« Върни се назад Публикувано на 02.07.2017 / 16:33

ЗА ТИШИНАТА В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА И „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИЦИЯ“ СИЛИСТРА

Главният прокурор обяви състоянието на тишина в Окръжна прокуратура Силистра и Икономическа полиция. Защо тишината е характерна за района на Силистра? За да е тихо, навярно някой покровителства тишината. И този някой не е на ниво Силистра.Но все пак какво значи тишина в Силистра?

През 2016 година Георги Цолов Георгиев – съдружник в „Жоси“ ООД подава сигнал в РП Дулово. Сигналът е за неистински документ-протокол от общо събрание на дружеството. С този неистински документ другият съдружник Симеон Присадашки продава на своята съпруга, по-точно на нейната фирма ЕТ „Моника -87 Н.Присадашка“, имот на дружеството.

Образувано е досъдебно производство  срещу неизвестен извършител. Колко неизвестен е нарушителят е интересно – съпруг продава на съпругата си.

Възложена е експертиза, която доказва, че подписът в протокола от общото събрание на „Жоси“ ООД,  положен срещу името на Георги Цолов Георгиев, не е негов. Т.е. в протокола е истински само подписът на Симеон Присадашки и следователно той знае кой е подписал Георги Георгиев.

Но в този момент прокурорът от РП Дулово П.Петров решава да прекрати наказателното производство и го прави. Прави го заради тишината, която е на особена почит в района на Силистра, към който принадлежи и Дулово.

Постановлението на РП Дулово е обжалвано пред РС Дулово и на 21.12.2016 г е отменено. РС Дулово дава указания на РП Дулово- усилията на водещия разследването следва да се насочат  към това кой е използвал неистинския документ и евентуално ако се съберат допълнителни данни кой го е съставил.

Шест месеца РП Дулово все още няма произнасяне. Тишината побеждава експертизата и истината. Именно заради тази тишина с подобни протоколи е  изтеглен огромен  кредит от името на дружеството. В този кредит за солидарен длъжник е посочена и фирма на съпругата на Симеон Присадашки. Същият този кредит впоследствие е цесиран на   друга фирма на съпругата на Симеон Присадашки. И всичко това е в резултат на тишината.

И да завършим накрая с едно изречение. Имаме следният казус. Симеон Присадашки чрез неистински документ продава на съпругата си имот, който е собственост на „Жоси“ООД. Какво е толкова трудно в този казус?

Трудно е за пострадалия да се бори с тишината.

Серафим Игнатов

прокуратура дулово

икономическа силистра

икономическа полиция силистра

икономическа полиция силистра

 

 

«