« Върни се назад Публикувано на 30.06.2011 / 21:53

Искаме обяснение защо токът в България е най-евтин, а го плащаме най-скъпо в Европа!

ДЕКЛАРАЦИЯ

от  Гражданско сдружение „СИЛА“

 

Относно планираното увеличение на цената на електроенергията от 1-ви юли 2011г., Гражданско сдружение „СИЛА“ изразява следната позиция:

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране определя нови цени към потребителите на електроенергия, без да е налична задължителната яснота около факторите, образуващи цената и ежегодното повишение. Предвид недостатъчната и навременна намеса на регулаторния орган, относно така наболелия обществен проблем, се чувстваме длъжни, от името на всички граждани на Република България, да зададем следните основни въпроси, да изложим факти и да дадем предложения.

 

Нашите въпроси са:

 

1. Защо във фактурите за електроенергия са включени следните позиции:

– Зелена енергия – предварително внесена като такса, при невъведени в експлоатация някои възобновяеми източници, посочени като причина за изискваната надбавка.

– Пренос през и достъп до електроразпределителната мрежа веднъж като услуга и веднъж като тарифа.

– Високоефективно комбинирано производство – липсва точна дефиниция на въпросната такса и ясна обосновка за включването й във фактурите.

– Къде точно отиват парите ни по отделните пера?

 

За нас е логично разходите на едно дружество, по извършваната услуга, да бъдат покривани от печалбата, която то реализира. Същото важи и за технологичните подобрения, които се въвеждат с цел по-доброто усвояване на предложения продукт – електроенергия. Таксуването на потребителите по тези две пера автоматично вдига печалбата на електроразпределителните дружества, както и на дружествата-производители и за нас остава неясна причината за ежегодното увеличение на цената, както и за високата й моментна стойност.

2. Освен липсата на прозрачност и информираност относно фактурите, абсолютно никаква прозрачност няма и в това как от продажната цена на ел. енергия на АЕЦ – 0,048лв. за кВтч се достига ценово ниво за краен клиент от 0,167лв. за кВтч ? /над 240%/

3. За нас е недопустимо цял един народ да носи риска от съществуващата и действаща Атомна Електроцентрала „Козлодуй”, а печалбата / която вече споменахме е увеличена, посредством облекчаването на разходите на дружествата, за сметка на тези на обикновения потребител/ буквално бива източвана извън държавата, чрез фирми посредници. Питаме защо?

4. Настояваме да получим подробна информация относно изпълнението на инвестиционната програма на ЕРП /ЧЕЗ, EVN, E.ON/.

5. Искаме обяснение защо токът в България е най-евтин, а го плащаме най-скъпо в Европа?

 

Прилагаме следната статистика по горния въпрос:  

 

Средната работна заплата в България е приблизително 690лв. на месец или €353 /според последните официални данни за 2010г./ Битовият абонат плаща 0,167лв./кВтч. За сравнение първенците по най-висока цена на електроенергия – Дания, имат средна заплата €5548 на месец. Цената на 1 кВтч за тях е €0,2588 или 0,5601лв. Германия – средна заплата €3386 и цена за 1 кВтч – €0,2588 или 0,5061лв. Непосредствено над нас по цени се нарежда Естония със средна месечна заплата €849, с които гражданинът на страната би могъл да плати за 1кВтч €0,1062 или 0,2077лв.

/смятано по официалния фиксинг на БНБ €1 = 1,95583лв./

/изт. www.energy.eu/

Допълнителна представа за социалната тежест на цените на тока се получава от превръщането на минималната работна заплата в електричество:

България – € 122,71 = 1419 кВтч

Естония – € 278,02 = 2996 кВтч

/два пъти повече, отколкото може да плати български гражданин с такъв статус/

Чехия – € 328,68 = 2259 кВтч

Австрия – € 1000 = 5163 кВтч

Средна цена за 1 кВтч електроенергия за бита в България е 16,92 ст. с ДДС.

6. Предвижда ли се в бъдеще включването на други видове надбавки във фактурите и ако да, какви?

 

Предвид всичко изложено до тук и досегашната форма на управление, действията и бездействието на регулаторния орган ДКЕВР, ние смеем да заключим, че в България не съществува реален пазар на енергия. Взаимоотношенията между държава, производител на електроенергия, разпределителни дружества и фирми износителки, са уредени посредством договри, които не са в интерес на гражданите на Република България. Ако тези неблагоприятни договори не бъдат прекратени незабавно, отговорността по ограбването на народа трябва да бъде понесена от управляващите в момента. Важно е да не забравяме, че животът на съществуващата АЕЦ „Козлодуй” е ограничен и всяка минута е ценна за българския народ. Като обикновени граждани и потребители, нашите права са нарушени, защото сме поставени в условия на зависимост и сме лишени от правото на информация и най-вече избор.

През последните 22г. в България властва паралелен свят на лобита, впиващ се във всяка печеливша държавна структура посредством „демократичното управление” на партията, спечелила народното доверие. За пореден път се опитват да затворят устата на нашето потиснато и омаломощено общество.

Ние не сме съгласни с това.

Призоваваме всички българи да поискат с нас референдум по въпроса за отпадане на фирмите, извършващи посредническа дейност в енергийния сектор.

Всички ние сме граждани на европейския съюз и изискваме европейско ниво на обслужване.

 

30.06.2011

София

«