« Върни се назад Публикувано на 18.04.2011 / 11:26

Как се крадат над 3 милиона евро с имотна измама

 

 

Прилагам една малка част жалби от хора, който са измамени по-подобна схема от две удобно прикривани от години лица: Иван Киманов и Недялко Неделчев и техните множество фирми за недвижими имоти. (някои сегашни: www.propertyinterior.bg.com, www.fmfproperties.com, както и минали: www.bulgarianrealestate.net, cheapbulgarianhouses). Жалбите се трупат незнайно защо настрана без да спират работата на измамниците.

Имат Досъдебно Производство от преди 2 години, Номер 733 в Бургас, както и над 50 индивидуални жалби от измамени български и най-вече чуждестранни лица, които с помоща на институциите не са видели бял свят. Сумите варират от няколко хиляди евро до стотиците. Измамите им наброяват стойност над 3 млн. Евро, но изглежда когато става въпрос за такива пари е лесно да им се осигури покровителство, като "съдействащи на разследването",  и т.н. където се урежда разследването да тече с години стига те да работят необезпокоявани.

Ползват различни фирми (на близки, роднини, работници), които след като измамят въпросните лица обявяват банкрут, оставят да ги съдят (но фирмата няма нищо) и почват работа със следващата фирма.

Като цяло схемата им за измами е доста добра. Могат например да ви продадат имота, като фалшифицират пълномощно и предварителен договор от вас и събират 80-90% от стойността на имота. Когато дойде време да се завърши сделката, те просто изчезват, а купувача идва да си търси имота от Вас, без дори да си имате и представа, че е имало сделка, или че Иван и Недялко за взели парите директно по техни сметки или тези на роднини, приятели и работници.

Може и да казват че има два съда за бедни и богати в България, но изглежда има и два вида полиция и прокуратура.

 

Тихомир Титов

 

 

 До

Окръжна прокуратура Бургас

Т Ъ Ж Б А

От

1.Пол Люис Гелц, роден на 12.09.1958г., притежаващ паспорт № 055808808, издаден на 16.07.1999г. от Министерство на външните работи на Съединените американски щати и Елена Викторовна Гелц, родена на 23.03.1968г., притежаваща паспорт № 62 № 6149417, издаден на 18.11.2005г. от Министерство на външните работи на Руската федерация

2.Иън Вивиън Сърл, роден на 10.10.1954г., притежаващ личен паспорт № 200496150, издаден от Паспортни служби на Великобритания на 05.07.1999г., валиден до 05.07.2009г. с постоянен адрес: 11 Тамар Клоуз Бюд, Корнуел ЕХ 23 8GG Великобритания.

3.Джоузеф Джеймс Джаксън, роден на 20.04.1951г., притежаващ личен паспорт № 204053618, издаден от Паспортна агенция на Обединено кралство Великобритания на 14.09.2002г.

-тримата чрез адвокат Иван Чавдаров:

Бургас, ул. “Гурко” № 9, ет.1,

4.Кристофър Робин Бъджън, роден на 14.08.1941г. в Брайтън, Великобритания, притежаващ паспорт № 200580295, издаден на 23.07.1999г. от Паспортна агенция на Обединено кралство Великобритания

-чрез адвокат Кристина Семова:

Бургас, пл. „Баба Ганка” № 8, ет.1, тел.

5.Дайана Коу, родена на 21.04.1948г., притежаваща личен паспорт № 033443417, издаден от Паспортни служби на Великобритания на 02.10.2008г. и Ричард Дерек Коу, роден на 26.11.1947г., притежаващ паспорт № 033443404, издаден от Паспортни служби на Великобритания на 02.10.2008г.

-чрез адвокат Марио Златарев:

Бургас, ул. „Александровска” № 91, ет.1

 

                        Уважаеми господа,

 

            С настоящата жалба свеждаме до Вашето внимание фактическа обстановка, в резултат на извършване на престъпление по която е увреден в огромна степен имуществения интерес на жалбоподателите.

            Фактите касаят “Български недвижими имоти” ООД ЕИК: 102878414 със седалище и адрес на управление в град Бургас, ул. “Гурко” № 18, ет.2, понастоящем представлявано от Николай Михайлов Михалев ЕГН: 6203132225.

 

Относно жалбоподателите Пол Люис Гелц и Елена Викторовна Гелц:

 

Налице е сключен договор за поръчка от 09.01.2007г., съгласно който дружеството се е задължило да им предложи за закупуване имот, находящ се в село Камен връх, община Болярово, представляващ УПИ ІV, парцел 77 от квартал 38, имот, находящ се в село Камен връх, община Болярово, представляващ УПИ ХІІ, парцел 74 от квартал 38 и имот, находящ се в село Камен връх, община Болярово, представляващ УПИ ХІ, парцел 76, от квартал 38. Налице е втори такъв договор от 24.09.2007г., съгласно който дружеството се е задължило да им предложи за закупуване имот, находящ се в село Камен връх, община Болярово, представляващ УПИ VІ, парцел 78 от квартал 11 и имот, находящ се в село Камен връх, община Болярово, представляващ УПИ ІІ, парцел 82 от квартал 11.

