« Върни се назад Публикувано на 08.10.2021 / 10:02

КАК ДА ПРЕМЕСТИМ ПАРИТЕ ОТ ДЕСНИЯ В ЛЕВИЯ ДЖОБ. КАК КЕНПАЙП БЕ ЗАМЕНЕНА ОТ ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА БУЛГАРТРАНСГАЗ

Скандалната фирма „Кенпайп БГ “ изненадващо се отказа от спечелен търг за 137 милиона лева в полза на „Главболгарстрой„ Ситуацията е „Преоблякъл се Илия , погледнал се и пак в тия“ или как да преместим парите от левия в десния джоб на „нашите“ фирми.

Трима, не стигат за четворка белот, но стигат да печелят поръчки в КЗК.

Напоследък придоби широка известност развоят на процедурата по възлагане на обществена поръчка по строителството на междусистемната газова връзка между България и Сърбия на българска територия. Тази отсечка е с дължина от 62км, а от старта на процедурата до сега станахме свидетели на трудно обясними решения на възложителя „Булгартрансгаз“ и неочаквани обрати.

В началото на юни на първо място е класирано ДЗЗД „Кенпайп БГ“, което е консорциум от „Кенпайп Интернешънъл Инк.“ – клон България КЧТ и дъщерното му дружество „Кенпайп Индъстрис Интернешънъл България“, като в редица медии се появиха съмнения, че този участък е свързан с Александър Сталийски. Това решение на „Булгартрансгаз“ е обжалвано пред КЗК, а възложителят поиска предварително изпълнение на решението, което му бе отказано от КЗК, а при обжалване и от ВАС.

Макар и с 4 на 2 гласа и 2 особени мнения /едното на Председателя Юлия Ненкова/, КЗК потвърждава по същество класирането. На първите три места всъщност са класирани участници, за които има основателни съмнения за свързаност, предвид факта, че и трите посочват един и същи проектант, както и невъзможния срок за проектиране на цялото трасе от един работен ден. Още по-фрапантно е обстоятелството, че всички членове на комисията на възложителя отказват да видят факта, че същият проектант е участвал в изготвянето на техническите проекти по заданието на същия възложител.

Удачно е да си зададем въпроса дали няма конфликт на интереси и за коя от двете страни реално работи този проектант. Може би ангажирането му дава спокойствие на тримата участници да обещаят този нереален срок и да изпреварят останалите, а второто място да заеме консорциумът ДЗЗД „Интернешънъл газ“ – с участници „Главболгарстрой“ и  „Главболгарстрой Интернешънъл“.

Широкото затваряне на очите на комисията е последователно, защото те приемат, че изготвянето на работен проект за трасе от 62км за един работен ден е нещо нормално и вместо да отстраняват тези трима участници, те им раздават първите 3 места. От шестимата членове на КЗК, които участват при вземане на решението /един от членовете е съпругата на изпълнителния директор на възложителя/, само двама проявяват здрав разум, приемайки, че няма как за един ден да проектираш и да съгласуваш проекта си с над 50 институции / общини, МРРБ, МО, МОСВ и други/ и подписват решението с особено мнение, което звучи далеч по-логично от мнението на мнозинството. Решението на КЗК е оспорено пред ВАС и делото е насрочено за 29.09.2021г. И тук идва първият прелюбопитен обрат.

На 28.09.2021г. само ден преди заседанието на ВАС, спечелилото ДЗЗД „Кенпайп БГ“ уведомява „Булгартрансгаз“, че оттегля офртата си, тъй като междувременно бил коментиран в медийното пространство незначителният му опит в подобни проекти и това накърнява репутацията му. За дружество, което едва сега прохожда в тази дейност, това е странно, но пък погледнато в светлината на свързаността с втория участък „Главболгарстрой“, нещата идват по местата си.

По тази причина юристът на възложителя иска отлагане на делото за друга дата, а още на следващия ден комисията отново започва трескава работа. На 01.10. е издадено ново решение, с което вторият участник става първи и най-любимата на предишното управление фирма „Главболгарстрой“ е определена да изпълни и този проект на стойност 167,8 млн. лв. Законът за обществените поръчки забранява продължаването на процедурата, когато има висящ спор, но явно това не е от значение за ръководството на „Булгартрансгаз“, назначено също от предишното управление. Ако това ново решение се обжалва и спорът бъде пренесен в КЗК, тя ще бъде длъжна да спре производството по него.

Това ни кара да зададем въпроса каква е причината за тези прибързани и незаконосъобразни действия на възложителя, при положение, че спорът по тях ще бъде спрян при елементарно съобразяване на правилата на Закона за обществените поръчки. И това е допуснато от може би най-опитния екип в областта на обществените поръчки и ръководството на „Булгартрансгаз“, като се навява съмнение и за стиковане на действията с класираните на първите 3 места участници.

Колкото и елементарно да е това предположение, май трябва да се върнем в началото на настоящата статия и да си зададем въпроса дали този опитен екип, предложил това второ решение за второ класиране, пак няма да поиска от КЗК да се допусне предварително изпълнение, което значи и сключване на договор с „Главболгарстрой“ преди да са приключили същинските съдебни спорове и по двете решения. През следващата седмица остава да видим дали такова искане ще бъде направено от „Булгарстрансгаз“ и дали КЗК ще прояви последователност, като пак откаже да го даде, така както е сторило през лятото при първото решение по същата процедура. Ясно е при кой мандат бяха назначени настоящите членове на КЗК и настоящото ръководството на „Булгартрансгаз“, а връзката между двете институции не е само съпружеската такава между изпълнителния директор и един от членовете.

Това са все проекции на предишната власт на ГЕРБ, а пък фирмата „Главболгарстрой“ се утвърди като любимия строител на тази власт.

Палитрата се разшири от строителство на спортни зали към пътно строителство и вече на газопроводи, като за периода на последните 3 години само „Булгарстрансгаз“ е възложил изграждането на 9 обекта на обща стойност над 550 млн. лева. Дали тази цифра ще нарасне с нови 167,8 млн. лева, ще стане ясно съвсем скоро. Това може да бъде позволено от КЗК или ВАС ако възложителят поиска за втори път предварително изпълнение, а как ще се развият събитията ще следим с огромен интерес.

Марин Владимиров

 

«