЕРОЯТНИТЕ МИЗЕРИИ на господина и неговата клика…….чакам и тях да разчистят….а те не са малко!!!!Болно ми е само ,че пак ще си намери поприще ,където да трови нормалните хора и да им съсипва живот и кариера!

 2. не всичко което се пише е вярно! трябва проверка! НАЙ-ЛЕСНО СЕ КОПАЕ ГРОБ НА НЯКОЙ ЗАД ГЪРБА МУ!

 3. Грешен ход Миро/Мира.И двата пъти си се обаждал от служебен компютър,в петък по мишково време.А това е харакири.Името ти вече е на бюрото на новите.Такава е разпоредбата и от АСУ е изпълнена.Като си вярно куче въобще не си се замислил за фактите и си побързал да духаш на „интелигентния“ бандит.Абе Миро,ако тези хора бяха интелигентни щяха да влязат в морското в практическите профили.На изпитите изкараха слаби оценки.Понеже са на влиятелни татковци синчета ги оставиха да учат за полит офицери.За това и НАТО ме им призна образованието.Знаеш ли Генчев мрази капитаните,и сега Ни ограбва,защо ли?

 4. Миро,рожбичка сладка!Вече не ми е нужно да познавам нито единия ,нито другия.Като виждам ,рожбе,колко си грамотен, си мисля,че много лош защитник си е избрал „интелигентният и умен мъж“-г-н Генчев!!! Все пак – по приятелите им ще ги познаете,нали!Но – ще те изненадам- познавам добре и двамата!Много ,обаче,усилия ще ти трябват ,за да ме убедиш във верността на „писанията ‘ си,точно поради тази причина. Опасявам се,че в случая ти си си избрал ролята на лаещото пале.Уверявам те,напразно е – ще дойде Видовден!!А Параходството има кой да го оправи -сигурно няма на твоите „крехки“ плещи да легне!!!

 5. MIRO,vse si mislia che si s pola………….no tova niama znachenie…..vajnotot e che vseki koito e chuval za gospodina Genchev,edva li biha go opredelili kato…..“интелигентен и умен мъж“…………….no skoro na hitrezite im svarshva vremeto…….rano ili kasno pravdata shte vaztarjestvuva…..

 6. Како Пено Явно ти не познаваш нито единия, нито другия господин. Ако можеше поне по пет минутки да разговаряш и с двамата щеше да разбереш за какво става въпрос. Не може един простоват човечец като Кънев да сравняваш с един интелигентен и умен мъж. Не може това пале да лае само защото кокъла му се изплъзна от устата. Горкият той параноик, самозалъгва се ,че е велик и той ще оправи Параходството

 7. Мирчо,пиле!В какво точно ти е проблемът?Че някой е показал мръсните гащи на един самозабравил се кандидат за слава , власт и пари като добре известния г-н Генчев?Не,бе душо?Недей!Не се втурвай да плюеш срещу истината!Да си доносник означава тихо,кротко и тайно да ковеш някого- не да излизаш с неопровержими документи дори в пресата.Мире,качил си се на грешния влак!А тя,истината е като слънцето – може да искаш да я затъмниш,но все намира пролука да излезе наяве.И ти ще го дочакаш този момент!

 8. Защо всички се захващате с Генчев и само си чешете езиците.Тук саваше въпрос за нещастния Кънев. Затова,че БМФ-то най-сетне успя да се отърве от един кухоглавец, твърдоглавец и стъклоразбивач. Ако простотията му беше в по-малък грамаж, може да се каже , че от него става добър кофражист. Но за ТеРеЗист категорично не става. Той може да бъде само един недодялан доносчик

 9. Сега откривам тази статия и съм доста озадачен- всяко чудо за три дни!Връщам се от дълъг рейс и четейки се чудя,че вече никой не пише и не се вълнува от този толкова „тъжен“ проблем.Какво от това ,че някой е посочил крадеца – малко шум в канала и всичко си е постарому- пак чакане и мили очи в „Човешки ресурси“.Знаете ли как се правят „мили очи“? С торба,торбичка ,плик или с най-обикновен лист хартия*(индигиран).Лошото е ,че гърмът е вече на прага ,но е мноооооого безшумен.

 10. От другите статии за Генчева разбрахме,че е интелигентна и добре се облича и бързо се издига=това го може.Разбира ме от къде идват паричките. Генчев, яко прибарва екипажите-нали за това се е нарекъл „Човешки ресурс“ Къде е обаче директора в тази му игра? Кога ли ще му подложи ламаринка умния Генчев?

