« Върни се назад Публикувано на 21.11.2021 / 20:30

КАК „ПОЧТЕНИЯТ“ БЪДЕЩ ВЪНШНЕН МИНИСТЪР ЛОРЕР ЗАГРАБИ 170 КВ.М. УЧАСТЪК ОТ ПЪТ, КОЙТО ПОПАДА И В ГОРСКИ ФОНД

Имот с идентификационен номер 1849 в местност Прибой, Варна, намиращ се на 400 метра по права линия от морето, е собственост на Даниел Лорер, зам председател на президентската партия „Продължаваме промяната“ и Виолета Лорер, доскоро зам. министър на финансите.

Даниел Лорер отсега е прокламиран от презинетската партия „ПП“ като бъдещ външнен министър.

През 2020 година Даниел Лорер и Виолета Лорер придобиват и имот с идентификационен номер 2348 до имота с номер 1849.

През лятото на 2021 година без наличието на каквото и да и било правно основание те изместват съществуваща метална двукрила порта към дворното си място 1849 /поставена дотогава на имотната им граница/ в южна посока, като поставят същата порта на пътя, на нивото на долната граница на новопридобития от тях имот 2348, като по този начин заграбват част, приблизително 170 кв.м. от имот – публична общинска собственост, с предназначение за движение и транспорт, т.е. път.

Част от заграбения участък попада към момента и в Горски фонд /част от държавна собственост, имот с идентификационен номер 10135.5077.32/, тъй като уличната регулация /на картата с червен и син цвят/, приета с влязъл в сила ПУР все още не е приложена и съответно на практика не целия имот през който минава съществуващия към момента път, е преминал в собственост на Община Варна, съобразно влезлия в сила план за улична регулация /по приетия план улицата се разширява и към намиращия се в момента съседство горски фонд/.

На картата

  • В бяло – граници на поземлените имоти
  • Червено и синьо – улична регулация /приета, но все още неприложена/, широчина на уличното платно, застроителни линии
  • Зелено – старо и ново разположение на портата /дворната врата/, заграбен участък

Afera.bg

«