« Върни се назад Публикувано на 08.10.2023 / 18:32

КАКЪВ „НАЦИОНАЛЕН КОНТРАТЕРОРИСТИЧЕН ЦЕНТЪР“ СВИКВА ДЕНКОВ, СЛЕД КАТО ТОВА ЗВЕНО Е ЗАКРИТО ОТ ШЕФА НА ДАР?!

Във връзка с извънредната ситуация в Израел,  Премиерът акад. Николай Денков свиква спешно заседание на Националния контратерористичен център. Съществуването на центъра е регламентирано в чл. 8 от “Закона за противодействие на тероризма. Съгласно този член “НКТЦ “Националният контратерористичен център извършва анализ и оценка на терористичната заплаха за конкретни обекти и лица на национално, областно и общинско ниво въз основа на получената информация и чрез председателя на ДАНС предлага на министъра на вътрешните работи определянето на нивото на заплахата и въвеждане на степен на готовност”.

От това можем да съдим, че благодарение на дейността му се набелязват общите мерки по обезпечаване на терористичната заплаха. В същия закон, в член 8А, е регламентирано функционирането на друга междуведомствена структура – междуведомственото контратерористично звено.

Съгласно нормативната уредба това звено “Контратерористичното звено подпомага взаимодействието и осигурява постоянния обмен на информацията между органите и структурите за сигурност при осъществяване на превантивните и оперативните дейности съобразно възложените им с закон и други нормативни актове функции”.

Във връзка с това, за обществото представлява интерес, дали Премиерът е предвидил чисто формално да изпълни някакви мероприятия, вдигайки нивото на заплаха, или е готов да изпълни конкретни мероприятия за обезпечаване сигурността на българските граждани в страната и чужбина.

Заплаха, че има е ясно, с просто око се вижда това, като няма нужда от някакви специални анализи на НКТЦ.

Любопитно е, дали са поставени конкретно задачи на двете разузнавателни служби – ДАР и СВР и как си взаимодействат те с другите органи, ангажирани с противодействие на тероризма, ако това междуведомствено звено не е свикано? Още повече, че домакин на звеното е именно ДАР, основна функция, на която е обезпечаване на външната заплаха за сигурността, каквато е настоящата.

Изобщо интересно е, дали тази структура функционира, има ли готовност да координира работата на службите за сигурност или, като много други неща, приети в края на мандата на ГЕРБ е занемарена?

Защото по информация на АФЕРА, тази структура в рамките на ДАР беше закрита от сегашния председател на ДАР, но това остана в тайна от обществото.

Afera.bg

«