« Върни се назад Публикувано на 14.02.2011 / 12:01

Как се усвояват европари, за да се тровят варненци

От години хората на селата Въглен и Яребична подават жалби, заради непоносимата миризма и замърсяването от него. Оттам се стича и мръсна вода към близкото дере, а по него отива в река Батова, която пък се влива в Черно море. А района на село Яребична е вододойна зона. Излиза, че заради усвояването на едни пари, от едни хора, се тровят умишлено други.

Сметището на Въглен, където се събира боклука на Варна трябваше да бъде затворено окончателно преди година. Удължаването живота на това сметище се възприема едва ли не като даденост, като нещо, което се разбира от самосебе си, като задължение на екоминистерството и на общината. При последната справка в РИОСВ ми отговориха, че след многократните удължавания на срока, последно със заповед на екоминистъра, експлоатацията на съществуващото сметище вече е безсрочен.

Тъй като физически е изчерпан капацитета на старото сметище и разширението не може да продължава, общината решава да изгради ново сметище. Въпреки нежеланието на жителите на Аксаковска община да се превърнат в боклукчийско кошче на Варна и Белослав, желанието на общинарите да усвояват европейски пари е неустоимо. Нарушават се законови и морални норми и от други институции в услуга начинанието.

Така например при издаване на становище от РИОКОЗ-Варна за утвърждаване на площадката за депо, не се взема под внимание, че има вече влезли в сила ПУП на частни инвеститори и не е спазено отстоянието на сметището от тези имотив нарушение на Наредба 7 за хигиенни изисквания за здравна защита на селищната среда.

Издадено е решение на Министерството на околната среда и водите , чрез РИОСВ Варна , ДА НЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА на инвестиционното предложение “Изграждане на регионално депо за неопасни отпадъци” и то за територия, попадаща в Натура 2000. И всичко това се прави при пчоти изграден завод за отпадъци с капацитетна възможност и споразумение да поеме боклука на Варна, Аксаково и Белослав.

Защо се изгражда ново сметище, когато има изграден завод? Да се усвояват европейски пари, ли? А дали няма да се наложи след време да връщаме същите тези пари, след установяване на нарушенията?

Стойко В. Стойков

«