« Върни се назад Публикувано на 08.09.2017 / 19:46

КАНДИДАТЪТ ЗА ШЕФ НА ВАС ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ: ПРАВИ СЕ ГРУБ ОПИТ ЗА ОПЕТНЯВАНЕ НА ИМЕТО МИ!

георги чолаковОТВОРЕНО ПИСМО ДО МЕДИИТЕ

От Георги Чолаков – съдия, кандидидат за председател на ВАС

Уважаеми представители на медиите,

Във връзка с появилите се в медийното пространство публикации бих искал да заявя, че се прави груб опит за опетняване на името ми. Внушението, че се занимавам с  „лихварство и тъмни” сделки извън закона е част от преднамерена кампания да се компрометира процедурата за избор на председател на Върховния административен съд, която ще се проведе на 11 септември, понеделник. Тогава предстои 25-те членове на Висшия съдебен съвет да изслушат кандидатите и да гласуват според собствената си съвест. Като представител на съдебната система в Република България за първи път се сблъсквам с медийни манипулации, целящи да дискредитират професионалното и човешкото ми име.

Като кандидатит за председател на ВАС считам за свое морално право и дълг да изясня фактите по изнесените в медиите сделки, сключени през 2011 година, когато бях нотариус в Балчик, тъй като считам, че с нито една от тях не съм нарушил законите на Република България. Бих искал да подчертая, че при сключването на тези или други сделки не съм договарял или взимал лихви.

Фактите

В началото на 2011 г. дадох в заем на свой приятел 50 000 лв. като договореното връщане на сумата от него беше 30 декември 2011 г. През месец декември 2011 г., поради неплащане на дължимата сума, той ми прехвърли вземания за същия размер на даденото от мен. Прехвърлените вземания бяха по 10 предварителни договора за придобиване на общо около 100 дка ниви в района на Община Балчик.

Като цедент съм приел всички подписани от първите страни в договорите условия и в тях няма никакви уговорени лихви, като по този начин съм встъпил и в учредените вече от първите страни ипотеки с цел обезпечение на дължимото ми. Всички 10 сделки са идентични. Според условията предварителните  договори стават окончателни през 2021 г. и това е причината тези земи да не са вписани в имотната ми декларация, подадена в Сметата палата, като съм декларирал само предварителните договори, по които съм встъпил като цедент и към момента въпросните имоти не са придобити от мен.

Всички притежавани от мен имоти и парични средства, както и заемите ми, са надлежно описани в имотната ми декларация, която е публично достъпна. Имотите са са придобивани с кредити, спестявания и чрез дарения, като годините и начина на придобиване са посочени в декларацията ми.

Вярвам, че няма да допуснете манипулиране на фактите и обстоятелствата.

 С уважение:

Георги Чолаков

«