 11. Как ще има екипажи за смяна ,като всички застраховани са в безплатен отпуск или в майчински :)))) и са по чуждите фирми ,за да заработват вноските по застраховките и да си плащат ,за да им се пази едно „сигура“ местенце… е па и ази съм така…оти не ми се стои на разположение:))))))))))))))))))))))))

 12. ЕЙ,Морско,къде си чул ЧЕСТ и ГЕНЧЕВ? Той е от гробокопачите на успешната 120 годишна фирма БМФ. Какво му пука? С помполитския си мозък е решил,че залогът е голям- ЧАСТНА МЕНИНГОВА ФИРМА с дебели застраховки.
  Нали си актуализира картотеката ?
  НЕПТУНЕ, пази моряците от застраховките на Генчев и менажирането му .

 13. Tomova stiga si plyula.
  Kade beshe kato nyamashe hora za smyana i se chudeha kak da nameryat hora.
  Tomova mirishesh na marsha

 14. Tezi deto ne sa 4uvali za Brokera Gen4ev i sa na smenen ekipaj ot 7-8 godini neka snaiat, 4e i Gen4ev ne be6e 4uval za BMF predi 8-9 godini. Togava, se oslu6va6e okolo karton4etata na voennite v BMF poiavil se ot nistoto i ot nikade. Sega oba4e ste 4uiat kato im izkara zapovedta si za slujba pove4e ot 5 godini na smenen ekipaj i neobhodimost da badat svaleni za da se ka4i poredniat dobrovilec kandidat za zastrahovka v Eurolife. I tova ne e trudno da se proveri ot kompetentnite organi stiga da im se razporedi i da gi sezira zastoto prokuraturata edva li ste se samosezira.Haide – ostavka s 4est.

 15. Стоянке,много добре явно познаваш Кънев. Но разбираме,че още по-добре познаваш г-н Генчев.Плаща ли ти, хранили те или си му „застрахователка“? Но нека интелигентно тогава да ти обясни как плаща ,за да изкарва Кънев ограничен мозък. Все пак Кънев е икономист, а не политофицер. Кога ченгетата и политофицерите почнаха да разбират от цифри? Забравям умността му.. ..Той брои..:) 🙂 в него сме сигурни -!!!!!!- Генчев добре плаща преписките му да прескачат от град на град , а той в това време умно да прави далаверките си .Добре използва девиза-„БМФ се ръководи от БРП“-(близки,роднини и платили!)

 16. Прав си VKR! Интересно ми е,защо след като БМФ се преватизира, г-н Генчев актуализира личните данни на служителите до трето коляно???????
  За господарите от ВКР ли му трябват???? За нова фирма ли? Или пак за изнудване?
  ТОЙ И СЕГА ТИХО ПРЕБИВАВА ПОД КРИЛОТО НА „ДРУГАРКАТА СИ“ прокурорка и плаши честните и неудобните като Кънев!!
  Кънев отдавна е по мъжки излязъл на светло!!!! Сега е ред да излезе всичко за „застрахователя“Генчев!

 17. Абе,хора ,я ми обяснете!Това със застраховането не е ли доброволна работа?Що ми се струва,че едно време зад него се криеха се мутряшки кланове.Кво е станало ,че сега и началниците почнаха да се правят на застрахователи.Преди имам спомен,че все по някоя женица ме е притеснявала да ми застрахова я къщата ,я лозето,я колата.Значи ,вий моряците,вече си имате комплексна услуга – хем ви дават работа ,хем доброзорно ви защитават интересите.

 18. Приятелю,Мишо!Я бързо си кажи каква ти е връзчицата с Генчев?Не бил чувал.Ама на теб кой ти говори само за сменни екипажи?Не ме разсмивай като ми казваш ,че нямало хора.Затова ли аз стоях на брега “ на разположение“9 месеца?И като се качих под чужд флаг, веднага ме намериха да ми кажат ,че вече съм много нужен.Абе тя,главата, отдавна много мирише ,ама ние сме за убиване,още ги ручаме жабетата.Ами защото ако се оплачеш все те е страх,че никой няма да обърне внимание ,нещо повече,може да се окажеш и на улицата.В България това става безнаказано за престъпниците.