            С оглед придобиване правото на собственост върху посочените недвижими имоти, жалбоподателите авансово са заплатили сумите от 13 100 /тринадесет хиляди и сто/ лева и 1000 /хиляда/ евро. Първото плащане е направено в офиса на дружеството – довереник непосредствено при сключване на първия договор, а второто плащане е извършено на 10.10.2007г. по банкова сметка на пълномощника на дружеството адвокат Ивелин Лозев, тъй като предварителното указание е било такова.

            Въпреки това, правото на собственост върху недвижимите имоти не е транслирано в полза на жалбоподателите и до момента. Поради това впоследствие посочените по – горе договори са развалени, но възстановяване на платените суми не е постигнато, въпреки съответно предприетите процесуални действия.

 

Относно жалбоподателя Иън Вивиън Сърл:

 

Налице е сключен договор за поръчка от 13.06.2008г., съгласно който дружеството се е задължило да му предложи за закупуване имот, находящ се в село Кестен, община Девин, представляващ дворно място от 1320 кв.м., заедно с построените в него двуетажна жилищна сграда със застроена площ от 54 кв.м. и стопанска сграда – плевня със застроена площ от 12 кв.м. Налице е и последващ анекс от 03.09.2008г.

С оглед придобиване правото на собственост върху посочения недвижим имот жалбоподателят е заплатил покупната цена и всички такси и комисиони по начина, указан от дружеството. Плащанията са извършени по сметка на Недялко Неделчев /съдружник в дружеството/, както следва: сумата от 5695 евро – платена на 16.06.2008г. и сумата от 16915 евро, платена на 05.09.2008г.

            Въпреки това, правото на собственост върху недвижимия имот не е транслирано в полза на жалбоподателите и до момента. Поради това впоследствие посоченият по – горе договор е развален, но възстановяване на платените суми не е постигнато, въпреки съответно предприетите процесуални действия.

 

Относно жалбоподателя Джоузеф Джеймс Джаксън:

 

Налице е договор за поръчка от 11.10.2007г., съгласно който дружеството се е задължило да му предложи за закупуване недвижим имот, а именно апартамент в град Бургас. Определена е цена от от 43 833 /четиридесет и три хиляди осемстотин тридесет и три/ британски лири, която е платена, както следва: сумата от 355 британски лири – платена ден преди сключването на договора /чл.3, ал.1/, сумата от 4365 британски лири – платена на 11.10.2007г. и сумата от 42079,70 /четиридесет и две хиляди седемдесет и девет цяло и седемдесет/ британски лири – платена на 18.10.2007г. Последното плащане е извършено по банкова сметка на пълномощника на дружеството адвокат Ивелин Лозев, тъй като предварителното указание е било такова.

            Въпреки това, правото на собственост върху недвижимия имот не е транслирано в полза на жалбоподателите и до момента. Поради това впоследствие посоченият по – горе договор е развален, но възстановяване на платените суми не е постигнато, въпреки съответно предприетите процесуални действия въз основа на предварително постигнатата съдебна спогодба.

 

Относно жалбоподателя Кристофър Робин Бъджън:

 

Същият е заплатил в полза на пълномощника на дружеството адвокат Ивелин Лозев като такъв сумата от 5012 британски лири с оглед придобиване на право на собственост върху определени недвижими имоти, находящи се в село Езерово, община Елхово. Въпреки това, правото на собственост върху недвижимия имот не е транслирано в полза на жалбоподателя и до момента. След като се е оказало, че такова право жалбоподателят не може да получи, от „Български недвижими имоти” ООД е заявено, че сумата ще бъде възстановена. Към момонта такова липсва.

 

Относно жалбоподателите Дайана Коу и Ричард Дерек Коу

 

Налице е сключен договор за поръчка от 13.06.2006г., съгласно който дружеството се е задължило да им предложи за закупуване имот, находящ се в село Череша, община Руен, представляващ двуетажна жилищна сграда с разгърната застроена площ от 120 кв.м. и с прилежащо дворно място от 4094 кв.м.

            С оглед придобиване правото на собственост върху посочения недвижим имот жалбоподателят е заплатил покупната цена и всички такси и комисиони по начина, указан от дружеството. В резултат обаче му е прехвърлено правото на собственост върху имот, различен от уговорения, като прехвърленият очевидно е на стойност по – ниска от тази на уговорения. При тези факти жалбоподателите са избрали да претендират възстановяване на парична сума, явяваща се разликата в стойностите на уговорения и прехвърления имот. Същата в размер на 12 000 лева и до момента не е възстановена, въпреки съответно предприетите процесуални действия.

 

Налице са пет случая, аналогични във висша степен. Принципно се касае за гражданско правоотношение по договор за поръчка, по което довереникът „Български недвижими имоти” ООД поема задължение да осъществи в полза на съответния доверител определен обем правни действия, срещу което в полза на дружеството се дължи възнаграждение. С други думи – дружеството предлага на потенциалния купувач да закупи недвижим имот /собствен към този момент на трето лице/, поемайки целия обем задължения по сделката. В какви отношения е дружеството с продавача в същия този момент е неизвестно. Купувачът от своя страна заплаща цената на недвижимия имот в полза на дружеството, след което не получава нищо, а развитието на съответния казус се прекратява.

