« Върни се назад Публикувано на 03.04.2011 / 8:04

Камбаната

 

 

Тук иде реч и за Русенските патриотични семинари, провеждащи се вече на всеки шест месеца, чиито идеен вдъхновител и главен организатор е същият този професор. В сборника «Демографската катастрофа” миналата година бяха включени доклади и есета,

представени на Първия патриотичен семинар, провел се през месец юни 2010 г. В книгата «Етническите деформации” присъстват вече научни разработки и изследвания, представени на Втория патриотичен семинар (Русе, декември, 2010). Темата на този своеобразен втори том е всъщност изчезването на българската нация за сметка на непомерното разрастване на небългарски етноси в нашата страна.

По официални данни, изнесени от самия министър на образованието Игнатов, 48% от първолаците за учебната 2010/11 година нямат за майчин език българския такъв.

Тенденция е този процент с всяка изминала учебна година да нараства. Към това следва да добавим и една друга очертаваща се тенденция – деца от малцинствата в България въобще да не тръгват на училище, независимо от писаните разпоредби и закони…

Докладите, представени в сборника «Етническите деформации” засягат следните групи въпроси:

– статистически, демографски и социологически аспекти на етнодеформациите в българското общество (друг е въпросът това нашето въобще може ли вече да се нарече общество с оглед на протичащия разпад и неотслабващи противопоставяния вътре в него).

– акултурация на българите – сиреч тяхното изпростяване и “чалгизирането” им.

– социални, стопански и политически поражения върху българското население в резултат на етнодеформациите.

По всички гореповдигнати въпроси властимеющите продължават да мълчат и да си правят оглушки. Възможно е повечето от посланията в сборника «Етническите деформации” да се сторят на някои остри, непремерени, на други пък направо шокиращи, но дори и така да е – те изкарват наяве немалко истини за живота ни тук в България.

Камбаната, веднъж ударена, не бива да спира да бие, дори и бъдещето на българската нация да изглежда вече предопределено.

 

 Антон Рачев

 

 

 

 

«