 19. аз съм на сменен екипаж от 7 год и за първи път
  чувам,че господин генчев застраховал за да те каче на кораб.това абсолютно не отговаря на истината
  в бмф има дефицит на кадри и качването на кораб
  не е проблем и за какви застраховки става въпрос
  тогава.г-н кънев има вероятно личен мотив са ги пише тези работи.генчев бил назначил военни,ами назначава като няма други кандидати и все пак военните идват пак от флота малко или многа се пак са подготвени не идват от кашимерията

 20. Приятелю Жан, ще ти го кажа в прав текст. Ами това си е жива корупция и изнудване и злоупотреба със служебно положение. За какво можене говориш. Не е трудно да се провери какъв процент от сменните екипажи не са застраховани при БРОКЕРА. Относно моженето-ами нека има конкурс и тогава. Е не може да се отрече, че БМФ се напълни с военни и полит офицери дето не ги вземат другаде – това го можем разбира се след застраховка. Тази схема триабва да се патентова май.

 21. Васил Кънев,защо се криеш под думите :“моряк“,“замислен“,“морски“,“VKR“,“питащ“,“горчилка“ и т.н.Всички знаем,че си ти и никой друг.Излез на светло-няма нищо страшно щом думите ти праведни са

 22. Abe to tova brokerstvoto nee lesna rabota.Dalo gospod brokeri u nashata darjava,i koito moje i nemoje se probva na scenata na teatara,,Brokeri“Nali znaete che v teatara ima samo edna glavna rolia.I naroda goe kazal che ot vsiako darvo svirka ne stava,i ot vseki carvul Broker.Zadae top Broker iavno go umee choveka tova.Glavica se iska i to kakva pylna sys sivo veshtestvo .Aide olam neshto protiv mojeshtite.abe koito go moje i umee nemojem dasi krivim dushite,ama pusta jlych,zloba ,zavist,davi kazvamli za nane i vute.ura i bravo na choveka.

 23. Едва ли има застраховател във Варна който да не знае и да не е чувал за топ брокера Генчев. Защо ли не се направи справка от колко засртаховани Генчев получава комисионни колко е сумата и колко негови подопечни работят или са съпруги/роднини на работещи от плавсъстава на БМФ. Очаквайте смайващи резултати. Може би затова имаме все още учудващо самочувствие и се развиваме в другото поприще на топ менажер в БМФ.

 24. Да вярвам ли на написаното от г-жа Томова? – Категорично трябва да се изслуша и мнението на засегнатата страна.От опит знаем че това което пишат „жълтите“ журналисти и хората с неосъществените мераци не е 100 % истината. Аз твърдя че големите цифри в лева с които е ощетено БМФ-то и Държавата не са верни Кънев не може да смята Скаран е с математиката А и не е вътре в нещата защото с ограничения си мозък не може да сметне колко струва едно кебапче с хлебче и една бира. Шутовското му поведение идва от това че колкото да се мъчи не може да надскокне един умен и интелигентен човек какъвто е Генчев

 25. За сладура,свободно!Помполита Генчев пак изкомандва някой нещастник.От известно време наблюдавам поведението и погледа му.Не ми е ясно на какво отгоре все още се мъчи да демонстрира самочувствие.Добре е,че има „сладури“,които се държат като удавници за Генчевите м…ри.Не ви ли е чсно , че вече не сме в поделението на офицера Генчев и Генчева.Не ви ли е ясно,че ако тук има чадъри в Европа вече знаят за тези подвизи на сем.Генчеви.Бягайте о време за да не ви викат за свидетели.Ако не ги познавате добре нека ви е ясно,че тези хора нямат приятели,имат интереси.Ало,изтрезнявайте но без пагоните.

 26. Миличък“сладур“,не се хаби!Вече май и за най-слепите станаха ясни далаверите Генчеви.Пък и ти сигурна си много наясно с тях.Само че ако внимателно си чел ,щеше да знаеш,че човечето Генчев е направил всичко възможно да отстрани уличаващите го хора-защо ли?Нали нищо не е истина?И тук изобщо не става въпрос за качествата на някого си ,а за големия сблъсък на мръсни интереси и за ощетяване на държавата(разбирай „сладурче“ всички нас.И за огромния чадър ,разпънат над главата на човек,злоупотребяващ със служебното си положение.И за всички подгласници,които като теб подпяват за да им подхвърлят нещо.

 27. Ей, Сладур, препоръчвам ти да си загасиш компютъра от БМФ, или партийните офиси на другаря Дъбов и сие, защото цялата Прокуратура е наясно с игричките на „чистия“ Генчев и съпругата му. Много скоро такива като Генчев завинаги ще зарбавят вратите на БМФ, а някога и ще платят гяволъка си.