            Разлика в това отношение посочва само последния описан казус, но тя се състои в степента на неизпълнение, а посоката на действие е аналогична.

Жалбоподателите впоследствие правят всичко възможно да получат правото на собственост върху съответния недвижим имот, респективно да възстановят заплатената парична сума, като търсят контакт с дружеството. При тези обстоятелства такъв обикновено се отказва, респективно се обещава, че развитието на сделката ще продължи в благоприятна посока. Част от казусите тук са сведени за разглеждане на граждански съд, по друга част е налице друг тип развитие. Фактите, касаещи жалбоподателя Кристофър Робин Бъджън са видни от приложената тук жалба, а казусите на останалите четири жалбоподатели към момента са на процесуален етап „изпълнение” по изпълнителни дела, образувани при ЧСИ Илко Бакалов – Бургас.

 

Относно Джоузеф Джеймс Джаксън може да бъде направена съответна справка в Първо РПУ в Бургас, където е съставена съответна преписка във връзка със следното: При осъществен на 11.08.2008г. последен опит да потърси връщане на платеното, Джаксън е посетил офиса на „Български недвижими имоти” ООД /тогава на ул. „Александровска” № 2, ет.2/, оттам му е отказан достъп, стигнало се е до размяна на грубости, участие на частни охранители, участие на полиция, съставяне на задължителната по такива поводи документация и прочие.

Така става очевидно, че в процеса на участието на „Български недвижими имоти” ООД на пазара на недвижими имоти в страната формално като посредник, съответните материалноотговорни лица от дружеството въвеждат потенциалните купувачи в заблуждение, че ще осъществят в тяхна полза покупка на недвижим имот, получават от тях покупната цена, без да съдействат за осъществяване на сделката, вероятно и без да предадат получената цена в полза на продавача. По този начин е налице имотна облага, пряко кореспондираща с нанесената по тези поводи имотна вреда на съответния жалбоподател. Нещо повече – в случая със Сърл обещание е дадено включително на продавача на имота /Маргарита от София, тел. 089 7551 030/, която е договаряла с дружеството и дълго време след това /вероятно до момента също/ не може да осъществи сделка с имота си нито в полза на Сърл, нито в полза на трето лице, тъй като платените от Сърл към дружеството пари не са били изобщо трасферирани към продавача, съответно сделка липсва. Всичко това е станало възможно поради възбуждането на заблуждение у всеки от жалбоподателите и продължителното му след това поддържане, касаещо бъдещо осъществяване на съответна сделка по покупко продажба.

 

Относно наказателно отговорните физически лица:

Към момента на осъществяване на описаните по – горе деяния съдружници в дружеството са две физически лица:

-Иван Йорданов Киманов

-Недялко Ангелов Неделчев

 

В тази връзка следва да се отбележи следното:

Плащанията от жалбоподателите, направени за закупуване на имотите влизат само частично по банкова сметка на дружеството – техен съдоговорител. Така едно от плащанията на Гелц е по сметка на Лозев, двете плащания на Сърл са изцяло по сметка на Неделчев, огромното по размер от двете плащания на Джаксън е по сметка на Лозев, а плащането от Бъджън е изцяло по сметка на Лозев. Или с други думи – преимуществено плащанията са правени не в полза на лицето, за което правно са били предназначени /„Български недвижими имоти” ООД/, а причината за това е посочването на съответните банкови сметки на физически лица. В случаите, когато директно се търси сметка от Лозев за преведените по негови банкови сметки пари, същият представя разписки, касаещи предаването на тези пари от него в полза на дружеството. Такива разписки прилагаме тук. Според една от тях, преведената от Джаксън по банков път парична сума в британски лири в огромен размер е предадена чрез разписка от получилия е Лозев в полза на дружеството чрез Неделчев. Считаме, че истинността на тези факти е наложително да бъде изследвана.

Изложеното свеждаме на Вашето внимание с оглед проверка за извършени престъпления и по други състави от НК. Така сложените обстоятелства, наред с факта, че към момента дружеството няма каквито и да било активи, но има публични задължения в размер повече от 150 000 лева сочат, че същото е декапитализирано /източено/, твърде вероятно умишлено и предварително планирано с оглед постигане именно на такъв резултат. Към момента дружествените дялове са прехвърлени в полза на трето лице при очевидно преследвана с тази сделка цел. Така е налице дружество, което е длъжник по вземания в огромни размери, включително публичноправни, но същите тези вземания са в пределна степен неудовлетворяеми поради липсата на каквото и да било имущество у длъжника.

Считаме, че във връзка с изложеното са осъществени състави на престъпления най – малко по чл.209 и сл. НК, като оставяме конкретизацията на състава на прокуратурата.

Моля подлежащото на образуване по настоящата тъжба производство да бъде присъединено към вече образувани пред Вас производства срещу същите лица.

 

 

 

«