 28. Zasto sliapo viarvate na edna kresliva jurnalstka i na edin ozloben tshovek Tozi nekadarnik Kanev se 4udi kak da se dokaje a vsastnost pokazva za seten pat kolko e ograni4en Ne moje da napravi edna prosta smetka Jalko 4e tolkova godini tarka burata na BMF-to Tozi partien boyadjiy(4erveno-sin-spored slu4aya) nazna4en za shef na TRZ ot drug podoben boyadjia srestu nesto i sled sto godini niama da stane TeReZist

 29. Време е съпругата на Генчев да подаде оставката,защото може да се окаже че тя е правила прокурорски чадър над разследванията които извършва МВР срещу злоупотребите на Ген.Директор Хр.Донев

 30. напълно съм съгласен с казаното от теб,с едно само уточнение-калпака идва от бившия ВКР на ВМФ,то по принцип „началник кадри“ на БМФ си е партийно- доносническа,ченгеджийска длъжност ама тоя е баш от каймака на батака,а тая най-вероятно зарови по дъната на чекмеджетата бая сигнали за да я „израстнат“ така бързо

 31. Защо не направите едно разследване колко моряци са станали зависими от игрите на Генчев- Не са само застраховки !!! А парите вземани на ръка да качва моряци на определен кораб и после да ги прави на кукли-марионетки!!?
  Къде се разсейва директора на БМФ? Тази статия трябва да се залепи на входа на БМФ!

 32. Мила ми Мира, на мен както е видно ми стиска. Ако и на теб ти иска да си покажеш лицето, името и проблема, за който алармираш – има поща на сайта, дай си координатите и ще се срещнем. За Питащ – моята работа да изнасям нещата, такива каквито са, не съм нито прокурор, нито следовател. Но, все си мисля, че времето на Генчев свършва. Наречете го пресантиман.

 33. Видях,че сте спазили обещанието си ,г-жо Томова.Неприятното е,че има какво да напишете и то е ужасно.Но сега вече питам!Направихте ли нещо което да накара хората, от които зависи, да премахнат това безобразие ??Иначе писанието Ви ще заприлича на обикновено заяждане с ВИСОЧАЙШИТЕ особи.Лично аз имам само едно определение за „подвизите“ на високопоставените:СВИНЩИНА!Може би донякъде ще се успокоя за бъдещето на децата ни,ако разбера,че вече не е толкова лесно някой „доброзорно “ да преджобва човек,само,защото ,иска да работи.

 34. Мира,разбирам колко много си набрала,но си избери друго пространство,защото аз,като майка на моряк ще помисля,че някой ти е платил да отклониш темата за разбулването на толкова важен въпрос като корупцията в БМФ.Толкова време ни цедят,когато трябва децата ни да тръгнат да пътуват,че едва сега разбирам какво точно ги движи тези безкруполни и алчни „господари“.На този господин,който е започнал разбулването на великата конспирация,може би сега никак няма да му е лесно,но все пак благодарение на него се вдигна завесата на отдавна прикриваната корупция в КАДРИ на БМФ.Вмирисана била главата.

 35. Откъде дойде този ? Некадърниците ги уволниха от армията.После НАТО реши,че не са достатъчно образовани .Пък и вече пом.полити на корабите няма.Затова човечето трябваше да си намери топло и печеливше местенце.Е,успя с помощтта на офицера татко и даже с цената на „счупен“ крак.А оттам нататък под розовото чадърче на прокурорката се скриха толкова далаверки,от които човечето извличаше пряка полза,че ви е бедна фантазията!!На всички възлови места назначи военни другари и забрави ,че в тази над 120 годишна фирма има истински моряци,за които всеки кораб е съдба и хляб а не корупция и разруха.!!!

 36. E kakvo shteia nishtimli tazi tema Vesi?E ako poiskash i za ,,Dom Gavrosh“moje moga i za novootkritia krizisten centar kym dom Gavrosh dati razkaja tova onova.Neti ima edna pesen ,,Lunata spi“znaeshli mila che v milatani rodina instituciite zanimavashtise s deca spyt i ne haiat za decata na Bulgaria.S deistviata i bezdeistviatasi decata ni ginat.IMA SAMO EDIN OTDEL,EDNI SLUJITELI KOITO MISLIAT I RABOTIAT ZA DECATA KOITO PO EDNA ILI DRUGA PRICINA SA KRIVNALI OT PRAVIA PYT.BRAVO NA TIAH,ZA DIREKTORKATA NIAMA SYBOTA ,NEDELIA ,DAN,NOSHT,PEAZNIK.Tili shteme potyrsish.Cakam,nali si smela.

 37. Zdrasti Vesi,mnogo hubavo pishesh,no ako pochnesh ,e razbirase ako ti stiska,dai da raznishtim niakoi drugi institucii.Naprimer kato Policia-po tochno DPS,kak se razpitvat maloletni i nepylno letni bez roditeli,ili predstaviteli na zakrila na deteto,az mogapo imeno datigi posocha.Kak roditeli se jalvat v policiata che decatai sa zabyrkani s droga -otam i odgovariat che tova e veche neshto normalno.a kolkoto do otdela zakrila na deteto -az gi naricham ubiici na deca.Poviarvaimi po dobyr material shte stane otkolkoto za gospoja Genceva i Gospodin Gencev.I dvamata sa cestni pocteni i dostoini

 38. Те са си били винаги тук и на власт…
  Някой да разручка от къде е дошъл в „кадри“ на БМФ този юнак-и веднага ще му стане ясно,че случайно сти в тая игра няма и те пак са тук и пак са същите…

 39. Ами тия 270 да не са седяли за черните си очи,хем са ги жодили на „разположение“ хем през това време са пражили рейсове при някои частници,и са се „отблагодарявали“съответно за това,че ги водят на държавна работа и им плащат осигуровки-и за инспектора има и за началника има и всички са доволни,а директора се прави на разсеян,като че ли не той им подписва заповедите за назначение,та за това е уволнил и Кънев-тоя си е книжен плъх,но си знае работата.Ама прокуратурата не чете „Афера.бг“,тя просто само участва…

 40. Имаше един „морски“ където ни съветваше ,че „Истинските морски не се клепат – още по-малко по съмнителни сайтове…“ Ех „морски“ не се клепат ,но който може яко краде от другите „морски“.Сега ако решат да си кажат всите болките,толкова болно ще стане , че г-н Генчев ще вземе да си бинтова някой крайник за да не влезе където му е мястото.Обаче не си искайте парите обратно , защото той ще ги вземе от БМФ,не от джоба си.Шефа никога не му отказва.И в командировка ще го изпрати вместо да изпрати истинските морски. Дерзайте истината моряци ,сега ви е времето.

 41. Горкият човек:) За това ли му били парите вземани от моряците на ръка, после от застраховки,/е..и застрахователната фирма му е плащала т.е. „помагала“/ да купи мястото на жена си ? Ами нали трябва да му защитава някои правосъден орган мизериите???? Ами жена му кой ще разследва , защо си спинка тихичко и не бутва въпросното БМФ? ЕХ…ПРОКУРОРЕ НА РЕПУБЛИКАТА! СЪБУДИ СЕ! И ВИЖ НАЙ-ПОСЛЕ КОРУПЦИЯТА!

 42. Плащат се и прокурорските, и съдийските места.Няма безплатни. Това го знаят абсолютно всички,плаща се за нотариуси и за държавни съдебни изпълнители. За прокурори и съдии се знае твърдата тарифа. После прокурори и съдии продължават да трупат като най-обикновени далавераджии, само дето самочувствието им не е обикновено. Тази мръсна паплач има за венец Висшия съдебен съвет- еманацията на дъртите крадци.

 43. Сега всеки ,който е бил грижливо застрахован от прокурорския застраховател може да каже и своята дума,ако му стиска ( все пак човекът трябва да работи и да си храни семейството).Пък знае ли се -така както си е разпасал пояса „ГОСПОДИНЪТ“,ще вземе да влезе в правия път и да стане дисциплиниран служител и да спре да краде така нагло.Пък и сега ,след като съпругата му заема висок пост,може да се е събудила лай……
  ….та му съвест.Не вервам ,мале,ки………….

 44. ot materiala stava iasno, 4e v prokuraturata vzemat zaplati za etichnost, ne za presledvane na prestapnici, mi da gi zachisliat kam carkvata tezi bogougodni horica, to i bez tova jehnite podchineni, koito sa jeni na prestapnicite praviat kariera

 45. да се пита купуват ли се магистратските служби в България и колко струва да станеш зам.-окръжен прокурор във Варна, за да се разбере, че г-жа Генцева има пари да плати и предизборната си кампания за президент на републиката

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *